You are here

ΠτΔ: Προαπαιτεί μεταρρυθμίσεις το Σχέδιο Ανάκαμψης

17/05/2021 11:30

Κάλεσμα στη νέα Βουλή και στους κοινωνικούς εταίρους, να συστρατευθούν για στήριξη των μεταρρυθμίσεων που θα επιτρέψουν την εκταμίευση πόρων προς υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης, απηύθυνε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Ο πρόεδρος Αναστασιάδης χαρακτήρισε αυτή τη συστράτευση, ως το μεγαλύτερο στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί.

Κατά την παρουσίαση βασικών χαρακτηριστικών του Σχεδίου, λεπτομέρειες της οποίας δημοσίευσε το πρωί η StockWatch, ο ΠτΔ ανέφερε ότι το συνολικό ποσό για την υλοποίηση του σχεδίου την περίοδο 2021-2026 ανέρχεται σε €4,4 δισ. χωρίς να συνυπολογίζονται οι δαπάνες των ετήσιων προϋπολογισμών.

Ανέφερε ότι είναι ένα φιλόδοξο και ρεαλιστικό σχέδιο όχι μόνο για την ανάκαμψη της οικονομίας, αλλά και τη δημιουργία ενός νέου οράματος για τη χώρα μας, που θα υλοποιηθεί χάρη στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που έχει καταρτιστεί.

Το Σχέδιο «Κύπρος - το αύριο», τόνισε, αποτελεί τη γενναία τομή, το νέο αναγκαίο μοντέλο ανάπτυξης της επόμενης ημέρας.  Είναι ο οδικός χάρτης για τη μετά covid εποχή.

Είναι ένας συνολικός οικονομικός και κοινωνικός μετασχηματισμός. Οδηγεί οικονομία, τεχνολογία, νοοτροπίες και θεσμούς σε μια νέα εποχή και επιδίωξη του είναι η ανάδειξη της Κύπρου:

α. Ως μια χώρα με υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας, παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας, μέσω ενός βιώσιμου μοντέλου μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

β.   Μιας χώρας, όπου το εκπαιδευτικό σύστημα και η ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού, ευθυγραμμίζονται με τις δεξιότητες που απαιτούνται για το μέλλον.

γ.  Μίας χώρας που θα συγκαταλέγεται στους πρωτοπόρους στην πράσινη  και ψηφιακή μετάβαση.

δ.   Μίας χώρας με ανθεκτικό σύστημα υγείας, που θα ακολουθεί βέλτιστες πρακτικές στη βάση των κορυφαίων συστημάτων στον κόσμο. 

ε.   Ένα κράτος πρόνοιας που θα ενισχύει περαιτέρω το δίκτυ προστασίας των όσων έχουν ανάγκη τη συνδρομή του κράτους. 

στ.   Ένα κράτος δικαίου, διαφάνειας και λογοδοσίας, με ισχυρούς μηχανισμούς πάταξης της διαφθοράς.

Είναι ένας μετασχηματισμός για την υλοποίηση του οποίου θα αξιοποιηθούν πλήρως:

α.   Το €1.2 δισ. που προβλέπει το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

β.  Το €1.8 δισ. που προβλέπεται για την ίδια περίοδο από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής, μέσω του Προγράμματος ΘΑλΕΙΑ.

γ. Το €1.4 δισ. που, σύμφωνα με τη μελέτη αντικτύπου, θα προκύψουν από ιδιωτικές επενδύσεις ή συμπράξεις του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα.

δ. Ενώ, οι ετήσιες δαπάνες των επόμενων προϋπολογισμών θα προσαρμοστούν και κατανεμηθούν σύμφωνα με τους άξονες του νέου αναπτυξιακού μοντέλου.

Συνεπώς, το συνολικό ποσό για υλοποίηση του Προγράμματος για την περίοδο 2021-2026, ανέρχεται, χωρίς να υπολογίζονται οι δαπάνες των ετησίων προϋπολογισμών, στα €4.4 δισ.

Σημείωσε πως ως αποτέλεσμα εφαρμογής του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους €1.2. δισ., θα ευεργετηθεί το σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας αφού, πέραν της προβλεπόμενης αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, θα προστεθεί ένα επί πλέον ποσοστό ύψους 7%, ενώ, από την υλοποίηση των κονδυλίων του Σχεδίου, προβλέπεται να δημιουργηθούν πέραν των 11 χιλιάδων νέων, καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν από το υπόλοιπο ποσό των €3.2 δισ. που εντάσσονται στο Σχέδιο «Κύπρος – το αύριο».

Ανέφερε ότι το σχέδιο οικοδομείται σε πέντε άξονες.

Ο πρώτος άξονας, αφορά τη Δημόσια Υγεία και πολιτική προστασία.

Με το Σχέδιο «Κύπρος – το αύριο» δίνεται έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση των δημοσίων και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων.

Ενδεικτικά προς την κατεύθυνση αυτή θα υλοποιηθούν επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που, μεταξύ άλλων, αφορούν:

• Τη βελτίωση, εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των δημόσιων και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων.
• Τη δημιουργία Καινοτόμου Συστήματος Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Δημόσιας Υγείας.
• Το Σχέδιο χορηγιών για αγορά ή αντικατάσταση ιατρικού εξοπλισμού σε δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια.
• Το Σχέδιο διαπίστευσης δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων.
• Την ανάπτυξη γενικών διασυνοριακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας.
• Ενίσχυση της πολιτικής προστασίας με τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών για τον αποτελεσματικό χειρισμό καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Ο δεύτερος άξονας αφορά την Ταχεία μετάβαση στην Πράσινη Οικονομία.

