You are here

Στο μικροσκόπιο δράσεις για επανεκκίνηση της οικονομίας

08/03/2021 07:18

Σε συγκεκριμένες δράσεις για restart της οικονομίας στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της ΕΕ, αναφέρθηκαν οι ομιλητές σε διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσε η PwC.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Ελληνικής Τράπεζας Ανδρέας Ασσιώτης ανέφερε ότι «η δημιουργία της μακροχρόνιας στρατηγικής για την οικονομία στοχεύει σε ένα σύγχρονο μοντέλο ανάπτυξης της οικονομίας με ενισχυμένη διεθνή ανταγωνιστικότητα, ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα της οικονομίας, εξωστρέφεια και καινοτομία διασφαλίζοντας την περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα».

Η ψηφιακή, πράσινη και μπλε οικονομία βρίσκονται στην καρδιά αυτής της στρατηγικής, τόνισε.

Σύμφωνα με τον κ. Ασσιώτη, η στρατηγική έχει δύο βασικούς πυλώνες: Την αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση για διόρθωση των αδυναμιών και στρεβλώσεων της οικονομίας όπως είναι η εξάρτηση από τις εισαγωγές. Επίσηςη ανάπτυξη, μέσα από την αναγνώριση των τομέων των οποίων η προστιθέμενη αξία βελτιώνεται.

Σημείωσε ότι πέραν των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, «επικεντρωνόμαστε στο rebranding, στη σωστή επικοινωνία, στις βέλτιστες πρακτικές, τη σωστή διακυβέρνηση και στο σεβασμό προς τους επενδυτές, ξένους και ντόπιους, αλλά και τους πολίτες που δραστηριοποιούνται μέσα στην κοινωνία».

«Η στήριξη δεν πρέπει να είναι πάντοτε χρηματική αλλά και με τη μορφή παροχής κινήτρων όπως φορολογικές απαλλαγές, γρήγορες αποσβέσεις κλπ, όπου αυτά επιτρέπονται», ανέφερε.

Πρωτοφανή μέσα από ΕΕ

Ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, Ιερόθεος Παπαδόπουλος, ανέφερε ότι η ΕΕ για πρώτη φορά αποφάσισε οικονομικά μέσα που δεν έχουν υπάρξει ποτέ στην ιστορία της, όπως είναι ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Σημείωσε ότι «για την παροχή βοήθειας υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις όπως είναι η ισορροπία μεταξύ επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η λεπτομερής κοστολόγηση όλων των σχεδίων, κατάλληλος μηχανισμός για πρόληψη και ανίχνευση φαινομένων διαφθοράς και η θέσπιση στόχων και οροσήμων».

Αναφέρθηκε στο ταμείο Next Generation EU (NGEU) με επιχορηγήσεις €750 δισ. εκ των οποίων τα €672,5 δισ. αφορούν το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σημείωσε ότι μέχρι τον Απρίλιο του 2022 αναμένεται να σταλούν τα σχέδια από τα κράτη μέλη.

Σημείωσε ότι το 70% των δεσμεύσεων θα υλοποιηθούν τα έτη 2021-2022 και τα υπόλοιπα το 2023.

Η προ-χρηματοδότηση 13% θα δοθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Υπογράμμισε ότι τα κράτη μέλη θα μπορούν να αιτηθούν για τη σύναψη δανείου μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023 ενώ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις συστάσεις της ΕΕ για μεταρρυθμίσεις.

Πολλαπλές επιπτώσεις

Ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου και Γ.Δ. Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης, Θεοδόσης Τσιόλας, ανέφερε ότι ένα χρόνο μετά την πανδημία οι επιπτώσεις στην ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή είναι αναπόφευκτες σε όλο τον πλανήτη.

Η Κύπρος, ανέφερε, θα λάβει €968 εκατ. για την υλοποίηση επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων. Το προσχέδιο έχει ήδη σταλεί και το τελικό σχέδιο αναμένεται να σταλεί τον Απρίλιο.

Πρόκειται για συνεκτική δέσμη μέτρων «που επιδιώκει να διασφαλίσει καλύτερο μέλλον για την επόμενη γενιά με ενδυνάμωση της υγείας και της εκπαίδευσης αντιμετωπίζοντας τους περιβαλλοντικούς κινδύνους αλλά και δίνοντας έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό», είπε.

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελείται από πέντε Άξονες Πολιτικής: «Δημόσια υγεία και πολιτική προστασία – διδάγματα από την πανδημία», «Ταχεία μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία», «Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας», «Προς μια ψηφιακή εποχή» και «Αγορά εργασίας, εκπαίδευση και ανθρώπινο κεφάλαιο».

Σημειώνεται ότι το προσχέδιο, όπως αυτό έχει υποβληθεί, έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους €1,2 δισ., συμπεριλαμβανομένης της εθνικής συνεισφοράς. Από αυτά, τουλάχιστον 37% θα πρέπει να κατανεμηθούν σε δράσεις για την αντιμετώπιση των κλιματικών προκλήσεων και τουλάχιστον 20% σε δράσεις για την ψηφιακή μετάβαση.

Στο σχέδιο της Κύπρου περιλαμβάνεται ποσό €78,5 εκατ. για τη δημόσια υγεία και πολιτική προστασία, €322 εκατ. για την ταχεία μετάβαση στην πράσινη και ψηφιακή εποχή, €509 εκατ. για ενίσχυση της ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας και €122,5 εκατ. για την αγορά εργασίας και το ανθρώπινο κεφάλαιο.

Ο κ. Τσιόλας τόνισε ότι η Βουλή έχει πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και υπάρχει συνεχής διαβούλευση με αρχηγούς κομμάτων.

Κλειδί ο ιδιωτικός τομέας

Ο συνέταιρος της PwC για συμβουλευτικές υπηρεσίες Βασίλειος Βραχίμης τόνισε ότι για την επανεκκίνηση της οικονομίας, ο ιδιωτικός τομέας έχει μεγάλη ευθύνη τονίζοντας ότι οι ιδιωτικοί οργανισμοί μπορούν να συνεισφέρουν με ιδέες για πιο ανθεκτική και ανταγωνιστική οικονομία

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της PwC Ευγένιος Ευγενίου στον εισαγωγικό του χαιρετισμό ανέφερε ότι η πανδημία θα αφήσει πληγές στην οικονομία και θα πρέπει να της επουλώσουμε, ενώ θα πρέπει να ετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα.

«Είναι μια ευκαιρία να προχωρήσει η Κύπρος με τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις με τη συνδρομή του ταμείου ανάκαμψης της ΕΕ», τόνισε.

Της Γεωργίας Χαννή