You are here

Δ. Καλογήρου: Έρευνες για τα διαβατήρια και από την ΕΚ

25/04/2021 06:01

Τις προτεραιότητες της Επιτροπής για το επόμενο χρονικό διάστημα, αναλύει η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Δήμητρα Καλογήρου,  αναδεικνύοντας παράλληλα την προσήλωσή της στην περαιτέρω ενίσχυση του εποπτικού ρόλου και της προληπτικής πολιτικής της.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξη στη Stockwatch, προς αυτή την κατεύθυνση, τον Ιούνιο του 2021 θα τεθεί σε ισχύ το νέο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας που θα αφορά αποκλειστικά τις ΕΠΕΥ (IFR/IFD), το οποίο θα επιτρέψει στην ΕΚΚ να ελέγχει εγκαίρως και να εντοπίζει σε πρώιμο στάδιο τυχόν παρατυπίες και κινδύνους που ενέχονται στην αγορά, ενδυναμώνοντας κατ’ επέκταση την προστασία των επενδυτών.

Στη συνέντευξή της η κ. Καλογήρου αναφέρεται και στο πόρισμα της επιτροπής για πολιτογραφήσεις σημειώνοντας ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να εφαρμόζονταν κοινά αποδεκτοί κανόνες δέουσας επιμέλειας, από όλους τους εμπλεκόμενους.

Ερ. : Παρόλο που η συνέντευξη γίνεται για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε τη συνέντευξη με τις πολιτογραφήσεις. Ήσασταν πρόεδρος μιας επιτροπής που ήδη διερεύνησε το θέμα («Επιτροπή Καλογήρου») και τώρα είστε μέλος της Ερευνητικής Επιτροπής. Αλήθεια πόσο βαθύ είναι το πρόβλημα; Ποια τα προσωπικά γενικά σας συμπεράσματα – διαπιστώσεις;

Απ. : Από τα όσα έχουν καταγραφεί και στο πόρισμα της Ad Hoc Τριμελούς Επιτροπής, της οποίας προέδρευσα είναι εξαιρετικά σημαντικό να εφαρμόζονταν κοινά αποδεκτοί κανόνες δέουσας επιμέλειας, από όλους τους εμπλεκόμενους.

Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιζόταν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πολιτογράφησης θα ενεργούσαν ως πρώτη γραμμή άμυνας, αξιολογώντας τους αιτητές και εφαρμόζοντας τους κανόνες δέουσας επιμέλειας.

Το Υπουργείο Εσωτερικών θα λειτουργούσε ως δεύτερη γραμμή άμυνας, αξιολογώντας τις αιτήσεις και εντοπίζοντας περιπτώσεις που δεν έπρεπε ποτέ να φτάσουν κοντά του και το Υπουργικό Συμβούλιο θα λειτουργούσε ως η τρίτη γραμμή άμυνας, διατηρώντας την εξουσία για τελική απόφαση επί του θέματος.

Σε επενδυτικά προγράμματα όπως αυτό της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου δύναται να επιτευχθεί πολιτογράφηση του επενδυτή, η άσκηση δέουσας επιμέλειας είναι καθοριστικής σημασίας προκειμένου να επαληθεύσει την ταυτότητα του επενδυτή, το υπόβαθρό του, τις σχέσεις του και τη φήμη του, καθώς επίσης να προσδιοριστεί αν τα κεφάλαια/πλούτος του έχουν αποκτηθεί με νόμιμα μέσα και μπορούν να υποστηριχθούν από την πηγή εισοδημάτων του.

Κατά συνέπεια, η σωστή άσκηση δέουσας επιμέλειας θα διασφάλιζε ότι οι εμπλεκόμενοι με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα φορείς θα λάμβαναν ορθές αποφάσεις σε σχέση με τους κινδύνους που συνδέονταν με τους αιτητές.

Ένας επενδυτής μπορεί να μην είχε καταδίκες εναντίον του, αλλά σε κάθε περίπτωση, τυχόν αρνητικά δημοσιεύματα ή το γεγονός ότι πρόκειται για Πολιτικά Εκτεθειμένο Πρόσωπο, θα έπρεπε να προβληματίζει και να οδηγεί σε περαιτέρω και εις βάθος έλεγχο της αίτησής του. 

Τόσο στο πόρισμα της ad hoc Τριμελούς Επιτροπής, όσο και στην ενδιάμεση έκθεση της τετραμελούς Ερευνητικής Επιτροπής είναι καταγεγραμμένα όλα τα ευρήματα και οι διαπιστώσεις μας για τις διαδικασίες που ακολουθούνταν από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Στην Ενδιάμεση Έκθεση της τετραμελούς Ερευνητικής Επιτροπής καταγράφεται επίσης ο ρόλος και οι ενδεχόμενες ευθύνες από τα εμπλεκόμενα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών και άλλους κρατικούς και πολιτειακούς αξιωματούχους, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων και μελών των εκάστοτε Υπουργικών Συμβουλίων.

