You are here

Δημοσιονομικό συμβούλιο: Οι μεταρρυθμίσεις απάντηση στα προβλήματα

13/06/2019 13:38

Την ανάγκη υλοποίησης μεταρρυθμίσεων, της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και της διατήρησης των πλεονασμάτων, επεσήμανε ο πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου Δημήτρης Γεωργιάδης, ενόψει και των εξωτερικών κινδύνων όπως τους εμπορικούς πολέμους και τη συζήτηση για τερματισμό της υποβοηθητικής νομισματικής πολιτικής, εξελίξεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς την κυπριακή οικονομία.

«Η Κύπρος είναι μια μικρή ανοιχτή, οικονομία, υπερδανεισμένη και μία απότομη επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας, ή αλλαγή της νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ, που θα έχει σημαντική αύξηση στο κόστος χρηματοδότησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων και πιο μακροπρόθεσμα του δημοσίου, θα έχει τεράστιες επιπτώσεις», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης σε διάσκεψη Τύπου με αφορμή την παρουσίαση ης Εαρινής Έκθεσης για το 2019 και αναφέρθηκε ακόμη στην αβεβαιότητα που δημιουργείται από τον εμπορικό πόλεμο.

«Ποια είναι η απάντηση σε όλα αυτά τα θέματα; Μεταρρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις , μεταρρυθμίσεις», τόνισε.

Αναφέρθηκε στην ανάγκη να δημιουργηθεί ένας ορθολογικός μηχανισμός περιορισμού του κρατικού μισθολογίου στα επίπεδα του ονομαστικού ΑΕΠ, μηχανισμού ο οποίος να ισχύει και για τους νεοεισερχόμενους,  στην ενίσχυση του πλαισίου διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) ειδικά όταν μεγάλο μέρος τους έχει αναληφθεί από τον δημόσιο τομέα (λόγω της πώλησης του εξυπηρετούμενου μέρος της ΣΚΤ) και στη δημιουργία μηχανισμού που να διοχετεύει τα ρευστά διαθέσιμα του κράτους στην εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, ενόψει πιέσεων για αύξηση των δημοσίων δαπανών.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έκθεσης είπε ότι η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να συνεχιστεί και κατά την τρέχουσα διετία αλλά με χαμηλότερο ρυθμό (3,2-3,5%), ενώ παράλληλα προβλέπεται να έχει πτωτική πορεία και το δημόσιο χρέος δήλωσε ο πρόεδρος του Δημοσιονομικού συμβουλίου Δημήτρης Γεωργιάδης.

Παρουσιάζοντας σε διάσκεψη Τύπου, τα αποτελέσματα της εαρινής έκθεσης του δημοσιονομικού συμβουλίου 2019, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι «η οικονομική ανάπτυξη προβλέπεται ότι θα επιτρέψει τόσο την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου που έχει καθοριστεί - διατηρηθεί στο 0,0% του ΑΕΠ όσο και της απαιτούμενης μείωσης του δημόσιου χρέους.

Δημόσιο χρέος και ΣΚΤ

Σχολιάζοντας το δημόσιο χρέος είπε ότι  προβλέπεται να έχει πτωτική πορεία πέραν της απαιτούμενης από τον κανονισμό χρέους και παρά την αύξηση που προέκυψε από τη στήριξη της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας μέσω της έκδοσης κρατικών ομολόγων €1,66 δις (8% του ΑΕΠ). Η ενέργεια αυτή όμως ανέδειξε για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η κυπριακή οικονομία και το πόσο εύκολα μπορεί να ανατραπεί το θετικό κλίμα, όπως και το πόσο συνδεδεμένος εξακολουθεί να παραμένει ο δημόσιος με το χρηματοπιστωτικό τομέα.

Ο διαχωρισμός της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας και η διατήρηση αριθμού μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και άλλων περιουσιακών στοιχείων σε κρατική οντότητα και με δεδομένη τη μέχρι σήμερα λογιστική διαχείριση, δύναται να έχει θετική επίδραση στα δημοσιονομικά, εφόσον όλες οι εισπράξεις από την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του κράτους θα αποτελούν έσοδο.  Το μέγεθος της επίδρασης θα εξαρτηθεί από την διαχείριση που θα γίνει και την ικανότητα είσπραξης.

Απόφαση διοικητικού δικαστήριού

Σχετικά με την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου για τις περικοπές στις απολαβές στο δημόσιο τομέα είπε ότι αυτή ανέδειξε πρώτο την αναγκαιότητα δημιουργίας μηχανισμών καθορισμού και ελέγχου του κρατικού μισθολογίου και συγκράτησης όλων των κρατικών δαπανών και δεύτερο τα προβλήματα που προκύπτουν από τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στο σύστημα δικαιοσύνης και συγκεκριμένα στην εκδίκαση υποθέσεων.