Η Πράσινη Οικονομία συνιστά με το Σχέδιο μας πυλώνα σύγχρονης ανάπτυξης που προσθέτει στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, προωθώντας  μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που αφορούν τους τομείς του κλίματος και της ενέργειας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείρισης των υδάτινων πόρων αλλά και του περιβάλλοντος ευρύτερα.

Ενδεικτικά, ανέφερε:
• Τον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης με την Ηλεκτρική Διασύνδεση των συστημάτων Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας.
• Την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων σχολικών κτηρίων και άλλων κτιριακών υποδομών του δημοσίου.
• Περαιτέρω προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
• Νέα σχέδια χορηγιών για προώθηση επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δήμους, κοινότητες, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τα νοικοκυριά.
• Την ανάπτυξη Έξυπνου Συστήματος Μεταφορών με τη χρήση τεχνολογιών Ψηφιακού Αντιγράφου .
• Τη δημιουργία υποδομής για ηλεκτροκίνηση και την προώθηση της ευρείας χρήσης των ηλεκτρικών οχημάτων.
• Τη μεταρρύθμιση του Συστήματος Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων.

Πρόκειται για σχεδιασμούς που με την εφαρμογή τους θα βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής και θα δημιουργήσουν ένα πραγματικά καλύτερο περιβάλλον, στο σπίτι, στη γειτονιά, στη χώρα μας γενικότερα.

Ο τρίτος άξονας αφορά την Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας και Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας.

Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, κατευθυντήρια γραμμή συνιστά η μελέτη του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου, τα μέλη του οποίου θερμότατα ευχαριστώ.

Τόνισε ότι προχωρούμε σε σχεδιασμούς για μία νέα οικονομία που προωθεί :

• Τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης μέσω της ενίσχυσης του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας.
• Την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας.
• Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την επίσπευση των αδειοδοτικών διαδικασιών και την παροχή κινήτρων.
• Στοχευμένη στήριξη νεοφυών και καινοτόμων μονάδων.

• Τον εκσυγχρονισμό της  δημόσιας διοίκησης και των τοπικών αρχών.
• Τη μεταρρύθμιση και βελτίωση της αποδοτικότητας του δικαστικού συστήματος.
• Τη διαφοροποίηση και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος.
• Τη καταπολέμηση της διαφθοράς και ενίσχυση της διαφάνειας.
• Την ανθεκτικότητα του χρηματοοικονομικού και δημοσιονομικού τομέα.

Ενώ, ο τέταρτος άξονας καθορίζει την πορεία Προς μία ψηφιακή εποχή.

Ο τέταρτος Άξονας, αποτελεί θεμελιώδες μέρος της συνολικής πολιτικής που υιοθετούμε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Κύπρου, μέσω πρόσβασης σε υποδομές επικοινωνίας για όλους τους πολίτες.

Προς την κατεύθυνση αυτή, προωθούνται μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που αφορούν την αναβάθμιση της υποδομής για συνδεσιμότητα, ως επίσης και την προαγωγή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Ενδεικτικά, ανέφερε:

• Τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Κεντρικής Κυβέρνησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δηλαδή, καθιέρωση της  ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς.
• Ψηφιακός μετασχηματισμός συστήματος απονομής δικαιοσύνης.
• Στρατηγική για έξυπνες πόλεις.
• Επέκταση του δικτύου υπερ-υψηλών ταχυτήτων σε
απομακρυσμένες ή μη καλυπτόμενες περιοχές.
• Την ενδυνάμωση του εθνικού Γραφείου Ευρυζωνικότητας, για επιτάχυνση της ανάπτυξης των ευρυζωνικών δικτύων στην Κύπρο.

Τέλος, ο πέμπτος άξονας επικεντρώνεται στην Απασχόληση, εκπαίδευση και ανθρώπινο δυναμικό.

Ο πέμπτος άξονας περιλαμβάνει δύο τομείς:
Α. Της Παιδείας, και
Β. Της Εργασίας και κοινωνικής ευημερία και ενσωμάτωσης.

Στον τομέα της Παιδείας, μεταξύ άλλων, προβλέπονται οι ακόλουθες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις:

• Αντιμετώπιση αναντιστοιχίας δεξιοτήτων μεταξύ   εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας.
• Νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών.
• Επέκταση της δωρεάν  υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης από την ηλικία των 4 χρόνων.
• Ψηφιακός μετασχηματισμός σχολικών μονάδων για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων.
• Δημιουργία δύο πρότυπων Τεχνικών Σχολών σε Λάρνακα και Λεμεσό.

Ενώ στον τομέα της  αγοράς Εργασίας και κοινωνικής ευημερίας και ενσωμάτωσης προβλέπονται σειρά μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε:

• Εκσυγχρονισμός του συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων που θα βελτιώνει συντάξεις, περιλαμβανομένης της διασφάλισης της κατώτατης σύνταξης, δικαιωμάτων αυτοεργοδοτουμένων, επιδομάτων και άλλων στρεβλώσεων που σήμερα παρατηρούνται.    
• Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

• Προώθηση ευέλικτων μορφών απασχόλησης, περιλαμβανομένης της τηλεργασίας.
• Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του τμήματος εργασίας και των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης.
• Δημιουργία πολυδύναμων κέντρων για τα παιδιά, οικιστικών δομών για παιδιά, εφήβους με διαταραχές συμπεριφοράς, άτομα με αναπηρίες και ηλικιωμένους.

Γ.Χ.