You are here

Έκδοση Cyprus Flight Pass για σχεδόν 2,5 εκατ.

25/10/2021 12:33

Περίπου 2,4 εκατ. Cyprus Flight Passes εκδόθηκαν μεταξύ Ιουνίου 2020 και Σεπτεμβρίου 2021, ενώ εντός 4 μηνών, εκδόθηκαν 1,2 εκατ. Ευρωπαϊκά Ψηφιακά Πιστοποιητικά, είτε για σκοπούς ταξιδίου είτε για σκοπούς εγχώριας διακίνησης.

Επιπρόσθετα, μέσω της Πύλης Εμβολιασμού, διευθετήθηκαν πέραν των 600 χιλ. ραντεβού, ενώ καθημερινά το Κέντρο 1474 εξυπηρετούσε κατά μέσο όρο πέραν των 3 χιλ. αιτημάτων.

Μέσω του συστήματος διαχείρισης επιδομάτων στήριξης Covid-19, αξιολογήθηκαν περίπου 480 χιλ. αιτήσεις, από τις οποίες εγκρίθηκαν περίπου 350 χιλ. και για τις οποίες καταβλήθηκαν ηλεκτρονικά και τα σχετικά επιδόματα.

Στα εν λόγω στοιχεία, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκος Κόκκινος, μιλώντας ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, κατά την παρουσίαση του προϋπολογισμού του υφυπουργείου για το 2022.

Ο κ. Κόκκινος αφού ανέφερε ότι το υφυπουργείο είναι «παιδί της πανδημίας», καθώς λειτούργησε και αναπτύχθηκε εντός της παγκόσμιας κρίσης του κορωνοϊού, εξήγησε ότι πέραν των λύσεων για διαχείριση της πανδημίας, η οποία αδιαμφισβήτητα λειτούργησε ως επιταχυντής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, το υφυπουργείο προχώρησε στην υλοποίηση πολλαπλών ψηφιακών λύσεων για βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι αναπτύχθηκαν και αναπτύσσονται καθημερινά νέες ψηφιακές υπηρεσίες όπως η ηλεκτρονική επιβεβαίωση εγγραφής μαθητών, η εγγραφή νεοσυλλέκτων, το επίδομα τέκνου/μονογονιού.

Πρόσθεσε ότι, υλοποιούνται έργα αυτοματοποίησης και ψηφιοποίησης σε καίριες κρατικές υπηρεσίες όπως στο Υπουργείο Εργασίας (έργο Εργάνη για την αδήλωτη εργασία, ηλεκτρονικές πληρωμές των Κοινωνικών Ασφαλίσεων), στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως με το έργο Ιππόδαμος, σύμφωνα με το οποίο έχει ψηφιοποιηθεί η αίτηση καθώς και η διαδικασία για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας με άμεσο αντίκτυπο στον πολίτη αλλά και στις επιχειρήσεις, στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, με μεγάλο αριθμό παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Ενδεικτικά, ανάφερε πως μέσω του νέου συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων διεκπεραιώθηκαν πέραν των 560 χιλ. πληρωμών σε διάστημα εννέα (9) μηνών, ενώ για ποσοστό 70% - 80% των μαθητών Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης αντίστοιχα, επιβεβαιώθηκε ηλεκτρονικά η εγγραφή τους σε δημόσια σχολεία.

Αυξημένος κατά €20 εκατ. ο προϋπολογισμός 2022

Σχετικά με τις συνολικές προϋπολογισθείσες δαπάνες του υφυπουργείου για το 2022, ο κ. Κόκκινος είπε ότι είναι αυξημένες σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο και ανέρχονται σε €117.953.047, από €97.869.350 το 2021.

Πρόσθεσε ότι πέραν του ποσού των €80 εκατ. για την ετήσια συνεισφορά της Κύπρου στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ΙΤU), ο προϋπολογισμός του υφυπουργείου αφορά σε €36 εκατ. για τις τακτικές δαπάνες και €81 εκατ. στις αναπτυξιακές δαπάνες.

Οι κυριότερες τακτικές δαπάνες του υφυπουργείου για το 2022 αφορούν, μεταξύ άλλων σε κονδύλι  €11.7 εκατ. για μισθοδοσία κρατικών υπαλλήλων για το υφυπουργείο, κονδύλι €470 χιλ. για την εκπαίδευση προσωπικού, συνέδρια, σεμινάρια και άλλα γεγονότα στην Κύπρο και το εξωτερικό,  το οποίο θα καλύψει εξειδικευμένη εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα τεχνογνωσίας (Κυβερνοασφάλεια, project management, business analysis, data science, ηλεκτρονικές επικοινωνίες, μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και δίκτυα 5G), συμμετοχή σε επιτροπές ή ομάδες εργασίας της ΕΕ και σε τρίτες χώρες