Καταγράφεται επίσης ο ρόλος και οι ενδεχόμενες ευθύνες των παρόχων υπηρεσιών για τις κατ’ εξαίρεσης πολιτογραφήσεις, ενώ υποβλήθηκαν εισηγήσεις για διερεύνηση αυτών των ευθυνών από τις αρμόδιες Αρχές, είτε αυτές αφορούν ενδεχόμενες ποινικές διοικητικές ή πειθαρχικές ευθύνες.

Εν κατακλείδι, η προσωπική μου άποψη είναι ότι το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων θα ήταν θεμιτό εάν η πολιτεία δεν είχε τόση μεγάλη εξάρτηση στην αποτελεσματικότητα των παρόχων και θωράκιζε το πρόγραμμα αυτό από την αρχή της εφαρμογής του με  κανονισμούς και κυρίως ασφαλιστικές/ εποπτικές δικλείδες.

Πλήγηκε η εικόνα της Κύπρου

Ερ. : Τι θα πρέπει να γίνει;

Απ. : Δστυχ ώς, τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας έχουν πλήξει την εικόνα της χώρας μας διεθνώς.

Επίσης, η συνεχής αμφισβήτηση και η αντιπαράθεση δεν βοηθούν στη βελτίωση της εικόνας της Κύπρου προς τα έξω και ενισχύουν όλους αυτούς που κακόπιστα κατά καιρούς αμφισβητούν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέσα από σωρεία νομοθετικών και άλλων αλλαγών που έγιναν τα τελευταία χρόνια.

Είναι επιβεβλημένη η λήψη πρόσθετων μέτρων με στόχο την ανάκτηση της εμπιστοσύνης στη χώρα μας ως ενός αξιόπιστου χρηματοοικονομικού κέντρου στα ευρωπαϊκά και διεθνή σώματα, αλλά και στη συνείδηση δυνητικών επενδυτών. Ο ρόλος του κοινοβουλίου και των εποπτικών Αρχών, περιλαμβανομένης και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ειδικά σε τέτοιες περιόδους, είναι καθοριστικός.

Οι εποπτικές Αρχές θα πρέπει να ενισχύσουμε και να διευρύνουμε τους εποπτικούς ελέγχους, ιδιαίτερα σε εποπτευόμενες οντότητες οι οποίες έχουν εμπλακεί σε θέματα πολιτογραφήσεων.

Οι έλεγχοι θα πρέπει να επικεντρωθούν στις πρόνοιες του σχετικού νόμου για θέματα αποτροπής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, λαμβάνοντας, εκεί όπου χρειάζεται, τα δέοντα μέτρα.

Οι αρμόδιες εποπτικές Αρχές, Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, ΣΕΛΚ, Κεντρική Τράπεζα και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα πρέπει να εξετάσουν κατά πόσο οι πάροχοι υπηρεσιών άσκησαν δέουσα επιμέλεια κατά τη σύναψη πελατειακών σχέσεων με αυτούς τους επενδυτές και να επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις για να μην επαναληφθούν τα ίδια φαινόμενα.

Επίσης, η Επιτροπή Ανάκλησης Πολιτογραφήσεων θα πρέπει να μελετήσει τις εισηγήσεις για πιθανές ανακλήσεις πολιτογραφήσεων υψηλού κινδύνου επενδυτών και να ενημερώσει αναλόγως το Υπουργικό Συμβούλιο για τη λήψη μέτρων. 

Η Νομική Υπηρεσία και η Αστυνομία θα πρέπει να εξετάσουν κατά πόσο υπήρξαν και ποινικά αδικήματα. Ήδη, σε σχέση με τα ευρήματα της Τριμελούς Επιτροπής για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα προχωρούν οι έρευνες από την αστυνομία. Περαιτέρω θα πρέπει να διερευνηθούν από τον Έφορο Φορολογίας και θέματα σε σχέση με φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν εντοπιστεί και περιλαμβάνονται στο πόρισμα.

Ο Γενικός Ελεγκτής μέσω των αρμοδιοτήτων του θα μπορούσε να διερευνήσει το θέμα εάν χρήζει περαιτέρω μελέτης. Γίνεται αντιληπτό ότι, μόνο με την προώθηση και λήψη δραστικών μέτρων από τις αρμόδιες Αρχές και την πολιτεία  θα μπορέσει η Κύπρος να ανακτήσει πίσω την αξιοπιστία της και να βελτιωθεί η εικόνα μας διεθνώς.

