You are here

Αναστολή πληρωμής δόσεων και στα ταμεία προνοίας

03/06/2020 15:32

Αναστολή της υποχρέωσης καταβολής δόσεων και τόκων για δάνεια που χορηγήθηκαν σε μέλη ταμείων προνοίας, προβλέπει οδηγία που εξέδωσε χθες ο έφορος ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών.

Η οδηγία βασίζεται σε σχετική απόφαση του υπουργικού συμβουλίου και πέραν της αναστολής προβλέπει επίσης, επιμήκυνση της διάρκειας των εν λόγω δανείων και παράταση της προθεσμίας για κατάρτιση και υποβολή ετήσιων λογαριασμών και ετήσιων εκθέσεων από ταμεία προνοίας.

Συγκεκριμένα, η υποχρέωση για εξόφληση με τακτικές μηνιαίες δόσεις δανείου, περιλαμβανομένων και των τόκων, αναστέλλεται για μέλη ταμείων προνοίας: α) στα οποία έχει χορηγηθεί δάνειο από το ταμείο προνοίας, για τους σκοπούς και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σε σχετικούς κανονισμούς και β) τα οποία υποβάλλουν σχετική γραπτή αίτηση προς τη διαχειριστική επιτροπή του ταμείου και είναι δικαιούχοι των ειδικών σχεδίων, άδειας και επιδομάτων του υπουργείου εργασίας.

Εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, μιλώντας στη StockWatch, επεσήμαναν ότι οι σκοποί για τους οποίους σήμερα μπορεί να παραχωρηθεί δάνειο από ταμείο προνοίας, είναι τρεις και αφορούν λόγους υγείας, στεγαστικούς λόγους (σκοπούς ιδιοκατοίκησης) και σκοπούς που σχετίζονται με την εκπαίδευση (σπουδές παιδιών).

Σημείωσαν μάλιστα, ότι με αλλαγές στη σχετική νομοθεσία, έχει τεθεί όριο στο ποσό που μπορεί να παραχωρηθεί ως δάνειο σε μέλος ταμείου προνοίας, καθώς αυτό περιορίζεται σε ένα μέρος του διαθέσιμου ποσού που διατηρεί το μέλος στο ταμείο το οποίο ανέρχεται συνήθως γύρω στο 25%-30% των καταθέσεων του.

Με βάση την οδηγία που εκδόθηκε χθες, η αναστολή δόσεων ισχύει μόνο για δάνεια τα οποία έχουν χορηγηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του ειδικού νόμου, ο οποίος αφορά στα σχέδια που εφαρμόζει το υπουργείο εργασίας για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας.

Η αναστολή δόσεων και τόκων, θα εφαρμόζεται αναδρομικά από την ημερομηνία κατά την οποία έχει ενταχθεί στο ειδικό σχέδιο , άδεια ή επίδομα, το ενδιαφερόμενο μέλος  και η χρηματοδοτούσα επιχείρηση.

Όπως προβλέπεται, η περίοδος αποπληρωμής θα επιμηκύνεται αυτομάτως για περίοδο ίση με την περίοδο αναστολής των δόσεων που ισχύει σε κάθε περίπτωση, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα επέκτασης της επιμήκυνσης πέραν της ηλικίας που το μέλος συμπληρώνει την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης ενώ , η καταβολή των δόσεων και τόκων θα επαναρχίζει μετά την ημερομηνία λήξης της ισχύος των ειδικών σχεδίων, άδειας και επιδομάτων.

Προβλέπεται επίσης, ότι δεν επιτρέπεται αλλαγή στο ποσό ή στους όρους παραχώρησης του δανείου κατά την περίοδο αναστολής των δόσεων και ότι η περίοδος αναστολής των δόσεων δεν μπορεί να υπερβεί την περίοδο κατά την οποία παραμένουν σε ισχύ τα ειδικά σχέδια, άδειες και επιδόματα, τα οποία εφαρμόζει το υπουργείο εργασίας και των οποίων είναι δικαιούχος ο ενδιαφερόμενος δανειολήπτης.

Σύμφωνα με την οδηγία, η γραπτή αίτηση για αναστολή των δόσεων πρέπει να υποβληθεί μαζί με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα ταχυδρομικώς, ηλεκτρονικά ή μέσω φαξ στην διαχειριστική επιτροπή του οικείου ιδρύματος επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών.

Κίνηση διευκόλυνσης των μελών ταμείων προνοίας

Ο γενικός διευθυντής της ΟΕΒ Μιχάλης Αντωνίου, μιλώντας στη StockWatch, σημείωσε ότι η εν λόγω κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης αναστολής πληρωμής δόσεων και τόκων που εφαρμόζεται από τα πιστωτικά ιδρύματα, προσθέτοντας ότι είναι μια κίνηση που έπρεπε να γίνει καθώς, αφορά στα δάνεια εργαζομένων για τους οποίους είναι ενδεχομένως δυσκολότερη η πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό.

Σχολιάζοντας την ευρύτερη ρύθμιση για αναστολή πληρωμών δόσεων και τόκων δανείων, είπε ότι ήταν από τα καλύτερα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε πρόσφατα η Κεντρική Τράπεζα, στο πλαίσιο της εν λόγω ρύθμισης για τραπεζικά δάνεια, μέχρι τις 8 Μαΐου είχαν ανασταλεί οι πληρωμές δόσεων και τόκων για δάνεια ύψους  €1,19 δισ.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Αντωνίου σημείωσε ότι δεν έχει παρατηρηθεί στροφή των εργαζομένων στα ταμεία προνοίας τους τελευταίους μήνες.

«Μάλλον ο κόσμος ανέστειλε κινήσεις τις οποίες προγραμμάτιζε» είπε, επισημαίνοντας ότι όσοι είχαν προγραμματίσει κινήσεις που αφορούσαν θέματα υγείας ή στεγαστικά θέματα, αυτές αναστάληκαν καθώς το προηγούμενο διάστημα δεν διενεργούνταν επεμβάσεις και χειρουργεία, ενώ δεν υπήρχε δραστηριότητα ούτε στον τομέα των κατασκευών και των ακινήτων.

Ωστόσο, τόσο ο κ. Αντωνίου, όσο και ο γγ του ΚΕΒΕ Μάριος Τσιακκής, σημείωσαν ότι πολύς κόσμος δανείζεται από τα ταμεία προνοίας, καθώς είναι απλούστερες οι διαδικασίες και ενδεχομένως πιο εύκολη η πρόσβαση σε χρηματοδότηση, απ’ ότι εάν απευθύνονταν σε τράπεζες.

Ο γενικός γραμματέας της ΠΕΟ Πάμπης Κυρίτσης, σημείωσε ότι ήταν λογικό τα ταμεία προνοίας να ακολουθήσουν την πολιτική που εφαρμόστηκε από τα τραπεζικά ιδρύματα, για διευκόλυνση των μελών τους.

Πρόσθεσε ότι η εν λόγω ρύθμιση είχε αρχίσει να εφαρμόζεται πριν την έκδοση της οδηγίας του αρμόδιου εφόρου, σημειώνοντας ότι η οδηγία ήταν αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος στο οποίο προχώρησαν οι διαχειριστικές επιτροπές ταμείων προνοίας.

Της Μαρίας Χαμπή