You are here

ΠτΔ: Αποφάσεις και μέτρα για αειφορία πλανήτη

05/10/2022 12:32

Καθίσταται επιτακτική η ανάγκη λήψης αποτελεσματικών αποφάσεων, καθώς και υιοθέτηση και εφαρμογή ουσιαστικών μέτρων και πολιτικών, μέσω των οποίων θα διασφαλιστεί η αειφορία του πλανήτη, είπε ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης, την Τετάρτη στον χαιρετισμό του στην τελετή έναρξης των εργασιών της 9ης Υπουργικής Συνόδου για το Περιβάλλον στην Ευρώπη.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι είναι μια Σύνοδος που θεωρείται ως ύψιστης σημασίας για την αειφόρο περιβαλλοντική ανάπτυξη, με τις διακηρύξεις της να αποτελούν, διαχρονικά, σημείο αναφοράς για τη διαμόρφωση των σχετικών εθνικών πολιτικών των χωρών που συμμετέχουν.

Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε, η φιλοξενία της Συνόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία «αποτελεί ξεχωριστή τιμή, αφού διεξάγεται για πρώτη φορά στην Μεσόγειο, μία από τις πλέον ευάλωτες περιοχές που επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή, και είναι γνωστό ότι είναι η πιο ευαίσθητη και ευάλωτη ανά το παγκόσμιο».

Δεδομένης της κρισιμότητας των στιγμών, είπε, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη λήψης αποτελεσματικών αποφάσεων, καθώς και υιοθέτηση και εφαρμογή ουσιαστικών μέτρων και πολιτικών, μέσω των οποίων θα διασφαλιστεί η αειφορία του πλανήτη.

Είπε ακόμη, ότι η συζήτηση και ανάλυση των συμπερασμάτων που θα προκύψουν κατά τις ολομέλειες της Συνόδου και η αξιοποίηση των γνώσεων και εμπειριών του συνόλου των διακεκριμένων προσωπικοτήτων που συμμετέχουν, «κρίνονται ως ιδιαίτερα σημαντικές, για την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων και βέλτιστων πρακτικών προστασίας του περιβάλλοντος».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι έχουν τεθεί προς συζήτηση για λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων στοχευμένες θεματικές της Συνόδου, που άπτονται τριών νευραλγικής σημασίας πυλώνων. Η πρώτη ενότητα, είπε, συνδέεται με την ανάγκη όπως μεγάλα έργα υποδομών συνάδουν με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και σεβασμού του περιβάλλοντος, όπως καθορίζονται και στους στόχους της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η δεύτερη ενότητα, πρόσθεσε, αφορά την εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας στον τουρισμό, με σκοπό τη μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου του εν λόγω τομέα, μέσω της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και εκπομπών αεριών θερμοκηπίων, ως επίσης και της πιο αποδοτικής διαχείρισης των λυμάτων και αποβλήτων.

Ο τελευταίος και εξίσου σημαντικός πυλώνας, σχετίζεται με το νέο πλαίσιο Στρατηγικής για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, μέσω της δημιουργίας εκπαιδευτικών οργανισμών που θα ευαισθητοποιούν τους νέους και θα στηρίζουν την προσπάθεια επίτευξης των στόχων της Παγκόσμιας Ατζέντας 2030, είπε.

«Το πλέον σημαντικό, είναι πως τα τρία σχετικά έγγραφα πολιτικής και η Υπουργική Διακήρυξη που αναμένεται να υιοθετηθούν με την ολοκλήρωση της Συνόδου, θα καθορίσουν τις κατευθυντήριες γραμμές για σχεδιασμό επιπλέον πολιτικών και δράσεων που εφαρμόζονται σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ενισχύοντας την κοινή προσπάθεια για αειφόρο ανάπτυξη», επεσήμανε.

Αναφερόμενος στις ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι, προς άμεση αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το Κράτος, η κυπριακή Κυβέρνηση έθεσε ως προτεραιότητα τη διαμόρφωση και την υιοθέτηση μιας συνεκτικής και ολιστικής περιβαλλοντικής πολιτικής.

