You are here

Σε τροχιά υλοποίησης 9 οδικά έργα το 2023

28/11/2022 10:24

Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκονται εννέα μεγάλα οδικά έργα (νέα και συνεχιζόμενα), τα οποία έχουν περιληφθεί στον  προϋπολογισμό του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, για το 2023.

Πρόκειται για τους αυτοκινητόδρομους Κοκκινοτριμιθιάς-Ακακίου-Αστρομερίτη-Ευρύχου, αυτοκινητόδρομο Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς, περιμετρικό αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας, αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Παλαιχωρίου, αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Σαϊττά, κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Σταυρού στην είσοδο της Λευκωσίας και τη δημιουργία χώρων εξυπηρέτησης στους αυτοκινητόδρομους.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το κύριο οδικό δίκτυο της Δημοκρατίας αφορά 2,491 χλμ. δρόμων, των οποίων την ευθύνη για επεκτάσεις, συντηρήσεις και βελτιώσεις έχει το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Υ.Μ.Ε.Ε.)

Αυτοκινητόδρομος Κοκκινοτριμιθιάς-Ακακίου-Αστρομερίτη-Ευρύχου

Σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών, για το Τμήμα Αστρομερίτη-Ευρύχου, οι προσφορές για κατασκευή του έργου ζητήθηκαν στις 15/12/2021 και κατακυρώθηκαν έναντι ποσού συμβολαίου €74.477.000 + ΦΠΑ.

Οι εργασίες άρχισαν στις 21/10/2022 με διάρκεια 3 χρόνια. Το έργο διαλαμβάνει την κατασκευή ενός ανισόπεδου κόμβου στην περιοχή Κουτραφά, μια μεγάλη κοιλαδογέφυρα και δύο ισόπεδους κυκλικούς κόμβους στην αρχή και στο τέλος του για την σύνδεση του με το οδικό δίκτυο.

Σημειώνεται ότι λόγω της διέλευσης του δρόμου από περιοχή Natura, εκδόθηκε αρνητική γνωμάτευση από την περιβαλλοντική αρχή στις 22/2/2021. Κατόπιν όμως απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 17/3/2021, το έργο προωθείται ως «Έργο Σημαντικού Δημόσιου Συμφέροντος».

Όσον αφορά την κατασκευή αυτοκινητοδρόμου από την περιοχή Δένειας μέχρι την περιοχή Αστρομερίτη (συμβολή προς Βυζακιά), το έργο διαλαμβάνει την κατασκευή ενός ανισόπεδου κόμβου στην περιοχή Κουτραφά, μια μεγάλη κοιλαδογέφυρα και δύο ισόπεδους κυκλικούς κόμβους στην αρχή και στο τέλος του για την σύνδεση του με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο.

Σημειώνεται ότι η προμελέτη του έργου, ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2020, με την περιβαλλοντική μελέτη να τυγχάνει θετικής γνωμάτευσης από την περιβαλλοντική αρχή.

Ο νέος δρόμος θα είναι μήκους 19 χλμ. περίπου και το κόστος κατασκευής του θα ξεπεράσει τα €100 εκατ.

Αυτοκινητόδρομος Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς

Ο σχεδιασμός του πρώτου τμήματος, Α΄ Φάση, Αγία Μαρινούδα – Στρουμπί, 15,5 χλμ, έχει προσαρμοστεί σύμφωνα με τα εγκεκριμένα γεωμετρικά πρότυπα, ώστε να λειτουργεί ως υπεραστικός δρόμος δύο λωρίδων, με όριο ταχύτητας 80 χλμ/ώρα, σύμφωνα με σημείωμα στη Βουλή, του υπουργείου Μεταφορών.

Λόγω ανηφορικής κλίσης, θα κατασκευαστούν σε μεγάλο μήκος (περίπου 12 χλμ) πρόσθετες λωρίδες κυκλοφορίας σε ανωφέρειες. Η υλοποίηση της πρώτης φάσης, όπως προωθείται, δεν αποτρέπει τη μελλοντική αναβάθμιση σε δρόμο τεσσάρων λωρίδων, είτε κατηγορίας αυτοκινητόδρομου, είτε κατηγορίας Α.

Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει έναν ανισόπεδο κόμβο στη συμβολή με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου, παρά την Αγία Μαρινούδα, 2 διατρητικές σήραγγες 730μ. και 290μ. αντίστοιχα, 5 κοιλαδογέφυρες, 2 υπέργειες διαβάσεις και 9 υπόγειες διαβάσεις και δύο προσωρινούς ισόπεδους κυκλικούς κόμβους, ένα στην περιοχή Τσάδας και ένα τερματικό στο Στρουμπί, στη συμβολή προς Κάθηκα.

