You are here

Γ. Θεοχαρίδης, ΕΚΚ: Χρονιά ανάπτυξης για crypto assets το 2022

22/01/2022 06:00

Το 2022 αναμένεται ανάπτυξη του τομέα παροχής υπηρεσιών σε κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία, ο οποίος μπαίνει ταυτόχρονα, στο εποπτικό μικροσκόπιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, με βάση τα όσα αναφέρει ο πρόεδρος της ΕΚΚ Γιώργος Θεοχαρίδης.

Σε συνέντευξή του στη StockWatch, ο κ. Θεοχαρίδης αναφέρεται στην προώθηση ρυθμίσεων που εκτείνονται σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, που χρησιμοποιούν την τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (DLT), όπως τα κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία.

Συγκεκριμένη αναφορά κάνει μεταξύ άλλων, στον προτεινόμενο Ευρωπαϊκό Κανονισμό MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) που θα ρυθμίζει την αρχική προσφορά, διαπραγμάτευση και την παροχή υπηρεσιών  των κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβανομένων των λεγόμενων ‘stablecoins’ και στην πιλοτική ρύθμιση για περιορισμένο χρονικό διάστημα της διαπραγμάτευσης (δευτερογενή αγορά) συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών μέσων, με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων για οριστική μελλοντική ρύθμιση.

Σημειώνει επίσης, πως το 2022 θα τεθεί επί τάπητος πρόταση που προβλέπει όπως οι υφιστάμενοι κανόνες στις υπηρεσίες μεταφοράς κεφαλαίων επεκταθούν στις συναλλαγές των κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων.

«Αυτό σημαίνει ότι όλες οι πληροφορίες σχετικά με τον αποστολέα και τον δικαιούχο των εν λόγω συναλλαγών θα πρέπει να καταγράφονται από τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων», εξηγεί.

Αναφέρεται παράλληλα, σε ρυθμίσεις, που στόχο έχουν τον μετριασμό των νέων και αναδυόμενων κινδύνων στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ειδικότερα σε κανονισμό που αφορά άμεσα εφαρμοστέους κανόνες σε τομείς όπως η δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη και η πραγματική κυριότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρει, επεκτείνεται ο κατάλογος των υπόχρεων οντοτήτων ώστε να συμπεριλάβει τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων και άλλους τομείς, όπως οι πλατφόρμες συμμετοχικής χρηματοδότησης.

Στη συνέντευξή του στη StockWatch, ο κ. Θεοχαρίδης σταχυολογεί τις σημαντικότερες αλλαγές που έπονται στο ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τον χρηματοπιστωτικό τομέα, μέσω αλλαγών που προωθούνται τόσο σε εθνικό, όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τονίζει ότι το 2022, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα δώσει βαρύτητα σε θέματα στελέχωσης των εποπτικών τμημάτων, κάτι που συνάδει με την προτεραιότητα που θα δοθεί στην ενίσχυση των σε βάθος εποπτικών ελέγχων, ειδικότερα για οντότητες υψηλότερου ρίσκου, στις οποίες εντάσσει για παράδειγμα, τις διαδικτυακές πλατφόρμες συναλλαγών.

Σε ότι αφορά την επιβολή ποινών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΚΚ, σύμφωνα με τον κ. Θεοχαρίδη, τα τελευταία εννέα χρόνια έχουν επιβληθεί πρόστιμα πέραν των €31 εκατ.

Παράλληλα, η ΕΚΚ έχει προχωρήσει σε ανάκληση και σε αναστολή της άδειας λειτουργίας σημαντικού αριθμού ΚΕΠΕΥ, ενώ έχει απαγορεύσει σε αριθμό φυσικών προσώπων τη δραστηριοποίηση στον τομέα για περίοδο έως 10 ετών, αναλόγως της περίπτωσης. Πιο συγκεκριμένα, από το 2015 μέχρι σήμερα η ΕΚΚ προχώρησε 17 φορές σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ.

Σε ότι αφορά ειδικότερα τον τομέα των ΚΕΠΕΥ, ο κ. Θεοχαρίδης σημειώνει ότι παρουσιάζει μια καλή ανάπτυξη, καθώς υπάρχουν 244 αδειοδοτημένες ΚΕΠΕΥ στις οποίες εργοδοτούνται περίπου 6.000 επαγγελματίες, ενώ αυτή την περίοδο βρίσκονται υπό διαδικασία εξέτασης 35 αιτήσεις για απόκτηση άδειας ΚΕΠΕΥ.

Διαβάστε τη συνέντευξη εδώ.

Της Μαρίας Χαμπή