You are here

ΑΗΚ: Ζημιές €19,8 εκατ. λόγω πανδημίας

29/07/2021 15:57

Σε απολογισμό του συνολικού έργου του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), αλλά και σε παρουσίαση των πεπραγμένων της Αρχής για το 2020, προχώρησε σήμερα, λίγες μέρες πριν παραδώσει την σκυτάλη, ο Μιχάλης Κωμοδρόμος.

Όπως αναφέρθηκε κατά την παρουσίαση, η ΑΗΚ κατέγραψε ζημιά €19,8 εκατ. το 2020, για λόγους που έχουν να κάνουν με τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ, αρχικά αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της πανδημίας και στο στόχο της Αρχής, ο οποίος έγινε εφικτός, για διασφάλιση αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας

Πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο αυτό προσαρμόστηκε η λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πελατών και των Κέντρων Χρηστών Δικτύου και αξιοποιήθηκαν οι νέες τεχνολογίες, με έμφαση στην επικοινωνία και στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των καταναλωτών. 

Έκπτωση €30 εκατ. στους λογαριασμούς

Ο κ.  Κωμοδρόμος ανάφερε ότι σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες της ΑΗΚ, η Διοίκηση έλαβε απόφαση για μείωση της τάξης του 10% στα τιμολόγια όλων των πελατών της για περίοδο 6 μηνών. Η κίνηση αυτή του Οργανισμού αντιστοιχεί σε ποσό άνω των €30 εκ, το οποίο η ΑΗΚ επέστρεψε στην κοινωνία και στην οικονομία της Κύπρου. 

Στην συνέχεια ανέλυσε τα πιο σημαντικά οικονομικά στοιχεία της περασμένης χρονιάς, αναφέροντας ότι τα συνολικά έσοδα της ΑΗΚ το 2020, μετά την αφαίρεση της ειδικής έκπτωσης 10% που παραχωρήθηκε λόγω της πανδημίας covid-19, ανήλθαν στα €688,3 εκ. με αποτέλεσμα να προκύψει ζημιά εργασιών για το έτος ύψους €19,8 εκ.

Πρόσθεσε ότι η ζημιά εργασιών ήταν κυρίως αποτέλεσμα της εξάπλωσης της πανδημίας, της επακόλουθης οικονομικής ύφεσης και της απόφασης για παραχώρηση μείωσης κατά 10% στην τελική τιμή ηλεκτρισμού για περίοδο 6 μηνών, απόφαση η οποία λήφθηκε με γνώμονα τη στήριξη του συνόλου των πολιτών και των κυπριακών επιχειρήσεων.

Ο κ.  Κωμοδρόμος εξήγησε ότι η μείωση €169 εκ. περίπου στα συνολικά έσοδα είναι κατά κύριο λόγο αποτέλεσμα της μείωσης στα έσοδα πωλήσεων. 

«Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος ήταν €613.248.000 και σημείωσαν μείωση €161.322.000 ή 21%.  Η σημαντική μείωση στα έσοδα πωλήσεων ήταν αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης στις μονάδες που πωλήθηκαν κατά 7%, της μείωσης της τιμής πώλησης ως αποτέλεσμα της αυτόματης αναπροσαρμογής λόγω μείωσης στην τιμή των καυσίμων, καθώς επίσης και στην έκπτωση €32 εκ. περίπου που παραχωρήθηκε στους πελάτες λόγω της πανδημίας COVID-19» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι παρά την μείωση στα λειτουργικά έξοδα κατά €93 εκ. περίπου, τα κέρδη εργασιών από το 2019 μειώθηκαν κατά €78 περίπου εκ. με αποτέλεσμα το 2020 να προκύψει ζημιά εργασιών ύψους €19,8 εκ.

Ο πρόεδρος της Αρχής ανέφερε περαιτέρω ότι παρά τη μείωση στην τιμή καυσίμων και κατά συνέπεια στην τιμή αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ, η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους αυξήθηκε κατά 6% στα €46,4 εκ. λόγω αύξησης στις μονάδες που αγοράστηκαν κατά 18% περίπου.

