You are here

Ελεγκτής: Ελλιπείς έλεγχοι Τμ. Περιβάλλοντος για ελαστικά

24/06/2022 07:21

Την έλλειψη τακτικών ελέγχων και επαρκή εποπτεία από το Τμήμα Περιβάλλοντος στα συλλογικά Συστήματα Διαχείρισης Αποβλήτων Ελαστικών (ΣΔΑΕ), καταγγέλλει με την ειδική έκθεση για τα ελαστικά η Ελεγκτική Υπηρεσία

Η έκθεση αφορά την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ελέγχου που εφαρμόζει το Τμήμα Περιβάλλοντος, ως αρμόδια αρχή και των ενεργειών του στα ΣΔΑΕ, θέμα που αναμένεται να εξετάσει εκτάκτως η Επιτροπή Περιβάλλοντος σήμερα.

Κύριες συστάσεις και ευρήματα της έκθεσης είναι η παράλειψη σημαντικών πληροφοριών στην απόδειξη πληρωμής περιβαλλοντικού τέλους και στα κουπόνια που εκδίδονται, η μη υποβολή ετήσιας έκθεσης και προγραμματισμού από τα ΣΔΑΕ, η ανεπαρκής περιβαλλοντική ενημέρωση και η μη επαρκής τήρηση μητρώων και σχετικού αρχείου από τα ΣΔΑΕ.

Η ειδική έκθεση αναφέρεται στη μη πληροφόρηση για τον αριθμό ελέγχων που διενήργησε το Τμήμα Περιβάλλοντος από το 2012 μέχρι και σήμερα στα ΣΔΑΕ, με αποτέλεσμα τη δυσχερή κατάσταση των πολλών ελαστικών σήμερα.

Άλλα στοιχεία στην ΕΕ

Όσον αφορά τα αμέτρητα χρησιμοποιημένα ελαστικά στη Τσιμεντοποία Βασιλικού, αν και εισπράχθηκε το σχετικό τέλος, η έκθεση αναφέρει ότι δεν έτυχαν ποτέ διαχείρισης, ενώ περιλήφθηκαν στις ποσότητες που αναφέρονταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως διαχειριζόμενα.

Μάλιστα, καταγράφηκαν χρονιές κατά τις οποίες ο αριθμός ελαστικών που διαχειρίστηκε η μονάδα Βασιλικού ήταν πολύ μεγαλύτερη από την ποσότητα που παραλήφθηκε από τα ΣΔΑΕ.

Ένα ΣΔΑΕ με λειτουργία παραβάσεων

Στην έκθεση της υπηρεσίας γίνεται αναφορά για παράνομες ενέργειες ενός ΣΔΑΕ εκ των τεσσάρων, το οποίο λειτούργησε μέχρι τον Οκτώβριο του 2020 και η άδεια του ανακλήθηκε το Φεβρουάριο του 2018 μετά από επιστολή του διευθυντή του, στην πρώην γενική διευθύντρια του Υπουργείου Γεωργίας.

Σύμφωνα με την έκθεση, το Δεκέμβριο 2016 το ΣΔΑΕ προχώρησε με την παράνομη είσπραξη περιβαλλοντικού τέλους κατά την εκτελώνιση ελαστικών, χωρίς την έγκριση του ΤΠ, ενώ από τις σημαντικές διαπιστώσεις της υπηρεσίας ήταν το γεγονός ότι το ΣΔΑΕ λειτουργούσε παράνομα, αφού οι μέτοχοι της εταιρείας δεν ήταν παραγωγοί/εισαγωγείς ελαστικών και η εταιρεία ήταν ΜΚΟ.

Συμπέρασμα έκθεσης

Ως τελικό συμπέρασμα της έκθεσης, εκτός από την απουσία των τακτικών ελέγχων και εποπτείας, σημειώνεται ότι οι υφιστάμενες διευθετήσεις δεν διασφαλίζουν ότι τα ελαστικά για τα οποία καταβλήθηκε περιβαλλοντικό τέλος, έχουν τύχει διαχείρισης έγκαιρα.

Αυτό συνεπάγεται με τη συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων ελαστικών, με προπληρωμένο τέλος διαχείρισης.

Η έκθεση των 9

Σε δημοσιοποίηση έκθεσης προχώρησαν και οι εννέα κοινότητες της περιοχής Βασιλικού που επηρεάζονται από το πρόβλημα.

Η έκθεση έγινε σε πλαίσιο μελέτης, με εστίαση σε θέματα δημόσιας και περιβαλλοντικής υγείας που αφορούν την αειφορική ανάπτυξη των υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ και ειδικότερα για το Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού (ΕΚΒ).

Τα ευρήματα της έρευνας αποδεικνύουν την ανάγκη εφαρμογής ενός συστήματος παρακολούθησης του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας για την περιοχή Λεμεσού και ΕΚΒ και την ανάγκη για αυστηρότερες πολιτικές της κυβέρνησης όσον αφορά την αδειοδότηση και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων και της σωστής επικοινωνίας του κοινού με τα μέσα.

Σύμφωνα με την έκθεση, το σύστημα παρακολούθησης θα τροφοδοτεί με επιστημονικά δεδομένα την τεχνική επιτροπή για διαδικασίες, θέματα ασφάλειας και υγείας στην περιοχή του Βασιλικού.

Το θέμα της συνεδρίασης είναι «Η συλλογή, η διαχείριση και η χωροθέτηση των σημείων φύλαξης των ανακυκλώσιμων ελαστικών - Ζητήματα και κίνδυνοι για την ασφάλεια και υγεία».

Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν να παραστούν η Επίτροπος Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Υγείας, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, της Αρχής Λιμένων Κύπρου, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), των συλλογικών συστημάτων συλλογικής διαχείρισης αποβλήτων ελαστικών «RTM Tyres Recycling Co Ltd» και «E4C Ltd», των αδειοδοτημένων μονάδων διαχείρισης αποβλήτων ελαστικών «Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ», «Enerco-Energy Recovery Ltd» και «CBp Cyprus Ltd», της Συντονιστικής Επιτροπής Εννέα Κοινοτήτων Περιοχής Βασιλικού, του Ομίλου Προστασίας Περιβάλλοντος και Υγείας ευρύτερης περιοχής Καλαβασού, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ), του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria) και της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Φίλοι της Γης Κύπρου».

Της Μαρίας Κυριακίδου