You are here

Ιστορική βουτιά ΑΕΠ λόγω κορωνοϊού

14/08/2020 12:19

Τη μεγαλύτερη βουτιά των τελευταίων χρόνων κατέγραψε το δεύτερο τρίμηνο του 2020 η κυπριακή οικονομία με την πανδημία του κορωνοϊού να ανατρέπει τα πέντε συναπτή έτη θετικών ρυθμών μεγέθυνσης του ΑΕΠ.

Η έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού που οδήγησε στο lock down Μαρτίου είχε σαν αποτέλεσμα τη δραματική συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση (flash estimate) της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020 είναι αρνητικός και υπολογίζεται σε -11.9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται στο -11.9%.

Η συρρίκνωση είναι η μεγαλύτερη ακόμα και από το 2013 μετά το bail-in.

Ο αρνητικός ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ οφείλεται κυρίως στους τομείς: «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», «Μεταποίηση», «Κατασκευές», «Μεταφορές, Αποθήκευση και Επικοινωνίες», «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων «, «Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία», «Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών».   

Όπως σημειώνει η Στατιστική Υπηρεσία, η εφαρμογή των προληπτικών μέτρων και των σχετικών διαταγμάτων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης της νόσου COVID-19 είχε άμεσο αντίκτυπο στην κυπριακή οικονομία η οποία παρουσίασε επιβράδυνση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 και σημαντική μείωση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

Τα προληπτικά μέτρα που εφαρμόστηκαν αφορούσαν, μεταξύ άλλων, σε περιορισμούς στην διακίνηση των πολιτών καθώς και στο κλείσιμο επιχειρήσεων διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων στο οποίο αποδίδεται η πρωτοφανής μείωση του 2ο τριμήνου.

Λόγω της πρωτοφανούς κατάστασης, η Στατιστική Υπηρεσία έπρεπε να προβεί σε ορισμένους υπολογισμούς στους βραχυπρόθεσμους δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν. Αυτοί οι υπολογισμοί βασίστηκαν σε πληροφορίες που συλλέχθηκαν από πηγές διαφορετικές από αυτές που χρησιμοποιούνται συνήθως για την παραγωγή της Προκαταρκτικής Εκτίμησης (όπως αναλυτικά στοιχεία για τις εβδομαδιαίες ηλεκτρονικές συναλλαγές και προκαταρκτικά στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού).

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων ήταν κοινή από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτω από την εποπτεία και καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat).

Επισημαίνεται ότι οι διάφοροι περιορισμοί στις πηγές δεδομένων, απόρροια της πανδημίας COVID-19, υποδηλώνουν ότι ενδεχόμενη μελλοντική αναθεώρηση της προκαταρκτικής εκτίμησης μπορεί να έχει μεγαλύτερο μέγεθος από το συνηθισμένο (θετική ή αρνητική).

Παρά τη μεγάλη βουτιά το δεύτερο τρίμηνο, η οικονομία άρχισε να αναπτύσσεται σιγά σιγά μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων τον Μάιο και τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα.

To ΔΝΤ αναμένει συρρίκνωση της κυπριακής οικονομίας 6,5% το 2020 και ανάκαμψη 5,6% το 2021.

Το υπουργείο οικονομικών λειτουργεί με σενάριο ύφεσης 10% για το 2020, χωρίς να αποκλείει η συρρίκνωση να φτάσει το 13%.

Όσον αφορά τους οίκους αξιολόγησης, οι Moody’s αναμένουν συρρίκνωση 6% για το 2020 ενώ οι Fitch είναι πιο αισιόδοξοι αναμένοντας συρρίκνωση πέρα του 2%.

Η ύφεση το 2020 ακολουθεί 5 πέντε χρόνια ανάκαμψης μετά την τραπεζική κρίση του 2013.

ΕΕ

Αναφορικά με την ΕΕ, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ μειώθηκε κατά 11,7% και 12,1% στη ζώνη του ευρώ, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση που δημοσιεύθηκε από τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτές ήταν μακράν οι μεγαλύτερες μειώσεις που παρατηρήθηκαν από την έναρξη των χρονοσειρών το 1995. Το πρώτο τρίμηνο του 2020, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 3,6% στη ζώνη του ευρώ και κατά 3,2% στην ΕΕ, κατά 1,3% στην Κύπρο και 1,6% στην Ελλάδα.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ μειώθηκε κατά 15,0% στη ζώνη του ευρώ κατά 14,1% στην ΕΕ και κατά 11,9% στην Κύπρο το δεύτερο τρίμηνο του 2020, μετά από -3,1% -2,5% και +0,8 % για την Κύπρο αντίστοιχα το προηγούμενο τρίμηνο. Η πτώση στην Ελλάδα ήταν -0,9%. Αυτές ήταν επίσης μακράν οι μεγαλύτερες μειώσεις από τότε που ξεκίνησαν οι χρονοσειρές το 1995.

Της Γεωργίας Χαννή