You are here

Απλοποίηση ελέγχου για πέραν του 42% εταιρειών

10/05/2022 16:10

Εταιρείες με κύκλο εργασιών μέχρι €200 χιλ. και ισολογισμό μέχρι €500 χιλ. (όλα τα περιουσιακά, πλην δάνεια και υποχρεώσεις), θα τυγχάνουν της νέας διαδικασίας ελέγχου των οικονομικών τους καταστάσεων, δηλαδή επισκόπησης των οικονομικών τους καταστάσεων αντί του πλήρους ελέγχου από ελεγκτές- λογιστές.

Σημειώνεται ότι η σχετική ρύθμιση που θα καλύπτει πέραν του 42% του συνόλου των ενεργών εταιρειών, θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση σε 15 μέρες περίπου.

Τα μέλη της  Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατέληξαν στη σχετική απόφαση σήμερα, όσον αφορά τoν καθορισμό οροφής των ετήσιων εισοδημάτων και των περιουσιακών στοιχείων που θα πληρούν οι εταιρείες οι οποίες θα τυγχάνουν της νέας διαδικασίας ελέγχου.

Υπενθυμίζεται ότι ενώπιον της Επιτροπής είχαν τεθεί τέσσερις προτάσεις νόμου, εκ των οποίων οι τρεις εκ μέρους των κομμάτων ΕΔΕΚ, ΔΗΣΥ, ΔΗΠΑ, αφορούσαν σε εταιρείες των οποίων ο καθαρός κύκλος εργασιών τους και το σύνολο του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνει τις €700 χιλ. και το €1 εκατ., αντίστοιχα, ενώ η τέταρτη πρόταση νόμου με εισηγητές βουλευτές του ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, αφορούσαν εταιρείες των οποίων ο καθαρός κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει τις €200 χιλ., για να τυγχάνουν επισκόπησης των οικονομικών τους.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα, είπε ότι η σχετική ρύθμιση είναι αναγκαία για να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος των πολύ μικρών επιχειρήσεων αλλά και να αντιμετωπιστούν πρακτικά τα ζητήματα που αφορούν στο πραγματικό κόστος που επωμίζονται οι μικρές εταιρείες.

Υπενθύμισε ότι πρόκειται για ευρωπαϊκή οδηγία του 2013, της οποίας εναρμονισθήκαμε το 2015, αλλά όπως επεσήμανε από τότε αναμένεται από την εκτελεστική εξουσία η κατάθεση των σχετικών νομοσχεδίων.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Μάριος Μαυρίδης, είπε ότι η σχετική απόφαση αφορά μεγάλο ποσοστό των μικρών επιχειρήσεων τις οποίες θα βοηθήσει στη μείωση του κόστους λειτουργίας αλλά και στην επιβίωσή τους, καθώς δεν θα υποχρεούνται να υποβάλουν εξελεγμένους λογαριασμούς.

Η αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου ανέφερε ότι υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία για πιο απλές διαδικασίες για τις μικρές επιχειρήσεις, ενώ σημείωσε ότι αυτό θα συμβάλει και στην ενθάρρυνση νέων ατόμων, να δημιουργήσουν επιχειρήσεις.

Από την πλευρά του ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους  είπε μετά την συνεδρία ότι «βρέθηκε η χρυσή τομή», μια κοινή συνιστάμενη, και ότι θα πάνε με μια κοινή πρόταση νόμου, ώστε στην μεθεπόμενη συνεδρία της Ολομέλειας, να ψηφιστεί ομόφωνα και μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή, ενώ τόνισε ότι δεν υπάρχει θέμα φοροδιαφυγής και η πρακτική αυτή ακολουθείται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Μιχάλης Γιακουμής δήλωσε με την σειρά του, μετά το τέλος της συνεδρίας, ότι τους ικανοποιεί που υπήρξε μία συναινετική κατάληξη στο θέμα καθώς καλύπτει το 42% των εγγεγραμμένων εταιριών στον έφορο εταιριών, παρόλο που το κόμμα του είχε καταθέσει πρόταση που προνοούσε για εταιρίες με μέγιστο κύκλο εργασιών €700.000 και αξία των στοιχείων ενεργητικού κατά την ημερομηνία κλεισίματος ισολογισμού της, περί του €1 εκατομμυρίου. Στα πλαίσια συναίνεσης όμως, ανέφερε, συμφώνησαν στα χαμηλότερα ποσά των €200.000 και €500.000..

Της Ελένης Χαραλάμπους