You are here

Δύσκολα απέρριπταν διαβατήρια μεγάλων «παικτών»

23/06/2021 07:19

Οι παρεμβάσεις και οδηγίες για επίσπευση της εξέτασης διαβατηρίων που εντοπίστηκαν ήταν αρκετές και διαφόρων ειδών, αναφέρεται στο τελικό πόρισμα της ερευνητικής επιτροπής για τα διαβατήρια.

Γίνεται αναφορά σε επίδειξη υπερβάλλοντος ενδιαφέροντος προκειμένου να προωθηθεί η αίτηση συγκεκριμένων επενδυτών γρήγορα, παραινέσεις, οδηγίες, μέχρι και πιέσεις.

Αναφέρεται ότι ειδικά για περιπτώσεις αιτητών που ήταν πελάτες μεγάλων δικηγορικών και ελεγκτικών γραφείων, φάνηκε ότι ήταν πολύ δύσκολο για το Υπουργείο να απορρίψει μια αίτηση.

Σημειώνεται ακόμη ότι οι αιτήσεις που καταχωρούνταν ήταν περίπου εργασία σε εξέλιξη (work in progress), μέχρι να «πεισθεί» το Υπουργείο ότι ικανοποιήθηκαν τα κριτήρια, ή μέχρι να αλλάξουν τα κριτήρια για να ταιριάζουν με τα στοιχεία που είχαν υποβληθεί.

Φορτικοί έως και ενοχλητικοί

Παρεμβάσεις φαίνεται να γίνονταν προς όλες τις υπηρεσίες που εξέταζαν οτιδήποτε είχε σχέση με το κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στη μαρτυρία της η επικεφαλής της ΜΟΚΑΣ κ. Παπακυριακού, σύμφωνα με την οποία οι πάροχοι υπηρεσιών ήξεραν πότε το Υπουργείο Εσωτερικών αποτεινόταν στη ΜΟΚΑΣ για επιπλέον πληροφορίες αναφορικά με τους επενδυτές.

Όπως αναφέρεται, πάροχοι υπηρεσιών τηλεφωνούσαν σε οποιαδήποτε υπηρεσία, μάθαιναν ότι εξέταζε κάποια πτυχή της αίτησης τους και γενικά γίνονταν φορτικοί έως και ενοχλητικοί στις οχλήσεις τους. Στη μαρτυρία του προς την Ερευνητική Επιτροπή, ο πρώην υπουργός Οικονομικών κ. Χαρίλαος Σταυράκης περιέγραψε χαρακτηριστικά μια περίπτωση.

«Η πρακτική αυτή, να απορρίπτεται αρχικά μια αίτηση διότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ή τα κριτήρια και ακολούθως να παρεμβαίνουν πάροχοι, ή άλλοι παράγοντες για να ‘επεξηγηθούν’ προς το Υπουργείο διάφορα σημεία, να τονιστεί η σημασία της επένδυσης του επενδυτή ή να υποβληθούν επιπλέον πληροφορίες για να ‘πειστεί’ το Υπουργείο ότι οι προθέσεις του επενδυτή ήταν σοβαρές και η ‘ευκαιρία’ της επένδυσης του δεν έπρεπε να χαθεί, παρατηρήθηκε σε αρκετούς φακέλους υψηλού κινδύνου που μελετήθηκαν», τονίζεται.

Πολιορκούσαν υπουργεία και Προεδρικό

Πέραν από τον κ. Σταυράκη, σχεδόν όλοι όσοι προσήλθαν να προσφέρουν μαρτυρία στην Ερευνητική Επιτροπή περιέγραψαν παρόμοια περιστατικά, όπου πάροχοι υπηρεσιών πολιορκούσαν κυριολεκτικά το Υπουργείο Εσωτερικών, Οικονομικών, ακόμα και το Προεδρικό, στην προσπάθεια τους να εγκριθεί η αίτηση των πελατών τους και να ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους.

Η διοικητική λειτουργός του Υπουργείου Εσωτερικών περιέγραψε περίπτωση όπου πάροχος υπηρεσιών, εντόπισε το τηλέφωνο προσώπου του στενού συγγενικού της κύκλου και προσπάθησε μέσω αυτού να την προσεγγίσει, προκειμένου να προωθήσει την αίτηση του. Ο πρώην υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης, επίσης ανέφερε χαρακτηριστική περίπτωση παρέμβασης.

Παρεμβάσεις γενικών διευθυντών

Επισημαίνεται ότι οι παρεμβάσεις όμως δεν φαίνεται να περιορίζονταν μόνο σε οχλήσεις από παρόχους υπηρεσιών.

Τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, όπως αναφέρεται, εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου πρώην Γενικοί Διευθυντές του Υπουργείου Εσωτερικών πραγματοποιούσαν παρεμβάσεις στη διαδικασία εξέτασης της αίτησης, για να δώσουν οδηγίες που δεν ήταν συμβατές με το θεσμικό πλαίσιο ή την πρακτική που ακολουθούσε το Υπουργείο Εσωτερικών κατά την εξέταση των φακέλων.

«Ήταν προφανώς σύνηθες φαινόμενο να εντοπίζονται ιδιόχειρες σημειώσεις στα έγγραφα που επισυνάπτονταν στο φάκελο και σε αυτά να δίνονται οδηγίες επίσπευσης «Κατεπείγον», «Τον θέλει ο Υπουργός» ή να τονίζεται η ανάγκη να διεκπεραιωθεί η αίτηση τάχιστα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Στο τελικό πόρισμα σημειώνεται ότι οι συναντήσεις ή η παροχή διευκρινήσεων είναι σύνηθες φαινόμενο σε μια διαδικασία αδειοδότησης ή έγκρισης, όπου πρέπει να αξιολογηθούν έγγραφα και άλλες υποβληθείσες πληροφορίες.

«Οι συναντήσεις όμως, με τους πολιτικά προϊστάμενους ενός Υπουργείου ή τους Γενικούς Διευθυντές που έχουν μεν την εποπτεία του Υπουργείου, αλλά δεν διεκπεραιώνουν τεχνικής φύσεως εργασία δεν θα έπρεπε να είναι σύνηθες φαινόμενο», επισημαίνεται.

Της Γεωργίας Χαννή