You are here

Κόκκινος: Ψηφιακός μετασχηματισμός για εύρωστη οικονομία

08/06/2021 14:55

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μία εύρωστη οικονομία και κοινωνία ικανή να ανταποκριθεί στις πολλαπλές προκλήσεις και ανάγκες ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου ευρωπαϊκού και διεθνούς γίγνεσθαι, τόνισε ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκος Κόκκινος.

Μιλώντας κατά την παρουσίαση στο Προεδρικό Μέγαρο του 4ου Πυλώνα του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Κύπρος-το Αύριο», με θέμα τις Δράσεις για την Ψηφιακή Μετάβαση, ο κ. Κόκκινος είπε ότι ποσό ύψους €282 εκατομμυρίων, το οποίο αντιστοιχεί σε 23% των συνολικών επενδύσεων στο πρόγραμμα «Κύπρος – το Αύριο» αφιερώνεται σε δράσεις, που αφορούν ή και συμβάλουν στην ψηφιακή μετάβαση, γεγονός που καταδεικνύει, όπως τόνισε, «αφενός την καίρια σημασία του άξονα αυτού για την ανάκαμψη, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας, και αφετέρου τη δέσμευση της πολιτείας για επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού σε επίπεδο Κυβέρνησης, οικονομίας και κοινωνίας».

«Με πυξίδα τους στόχους που έχουν διαμορφωθεί στα πλαίσια της «Ψηφιακής δεκαετίας της Ευρώπης» και η οποία αποσκοπεί στην επίτευξη κυρίαρχης θέσης της ΕΕ στον ψηφιακό τομέα μέχρι το 2030, με ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις, που να διασφαλίζουν την ευημερία των πολιτών και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, η Κύπρος έχει διαμορφώσει ένα συνεκτικό και ολιστικό πλάνο δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, που αγγίζουν όλους τους τομείς της οικονομίας και ξεπερνούν την ελάχιστη απαίτηση για 20% κατανομή πόρων σε δράσεις με ψηφιακή υφή», υπογράμμισε.

Ο κ. Κόκκινος είπε ότι «το Υφυπουργείο στα πλαίσια του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει να διαδραματίσει ένα άκρως σημαντικό ρόλο, κάθετο αλλά και οριζόντιο, έχοντας αναλάβει τόσο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων του Υφυπουργείου, όσο και τον συντονισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης όλων των έργων του Σχεδίου, που αφορούν σε ψηφιακό μετασχηματισμό και έχουν υποβληθεί από άλλα Υπουργεία και φορείς».

Σημείωσε ότι μόνο για το Υφυπουργείο Έρευνας που αφορά τον άξονα πολιτικής 4 (κάθετος ρόλος) τα έργα ψηφιακής μετάβασης ανέρχονται στα €89,4 εκ., ενώ για τον οριζόντιο ρόλο του Υφυπουργείου που αφορά συντονισμό και παρακολούθηση υλοποίησης όλων των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού, που εμπίπτουν στους υπόλοιπους άξονες πολιτικής το ποσό ανέρχεται στα €282 εκ.

Αναφερόμενος στους τομείς παρέμβασης, που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό στα πλαίσια του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο κ. Κόκκινος είπε ότι αυτοί περιλαμβάνουν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας υπηρεσίας (€170 εκ.), την ενίσχυση της συνδεσιμότητας και των ευρυζωνικών υποδομών (€53 εκ.), την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του συνόλου της κοινωνίας (€20 εκ.), τη δημιουργία έξυπνων πόλεων σε όλη την κυπριακή επικράτεια (€35 εκ.) καθώς και μέτρα για την προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και τη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης των ΜμΕ (€88 εκ.).

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, οι παρεμβάσεις που προωθούνται αγγίζουν τον ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό ιστό της χώρας, και αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά τόσο στην ενίσχυση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας της δημόσιας υπηρεσίας, όσο και στην ενδυνάμωση και διευκόλυνση του επιχειρείν, στην τόνωση της απασχόλησης, καθώς και ευρύτερα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Αναφερόμενος στη συμβολή του ιδιωτικού τομέα, ο κ. Κόκκινος είπε ότι πρέπει να κάνει συμπράξεις με οργανισμούς του εξωτερικού για να αυξήσει τη δυναμικότητα, ώστε να κάνει τέτοιου είδους έργα, ενώ σε σχέση με πολιτεία ανέφερε πως θα κάνει συνεργασίες για να βρούμε έτοιμες λύσεις με άλλες χώρες.

«Έχει ήδη ξεκινήσει συνεργασία με τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο», ανέφερε και πρόσθεσε πως δεν μπορείς μόνο με τη δική σου δυναμικότητα που έχεις «να κάνεις ένα τόσο μεγάλο και τολμηρό βήμα», πρόσθεσε.

Τεράστια πρόκληση, σύμφωνα με τον Υφυπουργό, αποτελεί η διαθεσιμότητα εξειδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού ανθρώπινου δυναμικού.

Ανέφερε ότι σήμερα υπάρχει τεράστια έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, επιστημονικού και τεχνικού «για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ή να αδράξουμε της ευκαιρίας των 600 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορούν αυτά τα σχέδια».

Ο κ. Κόκκινος έστειλε το μήνυμα στους γονείς και στους νέους ότι υπάρχουν ευκαιρίες καριέρας στους τομείς των επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής, των μαθηματικών και τόνισε πως η τεράστια έλλειψη που υπάρχει γίνεται ακόμη πιο μεγάλη γιατί ανοιγόμαστε σε τεράστια έργα τα οποία θα πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι το 2026 και από τα οποία αναμένεται να δημιουργηθούν τουλάχιστον άμεσα με 1.000 – 1.200 νέες θέσεις εργασίας στον χώρο της τεχνολογίας.