You are here

Συνδέουν περιβαλλοντική καταστροφή με «χρυσά διαβατήρια»

13/05/2021 16:40

Σειρά έργων τα οποία κατασκευάστηκαν χωρίς να γίνει η απαραίτητη δέουσα μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον και τα οποία έχουν προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, παρουσιάστηκαν σε διάσκεψη Τύπου των Οικολόγων.

Ο πρόεδρος του κόμματος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις και στα έργα που έχουν γίνει στις Θαλασσινές Σπηλιές – Άγιο Γεώργιο Πέγειας, στο ξενοδοχείο SunCity στο δήμο Σωτήρας του πρώην Βουλευτή Χριστάκη Τζιοβάννη, στην επένδυση της Αρχιεπισκοπής στον Κάμπο του Καμπούρη στην Αγία Νάπα, στο ξενοδοχείο στο δάσος Τροόδους - Πέρα Πεδί , στους ουρανοξύστες στη Λεμεσό, στο καζίνο – θέρετρο στο Ζακάκι Λεμεσού και στη μαρίνα της Αγίας Νάπας.

Όπως αναφέρθηκε κατά την παρουσίαση, ότι σε ότι αφορά τις Θαλασσινές Σπηλιές που φιλοξενούν τη μεσογειακή φώκια Monachus-monachus και αποτελούν καταφύγιο του είδους νυχτερίδας Myotisblythii, η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας (ΕΥ) αναφέρει για την αλλαγή πολεοδομικών ζωνών, ότι θα έπρεπε να είχε προηγηθεί ετοιμασία και εξέταση στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και δέουσα μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον που δεν έγιναν ενώ, μεταξύ άλλων, ο συντελεστής δόμησης των επηρεαζόμενων τεμαχίων της περιοχής τριπλασιάστηκε.

Αναφορά έγινε και στις αναπτύξεις εντός ή πλησίον του Δικτύου «Natura 2000» στο Δήμο Σωτήρας και στην έρευνα της ΕΥ για  παράνομη ανέγερση πρόσθετων ορόφων σε μικτή τουριστική ανάπτυξη (ξενοδοχείο SunCity – Χρ. Τζιοβάννη) και σε άλλες αναπτύξεις στο Δήμο, εντός της υπό αναφοράς περιοχής «Natura 2000», συνδεδεμένες και αυτές με τον Χρ. Τζιοβάννη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Οικολόγων, οι διευθυντές της εταιρείας της τουριστικής ανάπτυξης και τα ανήλικα τέκνα τους, πολιτογραφήθηκαν ως Κύπριοι πολίτες και ορισμένα από τα πρόσωπα αυτά, απασχόλησαν όπως αναφέρθηκε, τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης. Σημειώθηκε εξάλλου, ότι οι Οικολόγοι με ερωτήσεις στη Βουλή κατήγγειλε παράνομες επεμβάσεις στην παραλία «Άμμος του Καμπούρη» για ανέγερση παραθεριστικών κατοικιών και πώληση χρυσών διαβατηρίων.

Κατά την παρουσίαση, αναφέρθηκε ότι και η ανέγερση ψηλών κτιρίων Λεμεσό (και σε άλλες πόλεις) συνδέεται με το ΚΕΠ και ότι καμία μελέτη δεν προηγήθηκε, ενώ απεναντίας δόθηκαν δύο άδειες σε ψηλά κτίρια για απόρριψη 5 χιλ. κυβικών μέτρων υγρών αποβλήτων ημερησίως στη θάλασσα, για διάρκεια 2 χρόνων, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη φυκιών που αλλάζουν σημαντικά το οικοσύστημα και τη συσσώρευση λάσπης. Παράλληλα, σημειώνεται ότι εγείρονται προβλήματα πυρασφάλειας και διάσωσης.

Για το καζίνο- θέρετρο αναφέρθηκε ότι σε συνεδρία της Επιτροπής Ελέγχου (08/10/2020) ο ΓΔ του ΥΠΕΣ δήλωσε πως 18 από τις 23 περιπτώσεις πολιτογραφήσεων αφορούσαν αυτή την επένδυση και ότι «ο Υπουργός είχε δώσει οδηγίες για επίσπευση της εξέτασης των αιτήσεων αυτών για σκοπούς υποβοήθησης των επενδύσεων που θα πραγματοποιούνταν στην Κύπρο».

Από την επένδυση αυτή, όπως σημειώνεται, έγινε κοπή σημαντικού αριθμού δέντρων, υπάρχουν επιπτώσεις στην πανίδα και χλωρίδα του υγροβιότοπου που φιλοξενεί πολλά και σπάνια πουλιά και φυτά τα οποία προστατεύονται από εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθεσίες και απώλεια πολύ καλής αρδευόμενης γεωργικής γης.

Για την Μαρίνα Αγίας Νάπας αναφέρθηκε ότι τα πρόσωπα που έλαβαν χρυσά διαβατήρια και σχετίζονταν με την ανάπτυξη της μαρίνας , «δεν πληρούσαν τα οικονομικά κριτήρια, ότι υπήρξε απώλεια συνολικού ποσού €1 εκ. από τα δημόσια ταμεία, ότι πολιτογραφήθηκαν με διαδικασία εξπρές και πως όταν υπέβαλαν τις αιτήσεις τους δεν ήταν διευθυντές στην εταιρεία, αλλά έγιναν αργότερα. Προστίθεται ότι κατά την εξέταση των αιτήσεων «δεν υπήρχαν τα αναγκαία στοιχεία και για να συμπληρωθεί ο φάκελος, το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε και πήρε στοιχεία από τον Έφορο Εταιρειών και μετά την παραχώρηση των διαβατηρίων, τα τέσσερα από τα πέντε πρόσωπα αποχώρησαν από την εταιρεία».

Όσον αφορά τους πύργους στη Λεμεσό, αναφέρθηκε ότι θα πρέπει αρμόδια ερευνητική επιτροπή να εξετάσει το μέγεθος της καταστροφής των φυσικών οικοτόπων που προκάλεσε η πολιτική των «χρυσών διαβατηρίων» και να μελετηθούν εργαλεία ανάληψης ευθύνης, αποκατάστασης και αποζημίωσης.