You are here

Σταύρος Παντζαρής: Θετική και ανοδική πρόβλεψη για το 2021

29/12/2020 06:09

Το 2020 ήταν αναμφίβολα μια αναπάντεχα δύσκολη χρονιά, που έφερε τεράστιες αλλαγές στην οικονομία, τις κοινωνικές συναναστροφές και με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Το τέλος της χρονιάς, μας βρίσκει όμως πιο αισιόδοξους για την επόμενη χρονιά, καθώς είμαστε μάρτυρες των ανθρώπινων δυνατοτήτων και των ανεξάντλητων ευκαιριών που δίνει η τεχνολογία ακόμη και στα πιο σύνθετα προβλήματα.

Το 2021 προβλέπεται να εξελιχθεί θετικά και ανοδικά, με την παγκόσμια οικονομία να καταγράφει μια ισχυρή ανάπτυξη. Για να πορευθούμε με επιτυχία στην καινούρια κατάσταση πραγμάτων, θα πρέπει να ελιχθούμε με ευελιξία και στρατηγική στο σχηματισμό μιας πολύμορφης οικονομίας. Η μεγάλη εξάρτηση από τον τομέα του τουρισμού ενδεχομένως να αποτελέσει τροχοπέδη για την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας. Για το λόγο αυτό πρέπει να υλοποιήσουμε άμεσα τη νέα Εθνική Στρατηγική για τον Τουρισμό και παράλληλα να μειώσουμε την υπέρμετρη εξάρτηση από τον τομέα της φιλοξενίας, αλλά και του real estate και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Η έρευνα της ΕΥ, Attractiveness Survey Cyprus, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά φέτος στην Κύπρο, επιβεβαίωσε ότι παρά την πανδημία, η Κύπρος παραμένει ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισμός και επέδειξε την ισχυρή εμπιστοσύνη της παγκόσμιας επενδυτικής κοινότητας στις προοπτικές της. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ισχυρά σημεία ελκυστικότητας της χώρας αποτελούν η ποιότητα ζωής, οι υποδομές, το κλίμα πολιτικής και κοινωνικής σταθερότητας και το καθεστώς της φορολογίας, τα οποία οφείλουμε όλοι να διαφυλάξουμε. Ο στόχος φυσικά παραμένει να διατηρηθεί η ανταγωνιστική θέση της χώρας μας στη παγκόσμια αγορά και παράλληλα να δοθεί έμφαση στους δυναμικούς τομείς που σήμερα οδηγούν την ανάπτυξη παγκοσμίως, όπως η ψηφιακή τεχνολογία και η καινοτομία, η καθαρή ενέργεια και η εφοδιαστική αλυσίδα.

Είναι σαφές ότι η ψηφιακή τεχνολογία θα αποτελέσει την κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια, και πρέπει να έχουμε ενεργό δράση για να αποτελέσουμε μέρος της ανάπτυξης. Θα πρέπει να επιταχύνουμε τη διαδικασία ψηφιοποίησης του δημοσίου και να καλλιεργήσουμε περαιτέρω την κουλτούρα έρευνας και καινοτομίας, ενισχύοντας και τη διασύνδεση επιχειρηματικότητας και πανεπιστημιακής κοινότητας. Τέλος η πανδημία έχει εντείνει την ανάγκη για ενίσχυση των πολιτικών για την κλιματική αλλαγή. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται και στις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, από το οποίο σημαντικά κονδύλια έχουν δεσμευτεί για παρόμοιες δράσεις, κάτι που δίνει αισιοδοξία σε αδύναμες οικονομικά χώρες όπως η Κύπρος.

Επιπλέον, τομείς που πρέπει να επικεντρώσουμε τις ενέργειες μας για να βελτιώσουμε την ελκυστικότητα της χώρας μας αποτελούν: Η γραφειοκρατία και οι αργοί ρυθμοί απονομής της δικαιοσύνης, η έλλειψη ευελιξίας της εργατικής νομοθεσίας και τα προβλήματα πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

Τέλος, ζήτημα πρώτης προτεραιότητας από τους επενδυτές αποτελεί η παρουσία ενός ισχυρού τραπεζικού τομέα και μιας ισχυρής και ενεργής χρηματιστηριακής αγοράς. Επομένως, είναι εξαιρετικά σημαντικό να περιφρουρήσουμε την υγεία και την κεφαλαιακή επάρκεια του τραπεζικού μας συστήματος.

Προϋποθέσεις και ευκαιρίες για μια ισχυρή ανάκαμψη λοιπόν για το 2021 υπάρχουν. Είναι στο χέρι μας να κινηθούμε σωστά, να κατανοήσουμε τις αλλαγές που συντελούνται παγκοσμίως και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες.

*Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, ΕΥ Κύπρου