Βασικοί στόχοι της πολιτικής αυτής, είπε, είναι η προστασία της βιοποικιλότητας, η μείωση των επιπτώσεων της ρύπανσης στη δημόσια υγεία και τα οικοσυστήματα, η υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας, η ορθολογική διαχείριση των φυσικών μας πόρων και η αποτελεσματική συνεισφορά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Σημείωσε ότι το 41% του συνολικού προϋπολογισμού μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αφορά μεταρρυθμίσεις και δράσεις ύψους πέραν των 500 εκατομμυρίων ευρώ για τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία και την κλιματική ουδετερότητα. Επιπρόσθετα, είπε, σχετικά έργα Πράσινης Ανάπτυξης ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβάνονται και στα Διαρθρωτικά κονδύλια της ΕΕ για την περίοδο 2021- 2027.

«Παράλληλα, πέραν των σχεδιασμών και στρατηγικών μας σε εθνικό επίπεδο, η Κύπρος συμμετέχει ενεργά αλλά και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις, σε διεθνές και σε περιφερειακό επίπεδο σχετικά με την αντιμετώπιση των παγκόσμιων περιβαλλοντικών και ενεργειακών ζητημάτων», είπε.

Ενδεικτικά, σημείωσε την ανάληψη από την Κυπριακή Δημοκρατία της Προεδρίας της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, «ως αναγνώριση του ενεργού ρόλου που η Κύπρος διαδραματίζει στα σχετικά θέματα».

Επεσήμανε επίσης, την πρωτοβουλία της Κύπρου σε σχέση με τη Μεσογειακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, η οποία υιοθετήθηκε το 2016 από όλες τις χώρες της Μεσογείου.

«Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζω το γεγονός πως με την ευκαιρία της Συνόδου, θα διεξαχθεί και η Υπουργική Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου των Υπουργών Παιδείας της Μεσογείου με στόχο την υιοθέτηση της Μεσογειακής Στρατηγικής για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 2030», πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, είπε ακόμη, ότι «η πιο χειροπιαστή, η πιο επείγουσα και η πιο φιλόδοξη απόδειξη του εποικοδομητικού ρόλου που θέλουμε να διαδραματίσουμε για την προστασία του περιβάλλοντος, είναι η πρωτοβουλία που έχουμε αναλάβει για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής». 

Σε συντονισμό με τα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, είπε, θα αναληφθούν σχετικές δράσεις, πρωταρχικά διασυνοριακές, για την ανάσχεση της κλιματικής κρίσης και μετριασμό των καταστροφικών συνεπειών της.

Η πρωτοβουλία, είπε, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και κατόπιν κοινής πρόσκλησης του ιδίου και του Προέδρου της Αιγύπτου, αναμένεται να κορυφωθεί στη συνάντηση των ηγετών των χωρών που συμμετέχουν σε αυτήν, στο περιθώριο της Παγκόσμιας Συνόδου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή COP27, που θα γίνει τον ερχόμενο Νοέμβριο στο Σαρμ ελ Σέιχ. Μια πρωτοβουλία, είπε, που εδράζεται στο περιφερειακό σχέδιο δράσης που εκπόνησε μια πολυμελής ομάδα επιστημόνων και τεχνοκρατών, υπό την καθοδήγηση του Ινστιτούτου Κύπρου.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιλογή της Κύπρου για τη διεξαγωγή της Υπουργικής Συνόδου της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών, η οποία όπως είπε, τιμά τη χώρα «καθώς συνιστά απτή αναγνώριση της βούλησης αλλά και της αποφασιστικότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, να συνεισφέρει ενεργά στην κοινή προσπάθεια καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής».

Στη δική της ομιλία, η Εκτελεστική Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE), Όλγα Αλγκαγιέροβα, αναφέρθηκε στην ανάγκη για συνεργασία για να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι της Συνόδου. «Η διαδικασία «Περιβάλλον για την Ευρώπη» το έχει κάνει στο παρελθόν και μπορεί να το κάνει στο μέλλον, εάν δράσουμε, από κοινού», είπε.

