You are here

Καταπέλτης ο εισαγγελέας για ΟΠΑΠ

26/10/2017 07:59
Αδικαιολόγητη χαρακτηρίζει ο γενικός εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης, την μέχρι σήμερα ερμηνεία της συμφωνίας του κράτους με τον ΟΠΑΠ στη βάση της οποίας ο γενικός ελεγκτής είχε αναφέρει ότι το κράτος χάνει κάθε μήνα έσοδα €1 εκ.

Η οποιαδήποτε θεωρία ή τρόπος ερμηνείας και εφαρμογής του επίμαχου όρου της συμφωνίας του κράτους με τον ΟΠΑΠ, ώστε να λαμβάνεται υπόψη το λεγόμενο «θεωρητικό» έξοδο και όχι το πραγματικά πληρωθέν, είναι ανεπίτρεπτη και αδικαιολόγητη με βάση τόσο το λεκτικό του όρου, όσο και τον ορθό τρόπο ερμηνείας του, σύμφωνα με τη γνωμάτευση Κληρίδη.

Τη γνώμη του γενικού εισαγγελέα για το θέμα είχε ζητήσει με επιστολή του πριν από μερικούς μήνες ο γενικός ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ο οποίος ενημερώνει για το περιεχόμενο με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που κοινοποιείται και στη βουλή.

Σε άλλο σημείο της γνωμάτευσης ο κ. Κληρίδης αναφέρει ότι μια τέτοια ερμηνεία όπως αυτή που υιοθετεί ο ΟΠΑΠ δεν καθιστά τις σχετικές πρόνοιες απλά ετεροβαρείς αλλά κατά την άποψη μου δεν θα μπορούσε να ευσταθεί με καμία λογική.

«Η εξήγηση που λογικά προσφέρεται για το ότι οι συμβαλλόμενοι συμπεριέλαβαν στους σχετικούς όρους κάποια καθ’ υπολογισμό ποσά είναι για να δοθεί κάποια ένδειξη ως προς τα μεγέθη αυτών των κόστων και ίσως για να θέσουν ανώτατα όρια ως προς τα ποσά εξόδων», σημειώνει.

Προστίθεται ότι, «δεν νοείται σε καμία περίπτωση, ενώ φυσιολογικά τα πραγματικά κόστη για τις προβλεπόμενες λειτουργίες θα ποικίλουν κάθε έτος, το ποσό που θα αφαιρείται να μην συναρτάται με το πραγματικό αλλά με το δυνητικό ή θεωρητικό ποσοστό».

Ο κ. Μιχαηλίδης, κατά την παρουσία του σε συζήτηση στη βουλή σχετικά με το θέμα πριν από μερικές μέρες, είχε εκφράσει την άποψη ότι αν ο γενικός εισαγγελέας κρίνει ορθή την ερμηνεία της συμφωνίας, τότε θα πρόκειται για μια κακή συμφωνία ενώ, διαφορετικά για κακή ερμηνεία.

Εκατομμύρια προς απαίτηση, πυρά κατά ΥΠΟΙΚ

Στην επιστολή του, ο κ. Μιχαηλίδης σημειώνει ότι το ακριβές ποσό που θα πρέπει η Δημοκρατία να απαιτήσει από τον ΟΠΑΠ στη βάση της γνωμάτευσης, ανέρχεται σε ορισμένες δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και θα πρέπει να υπολογιστεί από τη γενική λογίστρια η οποία διεξάγει τον οικονομικό έλεγχο των λογαριασμών του ΟΠΑΠ βάσει της διακρατικής συμφωνίας.

Ο ελεγκτής εκτιμά παράλληλα, ότι ο ΟΠΑΠ θα αρνηθεί να καταβάλει το ποσό και κάνει λόγο για «ασύγγνωστη πολυετή αδράνεια του υπουργείου οικονομικών» η οποία όπως υποστηρίζει, θα διευκολύνει τον ΟΠΑΠ στην προσπάθεια του να αποφύγει την καταβολή αντισυμβατικώς κατακρατηθέντων ποσών.


Ο κ. Μιχαηλίδης εξαπολύει εκ νέου κατηγορίες για τη στάση του υπουργού οικονομικών στο θέμα καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι δεν ενήργησε ως όφειλε, με τρόπο που θα διασφάλιζε τα συμφέροντα της κυπριακής Δημοκρατίας και σημειώνοντας ότι οι αρμόδιοι στο υπουργείο οικονομικών επιβάλλεται να λογοδοτήσουν.

Παρατηρήσεις για αλλαγές στο νομοσχέδιο

Ο κ. Μιχαηλίδης έχει επίσης, μεταβιβάσει στη βουλή τις παρατηρήσεις του σε σχέση με τις αλλαγές που προωθούνται στο νομοσχέδιο που έχει ενώπιον της η επιτροπή οικονομικών σε σχέση με τα τυχερά παιχνίδια και ουσιαστικά, θέτει ως προϋπόθεση την καταβολή των απολεσθέντων ποσών αν η συμφωνία τελεσφορήσει.

Το νομοσχέδιο δίνει προτεραιότητα στη διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με τον ΟΠΑΠ για την κατάληξη σε συμφωνία παροχής τυχερών παιχνιδιών.

Ο κ. Μιχαηλίδης σημειώνει μεταξύ άλλων ότι προς τούτο η κυβέρνηση, αν όντως επιθυμεί την απευθείας διαπραγμάτευση, θα πρέπει να παρουσιάσει στην επιτροπή οικονομικών επαρκή τεκμηρίωση ότι τούτο θα εξυπηρετεί πρώτιστα και πρόδηλα το δημόσιο συμφέρον και όχι οποιαδήποτε ιδιωτικά συμφέροντα.

Αν όχι, τότε η απευθείας διαπραγμάτευση με τον ΟΠΑΠ θα πρέπει ρητά να αποκλειστεί εξ αρχής, αναφέρεται.

Προστίθεται ότι, σε περίπτωση που αποφασιστεί να γίνει πρώτα διαπραγμάτευση απευθείας με τον ΟΠΑΠ, τότε θα πρέπει να διασφαλιστεί στη σύμβαση που θα συναφθεί αν η διαπραγμάτευση τελεσφορήσει, ότι θα τύχει σεβασμού η αναμενόμενη γνωμάτευση του γενικού εισαγγελέα ως προς τον τρόπο ερμηνείας της συμφωνίας, και συνεπώς, σε περίπτωση που ο γενικός εισαγγελέας γνωματεύσει ότι η συμφωνία δεν ερμηνευόταν ορθά, ο ΟΠΑΠ θα καταβάλει στο κράτος τα απωλεσθέντα ποσά από τον τρόπο που η διακρατική συμφωνία ερμηνευόταν και εφαρμοζόταν.

Ο γενικός ελεγκτής αναφέρει επίσης ότι αν ο νομοθέτης επιθυμεί να επιτρέψει ως επιλογή την πρώτη διαπραγμάτευση απευθείας με τον ΟΠΑΠ, χωρίς να προηγηθεί ανοικτή και διαφανής ανταγωνιστική διαδικασία, τούτο θα πρέπει να περιληφθεί ρητώς στο νόμο που θα ψηφιστεί, γιατί δεν μπορεί μια τέτοια σοβαρή απόφαση να αφεθεί στην κρίση είτε του υπουργού είτε κάποιων τεχνοκρατών.

Με αυτό τον τρόπο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει επίσης την ευχέρεια να σχολιάσει και να εγκρίνει ή απορρίψει την επιλογή αυτή, σημειώνεται.

Της Μαρίας Χαμπή