You are here

Νωρίτερα η στελέχωση σχολείων λόγω πανδημίας

28/09/2020 21:59

Η στελέχωση των σχολείων έγινε φέτος νωρίτερα από ότι άλλες σχολικές χρονιές επειδή ελήφθη πρόνοια ετοιμότητας έναντι των έκτακτων συνθηκών με την πανδημία και ο στόχος που τέθηκε είναι και τα επόμενα χρόνια η στελέχωση να γίνεται με το φετινό χρονοδιάγραμμα για καλύτερο προγραμματισμό, αναφέρθηκε σε συνέντευξη Τύπου που παρέθεσαν Διευθυντές των βαθμίδων εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, κατά την οποία δόθηκαν πληροφορίες για τη λειτουργία και τη στελέχωση των σχολείων.
 
Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας αναφέρει ότι με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν στο πλαίσιο της συνέντευξης στη Δημοτική Εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2020-21 απασχολούνται 4.553 εκπαιδευτικοί Δημοτικής Εκπαίδευσης, δάσκαλοι και δασκάλες, για 51.505 μαθητές/μαθήτριες με την αναλογία να είναι ένας εκπαιδευτικός για κάθε 11,3 παιδιά. (Στον αριθμό εκπαιδευτικών περιλαμβάνονται και οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί).
 
Στην Ειδική Εκπαίδευση απασχολούνται από το ΥΠΠΑΝ 968 εκπαιδευτικοί για 7.186 παιδιά. Δηλαδή ένας εκπαιδευτικός για κάθε 7,4 παιδιά της Ειδικής Εκπαίδευσης.
 
Στην Προδημοτική 824 εκπαιδευτικοί απασχολούνται για 12.864 παιδιά με αναλογία ένας νηπιαγωγός για κάθε 15,6 παιδιά.
 
Για τη διαχείριση των υγειονομικών πρωτοκόλλων και τις ανάγκες για εξ αποστάσεως διδασκαλία στα Δημοτικά Σχολεία το ΥΠΠΑΝ έχει διαθέσει 405 διδακτικές περιόδους σε διευθυντές και εκπαιδευτικούς σχολείων.
 
Σε ό,τι αφορά τις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές όπου υπάρχουν συνδιδασκόμενες τάξεις (συμπλέγματα) εξαιτίας του μικρού αριθμού μαθητών, ορίζεται ως ανώτατος αριθμός οι 20 μαθητές. Πέραν των 20 μαθητών δημιουργούνται αμιγή τμήματα.  Σε περιπτώσεις όπου το «σύμπλεγμα» υπερβαίνει τους 16 μαθητές παραχωρείται χρόνος 15 πρόσθετων διδακτικών περιόδων.
 
Στη Μέση Γενική Εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2020-21 απασχολούνται 3.067 εκπαιδευτικοί Μέσης Εκπαίδευσης, για 23.050 μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίων με αναλογία ένας εκπαιδευτικός για κάθε 7,52 μαθητές/μαθήτριες.
 
Επίσης κατά το σχολικό έτος 2020-21 απασχολούνται 2.617 εκπαιδευτικοί Μέσης Εκπαίδευσης, για 17.200 μαθητές/μαθήτριες Λυκείων και Εσπερινών Σχολών με  αναλογία ένας εκπαιδευτικός για κάθε 6,57 μαθητές/μαθήτριες.
             
Όπως αναφέρθηκε, όλα τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης έχουν επιτόπου επαρκή διεύθυνση και προστέθηκε ότι οι μαθητικές εκλογές θα γίνουν κανονικά.
 
Στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση κατά το σχολικό έτος 2020-21 απασχολούνται 586 εκπαιδευτικοί (13 επιπλέον με αγορά υπηρεσιών, σύνολο 599), για 4.658 μαθητές/μαθήτριες Τεχνικών Σχολών, με αναλογία ένας εκπαιδευτικός για κάθε 8 μαθητές/μαθήτριες.
 
Στην Ειδική Εκπαίδευση αναφέρεται ότι στο επίπεδο Δημοτικής Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Ειδικά Σχολεία)  απασχολούνται 804 Σχολικοί Βοηθοί/Συνοδοί για την εξυπηρέτηση 1806 μαθητών/τριών, δηλαδή κατά το σχολικό έτος 2020-21 υπάρχουν 97 συνοδοί περισσότεροι σε σύγκριση με το 2018-19 και 259 συνοδοί περισσότεροι από ότι το 2015-16.

Άρχισε διάλογος για λύσεις για στελέχωση/αναβάθμιση ορεινών και απομακρυσμένων σχολείων

Εγκαινιάστηκε σήμερα διάλογος με στόχο την εξεύρεση λύσεων για τη στελέχωση και αναβάθμιση των σχολείων σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας αναφέρεται ότι ο Υπουργός Πρόδρομος Προδρόμου προήδρευσε σύσκεψης για το θέμα στην οποία συμμετείχαν ο  Πρόεδρος της  Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ο Πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, εκπρόσωποι των Σχολικών Εφορειών Σολέας (Ευρύχου), Αγρού, Ομόδους, Λευκάρων, Πόλης Χρυσοχούς, Κάτω Πύργου, Πολεμίου και Λεμύθου (Μιτσή), καθώς και εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ. Συμμετείχαν, επίσης, από πλευράς Υπουργείου, ο Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, ο Διευθυντής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ο Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ο Υπουργός δήλωσε ότι στο πλαίσιο της σύσκεψης, συζητήθηκαν κάποιες σκέψεις για το ενδεχόμενο να προσαρμόσουμε, ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο, για τις ορεινές κοινότητες, το ωράριο λειτουργίας των σχολείων, ούτως ώστε να διευκολυνθούν οι μαθητές και μαθήτριες, οι οικογένειες και οι εκπαιδευτικοί.

"Συζητήσαμε, επίσης, το κατά πόσον προσφέρονται κάποιες προσαρμοσμένες λύσεις για τη στελέχωση των σχολείων αυτών τις οποίες επεξεργαζόμαστε στο Υπουργείο, όπως επίσης και τυχόν δυνατότητα συνεργασίας σε επίπεδο περιφερειακών σχολείων. Στόχος να βελτιώσουμε τη φοίτηση και τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες για παιδιά σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές", ανέφερε.

Ο Υπουργός είπε ότι ειδικά για τη Μέση Εκπαίδευση, εξετάστηκε κατά πόσον προσφέρονται κάποιες λύσεις με αξιοποίηση και της τεχνολογίας, δηλαδή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, "προκειμένου να καλύψουμε καλύτερα τις εκπαιδευτικές ανάγκες σε τέτοια σχολεία".

"Γίνονται σκέψεις για συνδυασμό σε κάποιες περιπτώσεις τόσο της συμβατικής φοίτησης όσο και διαδικασίας εξ αποστάσεως διδασκαλίας, προκειμένου να προσφέρονται όλες οι επιλογές ακόμα και εκεί που έχουμε στη λυκειακή εκπαίδευση ολιγάριθμες ομάδες. Εγκαινιάζουμε σήμερα μια διαδικασία διαλόγου και θεωρούμε ότι με τη συνεργασία που διαπιστώνω, θα βρούμε καλύτερες λύσεις. Θα έχουμε ξανά επαφές και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε περισσότερο τα σχολεία στις ορεινές κοινότητες, τα οποία σίγουρα χρειάζονται την προσοχή μας, όπως και κάποια άλλα σχολεία σε απομακρυσμένες περιοχές", ανέφερε.