You are here

Αντιδράσεις Alfa και Panareti στην «καυτή» επιστολή EE για περιβάλλον

14/01/2020 14:51

Τις αντιδράσεις των εταιρειών Alfa Mediterranean Enterprises Ltd και Α. Panareti Public Ltd έχει προκαλέσει η προειδοποιητική επιστολή που έστειλε η Κομισιόν στην Κύπρο για παραβιάσεις περιβαλλοντικών οδηγιών.

Οι εταιρείες θεωρούν ότι οι αναφορές της Κομισιόν σε έργα τους είναι ανακριβείς καθώς τα εν λόγω έργα έχουν αδειοδοτηθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους και δεν παραβιάζουν περιβαλλοντικές νομοθεσίες.

Όπως έγραψε τον Δεκέμβριο η StockWatch, η ΕΕ έστειλε προειδοποιητική επιστολή το Νοέμβριο στην Κύπρο για συστημικές παραβιάσεις περιβαλλοντικών νομοθεσιών σε προστατευόμενες περιοχές. 

Η επιστολή που αποκάλυψε η StockWatch περιλαμβάνει αριθμό έργων που η Επιτροπή θεωρεί ότι καταδεικνύουν τη συστημική παραβίαση ευρωπαϊκών νομοθεσιών για προστασία του περιβάλλοντος.

Για τοηλιοθερμικό πάρκο ισχύος 50 MW από την Alpha Mediterranean Enterprises Ltd, η ΕΕ αναφέρει ότι επηρεάζει τον τόπο Natura 2000 Κοιλάδα Λιμνάτη και εγκρίθηκε παρότι είχαν προσδιοριστεί σημαντικές επιπτώσεις.

Αναφορικά με το έργο του συγκροτήματος κατοικιών από την A. Panareti Public Ltd, η Κομισιόν αναφέρει ότι επηρεάζει τον τόπο Natura 2000 Κοιλάδα Λιμνάτη και εγκρίθηκε παρότι οι αρχές δεν βεβαιώθηκαν ότι αυτό δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα των τόπων Natura 2000.

Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει στην επιστολή που έλαβε από την Κομισιόν μέχρι το τέλος Ιανουαρίου.

Οι θέσεις των δύο εταιρειών

Σε επιστολή που έστειλαν μέσω δικηγόρου τους στη StockWatch οι δύο εταιρείες αμφισβητούν τη συμπερίληψη των έργων τους στις περιπτώσεις που πραγματεύεται στην επιστολή της η Επιτροπή.

Οι εταιρείες αναφέρουν στην επιστολή ότι τα δύο έργα είναι πλήρως αδειοδοτημένα και ότι όλες οι αναγκαίες και νόμιμες διαδικασίες έχουν ακολουθηθεί και ουδέν ζήτημα και/ή ζημία και/ή παράβαση στο δίκτυο Natura 2000 υπάρχει.

Πρόσθετα τονίζουν ότι το έργο CY CSPc EOS Green Energy Project της εταιρείας Alfa Mediterranean Enterprises Ltd δεν εφάπτεται σε καμία περιοχή που να εμπίπτει εντός του δικτύου Νatura 2000.

«Έχουν προηγηθεί και διενεργηθεί όλες οι απαιτούμενες από το νόμο μελέτες και διαδικασίες πριν προχωρήσει η διαδικασία για έγκριση, χρηματοδότηση ή στήριξη από το κράτος», αναφέρουν.

«Οι μελέτες εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον έχουν γίνει με βάση τις πρόνοιες της νομοθεσίας (Ν140(Ι)/2005), και αδειοδοτήθηκαν για πρώτη φορά το 2010 και έχουν μετέπειτα επικαιροποιηθεί», αναφέρεται.

Σχετικό το απόσπασμα γνωμάτευσης της Περιβαλλοντικής Αρχής Αρ. Φακ. 104/92 για τον αριθμό αίτησης πολεοδομικής άδειας ΛΕΜ/01807/2009 το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Κατά την εξέταση της ΜΕΕΠ στις 23.3.2010 τέθηκαν ερωτήματα από την Επιτροπή τα οποία απαντήθηκαν από τον μελετητή. Ζητήθηκε να διερευνηθεί κατά πόσο απαιτείται εκπόνηση Μελέτης Δέουσας Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον. Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η εκπόνηση της πιο πάνω μελέτης επειδή η περιοχή εγκατάστασης του προτεινόμενου έργου δεν εντάσσεται στο δίκτυο Νατούρα 2000 (Κοιλάδα Λιμνάτη CY5000006). Για τον λόγο αυτό και σύμφωνα με τα πρακτικά της συνάντησης 23.3.2010, το θέμα δεν θα επανέλθει στην Επιτροπή».

Σημειώνεται ότι κατά την έκδοση των περιβαλλοντικών γνωματεύσεων δεν υπήρχε η περιοχή Natura CY5000011.  Η περιοχή αυτή εντάχθηκε στο δίκτυο Natura τον Φεβρουάριο του 2013.

Το 2015 εξετάστηκε η υποβολή σχετικού παραπόνου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για θέματα που αφορούσαν, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, ισχυρισμούς για δήθεν επηρεασμού πτηνοπανίδας λόγω του έργου καθώς και άλλα θέματα.

