You are here

Κ. Ηροδότου: Νέο κάλεσμα στις τράπεζες για νόμιμες συναλλαγές

12/06/2019 13:23

Νέο κάλεσμα στις τράπεζες να επενδύσουν στην εκπαίδευση του προσωπικού τους για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στις νόμιμες συναλλαγές, απήυθυνε ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας.

Μιλώντας στην ετήσια γενική συνέλευση του συνδέσμου τραπεζών, ο κ. Ηροδότου ανέφερε ότι υπάρχουν ενώπιον του καταγγελίες ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στην διεκπεραίωση νόμιμων συναλλαγών.

Σημείωσε ότι οι τράπεζες πρέπει να επενδύσουν και στην άλλη πρόκληση αυτής της κερδοφορίας τους και να μην αποτελεί δικαιολογία η καθυστέρηση στις νόμιμες συναλλαγές.

Σημείωσε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει πρόβλεψη των γεγονότων σε όλες τις στρατηγικές και αποφάσεις.

«Με βάση αυτό το οικονομικό περιβάλλον, όπως διαμορφώνεται στη ζώνη του ευρώ και που χαρακτηρίζεται από παρατεταμένης διάρκειας αβεβαιότητα, καλείται να διαμορφώσει τα περαιτέρω βήματα του και το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου. Το τραπεζικό σύστημα οφείλει πλέον να προσαρμόζεται έγκαιρα στις υφιστάμενες αλλά και διαφαινόμενες συνθήκες που επικρατούν στις διεθνείς αγορές και όχι απλώς να διαχειρίζεται εκ των υστέρων τις όποιες συνέπειες απορρέουν από τις ραγδαία διαμορφούμενες εξελίξεις. Θα πρέπει δηλαδή να υιοθετήσουμε κουλτούρα πρόληψης και αποτροπής και όχι αντίδρασης (prevention and not reaction). Παραφράζοντας τον Αϊνστάιν, οι έξυπνοι άνθρωποι λύνουν προβλήματα. Οι σοφοί τα προλαμβάνουν και τα αποφεύγουν. “A clever person solves a problem. A wise person avoids it”», σημείωσε.

Για την καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος, σημείωσε ότι η δέσμευση ότι αναλαμβάνεται δράση μειώνει το κόστος για την οικονομία και τις τράπεζες.

«Η προσπάθεια καταπολέμησης του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος μέσω οδηγιών (AML) δεν πρέπει να επηρεάζει την έγκαιρη και ομαλή διεκπεραίωση των νόμιμων συναλλαγών. Καθυστερήσεις ή απόρριψη νόμιμων συναλλαγών για τη χώρα ενδεχομένως να σημαίνει μόνο δημιουργία καταθέσεων και δυστυχώς κόστος. Ταυτόχρονα όμως, η πρόκληση της κερδοφορίας που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες δεν πρέπει να είναι το μοναδικό τους κίνητρο. Πρέπει να βλέπουν το μακροχρόνιο όφελος της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης», τόνισε. 

«Γενικότερα όμως, θα ήθελα να τονίσω ότι στην προσπάθεια καταπολέμησης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και της αποκατάστασης του ονόματος της Κύπρου, έχει γίνει σημαντική πρόοδος, η οποία αναγνωρίζεται διεθνώς, και η προσπάθεια θα πρέπει να συνεχιστεί αμείωτη. Τόσο η ΚΤΚ, όσο και ο Σύνδεσμος Τραπεζών, έχουν δυναμικά συμβάλει προς την κατεύθυνση αυτή», πρόσθεσε.

Ο κ. Ηροδότου ανέφερε ότι τα εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα θα πρέπει συνεχώς να προβλέπουν, να προετοιμάζονται και να προνοούν, ιδιαίτερα στις συνθήκες αβεβαιότητας που επικρατούν σήμερα διεθνώς. «Σε αυτό το πλαίσιο, ο προγραμματισμός διαχείρισης είτε των ΜΕΧ, είτε των στρατηγικών σχεδιασμών του κάθε τραπεζικού ιδρύματος πρέπει να γίνεται με βάση τις αναμενόμενες αλλαγές στην Ευρωζώνη, τις προβλέψεις και ανησυχίες των αγορών και τον πιθανό επηρεασμό των στρατηγικών σχεδιασμών του κάθε ιδρύματος. Θα ήθελα επίσης να επαναλάβω το μήνυμα που έχω ήδη δώσει, πως οι τράπεζες θα πρέπει να επενδύουν στην εκπαίδευση του προσωπικού και στις κατάλληλες τεχνολογίες, ώστε, μεταξύ άλλων, να γίνει πιο αποτελεσματική η καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, αλλά, ταυτόχρονα να μειωθούν και οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις δημιουργούνται στις νόμιμες δραστηριότητες», είπε.

Όσον αφορά τα ΜΕΔ, σημείωσε ότι είναι γεγονός ότι με τις τροποποιήσεις που έγιναν στο νομικό πλαίσιο για αντιμετώπιση των ΜΕΔ το καλοκαίρι του 2018, οι τράπεζες έχουν για πρώτη φορά στη διάθεσή τους όλα τα εργαλεία για αντιμετώπιση του προβλήματος, ενώ πλέον υπάρχει και η βάση (blueprint) για την πώληση δανείων μέσω της έγκρισης της σημαντικής μεταφοράς κινδύνου από την ΕΚΤ στο πλαίσιο της συναλλαγής της Τράπεζας Κύπρου. Συνολικά, το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), μετά την πώληση του πακέτου ΜΕΔ €2,8 δισ. από την Τράπεζα Κύπρου υποχώρησε στα €11 δισ. από €28 δισ. που ήταν στη κορύφωσή τους.

«Ωστόσο, ας μην μας διαφεύγει το γεγονός πως η πώληση των ΜΕΔ από τις τράπεζες, μειώνει μεν το ποσοστό τους στον τραπεζικό σύστημα, αλλά δεν τα «εξαφανίζει» από το ιδιωτικό χρέος και το σύνολο της οικονομίας. Επομένως, πέραν της πώλησης δανείων, θα πρέπει οι τράπεζες αλλά και οι πλατφόρμες διαχείρισης να συγκεντρώνονται κυρίως και στη σωστή και αποδοτικότερη αναδιάρθρωση τους, η οποία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τα νοικοκυριά, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την οικονομία ως σύνολο», τόνισε.

«Θα ήθελα να διαβεβαιώσω για άλλη μια φορά πως η ΚΤΚ θα συνεχίσει σταθερά να εργάζεται για τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη χώρα μας και να συμβάλει με όσα μέσα διαθέτει στην καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το τραπεζικό σύστημα και γενικότερα η οικονομία του τόπου. Επίσης, αν και ήδη ενδυναμώθηκε η επικοινωνία μεταξύ τραπεζών και διοικητή και ΚΤΚ γενικότερα, αυτή η επικοινωνία θα ενισχυθεί με οργανωμένο και επίσημο τρόπο, έτσι ώστε να συμβάλουμε μέσω των κανονισμών, της εποπτείας αλλά και της επικοινωνίας στη σωστή αντιμετώπιση των προκλήσεων και στη συνέχιση της προόδου που έχει επιτευχθεί», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στη συμμετοχή του στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), ο κ. Ηροδότου είπε ότι οι διοικητές δεσμεύτηκαν στη διατήρηση των επιτοκίων μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2020, αλλά και στην ανάληψη δράσης σε περίπτωση δυσμενών εξελίξεων, ώστε να συνεχιστεί η ανάπτυξη της Ευρωζώνης.

Της Γεωργίας Χαννή