You are here

Συμπαράσταση προς τους Κοινοτάρχες Μιτσερού και Αγροκηπιάς

02/08/2022 19:15

Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ) εκφράζει δημόσια τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη της στον αγώνα των κοινοτήτων Μιτσερού, Αγροκηπιάς, Κάτω Μονής, Ορούντας, Μένοικου, Άγιου Ιωάννη και Μαλούντας της επαρχίας Λευκωσίας, οι οποίες αντιτίθενται στην κατασκευή και λειτουργία εργοστασίου παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος στα διοικητικά όρια της κοινότητας Μιτσερού.

Παράλληλα, η ΟΠΟΚ καταδικάζει την απαράδεκτη όπως τη χαρακτηρίζει στάση της Αστυνομίας, μεγάλη δύναμη της οποίας βρίσκεται στην περιοχή χωροθέτησης του εργοστασίου παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος στην κοινότητα Μιτσερού, συνοδεύοντας το προσωπικό της εταιρείας που έχει αναλάβει την ανέγερση του ασφαλτικού εργοστασίου. Επιπλέον, η ΟΠΟΚ καταδικάζει τη σύλληψη των κοινοταρχών Μιτσερού και Αγροκηπιάς, οι οποίοι βρίσκονταν στο σημείο, μαζί με άλλους κατοίκους της περιοχής, για να παρεμποδίσουν την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών της εταιρείας.

Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου της Αστυνομίας, οι κοινοτάρχες Μιτσερού και Αγροκηπιάς, συνελήφθησαν σήμερα το πρωί επειδή παρεμπόδιζαν την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών, αρνήθηκαν να μετακινηθούν και εξύβρισαν την αστυνομία. Ως εκ τούτου, μεταφέρθηκαν στα αστυνομικά κρατητήρια Λακατάμειας, όπου αναμένεται να κατηγορηθούν γραπτώς για αυτόφωρα αδικήματα και ακολούθως να αφεθούν ελεύθεροι. Η ΟΠΟΚ ζητά την απόσυρση των κατηγοριών εναντίον των κοινοταρχών Μιτσερού και Αγροκηπιάς, την άμεση απελευθέρωση των δύο εκπροσώπων των τοπικών αρχών και τη διασφάλιση των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων των πολιτών, περιλαμβανομένου του δικαιώματος της ειρηνικής διαμαρτυρίας (ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς). Η ΟΠΟΚ ζητά επίσης την διερεύνηση των καταγγελιών μελών της ένωσης πολιτών «Κοινότητες Εν Δράσει», τα οποία καταγγέλουν την αστυνομία για άσκηση υπέρμετρης βίας και χειροδικίας εις βάρος διαμαρτυρόμενων κατοίκων και επίδειξη προκλητικής συμπεριφοράς.

Πέραν των πιο πάνω, η ΟΠΟΚ θεωρεί αυταρχική και ετσιθελική τη στάση που συνεχίζει να τηρεί η κυβέρνηση όσον αφορά τη μετεγκατάσταση των τριών εργοστασίων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος από τους Δήμους Ιδαλίου και Τσερίου της επαρχίας Λευκωσίας στις κοινότητες Μιτσερού της επαρχίας Λευκωσίας και Καλαβασού της επαρχίας Λάρνακας.

Η ΟΠΟΚ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι τα υφιστάμενα εργοστάσια παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος, τα οποία χωροθετούνται πλησίον της Ενορίας Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, στους Δήμους Ιδαλίου και Τσερίου της επαρχίας Λευκωσίας, πρέπει να μετεγκατασταθούν το συντομότερο δυνατό, καθότι χωροθετούνται σε πολύ μικρή απόσταση από κατοικημένες περιοχές και σχολικές μονάδες. Αναφέρει ότι η μετεγκατάσταση νέων βιομηχανικών μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο σε καθορισμένες Πολεοδομικές Ζώνες Λατομικής ή Βιομηχανικής Χρήσης, όπου δεν αναμένεται να επηρεαστούν ουσιωδώς η δημόσια υγεία και η ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής, αλλά ούτε και να προκληθεί ρύπανση σε ουσιώδη βαθμό του περιβάλλοντος και κυρίως της ατμόσφαιρας, των υδάτων και του εδάφους.

Ειδικά όσον αφορά τη μετεγκατάσταση των υφιστάμενων εργοστασίων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος από τους Δήμους Ιδαλίου και Τσερίου στις κοινότητες Μιτσερού της επαρχίας Λευκωσίας και Καλαβασού της επαρχίας Λάρνακας, σημειώνεται ότι δεν έχει προηγηθεί η εκπόνηση ενός Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και η υποβολή του σε Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με βάση τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με την Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένων Σχεδίων και Προγραμμάτων, καθώς και του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα Νόμου του 2005.

Η πάγια θέση της ΟΠΟΚ είναι ότι θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί η μεμονωμένη και αποσπασματική αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη μετεγκατάσταση των υφιστάμενων εργοστασίων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος σε νέες περιοχές, μέσω της εκπόνησης ενός Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και της υποβολής του σε Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, προστίθεται, έπρεπε να εξεταστούν όλες οι εναλλακτικές επιλογές και να αιτιολογηθούν επαρκώς οι προτεινόμενες λύσεις επαναχωροθέτησης, να αξιολογηθούν ενιαία και ολοκληρωμένα οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλά και να αποφευχθούν επιπρόσθετα προβλήματα, όπως γειτνίαση των περιοχών μετεγκατάστασης με οικιστικές ζώνες και τοπικές κοινότητες, επηρεασμός παρακείμενων χρήσεων γης και πρόκληση περαιτέρω σωρευτικών επιπτώσεων σε ήδη επιβαρυμένες περιοχές (π.χ. από μεταλλευτικές, λατομικές, βιομηχανικές, κτηνοτροφικές και άλλες αναπτύξεις).