Το παράπονο εξετάστηκε διεξοδικά από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων τόσο για το ενδεχόμενο οικονομικού όσο και περιβαλλοντικού επηρεασμού, πλην όμως έκλεισε ως αβάσιμο και μη θεμελιωμένο. Μάλιστα, συνεχίζει η επιστολή του δικηγόρου των δύο εταιρειών, κρίθηκε αχρείαστο να κοινοποιηθεί το παράπονο στους ιδιοκτήτες του έργου αφού κρίθηκε αβάσιμο.

Η εταιρεία Alfa Mediterranean Enterprises Ltd υποστηρίζει ότι έχουν ληφθεί υπόψη στις μελέτες που έχουν εκπονηθεί οι εκχερσώσεις βλάστησης ενώ τονίζεται ότι ο χώρος που θα ανεγερθεί το ηλιοθερμικό πάρκο, επί σειρά ετών είχε καταπονηθεί από πυρκαγιές και η παρουσία χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή ήταν και παραμένει πολύ περιορισμένη.

Η επιστολή των εταιρειών αναφέρει ότι σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές γνωματεύσεις και μελέτες οι επιπτώσεις στο περιβάλλον δεν περιλαμβάνουν κανένα σημαντικό κίνδυνο στην κοιλάδα του Λιμνάτη που έχει ενταχθεί στο Νatura 2000 και σε αυτή τη θεώρηση συνηγορεί και η αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή. Σημειώνουν δε ότι όλοι οι όροι που έχουν επιβληθεί είναι δεσμευτικοί και θα τηρηθούν κατά γράμμα κατά το στάδιο της ανάπτυξης.

Με βάση τα πιο πάνω η αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή αλλά και άλλοι ευρωπαϊκοί οργανισμοί (όπως την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που είχε εξετάσει σχετικό παράπονο για την υλοποίηση του έργου), έκριναν ότι το έργο είναι περιβαλλοντικά βιώσιμο και χρήσιμο και προς τούτο προχώρησαν στην αδειοδότησή του, σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, που επικαλούνται οι εταιρείες.

«Η σύγκριση ή /και η αναφορά άλλων έργων, στο δημοσίευμα 6.12.2019 τα οποία οι δύο εταιρείες ουδεμία σχέση έχουν, μπορεί πράγματι, να δημιουργούν και/ή να μην δημιουργούν τα όποια σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα ή να είναι κατασκευασμένα ή να πρόκειται να κατασκευαστούν κοντά ή μέσα σε περιοχή Natura, πλην όμως αυτά, τονίζεται ότι ουδεμία συνάφεια ή σύνδεση ή σχέση έχουν με το ηλιοθερμικό σύστημα του EOS Project και η αναφορά τους, στο ίδιο δημοσίευμα δημιουργεί παραπλανητικές και λανθασμένες αρνητικές εντυπώσεις για το EOS project. Το κάθε έργο είναι διαφορετικό και οι επιπτώσεις που τυχόν έχει διαφορετικές», τονίζεται.

Η Alfa Mediterranean Enterprises Ltd έχει ήδη αντιδράσει με γραπτά διαβήματα τόσο προς τον Υπουργό Εξωτερικών όσο και στο Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος ζητώντας τους, όπως προβούν άμεσα, στις αναγκαίες κινήσεις και να λάβουν τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα όσο αφορά την επιστολή που στάλθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2019 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας τουλάχιστον αναφορικά με το EOS Project, να υπάρξει η ορθή διευκρίνιση και διόρθωση ότι, έχουν εκ παραδρομής προβεί σε αναφορά, που αφορά άλλο χώρο και τεμάχια για τα οποία ουδεμία άδεια δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα.

Οι δύο εταιρείες τονίζουν ότι τα τεμάχια που χρησιμοποιούνται για τη συγκεκριμένη ανάπτυξη με διακριτικούς αριθμούς CY CSPc EOS Green Energy Project, των 50MW ηλιοθερμικού συστήματος, είναι εντελώς διαφορετικά και ξεχωριστά τεμάχια και δεν έχουν καμία σχέση με την περιβαλλοντική μελέτη που αναφέρεται αναληθώς ή εκ παραδρομής η επιστολή της ΕΕ ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2019.

«Βεβαιώνουμε επίσης ότι ο Φορέας Εκμετάλλευσης του πιο πάνω έργου, μετά από συνάντηση με το αρμόδιο περιβαλλοντικό τμήμα καθώς και μετά από επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κλίματος έχει εξασφαλίσει γραπτώς, μετά από τη δημοσίευση της επιστολής ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου, ότι κανένα παράπονο δεν υπάρχει ή καμία εκκρεμότητα περιβαλλοντικής φύσης για το έργο CY CSPc EOS Green Energy Project».

Το εν λόγω έργο έχει χαρακτηριστεί ως καινοτόμο από την ΕΕ και έχει κατακυρωθεί μετά από ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Μάλιστα λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του εμπίπτει στο πρόγραμμα NER – 300 υπό τη διεύθυνση CLIMA της ΕΕ», καταλήγει στην επιστολή του στη StockWatch ο δικηγόρος των δύο εταιρειών.