Η κ. Αλγκαγιέροβα είπε ότι στη Σύνοδο υπάρχουν εκπρόσωποι από την Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική και την Αμερική και χαιρέτισε τους εκπροσώπους αυτών των χωρών και περιοχών «που ήρθαν να συνεργαστούν μαζί μας σήμερα».

Κλείνοντας, ευχαρίστησε θερμά τον λαό και την Κυβέρνηση της Κύπρου για τη φιλοξενία τους και όσους εργάστηκαν για τη διοργάνωση του Συνεδρίου.

Η Αναπληρώτρια Εκτελεστική Διευθύντρια του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) Σόνια Λέϊτον Κόν, αναφέρθηκε στον Ζήνων Κιτιεύς και την πεποίθησή του ότι πρέπει να ζούμε σε συμφωνία με τη φύση. «Αποτύχαμε να προσέξουμε αυτά τα σοφά λόγια», είπε αφού «είμαστε σε πόλεμο με τη φύση».

Είπε ότι καταστροφικές επιπτώσεις και άνευ προηγουμένου δεινά «βρίσκονται μπροστά μας, εκτός και αν δράσουμε τώρα». Ακόμη και στην Ευρώπη, «μια από τις πιο προηγμένες περιοχές στη Γη, η πρόοδος στην αντιμετώπιση της κρίσης είναι αποσπασματική». Πρόσθεσε, ότι η Μεσόγειος και η Μαύρη Θάλασσα υπεραλιεύονται, ενώ η ρύπανση και τα απόβλητα εξακολουθούν να αυξάνονται, τα δάση εξακολουθούν να εξαφανίζονται και τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να αποτελούν το 78% του ενεργειακού μείγματος, οδηγώντας στην κορυφαία αλλαγή που στεγνώνει τα ποτάμια της περιοχής, καθιστά δυσκολότερη την καλλιέργεια τροφίμων και τροφοδοτεί καταστροφικές πυρκαγιές και καύσωνες.

Αυτό το συνέδριο, είπε, θα επικεντρωθεί επίσης στις υποδομές και τον τουρισμό και «δικαίως, καθώς και τα δύο παίζουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των αλληλένδετων κρίσεων που απειλούν την περιοχή». Η κ. Κον τόνισε, τη σημασία της συνεργασίας διαφόρων Υπουργείων για να βρουν λύσεις και να προωθήσουν βιώσιμες υποδομές, περιορίζοντας τις βλάβες στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και ενισχύοντας την οικονομία.

Η Ραφαέλα Μιλτιάδους, που μίλησε εκ μέρους των νέων της Κύπρου, είπε ότι ένα ατύχημα που είχε πριν τρία χρόνια που την κατέστησε παραπληγική στα κάτω άκρα, την έκανε να συνειδητοποιήσει ότι «τα πάντα μπορούν να αλλάξουν».

Στο δικό της μήνυμα, είπε ότι ο πλανήτης «δεν είναι δεδομένος» και ότι η ίδια δεν είναι ειδική σε περιβαλλοντικά θέματα, αλλά βιώνει την κλιματική αλλαγή όπως όλοι.

Είπε ότι οι τέσσερεις εποχές έμειναν μόνο στο χαρτί και μίλησε, για την ανάγκη να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη που του αναλογεί για την σωτηρία του πλανήτη, που είναι όπως είπε, το σπίτι μας.

«Επιβάλλεται να κινηθούμε πιο αποφασιστικά και με περισσότερη γενναιότητα», είπε η κ. Μιλτιάδους, σημειώνοντας ότι θα υπάρξει κόστος το οποίο θα πρέπει να το μοιραστούν όλοι.

Απευθυνόμενη στους εκπροσώπους των διαφόρων χωρών και οργανισμών, είπε ότι η ευθύνη που πέφτει στις πλάτες τους είναι να ορίσουν τους κανόνες και το πλαίσιο ούτως ώστε, το βάρος να κατανεμηθεί ισάξια και να επιβλέψουν την πραγματοποίηση των αποφάσεων από τις κυβερνήσεις.

«Στο χέρι μας είναι να αλλάξουμε τα δεδομένα», είπε η κ. Μιλτιάδους.