You are here

Συνέχιση των κινήτρων προς αεροπορικές ζητά η Hermes

29/09/2022 17:03

Υπέρ, της συνέχισης της παραχώρησης κινήτρων προς τις αεροπορικές εταιρείες, τάσσεται η Hermes Airports, μετά την ανακοίνωση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών για τερματισμό των διαπραγματεύσεων με τη διαχειρίστρια εταιρεία των αεροδρομίων, όσον αφορά την επίτευξη συμβιβασμού για την κατασκευή της Φάσης 2 στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, καθώς και σε αναστολή της εφαρμογής κινήτρων αεροπορικής επιβατικής κίνησης για την περίοδο 2022-2030.

Σημειώνεται, ότι είχαν προηγηθεί οι αποκαλύψεις του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων για προφορική συμφωνία επέκτασης του συμβολαίου της διαχείρισης των κυπριακών αερολιμένων κατά 5,5μιση χρόνια, δηλαδή μέχρι το Νοέμβριο του 2036 και ως αντάλλαγμα να μην ζητηθούν από την εταιρεία, αποζημιώσεις για την περίοδο της πανδημίας και τις επιπτώσεις από τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Σε γραπτή ανακοίνωση η Hermes Airports, τοποθετείται για τα θέματα που ανέκυψαν το τελευταίο διάστημα, αναφέροντας σε σχέση με τα κίνητρα ότι έχει επενδύσει πέραν των €120 εκατ. στα σχέδια κινήτρων την τελευταία δεκαετία, προσθέτοντας ότι η συνέχισή τους καθίσταται ακόμη πιο αναγκαία τους επόμενους μήνες, που ο πληθωρισμός και οι τιμές των καυσίμων αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τις αερομεταφορές.

Η εταιρεία σημειώνει, ότι ο περαιτέρω δημόσιος διάλογος δεν έχει να προσφέρει κάτι επί της ουσίας και ότι παραμένει σοβαρός εταίρος του Κράτους και της τουριστικής βιομηχανίας, όπως είναι από την πρώτη μέρα ανάληψης της διαχείρισης των αεροδρομίων.

Αυτούσια η ανακοίνωση της Hermes:

Το τελευταίο διάστημα, γίνονται δημόσιες αναφορές σχετικά με τη Συμφωνία Παραχώρησης των αεροδρομίων. Παρόλο, που τα συγκεκριμένα ζητήματα αφορούν διαδικασίες του κράτους, εντούτοις, βλέπουμε να χρησιμοποιείται η Συμφωνία Παραχώρησης και η Hermes Airports, με τρόπο που δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις και πλήττει την εικόνα της Εταιρείας. Ως εκ τούτου η Εταιρεία, επιθυμεί να σημειώσει τα ακόλουθα:

Η Hermes Airports ανέλαβε, το 2006, μέσα από διεθνή διαγωνισμό, την ανέγερση και διαχείριση των Αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου, βάσει μίας 25ετούς σύμβασης παραχώρησης με την Κυπριακή Δημοκρατία.

Παρόλο που συχνά γίνεται λόγος για δημόσια ανάθεση, στην πραγματικότητα πρόκειται για Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα στην Κύπρο, με την οποία η Hermes ως ο ιδιώτης επενδυτής έχει δαπανήσει συνολικά €640 εκατομμύρια, για την κατασκευή των δύο αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου, χωρίς καμιά επιβάρυνση από το κράτος.

Επιπλέον το Κράτος, έχει εισπράξει τα τελευταία 15 χρόνια πέραν των 500 εκατομμυρίων ευρώ με βάση το τέλος παραχώρησης, το οποίο δίνεται ως ποσοστό επί των μεικτών εσόδων της Εταιρείας και όχι επί του όποιου πιθανού κέρδους.

Σε μία συμφωνία διάρκειας 25 ετών, όπως η συγκεκριμένη Συμφωνία Παραχώρησης, είναι εύλογο να προκύπτουν κατά καιρούς διαφορές ή διαφορετικές ερμηνείες σε σχέση με ζητήματα, που άπτονται των όρων της Σύμβασης.

Η ίδια η Σύμβαση, προβλέπει τρόπους επίλυσης αυτών των διαφορών και με βάση αυτούς έχουμε πορευτεί όλα αυτά τα χρόνια για την επίλυση των ζητημάτων που ανέκυψαν κατά καιρούς.

Σε αυτό το στάδιο δεν επιθυμούμε να κάνουμε δημόσια συζήτηση για τα θέματα της Φάσης Β, πέραν του να αναφέρουμε ότι οι συζητήσεις με την Κυβέρνηση είναι απόρροια υφιστάμενων προνοιών της Συμφωνίας Παραχώρησης, που περιλαμβάνουν και τη δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης για εξασφάλιση χρηματοδότησης του έργου.

Σημειώνουμε όμως, εμφαντικά ότι πιθανή κατάληξη της όλης συζήτησης, θα έχει μόνο θετικά αποτελέσματα για τα δύο μέρη και θα προσφέρει λύση σε χρονίζοντα θέματα.

Τα σχέδια κινήτρων αποτελούν ένα εξαιρετικής σημασίας εργαλείο, για την ανάπτυξη της αεροπορικής κίνησης, τα αποτελέσματα των οποίων είναι ήδη γνωστά και αποδεκτά από όλη την τουριστική βιομηχανία.

Το Κράτος δεν έχει πρόσθετη επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του από τα κίνητρα, καθώς η χρηματοδότηση καλύπτεται από τα πρόσθετα έσοδα που δημιουργούνται από την εφαρμογή τους.

Η Hermes Airports, έχει επενδύσει πέραν των 120 εκατ. ευρώ στα σχέδια κινήτρων την τελευταία δεκαετία.

Η συνέχισή τους καθίσταται δε, ακόμη πιο αναγκαία τους επόμενους μήνες, που ο πληθωρισμός και οι τιμές των καυσίμων αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τις αερομεταφορές.

Θεωρούμε, ότι ο περαιτέρω δημόσιος διάλογος δεν έχει να προσφέρει κάτι επί της ουσίας. Αντίθετα, οι καθυστερήσεις που δημιουργούνται, θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και πρωτίστως για την κυπριακή οικονομία.

Από την πλευρά μας, παραμένουμε σοβαρός εταίρος του Κράτους και της τουριστικής βιομηχανίας, όπως είμαστε από την πρώτη μέρα ανάληψης της διαχείρισης των αεροδρομίων.