You are here

Νέος νόμος αλλάζει το rating ομολόγων Τρ. Κύπρου

14/06/2019 13:34

Η πρόσθετη προστασία που προσφέρει ο νέος νόμος στους καταθέτες των τραπεζών έχει οδηγήσει σε υποβάθμιση της αξιολόγησης των Moody’s για τα μη εξασφαλισμένα ομόλογα της Τρ. Κύπρου, αν και η Τράπεζα δεν έχει σήμερα τέτοιου τύπου χρέος.

Ο οίκος επιβεβαίωσε σήμερα το rating καταθέσεων της Τρ. Κύπρου (B3 / Not Prime) υποβαθμίζοντας ταυτόχρονα το πρόγραμμα ανώτερων μη εξασφαλισμένων μεσοπρόθεσμων ομολόγων στο (P) Caa2 από (P) Caa1.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του οίκου, η κίνηση του αντικατοπτρίζει την εφαρμογή στην Κύπρο ενός νέου νομικού πλαισίου, το οποίο καθιερώνει την πλήρη προτίμηση των καταθετών έναντι του ανώτερου ανασφάλιστου χρέους σε περίπτωση εξυγίανσης τραπεζών.

Οι προοπτικές για τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις του rating καταθέσεων παραμένουν θετικές.

Στις 29 Μαΐου 2019, η κυβέρνηση της Κύπρου δημοσίευσε νόμο που αφορά μεταφορά της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 2017/2399. Ο νέος νόμος παρέχει προτίμηση σε όλες τις τραπεζικές καταθέσεις - συμπεριλαμβανομένων των μικρών εταιρικών και θεσμικών καταθέσεων σε σχέση με τους ανώτερους μη εξασφαλισμένους πιστωτές, που καθορίζουν την πλήρη προτίμηση των καταθετών σε περίπτωση αφερεγγυότητας τραπεζών.

Το πλαίσιο αυξάνει την προστασία από την οποία οι «μικρές» καταθέσεις ωφελούν τη μείωση των αναμενόμενων ζημιών λόγω χρεοκοπίας για τις ονομαστικές καταθέσεις. Ωστόσο, αναφέρεται, δεν υπάρχει καμία επίδραση στις αξιολογήσεις των καταθέσεων της τράπεζας, οι οποίες έχουν επιβεβαιωθεί, επειδή ο όγκος των πιο κατώτερων μέσων είναι επί του παρόντος περιορισμένος δεδομένου ότι δεν υπάρχει ανώτερο μη εξασφαλισμένο χρέος και περιορισμένος όγκος περισσότερων κατώτερων τίτλων που εκδίδονται επί του παρόντος από την τράπεζα.

Αν και οι καταθέσεις θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τη δυνητική έκδοση χρεωστικών τίτλων που απορροφούν ζημίες ώστε να συμμορφωθούν με την ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL), η χρονική στιγμή, ο ακριβής όγκος και ο χρόνος εφαρμογής μιας τέτοιας έκδοσης εξακολουθεί να είναι σε μεγάλο βαθμό αβέβαιη για την Τράπεζα Κύπρου και άλλες κυπριακές τράπεζες.

Ο οίκος δεν είναι σε θέση να στηριχθεί σε αξιόπιστα σενάρια για την καθιέρωση πιθανών διαθέσιμων αποθεμάτων για τους καταθέτες τα επόμενα δύο με τρία χρόνια. Καθώς θα προκύψει περισσότερη σαφήνεια στα στοιχεία αυτά, ο οίκος θα ενσωματώσει τις μελλοντικές προσδοκίες σε αυτές τις αξιολογήσεις.

Όπως σημειώνεται, η υποβάθμιση του προγράμματος ομολόγων αντικατοπτρίζει την εκτίμηση ότι οι ανώτεροι ασφαλισμένοι κάτοχοι ομολόγων επηρεάζονται αρνητικά από τη νομοθεσία αυτή καθώς δεν κατατάσσονται πλέον όπως οι «κατώτερες» καταθέτες , συνταξιοδοτικά ταμεία, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δημόσιες αρχές και μεγάλες επιχειρήσεις. Η έλλειψη κατανομής των ζημιών με τις «κατώτερες» καταθέσεις σημαίνει ότι ο όγκος των υποχρεώσεων απορρόφησης ζημιών που θα κατατάσσονταν μαζί με τους ανώτερους το ακάλυπτο χρέος μειώνεται και συνεπώς τα ποσοστά απώλειας για τους ανώτερους  πιστωτές σε περίπτωση αποτυχίας θα αυξηθούν.

Η Τράπεζα Κύπρου δεν έχει επί του παρόντος μέχρι στιγμής εκδιδόμενο μη εξασφαλισμένη χρέος στο πλαίσιο του προγράμματος.

Σημαντική μείωση των προβληματικών δανείων και βελτίωση των προβλέψεων με διατήρηση των ισχυρών κεφαλαιακών αποθέματα, θα οδηγήσει σε ψηλότερη βαθμολογία. Οι αξιολογήσεις θα μπορούσαν επίσης να αναβαθμιστούν μετά από (1) αλλαγές στη δομή ευθύνης της τράπεζας ή μεγαλύτερη σαφήνεια για πιθανές εκδόσεις στο πλαίσιο του MREL, γεγονός που θα είχε ως αποτέλεσμα μεγαλύτερο μαξιλάρι απορρόφησης ζημιών για τους καταθέτες και τους πιστωτές και (2) περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού περιβάλλοντος.

Καθοδικές πιέσεις στις αξιολογήσεις της Τράπεζας Κύπρου θα μπορούσαν να ασκηθούν εάν η ποιότητα του ενεργητικού και το κεφάλαιο αποδυναμωθούν, ενδεχομένως ως αποτέλεσμα ψηλότερων προβληματικών δανείων ή ασθενέστερη από την αναμενόμενη ανάκτηση για τα προβληματικά δάνεια.

Της Γεωργίας Χαννή