You are here

Αγώνας τραπεζών για επισφάλειες

23/08/2004 17:03

· Χρ. Στυλιανίδης: Τραπεζικές συνταγές για περιορισμό ρίσκου


Σκληρή μάχη για περιορισμό του ρίσκου χρηματοδότησης αλλά και των επισφαλειών που ταλαιπωρούν εδώ και τρία χρόνια τα αποτελέσματά τους δίνουν οι τράπεζες. Σε συνέντευξή του στη StockWatch ο γενικός διευθυντής του Ομίλου Λαϊκής, Χρίστος Στυλιανίδης, αναλύει τη συνταγή της τράπεζας για μείωση των επισφαλειών και εξηγεί τους λόγους που ο Όμιλος εμφανίζεται πιο διστακτικός στην έγκριση χρηματοδοτήσεων στον ξενοδοχειακό και κατασκευαστικό τομέα. Όπως ανέφερε, η τράπεζα εξετάζει πιο αυστηρά αιτήσεις για χρηματοδοτήσεις στους τομείς του τουρισμού αλλά και των κατασκευών, με εξαίρεση όμως τα στεγαστικά δάνεια όπου η Λαϊκή Τράπεζα επιθυμεί περαιτέρω επέκταση.

Οι λόγοι, εξήγησε ο Χρίστος Στυλιανίδης, είναι διαφορετικοί στην κάθε περίπτωση. Ενδεικτικά ότι ο μέν τουριστικός τομέας εμφανίζεται προβληματικός λόγω του οξύτερου ανταγωνισμού, ο δε τομέας των κατασκευών παρουσιάζει ενδείξεις υπερθέρμανσης, στοιχείο που εγκυμονεί κινδύνους. Η Λαϊκή Τράπεζα φρονίζει, στα πλαίσια των προσπαθειών της για περιορισμό του πιστωτικού κινδύνου, να προβαίνει σε μια διασπορά του κινδύνου, προβαίνοντας σε παραχωρήσεις δανείων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους της οικονομίας που έχουν περισσότερες προοπτικές ανάπτυξης, αποφεύγοντας παράλληλα περαιτέρω επέκταση σε τομείς όπου ο κίνδυνος που έχει αναλάβει η τράπεζα είναι ήδη μεγάλος.

Ποια στοιχεία μετρούν

Πάντως, κριτήρια όπως κατάσταση μιας επιχείρησης, οι ικανότητες των στελεχών της, όπως και οι κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις που αιτούνται χρηματοδοτήσεως, αποκτούν όλο και περισσότερη σημασία για τη Λαϊκή Τράπεζα, κατά την εξέτασή τους. Περισσότερο βάρος δίνει η τράπεζα στα αποτελέσματα μιας εταιρείας, στους πρόσφατους ελεγμένους ισολογισμούς, σε δείκτες μέτρησης, «στις ιδιαίτερες γνώσεις για τους διάφορους τομείς της οικονομίας αλλά και για τους ίδιους τους πελάτες», ώστε να είναι δυνατό να γνωρίζει η τράπεζα ότι ο φορέας στον οποίο επενδύει θα είναι κερδοφόρος, γεγονός που μειώνει τον κίνδυνο για μη αποπληρωμή των παραχωρούμενων δανείων.

Παράλληλα, ο Όμιλος καταβάλλει προσπάθειες με την ενημέρωση των πελατών του, όπως και την επιβολή αποτρεπτικών χρηματικών ποινών, να βελτιώσει την κουλτούρα τους σε ό,τι αφορά τις αποπληρωμές των δανείων, ιδιαίτερα μετά την εισαγωγή αυστηρότερων κανονισμών από την Κεντρική Τράπεζα για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Το λειτουργικό κόστος

Η αύξηση του λειτουργικού κόστους κατά 9% το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, είπε ο Χρίστος Στυλιανίδης, είναι πολύ ικανοποιητική, λαμβανομένης υπ‘ όψιν της επέκτασης της τράπεζας στο εξωτερικό αλλά και της αύξησης των εσόδων κατά 14%. Μακροπρόθεσμα η τράπεζα θα επιδιώξει με τον περιορισμό της αύξησης του λειτουργικού της κόστους να επιτύχει μια αναλογία 50% του λειτουργικού κόστους ως προς τα έσοδα από 64,6% που είναι σήμερα.

Αναφερόμενος στη φορολογική αμνηστία, ανέφερε ότι η τράπεζα έχει ενημερώσει τους πελάτες της που έχουν επιδείξει ενδιαφέρον. Αν και εμφανίστηκε συγκρατημένος ως προς το βαθμό που θα επιδράσει η αμνήστευση των κεφαλαίων στις επενδύσεις και κατά συνέπειαν στην ανάπτυξη, εξέφρασε την εκτίμηση ότι σε γενικές γραμμές οι επιδράσεις θα είναι θετικές. Παρ’ όλα ταύτα, ο φετινός ρυθμός ανάπτυξης, θα κυμανθεί γύρω από το 2,5%, εκτίμηση που απέχει κατά μία εκατοστιαία μονάδα από την επίσημη πρόβλεψη της κυβέρνησης. Πολλά κεφάλαια, είπε, θα επενδυθούν «σε επιχειρήσεις, σε αμοιβαία κεφάλαια του εξωτερικού, στο ΧΑΚ, σε ακίνητα» και αλλού.

Του Στέλιου Ορφανίδη