You are here

Τ. Κληρίδης: Να παρακολουθείται το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων

19/07/2019 12:33

Το πρόγραμμα παραχώρησης κυπριακού διαβατηρίου έναντι επενδύσεων €2,5 εκ., θα πρέπει να παρακολουθείται στενά ώστε να αποφευχθούν τα οποιαδήποτε προβλήματα, δήλωσε ο πρόεδρος του συμβουλίου οικονομίας και ανταγωνιστικότητας Τάκης Κληρίδης.

Απαντώντας σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια διάσκεψης Τύπου, κατά την οποία παρουσιάστηκε η πρώτη έκθεση του συμβουλίου για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, ο κ. Κληρίδης είπε ότι «η συμβολή του προγράμματος των πολιτογραφήσεων στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, μετά την οικονομική κρίση, είναι τεράστια». Πρόσθεσε εντούτοις ότι «θα πρέπει να παρακολουθείται πολύ στενά για να μην φθάσουμε σε κάποιο σημείο να αντιμετωπίσουμε δυσκολίες».

Αποφεύγοντας να απαντήσει εάν υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας φούσκας στην κτηματαγορά λόγω της πληθώρας των διαμερισμάτων που βγαίνουν στην αγορά είπε ότι «στο πρόγραμμα εμπλέκονται πολλοί. Αγγίζει την κυβέρνηση, την αδειοδότηση, τους επιχειρηματίες, τις τράπεζες, ο καθένας από αυτούς θα πρέπει να ζυγίσει τα πράγματα από τη δική του σκοπιά βλέποντας το κοινό καλό», επεσήμανε.

Τόνισε ότι «ένα άλλο θέμα το οποίο επηρεάζει το πρόγραμμα και συνήθως υποβαθμίζεται είναι το κατά πόσο οι επιχειρηματίες ανάπτυξης γης έχουν δανεισθεί για να αναπτύξουν αυτά τα ακίνητα ή είναι από ίδια κεφάλαια ή από προκαταβολές των αγοραστών».

Πρόσθεσε ότι «σε αυτή την περίπτωση οι χρηματοδοτικές ανάγκες των επιχειρηματιών ανάπτυξης γης, δεν ήταν κατά κανόνα από το τραπεζικό σύστημα».

Κληθείς να τοποθετηθεί σχετικά με την αναπομπή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της νομοθεσίας που ενέκρινε η ολομέλεια της βουλής για τις εκποιήσεις ο κ. Κληρίδης είπε «δεν θα έπρεπε να διαφοροποιηθεί η νομοθεσία που κατέθεσε η κυβέρνηση στη βουλή».

Σημείωσε ότι «θα πρέπει να μελετηθεί σε βάθος ποιοι τομείς επηρεάζονται από την απόφαση της βουλής να επιφέρει αλλαγές στη νομοθεσία».

Διαρθρωτικές αδυναμίες σε έξι τομείς

Στην έκθεση, το Συμβούλιο καταγράφει έξι συστάσεις για την περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας.

Ο κ. Κληρίδης, αναλύοντας σε διάσκεψη Τύπου τα ευρήματα της πρώτης έκθεσης του συμβουλίου, εξήγησε ότι «η ανάλυση των δεικτών καταλήγει σε έξι τομείς στους οποίους θα μπορούσαν να εστιαστούν βραχυπρόθεσμα οι πολιτικές και τα μεταρρυθμιστικά μέτρα της κυπριακής κυβέρνησης, στοχεύοντας στην ενίσχυση  της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας».

Σημείωσε ότι στους τομείς αυτούς εντοπίζονται σημαντικά προβλήματα και κενά, παράλληλα με σημαντικές προοπτικές για ουσιαστική συμβολή τους στην μακροχρόνια και βιώσιμη ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.

Ειδικότερα αναφερόμενος τους έξι τομείς είπε ότι αφορούν κατ’ αρχήν την προώθηση της επιχειρηματικότητας και ενίσχυση της δυναμικής ανάπτυξης των κυπριακών επιχειρήσεων.

Επίσης, την ενίσχυση των συμπράξεων και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των κυπριακών επιχειρήσεων, καθώς και της συνεργασίας μεταξύ επιχειρηματικής, ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ακόμη, την ενίσχυση της υιοθέτησης ψηφιακών τεχνολογιών και των ψηφιακών δεξιοτήτων, τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης και διάθεσης εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την εκπαίδευση και κατάρτιση για ενίσχυση των δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται τόσο στις τρέχουσες όσο και στις μελλοντικές απαιτήσεις.

Ακόμη, σημαντική κρίνεται και η ενίσχυση της εξωτερικής συνδεσιμότητας, μέσα από τη διαμόρφωση μίας ενιαίας στρατηγικής για τις μεταφορές στην Κύπρο, και τη συνδεσιμότητα και τη διευκόλυνση της διασύνδεσης με βασικούς διεθνείς επιχειρηματικούς εταίρους. 

Ο κ. Κληρίδης, επεσήμανε επίσης ότι η πρώτη έκθεση ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας περιλαμβάνει συγκριτική αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας της κυπριακής οικονομίας διεθνώς και έναντι επιλεγμένων χωρών, συμπεράσματα σχετικά με προβληματικές πτυχές και τους παράγοντες που τις επηρεάζουν, και εντοπισμό των τομέων προτεραιότητας για τους οποίους απαιτείται η λήψη μέτρων πολιτικής για αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχουν εντοπιστεί.

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι απώτερος στόχος της αποτύπωσης των δεδομένων αυτών είναι ο εντοπισμός των μεγαλύτερων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η κυπριακή οικονομία, όσον αφορά την ανταγωνιστικότητά της, καθώς και η προτεραιοποίηση μεταρρυθμιστικών μέτρων για βελτίωσή της.

Σημαντική η ψηφιοποίηση

Μεταξύ των συστάσεων της έκθεσης για επικέντρωση μελλοντικών πολιτικών περιλαμβάνεται, η παροχή κινήτρων για την ψηφιοποίηση σε βασικούς τομείς της οικονομίας, η ενίσχυση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (σε όλα τα επίπεδα) στις ψηφιακές δεξιότητες και γενικότερα η ενθάρρυνση της αύξησης των παραγωγικών επενδύσεων.

Επισυνάπτεται η πρώτη έκθεση ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας.

Της Ηρώς Ευθυμίου