You are here

Στο φως ΠΕΠ για ευνοϊκά δάνεια από συνεργατισμό

12/02/2021 07:15

Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα (ΠΕΠ) που συνήψαν δάνεια από πρώην συνεργατικά ιδρύματα και έτυχαν ευνοϊκής μεταχείρισης, θα τεθούν στην κρίση της κοινής γνώμης αφού, τα ονόματά τους θα μπορούν να δημοσιοποιηθούν, δεδομένου ότι θα εμπίπτουν των κριτηρίων που διέπουν τους κανονισμούς του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η ελεγκτική υπηρεσία διενήργησε διεξοδικό έλεγχο των στοιχείων που έλαβε από την ΚΕΔΙΠΕΣ σε σχέση με τις χορηγήσεις που έλαβαν 161 Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα με δείγμα από το 2008 και με εξέταση των τραπεζικών τους λογαριασμών από το Δεκέμβριο του 2013 μέχρι το 2019. Η επεξεργασία έγινε στη βάση των κριτηρίων που διέπουν τους σχετικούς κανονισμούς περί προσωπικών δεδομένων. 

Η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδη, δήλωσε στη StockWatch ότι ο γενικός ελεγκτής Οδ. Μιχαηλίδης τήρησε τις νενομισμένες διαδικασίες και έλαβε υπόψη στην ετοιμασία της επίμαχης αυτής λίστας, τη διεθνή πρακτική και τα κριτήρια που διέπουν την ανάγκη ή όχι δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων ΠΕΠ.

Η λίστα με τα ΠΕΠ, βρίσκεται ήδη από την περασμένη Δευτέρα στα χέρια της διευθυντικής ομάδας της ΚΕΔΙΠΕΣ για να αξιολογήσει τα ευρήματα και να ετοιμάσει σχετική έκθεση στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο με τη σειρά του, είτε θα προβεί σε παρατηρήσεις, είτε θα ζητήσει σχετικές διευκρινίσεις από τον γενικό ελεγκτή, στις περιπτώσεις που ενδεχομένως να υπάρχει διαφορετική προσέγγιση.

Η κ. Νικολαΐδου κωδικοποιώντας τα κριτήρια που έθεσε και παλαιότερα σε σχέση με την πολυσυζητημένη λίστα Γιωρκάτζη, τόνισε ότι για να δοθούν στο φως της δημοσιότητας ονόματα ΠΕΠ θα πρέπει να συντρέχουν ισχυροί λόγοι οι οποίοι να άπτονται απόλυτα του δημοσίου συμφέροντος.

Εξήγησε ότι τέτοιοι λόγοι αφορούν στις συνθήκες δανεισμού ενός ΠΕΠ. Δηλαδή, αν υπάρχουν ή όχι στη δανειακή του σύμβαση με το οποιοδήποτε πρώην ΣΠΙ, επαρκείς εξασφαλίσεις.

Αν υπάρχουν στοιχεία ότι η όλη συμπεριφορά του συγκεκριμένου πιστωτικού ιδρύματος έναντι ΠΕΠ ήταν προνομιακή στη φύση και το είδος των διευκολύνσεων που έλαβαν.

Αν έγιναν για παράδειγμα διαγραφές ή αναδιαρθρώσεις δανείων με ευνοϊκό τρόπο.

Αν τα επηρεαζόμενα ΠΕΠ συμμετείχαν σε σώματα λήψεως αποφάσεων που εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα τους.

«Ακόμη και η παροχή ευνοϊκού επιτοκίου σε ΠΕΠ σε σχέση με αυτό το οποίο κατέβαλαν μη επώνυμοι δανειολήπτες, για πανομοιότυπες χορηγήσεις, αποτελεί παρατυπία», παρατήρησε η Επίτροπος.

Διευκρίνισε ότι οι διαγραφές δανείων ή μέρος αυτών δεν είναι από μόνες τους παράτυπες, αλλά θα πρέπει να εξεταστεί το ύψος των διαγραφών, κάτω από ποιες συνθήκες έγιναν και το πως έγιναν, δηλαδή αν υπήρξε ή όχι ασυμμετρία στο ύψος και στο είδος της χορήγησης δανειοληπτών ΠΕΠ και άλλων.

Στη μακροσκελή λίστα των ΠΕΠ που συνήψαν χορηγήσεις από πρώην ΣΠΙ, περιλαμβάνονται πρόσωπα τα οποία ήταν και ενδεχομένως παραμένουν ενεργά στην πολιτική ζωή του τόπου.

Η αξιολόγηση της λίστας της ΕΥ από το ΔΣ της ΚΕΔΙΠΕΣ αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν το τέλος Φεβρουαρίου και με βάση τη διαδικασία θα σταλεί στον γενικό ελεγκτή. 

Πάντως, έχει διαρρεύσει ότι τον περασμένο Δεκέμβριο στο πλαίσιο αναδιαρθρώσεων που είχε κάνει η πρώην ΣΚΤ σε ΠΕΠ, διαπιστώθηκε πως για δύο εν ενεργεία βουλευτές η τράπεζα περιθωριοποίησε πόσο €599 χιλ. από το σύνολο ποσού €3,47 εκατ. και προχώρησε σε διαγραφή ποσού €13 χιλ. από δάνειο άλλου βουλευτή. 

Το χαρτοφυλάκιο των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων της πρώην ΣΚΤ καθώς και αυτό που αφορά μέρος εξυπηρετούμενων δανείων των πρώην ΣΠΙ τα διαχειρίζεται η ΚΕΔΙΠΕΣ, η οποία συστάθηκε μετά το λουκέτο του Συνεργατισμού και την απορρόφηση του καλού του χαρτοφυλακίου από την Ελληνική Τράπεζα.

Του Λεύκου Χρίστου