You are here

Ξαναπετούν οι ΚΑ με Charlie Airlines

08/07/2016 11:30
Την επανέναρξη πτήσεων των Κυπριακών Αερογραμμών σηματοδοτεί συμφωνία που υπέγραψαν σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών και η ρωσική αεροπορική εταιρεία S7.

Με βάση τη συμφωνία, η θυγατρική εταιρεία της S7, Charlie Airlines, θα έχει το δικαίωμα χρήσης των εμπορικών σημάτων των Κυπριακών Αερογραμμών για δέκα χρόνια, έναντι συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος 2,04 εκατομμύρια ευρώ.

Σε δηλώσεις τους ο Υπουργός Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης, και ο Υπουργός Μεταφορών, Μάριος Δημητριάδης, χαρακτήρισαν πολύ σημαντική εξέλιξη την υπογραφή της συμφωνίας με την οποία, όπως είπαν, ενισχύεται περαιτέρω η αεροπορική συνδεσιμότητα της Κύπρο και δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.

Η νέα εταιρεία αναμένεται να ξεκινήσει το πτητικό της πρόγραμμα περί τα τέλη του χρόνου, με τρεις προορισμούς, τη Βρετανία, την Ελλάδα και τη Ρωσία. Αρχικά θα χρησιμοποιεί δυο αεροσκάφη (A319).

Σε ανακοίνωσή της η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων αναφέρει ότι ο διαγωνισμός για την αδειοδότηση του δικαιώματος χρήσης των εμπορικών σημάτων των Κυπριακών Αερογραμμών ολοκληρώθηκε, με την ανάδειξη της κυπριακής εταιρείας Charlie AirlinesLtd ως επιτυχόντα προσφοροδότη.

Η Charlies Airlines Ltd είναι μέλος του ρωσικού ομίλου αερομεταφορών S7, ο οποίος με τη σειρά του είναι μέλος της παγκόσμιας αεροπορικής συμμαχίας One World. Το 2015, οι αεροπορικές εταιρείες του ομίλου S7 μετέφεραν 10,6 εκ. επιβάτες.

Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε από τη μονάδα αποκρατικοποιήσεων, ενώ η διαδικασία αξιολόγησης των δεσμευτικών προσφορών έγινε από αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης αποτελούμενη από λειτουργούς της διεύθυνσης δημοσίων συμβάσεων του γενικού λογιστηρίου, του τμήματος πολιτικής αεροπορίας, του υπουργείου οικονομικών και της μονάδας αποκρατικοποιήσεων. Όπως είχε καθοριστεί στη σχετική πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών προσφορών, η διαδικασία αξιολόγησης περιέλαβε τα ακόλουθα:

-Έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν

-Αξιολόγηση του πλάνου χρησιμοποίησης (UtilisationPlan) των εμπορικών σημάτων. Βάση των απαιτούμενων του Δδιαγωνισμού, τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν κληθεί να περιγράψουν τη στρατηγική τους σε σχέση με τη χρησιμοποίηση και μελλοντική ανάπτυξη των εμπορικών σημάτων καθώς και τις ενέργειες στις οποίες σχεδιάζουν να προβούν για την τήρηση της Συμφωνίας Αδειοδότησης. Για την αξιολόγηση του πλάνου χρησιμοποίησης είχαν τεθεί συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης και βαθμολογικό βάρος.

-Πρόκριση στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού, το οποίο ήταν η αποσφράγιση των φακέλων οικονομικής προσφοράς, θα εξασφάλιζαν μόνο όσα μέρη θα είχαν βαθμολογία πάνω από 60% για το πλάνο χρησιμοποίησης.

-Ανάδειξη στο τελικό στάδιο του επιτυχόντα προσφοροδότη με αποκλειστικό κριτήριο την υψηλότερη οικονομική προσφορά.

Τονίζεται ότι σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού εξασφαλίστηκαν οι απαιτούμενες εγκρίσεις της διυπουργικής επιτροπής αποκρατικοποιήσεων. Σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού δεν προέκυψε απόρριψη κανενός ενδιαφερομένου ή προσφοράς ή πλάνου χρησιμοποίησης.

Αναφορικά με τη συμφωνία αδειοδότησης σημειώνονται τα εξής:

-Αφορά στην αδειοδότηση του δικαιώματος χρήσης των εμπορικών σημάτων για την πραγματοποίηση πτήσεων από και προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

-Η ιδιοκτησία των εμπορικών σημάτων παραμένει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

-Έχει διάρκεια 10 έτη ενώ προβλέπεται δυνατότητα ανανέωσής της για 5 επιπλέον χρόνια, στη βάση διαπραγμάτευσης των χρηματοοικονομικών και εμπορικών όρων, μεταξύ της Δημοκρατίας και του επιτυχόντα προσφοροδότη.

-H απόδειξη εμπειρίας στη διοίκηση και λειτουργία επιβατικών πτήσεων είχε τεθεί ως προϋπόθεση συμμετοχής, κατά το πρώτο στάδιο του Διαγωνισμού.

-Θα γίνεται επίβλεψη της εφαρμογής της Συμφωνίας από ειδική επιτροπή η οποία θα οριστεί από τον Υπουργό Οικονομικών.

-Η επίβλεψη θα περιλαμβάνει και την τήρηση συγκεκριμένων κριτήριων ποιότητας λειτουργίας (Standard of Quality Requirements) με τα οποία θα πρέπει να συμμορφώνεται ο επιτυχόντας προσφοροδότης. Αυτά τα κριτήρια ποιότητας λειτουργίας θα ελέγχονται σε τριμηνιαία βάση, εκτός ενός το οποίο θα ελέγχεται σε εξαμηνιαία βάση.

Με βάση την οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε από την Charlie Airlines Ltd, η συνολική αξία του οικονομικού ανταλλάγματος για τη Δημοκρατία για τη διάρκεια των 10 ετών της συμφωνίας ανέρχεται σε περίπου €2,04 εκ.