You are here

Διπλάσιες οι θέσεις εργασίας από πράσινα μέτρα

07/03/2021 06:07

Κάθε εκατομμύριο ευρώ που ξοδεύεται σε πράσινα μέτρα είναι ικανό να δημιουργήσει έως και διπλάσιες θέσεις εργασίας από ό,τι άλλες οικονομικές ενισχύσεις που δεν εμπεριέχουν περιβαλλοντικούς στόχους, επισημαίνει σε μελέτη το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Στη μελέτη που υπογράφουν οι Θ. Ζαχαριάδης, Η. Γιαννάκης, Κ. Ταλιώτης, Μ. Καρμέλλος, Ν. Φυλακτος, M. Howells, W. Blythe και S. Hallegatte αναφέρεται ότι μέτρα πράσινης ανάκαμψης όπως οι ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων, η ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας και ο εκσυγχρονισμός του ηλεκτρικού δικτύου, όχι μόνο βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και συμβάλλουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της χώρας, αλλά μπορούν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη στην εγχώρια οικονομική ανάπτυξη.

Κατά τους τελευταίους μήνες, πολλοί διεθνείς ηγέτες έχουν τονίσει την ανάγκη τα μέτρα που αποφασίζει κάθε χώρα για την τόνωση της οικονομίας της μετά την πανδημία, να έχουν περιβαλλοντικό προσανατολισμό και να εναρμονίζονται με τους Στόχους των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τις προτεραιότητες της Παγκόσμιας Συμφωνίας του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή.

«Σε πρόσφατη μελέτη μας, σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς από το Ηνωμένο Βασίλειο και οικονομολόγους από την Παγκόσμια Τράπεζα, παρουσιάσαμε ένα πλαίσιο για τη συνεργασία επιστημονικών και κοινωνικών φορέων για διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού σχεδίου ανάκαμψης της οικονομίας με συνδυασμό ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης», σημειώνεται.

Η προσέγγιση βασίζεται τόσο σε ποσοτικές εκτιμήσεις, που υποστηρίζονται από ενεργειακά και οικονομικά μοντέλα που πρέπει να είναι δημοσίως διαθέσιμα, όσο και σε ποιοτική αξιολόγηση της καταλληλότητας πιθανών μέτρων ανάκαμψης με ανάλυση πολλαπλών κριτηρίων.

Ως παράδειγμα εφαρμογής, επιλέχθηκαν δεκατρία μέτρα πράσινης οικονομικής ανάκαμψης (επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις) που είναι σε γνώση των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων της Κύπρου. Κάθε μέτρο αξιολογήθηκε με 23 κριτήρια που αφορούν την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκε μοντέλο εισροών-εκροών της κυπριακής οικονομίας, σε συνδυασμό με το ενεργειακό μοντέλο OsEMOSYS, που έχει εφαρμοστεί για τον μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό της Κύπρου. Η ποιοτική αξιολόγηση για πολλά από τα ανωτέρω κριτήρια έγινε από στελέχη του δημόσιου τομέα, επιχειρήσεων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, σε εργαστήρι που οργανώθηκε τον Οκτώβριο του 2020.

Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν ότι σε μερικές περιπτώσεις υπάρχουν διαφορές στην προτεραιότητα που δίνεται σε συγκεκριμένα μέτρα ανάκαμψης, ανάλογα με τον χρονικό ορίζοντα που εξετάζεται, ανάλογα με τη σημασία που δίνεται στην περιβαλλοντική ή την οικονομική τους αποτελεσματικότητα και ανάλογα με τους κοινωνικούς φορείς που αξιολογούν τα μέτρα.
Ιδιαίτερη σημασία έχει η διαπίστωση ότι ένα σχέδιο επανεκκίνησης που επαναφέρει την οικονομία στα ίδια πρότυπα κατανάλωσης και επενδύσεων με αυτά πριν από την κρίση, είναι όχι μόνο περιβαλλοντικά μη βιώσιμο αλλά και οικονομικά υποδεέστερο, καθότι οδηγεί σε χαμηλότερες δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης και μικρότερη τόνωση της απασχόλησης σε σύγκριση με τα περισσότερα πράσινα μέτρα ανάκαμψης.

Η μελέτη θα παρουσιαστεί κατά την επόμενη Παγκόσμια Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή στη Γλασκώβη τον Νοέμβριο του 2021 και περιλαμβάνεται σε έκθεση που δημοσιεύει το ευρωπαϊκό γραφείο του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDSN Europe) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Της Γεωργίας Χαννή