You are here

Δυσκολεύει η υλοποίηση αναπτυξιακών δαπανών

05/08/2021 07:23

Το πρόβλημα των χαμηλών ποσοστών υλοποίησης του αναπτυξιακού προϋπολογισμού παγιώνεται, ενώ αναμένεται να γίνει εντονότερο κατά την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κωνσταντίνο Κωνσταντή.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου, η υλοποίηση των αναπτυξιακών δαπανών το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθε μόλις στο 18% από 22% το εξάμηνο του 2020.

Η περαιτέρω μείωση του ποσοστού σε σχέση με πέρσι, οφείλεται στο ποσοστό υλοποίησης των αναπτυξιακών δαπανών, που περιορίστηκε στο 16% το εξάμηνο του 2021, από 24% το 2020. Όσον αφορά άλλες αναπτυξιακές δαπάνες, το ποσοστό υλοποίησης τους αυξήθηκε ελαφρά στο 22% σε σχέση με 20% το περσινό εξάμηνο.

Σε δηλώσεις του στη StockWatch, ο κ. Κωνσταντή σημειώνει ότι η υλοποίηση των αναπτυξιακών προϋπολογισμών θα δυσκολέψει και λόγω των προβλημάτων που αναμένεται να προκαλέσει η άνευ προηγουμένου αύξηση της τιμής βασικών υλικών του κατασκευαστικού τομέα (σίδηρος, ξυλεία, πλαστικά, χαλκός κλπ) και η τεράστια αβεβαιότητα που δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στην επίτευξη υψηλού ποσοστού υλοποίησης του αναπτυξιακού προϋπολογισμού.

Για όλους αυτούς τους λόγους, τονίζει ότι «είναι ακόμη πιο επιτακτικό η Πολιτεία να ασχοληθεί επισταμένα και να βρει λύσεις».

Έξι εισηγήσεις για απελευθέρωση αναπτυξιακών δαπανών

Σχολιάζοντας τα απογοητευτικά στοιχεία που δημοσιεύει ανά μήνα το Γενικό Λογιστήριο, καταγράφοντας τον χαμηλό ρυθμό εκταμίευσης δαπανών για σκοπούς ανάπτυξης, ο κ. Κωνσταντή αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες εισηγήσεις του ΕΤΕΚ για αύξηση του ποσοστού υλοποίησης των αναπτυξιακών δαπανών.

Με βάση τις εισηγήσεις θα πρέπει, πρώτον να γίνει μελέτη, καταγραφή και προγραμματισμός ενός 3ετους πλάνου προκήρυξης έργων στο ευρύτερο δημόσιο, με οργανωμένο τρόπο που να μην είναι μόνο υπό μορφή εξαγγελίας, αλλά να προηγηθεί ένας καλά μελετημένος εφικτός προγραμματισμός. 

Επί τούτου πρέπει να οριστεί υπεύθυνο άτομο, να καθοριστεί χρονοδιάγραμμα και μετά και από διαβούλευση και με θεσμικούς φορείς να καταρτιστεί και να ανακοινωθεί ένας σωστά μελετημένος και εφικτός προγραμματισμός υλοποίησης έργων του ευρύτερου δημοσίου για την επόμενη 3ετία, σημείωσε ο κ. Κωνσταντή. 

Χαρακτήρισε «αδικαιολόγητο πολλά υπουργεία να μην έχουν τη δική τους στέγη και να ενοικιάζουν και να μην γίνεται ένα ρεαλιστικό πλάνο, ώστε το κράτος σε εύλογο χρονικό διάστημα να αποκτήσει επιτέλους τη δική του στέγη».

Σημείωσε ότι θα πρέπει, δεύτερο, να μελετηθεί η αξιοποίηση του ιδιωτικού τομέα για τον προγραμματισμό, ωρίμανση και υλοποίηση σημαντικών έργων τα οποία είναι καθηλωμένα λόγω υπερφόρτωσης του υφιστάμενου μηχανισμού και τρίτο, να μελετηθεί η περαιτέρω αξιοποίηση του εργαλείου των συμφωνιών-πλαίσιο σε μελετητικές υπηρεσίες ή σε μικρής αξίας κατασκευαστικά έργα.

Όπως ανέφερε, το βασικότερο πλεονέκτημα της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η μείωση του διοικητικού φόρτου, αλλά κυρίως του χρόνου που απαιτείται για την ανάθεση χωριστών δημόσιων συμβάσεων, καθώς με μια διαγωνιστική διαδικασία μπορούν να γίνουν περισσότερες της μιας αναθέσεις.

Ο κ. Κωνσταντή ανέφερε, τέταρτον, ότι η εξαγγελία της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για τη θεσμοθέτηση του ρόλου του επαγγελματία Λειτουργού Αγορών και της Κεντρικής Μονάδας Αγορών που θα λειτουργεί ως Κέντρο Εξυπηρέτησης αναθετουσών αρχών, είναι προς την ορθή κατεύθυνση και θα πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα και να μετουσιωθεί σε αποτέλεσμα. 

Πέμπτο, υποστήριξε ότι επιβάλλεται η ετοιμασία ρεαλιστικών προϋπολογισμών και η επαναξιολόγηση των διαδικασιών ανάθεσης οι οποίες σήμερα γίνονται με αποκλειστικό κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

Ο κ. Κωνσταντή, σημειώνει πως οι σημερινές διαδικασίες, σε μεγάλο βαθμό οδηγούν σε καθυστερήσεις κατά το στάδιο υλοποίησης και απορροφούν πόρους των αναθέτουσων αρχών, που θα έπρεπε να είναι επικεντρωμένες στην υλοποίηση των αναπτυξιακών προϋπολογισμών. «Συναφώς, θα πρέπει να επαναξιολογηθούν οι διαδικασίες επίλυσης διαφορών στο στάδιο υλοποίησης, με βασικό ζητούμενο την επιτάχυνση της επίλυσης της διαφοράς», τονίζει.

Τέλος, το ΕΤΕΚ, εισηγείται έκτο, την εγκαθίδρυση ενός μόνιμου και αποτελεσματικού μηχανισμού για την παροχή βοήθειας από την Κεντρική Κυβέρνηση για τον σχεδιασμό, την ωρίμανση, προώθηση και υλοποίηση μικρότερων έργων των επαρχιακών διοικήσεων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κάτι που όπως σημειώνεται, θα βοηθούσε γενικότερα στη βελτίωση του ποσοστού υλοποίησης των αναπτυξιακών δαπανών της Πολιτείας.

Γ.Χ.