Επίσης, για αγορά υπηρεσιών, το υφυπουργείο προϋπολόγισε ποσό ύψους €2.6 εκατ., το οποίο αφορά μεταξύ άλλων, κάλυψη αναγκών για Chief information Security Officer (CISO), έκδοση πιστοποιητικών επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας/καινοτομίας και νεοφυών επιχειρήσεων (start ups), αγορά υπηρεσιών στα πλαίσια του Digital Services Factory, αγορά υπηρεσιών στα πλαίσια του ρόλου του υφυπουργείου ως Φορέας Παρακολούθησης των έργων ψηφιακής διάστασης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο κ. Κόκκινος ανέφερε περαιτέρω ότι €4,7 εκατ. θα αξιοποιηθούν για την αντικατάσταση και αναβάθμιση του εξοπλισμού του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων.

Αναφορικά με τις κυριότερες αναπτυξιακές δαπάνες του υφυπουργείου για το 2022, ο κ. Κόκκινος είπε ότι αφορούν μεταξύ άλλων €21 εκατ. για χορηγία στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, €6.5 εκατ. για χορηγία στο Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ίδρυμα, €6.7 εκατ. για χορηγία στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, €14 εκατ. για χορηγία στα Κέντρα Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία, καθώς και €15.5 εκατ. για αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού, προγραμμάτων και υπηρεσιών για έργα πληροφορικής που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Μόνο 700 δικηγόροι καταχωρούν υποθέσεις ηλεκτρονικά

Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών ο υφυπουργός είπε μεταξύ άλλων, ότι οι δικηγόροι δεν αξιοποιήσαν την νέα υπηρεσία για καταχώρηση των υποθέσεων τους ηλεκτρονικά. Όπως είπε ο κ. Κόκκινος μόλις 700 δικηγόροι αξιοποίησαν την πλατφόρμα στους δύο μήνες λειτουργίας της, σημειώνοντας ότι περίμενε καλύτερα αποτελέσματα και ότι το γεγονός αυτό καταδεικνύει αντίσταση στην αλλαγή.

Σε ότι αφορά τις τιμές διαδικτύου, χαρακτήρισε αδιανόητες τις τιμές που έχουμε σήμερα , προσθέτοντας ότι μπορεί να υπάρξει περαιτέρω μείωση στις τιμές χρέωσης, εξηγώντας ότι μετά από παρεμβάσεις το τελευταίο διάστημα, παρατηρήθηκαν μειώσεις ή αύξηση των προσφερόμενων ταχυτήτων.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Κόκκινος προανήγγειλε ότι σε περίπου τρεις μήνες διάφορα επιδόματα και συντάξεις θα αρχίσουν να λειτουργούν και να καταβάλλονται ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα είπε ότι τα πλείστα επιδόματα θα είναι έτοιμα κατά 90% μέχρι το τέλος του 2022. Πρόσθεσε ότι εντός του 2021 θα είναι έτοιμα για ηλεκτρονική υποβολή τους το επίδομα ασθενείας (εντός του επόμενου 15νθημέρου), επίδομα ανεργίας, επίδομα μητρότητας, επίδομα χηρείας και θεσμοθετημένη σύνταξη.  

Ανέφερε επίσης ότι στη συνέχεια θα δοθούν στο κοινό το βοήθημα τοκετού, βοήθημα κηδείας, επίδομα πατρότητας, επίδομα σωματικής βλάβης, σύνταξη ανικανότητας, σύνταξη αναπηρίας, κοινωνική σύνταξη, θαλασσαιμία, ορφάνιας και το ΕΕΕ, για το οποίο πρέπει να γίνει ανασχηματισμός και μετά να μηχανογραφηθεί διαφορετικά «θα μηχανογραφήσω ένα λάθος σύστημα».
 
Ο κ. Κόκκινος είπε ακόμη ότι το Υφυπουργείο έχει δώσει περίπου 66 ψηφιοποιημένες υπηρεσίες (Τμήμα Φορολογίας, Πολεοδομία, Κτηματολόγιο, Υπουργείο Εργασίας) στον πολίτη, από την ίδρυση του μέχρι σήμερα, και «ο στόχος είναι όλο το κράτος να ψηφιοποιηθεί με τρόπο που να ευκολύνει τη ζωή των πολιτών και να δίνει προοπτικές για κοινωνική ευημερία και ανταγωνιστικότητα».
 
Πρόσθεσε ότι έχουν ψηφιοποιηθεί από τον περασμένο Ιανουάριο οι υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τερματίστηκαν οι ουρές έξω από τα γραφεία των Υπηρεσιών καθώς διενεργήθηκαν 566.000 πληρωμές με εισπράξεις πέραν του 1,2 δισεκατομμυρίου ευρώ στο 9μηνο. Είπε ακόμη ότι φτιάχτηκε πύλη για την διαχείριση επιδομάτων μέσω της οποίας ο δικαιούχος κάνει την αίτηση του και λαμβάνει την πληρωμή μέσα σε μια εβδομάδα.

