You are here

Και οι Σαουδάραβες στις καταγγελίες Οδυσσέα σε Intosai

15/01/2021 14:42

Τα γεγονότα που εξελίχθηκαν γύρω από το σχέδιο πολιτογράφησης ξένων επενδυτών και που οδήγησαν την Ελεγκτική Υπηρεσία σε καταγγελία για παρεμπόδιση του έργου της, καταγράφονται στην έκθεση - καταγγελία που η ΕΥ απέστειλε στο διεθνή οργανισμό INTOSAI.

Στην περιγραφή των γεγονότων, η ελεγκτική υπηρεσία θέτει ως αφετηρία την δραστική αναθεώρηση του προγράμματος πολιτογραφήσεων που ήταν σε ισχύ από το 2007, από το υπουργικό συμβούλιο το 2013. Σημειώνεται ότι από πλευράς άμεσων εσόδων το πρόγραμμα δεν επηρέασε σημαντικά τα δημόσια οικονομικά, ωστόσο προστίθεται ότι ειδικά μετά το 2018 αρχίζουν να εμφανίζονται αναφορές για κατάχρηση του προγράμματος.

Σημειώνεται ακολούθως ότι μετά την υποβολή ερωτήσεων προς την Ελεγκτική Υπηρεσία από μέλος του κοινοβουλίου τον Φεβρουάριο και τον Ιούνιο του 2019 σχετικά με αδυναμίες του προγράμματος, η Υπηρεσία αποφάσισε να διεξάγει έλεγχο για την υλοποίησή του, τον Ιούλιο 2019 και ζήτησε από το αρμόδιο τμήμα (τμήμα αρχείου πληθυσμού και μετανάστευσης) λίστα των πολιτογραφήσεων από το 2014 μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία, μαζί με τα ποσά που επενδύθηκαν, τους εξαρτώμενους και τους αντιπροσώπους των επενδυτών. Απάντηση λήφθηκε μετά από υπενθύμιση, τον Δεκέμβριο του 2019, ότι το πρόγραμμα χειρίζεται το υπουργείο Εσωτερικών.

Στο μεταξύ, η Ελεγκτική Υπηρεσία είχε αρχίσει να εξετάζει την ναύλωση αεροπορικού τζετ από την προεδρία της Δημοκρατίας και είχε διαφανεί ότι ο Σαουδάραβας ιδιοκτήτης του είχε πολιτογραφηθεί στο πλαίσιο του κυπριακού επενδυτικού προγράμματος. Τον Ιανουάριο του 2020, η Υπηρεσία εξέδωσε ειδική έκθεση για την διαδικασία πολιτογράφησης του συγκεκριμένου ατόμου, καθώς και 41 άλλων ατόμων που πολιτογραφήθηκαν μαζί με αυτόν σε κοινή αίτηση.

Τον Νοέμβριο του 2019, ενώ εξεταζόταν το εν λόγω θέμα, σημειώνεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι τριμελής επιτροπή θα εξετάσει εάν όλες οι αιτήσεις πολιτογράφησης εγκρίθηκαν με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς και κριτήρια της δεδομένης στιγμής της έγκρισης τους. Μετά απ’ αυτό η ελεγκτική υπηρεσία αποφάσισε να περιμένει για την ολοκλήρωση των εργασιών της επιτροπής πριν προχωρήσει στον δικό της έλεγχο.

Προχωρώντας περαιτέρω στο χρονικό των γεγονότων, η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρεται στις αναφορές του Al Jazeera για κατάχρηση και κακομεταχείριση του προγράμματος, το καλοκαίρι του 2020, σημειώνοντας ότι αυτό επιδείνωσε την ήδη αρνητική εικόνα του προγράμματος και έτσι η Υπηρεσία στις 28 Αυγούστου του 2020 αποφάσισε να προβεί σε σχετικό έλεγχο συμμόρφωσης. Λίγες μέρες αργότερα λειτουργoί της Υπηρεσίας, μετά από επικοινωνία με το υπουργείο Εσωτερικών, το επισκέφθηκαν και έλαβαν λίστα χωρίς ονόματα, για τις πολιτογραφήσεις που έγιναν μετά τον Μάιο του 2018 και στοιχεία για τις υποθέσεις στις οποίες έκανε αναφορά το Al Jazeera. Στο πλαίσιο πρόσθετης δειγματοληψίας η Υπηρεσία ζήτησε άλλους 15 φακέλους λαμβάνοντας την αρνητική απάντηση εκ μέρους του υπουργείου Εσωτερικών, καθώς αναμενόταν σχετική γνωμάτευση του γενικού εισαγγελέα.

