You are here

Βγαίνει στις αγορές για €3 δισ. η Κύπρος

06/04/2020 16:22

Η Κυπριακή Δημοκρατία ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να βγει στις αγορές με την έκδοση ενός 7ετούς και ενός 30ετούς ομολόγου, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τα ρευστά της διαθέσιμα εν μέσω της κρίσης που προκαλεί η πανδημία του κορωνοϊού.

Σε ανακοίνωσή του στις αγορές, αναφέρεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αναθέσει στις τράπεζες Barclays, J.P. Morgan, Morgan Stanley και Société Générale να αναλάβουν ως επικεφαλής σύμβουλοι για διπλή έκδοση ομολόγων.

Η έκδοση μαποτελείται από ένα ομόλογο παγίου εισοδήματος σε ευρώ λήξης Απριλίου 2027 και ένα ομόλογο παγίου εισοδήματος σε ευρώ λήξης Απριλίου 2050.

Σημειώνεται τέλος ότι η έκδοση «θα πραγματοποιηθεί στο κοντινό μέλλον» αναλόγως των συνθηκών που επικρατούν στις αγορές. 

Όπως ανακοίνωσε το γραφείο διαχείρισης δημοσίου χρέους, δεδομένου, του υψηλού βαθμού αβεβαιότητας και της εμμονής του COVID-19, που προκαλεί το ερώτημα πόσο καιρό θα διαρκέσει η ασθένεια και ποιος θα είναι ο αντίκτυπός της στη διεθνή οικονομία όσο και στις διεθνείς αγορές, η Κυπριακή Δημοκρατία αποφάσισε να αναθεωρήσει το ετήσιο σχέδιο χρηματοδότησης και να επανενταχθεί στις αγορές.

Ο σκοπός της νέας προβλεπόμενης χρηματοδότησης είναι, αφενός, η κάλυψη των  χρηματοδοτικών αναγκών και, αφετέρου, η ισχυρή ενίσχυση των ταμειακών αποθεμάτων  σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της στρατηγικής για τη διαχείριση του δημόσιου χρέους μεσαίου και μεσαίου επιπέδου (MTDS).

Η χώρα αναμένεται προχωρήσει σε έκδοση δύο ομολόγων επτά και τριάντα ετών ενώ οι χρηματοδοτικές ανάγκες αυξάνονται σε €5,5 δισ. από €2,5 δισ.

Η εν λόγω στρατηγική (MTDS) απαιτεί, μεταξύ άλλων, ότι η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας διατηρεί ένα σημαντικό ταμειακό απόθεμα που επαρκεί, ανά πάσα στιγμή, για τη χρηματοδότηση των αναγκών τουλάχιστον τους επόμενους 9-12 μήνες.

Δύσκολες οι προβλέψεις

Όπως αναφέρεται, δεδομένου του υψηλού βαθμού αβεβαιότητας που αφορά τον ποσοτικό προσδιορισμό των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 και λαμβάνοντας υπόψη την ταχεία εξέλιξη των μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι σήμερα πολύ δύσκολο για κάθε χώρα να παρέχει ακριβείς και λεπτομερείς μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις.

Στο πλαίσιο των προβλέψεων που θα παρουσιαστούν στο επικείμενο Πρόγραμμα Σταθερότητας 2020-2023, το Υπουργείο Οικονομικών εργάζεται επί του παρόντος σε ένα σενάριο όπου ο αντίκτυπος της πανδημίας στην οικονομία αναμένεται να πραγματοποιηθεί κυρίως κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους και στη συνέχεια να ανακάμψει το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Αυτή η ανάκαμψη αναμένεται λόγω της  διατήρησης των παραγωγικών δραστηριοτήτων (όπως η απασχόληση, οι επιχειρήσεις) μέσω της δέσμης μέτρων των μέτρων που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα.

Ειδικότερα, το ΑΕΠ αναμένεται να συρρικνωθεί κατά περίπου 5,0%  μέχρι και 9,7% κατά το 2020 και η ανεργία εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 9% σε σύγκριση με 7,1% το προηγούμενο έτος. Αξίζει να αναφερθεί ότι μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες για το σκοπό αυτό, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου των μέτρων που αναφέρονται λεπτομερώς στη δέσμη κινήτρων, τα οποία στοχεύουν στους πλέον επηρεαζόμενους τομείς της οικονομίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι απώλειες στην απασχόληση περιορίζονται σε μεγάλη έκταση.

Όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά, το δημοσιονομικό ισοζύγιο της κυβέρνησης αναμένεται να καταγράψει έλλειμμα περίπου 4% του ΑΕΠ το 2020, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας στην οικονομική δραστηριότητα που επηρεάζει τόσο τα έσοδα όσο και τις δαπάνες, καθώς και τον προσωρινό δημοσιονομικό αντίκτυπο από τα σχετικά μέτρα.

Τονίζεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αντιμετωπίζει αυτή την κρίση από μια πολύ ισχυρή θέση στον επιχειρηματικό της κύκλο και από μια άνετη δημοσιονομική θέση. Η Κυπριακή Δημοκρατία λειτουργεί τα τελευταία χρόνια με βιώσιμα δημοσιονομικά πλεονάσματα για να μετριάσει την τρέχουσα κρίση

Όσον αφορά τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές, σημειώνεται ότι δεδομένου ότι η αβεβαιότητα είναι επί του παρόντος πολύ υψηλή, δεν θα ήταν δυνατόν να προβλεφθούν εκτιμήσεις για τα έτη 2021 και τα επόμενα. Αναμένεται όμως ότι η οικονομία θα ανακάμψει και θα καταγράψει θετική πορεία ανάπτυξης, συνοδευόμενη από θετικές εξελίξεις στο δημοσιονομικό μέτωπο.

Ο κυριότερος πολιτικός στόχος της κυβέρνησης παραμένει η διαφύλαξη της μακροοικονομικής σταθερότητας προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και να διατηρηθεί μια δημοσιονομική πολιτική με στόχο τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία μείωση του δείκτη του χρέους προς το ΑΕΠ.

Το κόστος της δέσμης μέτρων των δημοσιονομικών κινήτρων που ακολουθεί εκτιμάται σήμερα σε περίπου €365 εκ.