Συνεχίζοντας είπε ότι το εξωτερικό περιβάλλον αν και παραμένει θετικό παρουσιάζει σημαντικές προκλήσεις και κινδύνους. Εάν περάσουν οι θέσεις που εκφράζονται κατά καιρούς για την αύξηση των επιτοκίων και για την τήρηση πιο αυστηρής νομισματικής πολιτικής χώρες με ψηλό δημόσιο και ιδιωτικό χρέος όπως η Κύπρος θα έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις. Επιπρόσθετα το ενδεχόμενο επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας, πιθανόν και λόγω του κλίματος προστατευτισμού που άρχισε να επικρατεί παγκοσμίως, θα επηρεάσει σημαντικά την κυπριακή οικονομία η οποία είναι ανοικτή, βασίζεται σημαντικά στην εξωτερική ζήτηση (τουρισμός, υπηρεσίες και ακίνητα) και παρουσιάζει προβλήματα ανταγωνιστικότητας.

Σχέδιο πολιτογραφήσεων

Η στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης στον τομέα των ακινήτων, ιδιαίτερα μέσω του σχεδίου πολιτογραφήσεων, δεν μπορεί να θεωρείται μόνιμη και δημιουργεί κινδύνους αλλά και σταδιακά παράπλευρες απώλειες σε άλλους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας.

Η κυπριακή οικονομία συνεχίζει να καταγράφει προβλήματα ανταγωνιστικότητας και μακροοικονομικές ανισορροπίες, ενώ ταυτόχρονα προχωρεί σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικές προκλήσεις όπως αυτές του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Κρίνεται αναγκαία η άμεση λήψη μεταρρυθμιστικών μέτρων που θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα, θα διευρύνουν την παραγωγική βάση και θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που θα προκύψουν από τυχόν πραγματοποίηση των κινδύνων που ελλοχεύουν.

Χρέος και ΜΕΧ

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε επίσης ότι το ψηλό δημόσιο και ιδιωτικό χρέος όπως και το μεγάλο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) καθιστούν την Κύπρο ιδιαίτερα ευάλωτη σε οικονομικά σοκ και γι’ αυτό πέραν των μεταρρυθμίσεων, η συντομότερη μείωση του δημόσιου χρέους και η λήψη μέτρων που θα οδηγήσουν σε μείωση του ιδιωτικού χρέους και των ΜΕΧ θα πρέπει να παραμείνουν στο επίκεντρο του δημοσιονομικού σχεδιασμού της κυβέρνησης.

Διασφάλιση συντάξεων το μεγάλο πρόβλημα

Χαρακτήρισε ως το πιο μακροπρόθεσμο πρόβλημα το οποίο χρήζει άμεσης αντιμετώπισης αυτό της διασφάλισης επαρκούς σύνταξης για το σύνολο των πολιτών που εν μέρει εξηγείται και από το πολύ χαμηλό ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών. Η ενίσχυση του εποπτικού και ρυθμιστικού πλαισίου και η εφαρμογή πολιτικών που θα ενθαρρύνουν την αποταμίευση και τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών αποθεμάτων που θα δημιουργηθούν αποκλειστικά για σκοπούς συνταξιοδότησης, αποτελούν άμεση αναγκαιότητα.

Μακροοικονομικό περιβάλλον

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του δημοσιονομικού συμβουλίου, το μακροοικονομικό περιβάλλον με βάση τα τελευταία στατιστικά στοιχεία παρέμεινε ευνοϊκό και κατά το 2018. Οι γενικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα τριετία είναι ότι το μακροοικονομικό περιβάλλον θα παραμείνει θετικό. Ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας όπως και η περαιτέρω μείωση της ανεργίας θα συνεχιστούν αλλά με ηπιότερο ρυθμό.

Παρόλα αυτά, η πιθανή επιδείνωση του εξωτερικού περιβάλλοντος και η ενδεχόμενη πραγματοποίηση δημοσιονομικών και άλλων κινδύνων, μπορεί εύκολα να ανατρέψουν τη θετική πορεία της οικονομίας.

Αξιολόγηση μακροοικονομικών προβλέψεων

Όσον αφορά τις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις είπε ότι βρίσκονται σε αποδεκτά επίπεδα και εξήγησε ότι τον Απρίλιο του 2019 το συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις μακροοικονομικές προβλέψεις άλλων οργανισμών και θεσμών, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπως επίσης και τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία που αποτυπώνουν την πορεία της οικονομίας και τους κινδύνους που επικρατούν, έκρινε πως οι μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις που ετοίμασε το υπουργείο οικονομικών στα πλαίσια του προγράμματος σταθερότητας 2019-2022 βρίσκονται εντός αποδεκτών ορίων.

Πρόσφατα στοιχεία με βάση τα στατιστικά στοιχεία, μετά τις 8/4/2019, όπου έγινε η πιο πάνω αξιολόγηση έχουν  καταγραφεί οι πιο κάτω εξελίξεις οι οποίες δε δικαιολογούν διαφοροποίηση των εκτιμήσεων του Απριλίου.

Επισυνάπτεται η εαρινή έκθεση του δημοσιονομικού συμβουλίου

Η. Ε.