Ειδικότερα, η ΟΠΟΚ θεωρεί ότι η μετεγκατάσταση των εργοστασίων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος σε οποιεσδήποτε νέες περιοχές θα έπρεπε να είχε γίνει με βάση τις νενομισμένες διαδικασίες και να υποβληθεί ορθά, επαρκώς και εγκαίρως σε κατάλληλη εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία να εντοπίζει, να καταγράφει, να αναλύει και να αξιολογεί, τόσο τις άμεσες, όσο και τις αθροιστικές και σωρευτικές επιπτώσεις τους, σε συνδυασμό με άλλα έργα και σχέδια που χωροθετούνται στις συγκεκριμένες περιοχές (π.χ. λατομεία και μεταλλεία, τσιμεντοποιεία και κεραμοποιεία, ενεργειακές εγκαταστάσεις, όπως ηλεκτροπαραγωγοί σταθμοί και δεξαμενές πετρελαιοειδών, βιομηχανικές μονάδες βαριάς οχληρίας και κτηνοτροφικές μονάδες μεγάλης κλίμακας, σφαγεία ζώων και λίμνες εξάτμισης κτηνοτροφικών λυμάτων, μονάδες ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων και χώρους υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων, εγκαταστάσεις συλλογής, διαχείρισης και φύλαξης αποβλήτων ελαστικών οχημάτων, κ.α.). Ειδικά όσον αφορά το μετριασμό ή/και την αποτροπή των αθροιστικών και σωρευτικών επιπτώσεων, οι περιβαλλοντικές εγκρίσεις για τη μετεγκατάσταση των βιομηχανικών μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος σε άλλες περιοχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και να ρυθμίζουν κατάλληλα, όχι μόνο τα ζητήματα εκπομπών στην ατμόσφαιρα επικίνδυνων ρύπων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, αλλά και της οχληρίας και κυρίως της δυσοσμίας (δυσάρεστες οσμές).

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΟΠΟΚ θεωρεί ότι σε όλες τις περιοχές μετεγκατάστασης των εργοστασίων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος θα έπρεπε να είχαν ληφθεί ήδη όλα τα αναγκαία μέτρα μετριασμού ή/και αποτροπής των αθροιστικών και σωρευτικών επιπτώσεων, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, στις περιοχές όπου υπάρχει αποδεδειγμένο πρόβλημα δυσοσμίας (δυσάρεστων οσμών), θα έπρεπε να είχαν εκπονηθεί και να είχαν τεθεί σε εφαρμογή ειδικά σχέδια δράσης για αντιμετώπιση του υφιστάμενου προβλήματος ρύπανσης του αέρα και πρόκλησης δυσοσμίας, τα οποία, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνουν τη μετεγκατάσταση χοιροστασίων και βουστασίων από Πολεοδομικές Ζώνες Κτηνοτροφικής Χρήσης για εκτροφή αιγοπροβάτων και πτηνών σε Πολεοδομικές Ζώνες Κτηνοτροφικής Χρήσης για εκτροφή χοίρων και αγελάδων, την εφαρμογή κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής και διαχείρισης κτηνοτροφικών αποβλήτων (π.χ. τερματισμός λειτουργίας μη στεγανών δεξαμενών απόρριψης χοιρολυμάτων και παράνομης απόρριψης χοιρολυμάτων στο έδαφος και στα ύδατα), άμεσος τερματισμός λειτουργίας παράνομων κτηνοτροφικών μονάδων (οι οποίες λειτουργούν χωρίς περιβαλλοντική έγκριση, πολεοδομική άδεια, άδεια οικοδομής, πιστοποιητικό έγκρισης, άδεια βιομηχανικών εκπομπών ή/και άδεια διαχείρισης αποβλήτων), κ.α.

Καταλήγοντας, η ΟΠΟΚ επισημαίνει ότι η Περιβαλλοντική Έγκριση για την κατασκευή και λειτουργία εργοστασίου παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος στα διοικητικά όρια της κοινότητας Μιτσερού της επαρχίας Λευκωσίας εκδόθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος στις 04.03.2022, ενώ η Πολεοδομική Άδεια για το εν λόγω έργο χορηγήθηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως στις 24.03.2022. Ακολούθως, οι επηρεαζόμενες κοινότητες υπέβαλαν προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο στις 04.05.2022, η οποία συνοδεύεται μάλιστα από μονομερή αίτηση για έκδοση διατάγματος αναστολής ισχύος της Πολεοδομικής Άδειας, μέχρι την τελική εκδίκαση της προσφυγής.

Η ΟΠΟΚ ζητά τον άμεσο τερματισμό των εργασιών κατασκευής του εργοστασίου παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος στα διοικητικά όρια της κοινότητας Μιτσερού στην επαρχία Λευκωσίας, προτού εκδοθεί η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου για την έκδοση διατάγματος αναστολής της ισχύος της Πολεοδομικής Άδειας, σε περίπτωση έκδοσης του οποίου δεν θα μπορούν να υλοποιηθούν οποιεσδήποτε εργασίες στην περιοχή μέχρι την τελική εκδίκαση της προσφυγής των επηρεαζόμενων κοινοτήτων.