You are here

Επιστρέφει στο Υπουργικό Συμβούλιο ο κ. Χριστοδούλου

13/05/2002 16:59
«Κανονικά και με τις ευλογίες Νόμου και Συντάγματος»

Επιστρέφει τελικά στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου. Ο πρώην υπουργός Οικονομικών και Εσωτερικών, θα συνεχίσει να παρακάθεται στο Υπουργικό Συμβούλιο μαζί με τους πρώην συνάδελφους του, αυτή τη φορά όμως, υπό την ιδιότητα του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, όταν βεβαίως συζητούνται θέματα νομοθεσιών ή λαμβάνονται αποφάσεις που αφορούν την Κεντρική Τράπεζα.

Αυτό αναφέρεται στο νομοσχέδιο – θα υπάρξει η αναγκαία αλλαγή των προνοιών του Συντάγματος, για την εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, για την θεσμική και οικονομική ανεξαρτησία και αυτονομία της Κεντρικής Τράπεζας. Σύμφωνα με τις αλλαγές, είναι αναγκαία η σύνδεση του Διοικητή της ΚΤ με την εκτελεστική και νομοθετική εξουσία, αφού ο Διοικητής δεν θα υπάγεται πλέον σε «οδηγίες, κατευθύνσεις ή εντολές από τον υπουργό Οικονομικών».

Εξάλλου, στις αλλαγές που τροχιοδρομούνται, για την πλήρη οικονομική ανεξαρτητοποίηση και αυτονομία της Κεντρικής Τράπεζας, αποτελεί και η σημαντική αναβάθμιση της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της ΚΤ, από τον συμβουλευτικό ρόλο που έχει σήμερα, με την μετατροπή της σε Μόνιμη επιτροπή και στο Ανώτατο όργανο του χρηματοπιστωτικού μας Ιδρύματος.

«Αναλαμβάνει ουσιαστικό επιτελικό ρόλο, σε σχέση με τη διαμόρφωση και παρακολούθηση της υλοποίησης της νομισματικής πολιτικής», δήλωσε ο κ. Χριστοδούλου μετά το τέλος της συνεδρία της κοινοβουλευτικής επιτροπής Οικονομικών. Προσθέτοντας ότι «διασφαλίζεται πλήρως η θεσμική και προσωπική ανεξαρτησία των μελών της» στο υπό εξέταση νομοσχέδιο και με βάση τις Συνθήκες του Μάαστριχ και του Άμστερνταμ, αλλά και με το καταστατικό του Συστήματος Ευρωπαϊκών Τραπεζών.

Στην Επιτροπή όπου συζητήθηκε και το θέμα διαβούλευσης της ΚΤ με το υπουργείο Οικονομικών ή/και με τη Βουλή για την κατάρτιση του προϋπολογισμού της Τράπεζας Χριστόδουλος Χριστοδούλου και Τάκης Κληρίδης, εξέφρασαν και πάλιν αντίθετες θέσεις, με τον πρώτο να εκφράζει τη βεβαιότητα ότι, στο τέλος, θα υπάρξει η απαιτούμενη σύγκλιση. Στο «κενό» φαίνεται πάντως να πέφτει η συμβιβαστική φόρμουλα του βουλευτή του ΑΚΕΛ Σταύρου Ευαγόρου για «συνδιαχείρηση» υπουργείου Οικονομικών και ΚΤ.

Ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι «είναι μεγάλο το βάρος της διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους», διότι στις πλείστες των περιπτώσεων χρειάζεται να λαμβάνονται γρήγορα αποφάσεις και ότι οι αποφάσεις αυτές έχουν να κάνουν με τη γενικότερη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Για τους λόγους αυτούς, εξήγησε, επιμένει στην ανάγκη διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους από άλλη υπηρεσία ή φορέα εκτός της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία θα λειτουργεί εντελώς ανεξάρτητα από την κυβέρνηση με την ψήφιση του νέου νόμου.

Από την πλευρά του, ο κ. Χριστοδούλου ανέφερε ότι δεν τίθεται θέμα έγκρισης του προϋπολογισμού ούτε από την κυβέρνηση ούτε από τη Βουλή, γιατί κάτι τέτοιο θα ερχόταν σε αντίθεση με την ανεξαρτησία της ΚΤ, διευκρινίζοντας ότι η Βουλή μπορεί να ενημερώνεται από τη διοίκηση της ΚΤ στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου ή με άλλη διαδικασία που θα συζητηθεί κατά την πορεία διαμόρφωσης της νέας νομοθεσίας. Είπε πως «έχει δημιουργηθεί μια θετική ρύθμιση και προσέγγιση για την ύπαρξη μιας πλήρους συνεργασίας, ενώ καταλήγοντας υπέδειξε ότι «δεν μπορεί ο χρεώστης να κάνει συνδιαχείριση με την Τράπεζα που διαχειρίζεται το χρέος».

Του Κυριάκου Κυριακίδη