Στη συνέχεια σημειώνεται ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου 2020, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση με βάση την οποία, βάση διατάγματος ακολούθησε ο διορισμός ερευνητικής επιτροπής από τον γενικό εισαγγελέα για τον έλεγχο των πολιτογραφήσεων από το 2007 μέχρι τον Ιούλιο του 2020 που η Βουλή ενέκρινε το νέο νομικό πλαίσιο για τις πολιτογραφήσεις. Η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει ότι τόσο ο γενικός εισαγγελέας, όσο και ο βοηθός γενικός εισαγγελέας υπήρξαν μέλη του υπουργικού συμβουλίου.

Αναφορά γίνεται σε δεύτερη αρνητική απάντηση που έλαβε η Υπηρεσία από το υπουργείο Εσωτερικών αναφορικά με την παραχώρηση στοιχείων που ζητήθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου 2020 και σε τρίτη αρνητική απάντηση του Υπουργείου σε ότι αφορά τον σχολιασμό του προσχεδίου έκθεσης της Υπηρεσίας και στην απαίτηση να μην δημοσιοποιηθεί η έκθεση. Η έκθεση όπως αναφέρεται δημοσιοποιήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2020.

Περαιτέρω καταγράφεται η άρνηση παραχώρησης στοιχείων για συναλλαγές που έγιναν στο πλαίσιο του προγράμματος, τα οποία ζητήθηκαν από την Υπηρεσία για τη διεξαγωγή του ελέγχου για την έκδοση της ειδικής έκθεσης κεντρικής κυβέρνησης για το 2019.

Αναφορά γίνεται και στις 23 υποθέσεις πολιτογράφησης για τις οποίες υπήρχαν οδηγίες επίσπευσης της πολιτογράφησης εκ μέρους του τότε υπουργού Εσωτερικών και στην απόφαση της Υπηρεσίας να διεξάγει ξεχωριστό έλεγχο για όσες από αυτές αφορούσαν στελέχη της εταιρείας διαχείρισης του καζίνο. Όπως σημειώνεται η κυβέρνηση αρνήθηκε να παρέχει οποιαδήποτε στοιχεία.

Η Υπηρεσία αναφέρεται στην άποψη του γενικού εισαγγελέα ότι κατά τη διάρκεια των ερευνών της Ερευνητικής Επιτροπής δεν θα ήταν ορθό να διεξάγεται ο έλεγχος και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και ότι ο έλεγχος θα έπρεπε να αναβληθεί για αργότερα.

Σημειώνεται ότι πριν τη δημοσιοποίηση της έκθεσης, λήφθηκε επιστολή του Γενικού Εισαγγελέα με την οποία επέμενε να μην δημοσιοποιηθεί, κάτι που έγινε τελικά στις 27 Νοεμβρίου 2020. Προστίθεται ότι μετά τη δημοσιοποίηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξέδωσε ανακοίνωση κατηγορώντας τον γενικό ελεγκτή μεταξύ άλλων, για παραβίαση προνοιών του Συντάγματος και περιφρόνηση άλλων θεσμών και πως αναφορές του παρέπεμπαν σε πρόνοια του Συντάγματος για την αποδέσμευση του Γενικού Ελεγκτή.

Η έκθεση γεγονότων που απέστειλε η Ελεγκτική Υπηρεσία, καταλήγει με καταγραφή των οκτώ αρχών ανεξαρτησίας των ελεγκτικών αρχών, που περιλαμβάνει η Διακήρυξη του Μεξικό και με αναφορά στην παραβίαση, στην προκειμένη περίπτωση, τεσσάρων εξ αυτών.

Ετοιμάζουν απαντήσεις για τα εμπόδια Οδυσσέα

Στο μεταξύ απαντήσεις προς τον INTOSAI ετοιμάζουν οι αποδέκτες σχετικής επιστολής του οργανισμού.

Σε επιστολή του προς τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ο πρόεδρος της επιτροπής Ζαχαρίας Κουλίας ζητά την εγγραφή θέματος αναφορικά με την ανάγκη άμεσης ανταπόκρισης προς τον Διεθνή Οργανισμό Ανώτατων Ελεγκτικών Υπηρεσιών (INTOSAI), για το θέμα της διαφύλαξης της ανεξαρτησίας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της StockWatch, ο οργανισμός έχει ήδη λάβει ορισμένες απαντήσεις και αναμένει ανταπόκριση και από άλλους φορείς στους οποίους απευθύνθηκε. Η Ελεγκτική Υπηρεσία πριν από μερικές μέρες απευθύνθηκε εκ νέου στον οργανισμό, ζητώντας επίσπευση της εξέτασης του ζητήματος.

Επισυνάπτεται η έκθεση της ΕΥ προς τον INTOSAI.

Της Μαρίας Χαμπή