You are here

Νέα δεδομένα στην αξιολόγηση τραπεζιτών από ΚΤ

19/09/2020 09:26

Διευρύνεται η αξιολόγηση της καταλληλότητας προσώπων και επεκτείνεται και σε τραπεζικά στελέχη σύμφωνα με οδηγία της ΚΤ με τίτλο «η περί της Αξιολόγησης της Καταλληλότητας των Μελών Διοικητικού Οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις σε Aδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα Οδηγία του 2020».

Η Οδηγία καθορίζει:

(α) απαιτήσεις όσον αφορά την καταλληλότητα των μελών του διοικητικού οργάνου του ΑΠΙ

(β)τις έννοιες της αφιέρωσης επαρκούς χρόνου· της ειλικρίνειας, ακεραιότητας και ανεξάρτητης βούλησης ενός μέλους του διοικητικού οργάνου· των συνολικά επαρκών γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών του διοικητικού οργάνου· και των επαρκών ανθρώπινων και χρηματοοικονομικών πόρων που αφιερώνονται για την εισαγωγική κατάρτιση και εκπαίδευση των μελών του διοικητικού οργάνου

(γ) την έννοια της διαφοροποίησης που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή των μελών του διοικητικού οργάνου

(δ) απαιτήσεις σχετικά με την καταλληλότητα των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις και σχετικά με τις συναφείς διαδικασίες αξιολόγησης, τις πολιτικές και τις πρακτικές διακυβέρνησης

(ε) τα μέτρα που εφαρμόζονται στις περιπτώσεις όπου μέλη του διοικητικού οργάνου ή κάτοχοι καίριας θέσης κρίθηκαν ότι δεν είναι πλέον κατάλληλα.

Η αρχική και συνεχής αξιολόγηση της ατομικής καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου γίνεται από τα ΑΠΙ, με την επιφύλαξη της αξιολόγησης που διενεργείται από τις αρμόδιες αρχές για εποπτικούς σκοπούς.

Τα ΑΠΙ θα πρέπει να διασφαλίζουν, ανά πάσα στιγμή, την ατομική καταλληλότητα των μελών του διοικητικού οργάνου και θα πρέπει να αξιολογούν ή να επαναξιολογούν την καταλληλότητά τους, ειδικότερα:

(α) κατά την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας για την έναρξη δραστηριοτήτων

 (β) όταν προκύπτουν σημαντικές αλλαγές στη σύνθεση του διοικητικού οργάνου, μεταξύ άλλων: (i) κατά τον διορισμό νέων μελών του διοικητικού οργάνου, μεταξύ άλλων, και ως αποτέλεσμα άμεσης ή έμμεσης απόκτησης ή αύξησης ειδικής συμμετοχής σε ΑΠΙ.

Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να περιορίζεται στα νεοδιορισμένα μέλη· (ii) κατά την ανανέωση της θητείας μελών του διοικητικού οργάνου, εάν οι απαιτήσεις της θέσης έχουν μεταβληθεί ή εάν το μέλος διοριστεί σε διαφορετική θέση (αλλαγή ρόλου) εντός του διοικητικού οργάνου.

Τα ΑΠΙ θα πρέπει να αξιολογούν, ειδικότερα, κατά πόσον τα μέλη:

(α) έχουν επαρκώς καλή φήμη

 (β) διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και πείρα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους

(γ) είναι σε θέση να ενεργούν με ειλικρίνεια, ακεραιότητα και ανεξάρτητη βούληση ώστε να αξιολογούν αποτελεσματικά και να θέτουν υπό αμφισβήτηση τις αποφάσεις των κατόχων καίριων θέσεων όταν κρίνεται αναγκαίο, καθώς και να επιβλέπουν και να παρακολουθούν αποτελεσματικά τη λήψη αποφάσεων από τα ανώτατα διοικητικά στελέχη

(δ) είναι σε θέση να αφιερώνουν επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους στο ΑΠΙ και αν τηρείται ή όχι ο περιορισμός του αριθμού των θέσεων μέλους διοικητικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της οδηγίας, όλα τα μέλη του διοικητικού οργάνου χαρακτηρίζονται από ανεξάρτητη βούληση ασχέτως του μεγέθους και της εσωτερικής οργάνωσης του ΑΠΙ, καθώς και της φύσης, του πεδίου και της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων του και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της συγκεκριμένης θέσης, συμπεριλαμβανομένης της ιδιότητας μέλους σε επιτροπές του διοικητικού οργάνου.

Κατά την αξιολόγηση για συγκεκριμένη θέση σχετικά με την αξιολόγηση των επαρκών γνώσεων, δεξιοτήτων και πείρας, καθώς και της αφιέρωσης επαρκούς χρόνου, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο ρόλος της συγκεκριμένης θέσης υπό εξέταση. Το επίπεδο και το είδος των επαρκών γνώσεων, δεξιοτήτων και πείρας που απαιτούνται από ένα εκτελεστικό μέλος του διοικητικού οργάνου ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απαιτούνται από ένα μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού οργάνου.

Τα ΑΠΙ θα πρέπει να παρακολουθούν σε συνεχή βάση την καταλληλότητα των μελών του διοικητικού οργάνου προκειμένου να εντοπίζουν, βάσει οποιουδήποτε σχετικού νέου περιστατικού, καταστάσεις στις οποίες θα πρέπει να διενεργηθεί επαναξιολόγηση της καταλληλότητάς τους.

Τα ΑΠΙ θα πρέπει επίσης να επαναξιολογούν την αφιέρωση επαρκούς χρόνου από ένα μέλος του διοικητικού οργάνου σε περίπτωση που το μέλος του διοικητικού οργάνου αναλάβει πρόσθετη θέση μέλους διοικητικού συμβουλίου ή αρχίσει να ασκεί νέες συναφείς δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων και πολιτικών δραστηριοτήτων.

Τα ΑΠΙ θα πρέπει να αξιολογούν αν ένα μέλος του διοικητικού οργάνου είναι σε θέση να αφιερώνει επαρκή χρόνο στην εκτέλεση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του, συμπεριλαμβανομένης της κατανόησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ΑΠΙ, των βασικών κινδύνων του και των επιπτώσεων της επιχειρηματικής στρατηγικής και της στρατηγικής κινδύνου.

Τα μέλη του διοικητικού οργάνου θα πρέπει να ενημερώνονται και να κατανοούν την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΑΠΙ και τους κινδύνους που αναλαμβάνει, σε επίπεδο ανάλογο των αρμοδιοτήτων τους. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η επαρκής κατανόηση των τομέων για τους οποίους ένα μεμονωμένο μέλος δεν είναι άμεσα αρμόδιο αλλά είναι συλλογικά υπεύθυνο από κοινού με τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού οργάνου.

Της Γεωργίας Χαννή