You are here

Τρέχει η Κύπρος για οικοσύστημα έρευνας

23/05/2022 15:51

Η κυβέρνηση εντείνει τις δράσεις της για τη δημιουργία ενός εξωστρεφούς οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας, όπως επισημαίνει ο Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα και Καινοτομία της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δρ. Νικόλας Π. Μαστρογιαννόπουλος.

Σε δηλώσεις στη StockWatch, ο κ. Μαστρογιαννόπουλος σημειώνει ότι η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για φορολογική έκπτωση 20% σε επιχειρήσεις που διαθέτουν συγκεκριμένες δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α), αποτελεί σημαντική εξέλιξη στην ευρύτερη προσπάθεια που γίνεται για να καταστεί η Κύπρος πιο ανταγωνιστική στο διεθνές σκηνικό και περιφερειακό κέντρο έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας. 

«Το συγκεκριμένο φορολογικό μέτρο θα βοηθήσει σημαντικά εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και επενδύουν σε Ε&Α, να ενισχύσουν τις ικανότητές τους και να προβάλουν στη διεθνή αγορά ένα ανταγωνιστικό προϊόν», σημειώνει.

Τονίζει ότι ιδιαίτερα σημαντικό αναμένεται να είναι το όφελος και για τις καινοτόμες επιχειρήσεις οι οποίες θα μπορούν να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους και να ενδυναμώσουν τις υπηρεσίες τους αλλά και την αναπτυξιακή τους στρατηγική.

«Με αυτή την απόφαση σημειώνεται ακόμη ένα βήμα μπροστά με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου και εξωστρεφούς οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) το οποίο θα μετατρέπει τις καινοτόμες ιδέες σε προϊόντα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας με παγκόσμια προοπτική, αποφέροντας πολυάριθμα οφέλη για τη χώρα. Ο στόχος της Πολιτείας, είναι άλλωστε ξεκάθαρος: Δημιουργία ενός νέου οικονομικού μοντέλου που θα μετουσιώνει την επιστημονική έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογία σε πυλώνα ανάπτυξης, θα διευρύνει την παραγωγική βάση, θα βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πολιτών και θα ενισχύει τη δυναμική της χώρας μας», υπογραμμίζει.

Προσέλκυση επενδύσεων

Την απόφαση της κυβέρνησης για φορολογική έκπτωση 20% σε επιχειρήσεις που διαθέτουν συγκεκριμένες δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α), χαιρετίζουν και οικονομολόγοι.

Ο οικονομολόγος Μάριος Σούπασιης σημειώνει στη StockWatch ότι η παραχώρηση της φορολογικής έκπτωσης είναι συνέχεια της προσπάθειας της κυβέρνησης για προσέλκυση επιχειρήσεων στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας, έρευνας και ανάπτυξης. 

«Το πρώτο βήμα έγινε με τις φορολογικές ελαφρύνσεις για φυσικά άτομα, στον εν λόγω τομέα, που θα εγκατασταθούν στην Κύπρο.  Επίσης είναι αρκετά ενδιαφέρον ότι η φορολογική έκπτωση αφορά και φυσικά πρόσωπα», αναφέρει.

Προσθέτει ότι ο τομέας της έρευνας και ανάπτυξης θα μπορούσε να δώσει μία ανάσα στην οικονομία, να προσελκύσει επαγγελματικό ταλέντο (σε όρους ανθρώπινου δυναμικού), να διαδώσει το know-how σε τοπικές επιχειρήσεις και να φέρει αξιόλογο προσωπικό. 

Επίσης, εκτιμά ότι η συγκεκριμένη πολιτική, σε συνδυασμό με την προσέλκυση οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (Hedge Funds) θα μπορούσε να λειτουργήσει και σαν συνέργεια για την προσέλκυση επενδύσεων στον τόπο. 

Πέραν τούτου, τονίζει, μέσα στο πλαίσιο της ψηφιακής μεταμόρφωσης και της εξέλιξης που αναπόφευκτα επέρχεται, η επένδυση στον τομέα της τεχνολογίας μέσα από την έρευνα και ανάπτυξη, συνεπάγεται και στην ευημερία των πολιτών και της οικονομίας.

Σύμφωνα με τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι συνολικές δαπάνες για ερευνητικές δραστηριότητες στην Κύπρο κατά το 2019 υπολογίζονται σε €164,4 εκατ. και αντιστοιχούν σε 0,74% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, σε σύγκριση με €133,1 εκατ. ή 0,62% του ΑΕΠ το 2018.

Παρά τη μεγάλη αύξηση του 23,5% που παρατηρήθηκε στις ερευνητικές δαπάνες το 2019 σε σχέση με το 2018, το μερίδιο του ΑΕΠ της Κύπρου που αναλογεί στις δραστηριότητες Ε&Α εξακολουθεί να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με άλλες χώρες.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ποσοστό αυτό στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε 2,20% κατά μέσο όρο (κυμαίνεται από 0,50% στη Ρουμανία, 0,59% στη Μάλτα και 0,64% στη Λετονία, σε 3,18% στη Γερμανία, 3,19% στην Αυστρία και 3,40% στη Σουηδία). Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κύπρος διαθέτει έναν από τους ψηλότερους μέσους ετήσιους ρυθμούς αύξησης στις ερευνητικές δαπάνες, που ανέρχεται σε 11% για την περίοδο 1998 – 2019.

Της Γεωργίας Χαννή