Δόθηκαν €74,7 εκατ. για αγορές ρύπων το 2020

Σημείωσε επίσης ότι το κόστος δικαιωμάτων εκπομπής θερμοκηπιακών αερίων αυξήθηκε κατά €7,6 εκ. και ανήλθε στα €74,7 εκατ.  Η αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση κατά 11% περίπου στον αριθμό των δικαιωμάτων που αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, Ο πρόεδρος της Αρχής επεσήμανε ότι το 2019 ήταν το τελευταίο έτος κατά το οποίο παραχωρήθηκαν στην Αρχή δωρεάν δικαιώματα.

Σημειώνεται πως το 62% περίπου των συνολικών εξόδων αποτελούσε το κόστος καυσίμου, αγορά ενέργειας και αγορά δικαιωμάτων εκπομπής θερμοκηπιακών αερίων.  

Ο κ.  Κωμοδρόμος κατά την παρουσίαση των πεπραγμένων προχώρησε σε ανάλυση των έργων που ολοκλήρωσε η Αρχή ή που βρίσκονται σε εξέλιξη. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην διεύρυνση αξιοποίησης ΑΠΕ, στην προκήρυξη διαγωνισμού για νέα Μονάδα 6 στο Βασιλικό, στα έξυπνα δίκτυα, το έργο εγκατάστασης Οπτικών Ινών στο εναέριο δίκτυο Διανομής, στην αναβάθμιση του Οδικού Φωτισμού και τα έξυπνα φωτιστικά και πασσάλους.

Πηλείδου: Επείγουν έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης

Στην εκδήλωση απεύθυνε χαιρετισμό η υπουργός Ενέργειας Νατάσα Πειλήδου η οποία αφού ευχαρίστησε το απερχόμενο συμβούλιο και τους εργαζομένους στην Αρχή, ανάφερε ότι η ΑΗΚ κατά το 2020 συνέχισε να εργάζεται οργανωμένα, με ευελιξία και συνέπεια, και παρείχε απρόσκοπτη παραγωγή, μεταφορά, διανομή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές στις αντίξοες συνθήκες λόγω πανδημίας

Η υπουργός έκανε ιδιαίτερη μνεία στα κρατικά έργα που υλοποιούνται σε συνεργασία με την Αρχή Ηλεκτρισμού,  αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι σύμφωνα με τους υφιστάμενους προγραμματισμούς βασική επιδίωξη της χώρας μας είναι η ολοκλήρωση, περί τα τέλη του 2022, του έργου ανάπτυξης των απαραίτητων υποδομών και της διαδικασίας προμήθειας φυσικού αερίου στην εγχώρια αγορά της Κύπρου για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής.

Ως εκ τούτου, χαιρέτισε επίσης, το γεγονός ότι η ΑΗΚ προχώρησε σε υπογραφή συμφωνίας με τη ΔΕΦΑ και κατέβαλε €43 εκατομμύρια για τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΥΦΑ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 30%.

Όπως ανέφερε η υπουργός Ενέργειας, η Κύπρος έχει πετύχει από το 2018 τον εθνικό στόχο για χρήση ΑΠΕ 13% το 2020, πρόσθεσε ότι «ήδη εργαζόμαστε για τον καθορισμό πολύ πιο φιλόδοξων στόχων, που θα μας επιτρέψουν είμαστε συνεπείς στη δέσμευσή μας, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, για πλήρη απανθρακοποίηση έως το 2050» .

Είναι ως εκ τούτου αναγκαίο η ΑΗΚ να υλοποιήσει άμεσα τα έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του δικτύου, ώστε να αρθούν τα τεχνικά εμπόδια που σχετίζονται με την περαιτέρω διείσδυση της διεσπαρμένης ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, συμπλήρωσε η κ. Πηλείδου.

Η υπουργός σημείωσε ακόμα, ότι η Αρχή συμβάλλει ουσιαστικά και στην υλοποίηση και σύνδεση των έργων ΑΠΕ που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο των δύο τελευταίων Σχεδίων Στήριξης που έτρεξε το Υπουργείο και τα οποία θα ενταχθούν στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού.

Συγκεκριμένα, είπε ότι το 2020 τέθηκαν σε λειτουργία 49 MW φωτοβολταϊκών πάρκων και προσδοκία είναι ότι θα υπάρξει σύνδεση του συνόλου των έργων στο δίκτυο εντός του 2022.

Της Ελένης Χαραλάμπους