Σε σχέση με την ηλεκτρονική υπογραφή ο κ. Κόκκινος δήλωσε ότι προχωρούν οι κανονιστικές και νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε να χρησιμοποιείται στις συναλλαγές με το δημόσιο. Σε ότι αφορά τις ληξιπρόθεσμες και καθυστερημένες οφειλές είπε ότι αναμένεται το πράσινο φως για να τεθεί σε λειτουργία το σχετικό σύστημα.

€282 εκατ. για ψηφιακή μετάβαση

Ο κ. Κόκκινος αναφέρθηκε ακόμα και στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ), σημειώνοντας ότι ποσό ύψους €282 εκατ., που αντιστοιχεί σε 23% των συνολικών επενδύσεων στο πρόγραμμα «Κύπρος το αύριο», αφιερώνεται σε δράσεις που αφορούν στην ψηφιακή μετάβαση, γεγονός που καταδεικνύει αφενός την καίρια σημασία του άξονα αυτού για την ανάκαμψη, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας, και αφετέρου τη δέσμευση της Πολιτείας για επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού σε επίπεδο κυβέρνησης, οικονομίας και κοινωνίας.

Οι τομείς παρέμβασης που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό στα πλαίσια του εθνικού ΣΑΑ περιλαμβάνουν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας υπηρεσίας (€170 εκατ.), την ενίσχυση της συνδεσιμότητας και των ευρυζωνικών υποδομών (€53 εκατ.), την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του συνόλου της κοινωνίας (€20 εκατ.), τη δημιουργία έξυπνων πόλεων σε όλη την κυπριακή επικράτεια (€35 εκατ.), καθώς και μέτρα για την προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και τη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης των ΜμΕ (€88 εκατ.).

Επιπλέον, τόνισε ότι έμφαση δίνεται και στην ενίσχυση της Έρευνας και Καινοτομίας, όπου με συνολικό προϋπολογισμό €64 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνονται μεταρρυθμίσεις για την ετοιμασία ολοκληρωμένης εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας, την εισαγωγή κινήτρων για την προσέλκυση επενδύσεων και ανθρώπινου δυναμικού στην Κύπρο, και τη βέλτιστη χρήση/αξιοποίηση δημόσια χρηματοδοτούμενων ερευνητικών υποδομών από όλο το οικοσύστημα.

Τοποθετήσεις βουλευτών

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, ο εκτελών χρέη Προέδρου της Επιτροπής, Αναπληρωτής Πρόεδρος της Χρύσης Παντελίδης είπε ότι «το Υφυπουργείο λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού είχε την πρόκληση αλλά και τη δυνατότητα και την ευκαιρία να αναπτύξει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έντονη δράση και παρουσία».

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά είπε ότι «18 μήνες μετά είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι η δημιουργία του Υφυπουργείου Έρευνας ήταν από μόνη της μια σημαντική μεταρρύθμιση», προσθέτοντας ότι «έγιναν τεράστια βήματα ιδίως για την αντιμετώπιση της πανδημίας αλλά και πολύ περισσότερα προγραμματίζονται».

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Αντρέας Καυκαλιάς είπε ότι το Υφυπουργείο «πρέπει να δίνει τον βηματισμό και την κατεύθυνση για την ανάπτυξη, για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, για την μετάβαση της δημόσιας υπηρεσίας, σε ένα μοντέλο με αυξημένη παραγωγικότητα, μειωμένη γραφειοκρατία, ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων για εξέταση αιτήσεων και άλλα».

Ο κ. Καυκαλιάς είπε ότι «η Κυβέρνηση κινείται με σταθερή αυξανόμενη τάση στο να προχωρεί με το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών», προσθέτοντας ότι «ενώ όλοι διαπιστώνουμε την ανάγκη να δημιουργήσουμε το Υφυπουργείο, να επενδύσουμε στην θεσμική μνήμη από πλευρά του δημόσιου τομέα είμαστε μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, φορτώνοντας στο τέλος της ημέρας και μεγάλα κόστη εις βάρος του Κύπριου φορολογούμενου».

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης είπε ότι «ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Κύπρου είναι σημαντικότατος γιατί θα βελτιώσει τόσο την οικονομία του τόπου αλλά και τις υπηρεσίες που προσφέρει το κράτος προς τον πολίτη για να είναι το κράτος κοντά στον πολίτη σε σύντομο χρόνο και με ποιοτικές υπηρεσίες».

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών Σταύρος Παπαδούρης εξέφρασε την ελπίδα ότι οι βάσεις τις οποίες θα βάλει το Υφυπουργείο «θα βοηθήσουν έτσι ώστε ο πολίτης να επωφελείται μια καλύτερη ποιότητα ζωής».

Της Ελένης Χαραλάμπους