Σημειώνεται ότι για το έργο δεν εξασφαλίστηκε περιβαλλοντική έγκριση αλλά προωθείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Οι εργασίες άρχισαν στις 27/5/2021 και βάσει συμβολαίου πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τις 26/11/2024.

‘Όπως εξηγείται, το τμήμα αυτό θα συνδεθεί με τον υφιστάμενο δρόμο μετά το Στρουμπί και θα λειτουργεί αυτόνομα. Για την υπό αναφορά φάση του έργου, έχει εξασφαλιστεί και δανειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Όσον αφορά τη Β΄ Φάση, Στρουμπί – Πόλη Χρυσοχούς, 15,5 χλμ, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, προωθείται η ετοιμασία σημειώματος έργου (PCN) για αξιολόγηση του έργου και νοουμένου ότι αξιολογηθεί θετικά από το Υπουργείο Οικονομικών, θα ανατεθεί σε συμβούλους η προσαρμογή της προμελέτης και η ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού για έργο μελέτη-κατασκευή δύο λωρίδων κυκλοφορίας. Σχετική πρόνοια έχει περιληφθεί στον προϋπολογισμό του 2023-2025.

Επίσης θα χρειαστεί η εξασφάλιση περιβαλλοντικής έγκρισης, με το ενδεχόμενο να απαιτηθεί επικαιροποιημένη περιβαλλοντική μελέτη και δέουσα μελέτη εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθότι γειτνιάζει με περιοχές που εμπίπτουν σε δίκτυο Natura 2000. Επιπλέον θα χρειαστεί η αναθεώρηση / δημοσίευση γνωστοποίησης απαλλοτριώσεων.

Το κόστος της φάσης αυτής υπολογίζεται προκαταρκτικά σε €50 εκατ.+ ΦΠΑ.

Περιμετρικός αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας

Τους αυτοκινητόδρομους που καταλήγουν στη Λευκωσία, θα συνδέει ο αυτοκινητόδρομος αυτός, μήκους 32 χλμ., ο οποίος αρχίζει από την περιοχή Γερίου, καταλήγει στον υπό μελέτη αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Παλαιχωρίου και διαλαμβάνει το πρώτο τμήμα του, από Ανθούπολη μέχρι Ανάγυια.

Σημειώνεται ότι η μελέτη για ετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων άρχισε στα τέλη Μαΐου 2007, και έχει διαχωριστεί σε 5 φάσεις, όμως λόγω της πολυπλοκότητας του έργου, της εμπλοκής αρκετών δημοτικών και κοινοτικών αρχών με πολλαπλά αιτήματα και τεχνικών προβλημάτων, υπάρχει καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της, όπως σημειώνεται.

Αναφέρεται ότι η μελέτη βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, ενώ σημειώνεται ότι ο δρόμος έχει ενταχθεί στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΤΕΝ-Τ).  

Η υλοποίηση του έργου προωθείται τμηματικά και ανάλογα με την συγχρηματοδότηση που εξασφαλίζεται από ευρωπαϊκά κονδύλια. Στο στάδιο αυτό προωθούνται οι ακόλουθες φάσεις:

Για τη φάση Α1, μεταξύ του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας-Λεμεσού και της λεωφόρου Στροβόλου-Τσερίου, μήκους 7,5χλμ., οι εργασίες άρχισαν στις 23/3/2020 και αναμένεται να ολοκληρωθούν περί το τέλος του 2023, έναντι ποσού συμβολαίου €60.750.000 + ΦΠΑ.

Για τη φάση Β΄, από δρόμο Λευκωσίας-Παλαιχωρίου μέχρι τη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στην Λακατάμεια μήκους 2,15χλμ, το κόστος του υπό αναφορά τμήματος υπολογίζεται σε €21,7 εκατ. + ΦΠΑ. Προωθούνται οι διαδικασίες για ολοκλήρωση της μελέτης και των απαλλοτριώσεων και αναμένεται έναρξη του έργου μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2023 με διάρκεια 2 χρόνων.

Όσον αφορά τη φάση Γ΄, Ανθούπολη – Ανάγυια, μήκους 7χλμ, σημειώνεται ότι προωθείται η ολοκλήρωση των μελετών / αναθεωρήσεων, με στόχο να καταστεί δυνατή η συγχρηματοδότησή του από τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη- CEF» και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Το κόστος του υπό αναφορά τμήματος υπολογίζεται σε €90 εκατ. + ΦΠΑ.  Η φάση αυτή αποτελεί το πρώτο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Παλαιχωρίου.

Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας-Παλαιχωρίου

Το έργο αφορά την κατασκευή αυτοκινητοδρόμου μεταξύ Αναγυών και Αγροκηπιάς μήκους 8,5χλμ. περίπου, το οποίο διαλαμβάνει ανισόπεδους κόμβους στις συμβολές με το δρόμο Αγ. Ιωάννη - Αχερά και με το περιφερειακό Γυμνάσιο και ισόπεδους τους υπόλοιπους μέχρι την Αγροκηπιά.

Σημειώνεται ότι επιπλέον διαλαμβάνει 8,5χλμ δευτερεύον οδικό δίκτυο. Οι σχετικές προσφορές για κατασκευή του έργου ζητήθηκαν στις 30/9/2022 και υποβάλλονται στις 02/12/2022 έναντι προκαταρκτικής δαπάνης €60 εκατ.+ΦΠΑ και με διάρκεια κατασκευής 3,5 χρόνια.

Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού – Σαϊττά

Σημειώνεται ότι η μελέτη για την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου μήκους 22χλμ., άρχισε το Νοέμβριο του 2009 από ιδιώτες μελετητές, έναντι ποσού €820.500 + ΦΠΑ, με αρχική διάρκεια 2 χρόνια και παραδίδεται σταδιακά σε τρεις φάσεις (Πολεμίδια-Παλώδια, Παλώδια-Μονάγρι και Μονάγρι-Σαϊττάς).

Η μελέτη της Α1 φάσης ολοκληρώθηκε και το έργο εκτελείται. Για την Α2 φάση, αναμένεται η τελική μελέτη, με την ολοκλήρωση των μελετών των υπηρεσιών ενώ τα σχέδια στάληκαν στο κτηματολόγιο για τις απαλλοτριώσεις τον Αύγουστο 2013. Η τρίτη φάση αφορά το τμήμα Μοναγρίου-- Σαϊττά (ΧΘ16-27). Υποβλήθηκε προκαταρκτική τελική μελέτη, η οποία αξιολογήθηκε και αναμένεται το προσχέδιο τελικής, όταν υποβληθούν οι μελέτες των Υπηρεσιών. Στάληκε στο κτηματολόγιο τον Ιούλιο του 2018.

Κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου Σταυρού στην είσοδο της Λευκωσίας

Το έργο είναι αναγκαίο για την κυκλοφοριακή διαχείριση και αποσυμφόρηση στην είσοδο της Λευκωσίας, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών.

Έχει εξασφαλιστεί έγκριση από το ταμείο ΘΑΛΕΙΑ (ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2021-2027 με βάση την τεχνοοικονομική, προκαταρκτική και περιβαλλοντική μελέτη που έγινε παλαιότερα.

Έχει ετοιμαστεί η αναγκαία προμελέτη από το Τμήμα Δημοσίων Έργων και ήδη στάληκε στο κτηματολόγιο το Φεβρουάριο του 2021 για τις αναγκαίες απαλλοτριώσεις και στις υπηρεσίες τον Ιούλιο του 2021. Στις 31/10/2022 υπογράφηκε συμβόλαιο με ιδιώτη μελετητή για ετοιμασία των αναγκαίων εγγράφων για προκήρυξη προσφορών με την μέθοδο μελέτη-κατασκευή με διάρκεια 7 μήνες και έναντι δαπάνης €12.000+ΦΠΑ.

Το κόστος κατασκευής του έργου υπολογίζεται σε €20 εκατ.+ ΦΠΑ. Η προώθηση τοποθετείται μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2023 νοουμένου ότι εντωμεταξύ θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία απαλλοτρίωσης. Η διάρκεια του έργου υπολογίζεται σε 2 χρόνια περίπου.

Πρόσβαση από τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου προς το νέο γήπεδο Λεμεσού

Οι εργασίες άρχισαν στις 8/3/2022 και βάσει συμβολαίου πρέπει να συμπληρωθούν στις 7/10/2023 έναντι δαπάνης €7,6 εκατ.+ ΦΠΑ.

 Η πρώτη φάση του έργου που αφορά το οδικό δίκτυο μπροστά από το γήπεδο και μια πρόσβαση από Λεμεσό, θα ολοκληρωθεί περί το τέλος του 2022 κατά προτεραιότητα.

Δημιουργία χώρων εξυπηρέτησης στους αυτοκινητόδρομους:

Σημειώνεται ότι έχει ληφθεί απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο  για δημιουργία χώρων εξυπηρέτησης, υγιεινής, παροχής υπηρεσιών και σταθμών επαναφόρτισης στο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων.

Οι μελέτες βρίσκονται σε προκαταρκτικό στάδιο και σε πρώτη φάση θα προωθηθεί η λειτουργία τέτοιων χώρων σε υφιστάμενους σταθμούς λεωφορείων.

Της Ελένης Χαραλάμπους