Ερ. : Έχετε και εσείς την εικόνα ότι στην Κύπρο η διαπλοκή και η διαφθορά είναι πολύ μεγάλη;

Απ. : Η διαφθορά είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Ενδεικτικό αυτού είναι το γεγονός ότι το ειδικό Ευρωβαρόμετρο για τη διαφθορά τον περασμένο Ιούνιο, κατέδειξε ότι επτά στους δέκα Ευρωπαίους πιστεύουν ότι η διαφθορά είναι ευρέως διαδεδομένη στη χώρα τους.

Ως εποπτική Αρχή εργαζόμαστε συστηματικά ώστε να καταστούμε πιο μεθοδικοί και αποτελεσματικοί κατά την άσκηση του εποπτικού μας ρόλου, ωστόσο, είναι μείζονος σημασίας η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, για πιο αποτελεσματική πάταξη του φαινομένου στη χώρα μας.

Υπό έλεγχο εποπτευόμενοι

Ερ. : Τί έχει γίνει με την έρευνα της ΕΚΚ αναφορικά με εποπτευόμενους της σε σχέση με το πιο πάνω θέμα (πολιτογραφήσεις). Ποιες οι πρώτες διαπιστώσεις;

Απ. : Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάλεσε τους εποπτευόμενους να διερευνήσουν τα αρχεία τους για να διαπιστώσουν κατά πόσον τηρούν ή είχαν τηρήσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών επιχειρηματική σχέση με πελάτες ή/και με πραγματικούς δικαιούχους πελατών, οι οποίοι έχουν αποκτήσει, είτε αυτοί είτε οι σύζυγοι ή/και τα τέκνα τους, κυπριακή υπηκοότητα με κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση βάσει του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ).

Η ΕΚΚ, αφού εξέτασε όλες τις απαντήσεις των εποπτευόμενων οργανισμών, προχώρησε στην έναρξη διενέργειας συγκεκριμένων ελέγχων σε αριθμό εποπτευόμενων οργανισμών, συλλέγοντας σε πρώτο στάδιο νέες αναλυτικές πληροφορίες και στοιχεία, τα οποία βρίσκονται υπό αξιολόγηση.

Σύντομα θα είμαστε σε θέση να πούμε περισσότερα, στη βάση της αξιολόγησης αυτών των στοιχείων.

Είναι σημαντικό να αναφέρω ότι η διερεύνηση αυτών των σχέσεων δεν συνεπάγεται αυτόματα με κάτι μεμπτό. Θέλουμε να διαπιστώσουμε κατά πόσο οι εποπτευόμενοι ακολουθούσαν τις διαδικασίες που προνοούνται στη σχετική νομοθεσία.  

Ερ. : Η χώρα μας είναι πράγματι ένα κράτος που εύκολα μπορεί να ξεπλύνει κάποιος χρήματα;

Απ. : Στη χώρα μας, όπως και σε όλη την Ευρώπη, υπάρχει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο και οι απαραίτητοι μηχανισμοί για την αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα βασικά ευρήματα της Έκθεσης της Moneyval που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2020, αντικατοπτρίζουν την πρόοδο που έχει καταγράψει η Κυπριακή Δημοκρατία στην εφαρμογή ενός ενισχυμένου πλαισίου AML/ CFT, στηρίζοντας τη μάχη της διεθνούς κοινότητας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ασφαλώς, υπάρχουν πάντοτε περιθώρια βελτίωσης. Η ΕΚΚ θα παραμείνει προσηλωμένη στην καταπολέμηση των προσπαθειών νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Νέο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας

Ερ. : Τα μέτρα που έχει λάβει η ΕΚΚ και οι νομοθεσίες που υπάρχουν, πάντα σε σχέση με το πεδίο ελέγχου της ΕΚΚ, είναι επαρκή; Τι χρειάζεται να γίνει περαιτέρω και τι κάνει για τούτο η ΕΚ;

Απ. : Υψηλά στις προτεραιότητες της ΕΚΚ παραμένει διαχρονικά ο εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει την κεφαλαιαγορά, με στόχο την ενίσχυση της εποπτείας αλλά και την πρόληψη, με απώτερο στόχο την εύρυθμη λειτουργία του τομέα και την προστασία των επενδυτών.

Προς αυτή την κατεύθυνση, τον Ιούνιο του 2021 θα τεθεί σε ισχύ το νέο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας που θα αφορά αποκλειστικά τις ΕΠΕΥ (IFR/IFD).

Με βάση το νέο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας, οι ΕΠΕΥ θα κατηγοριοποιούνται βάσει των δραστηριοτήτων, της συστημικής σημασίας, του μεγέθους και των διασυνδέσεών τους, ενώ εισάγονται νέες υψηλότερες απαιτήσεις αρχικού κεφαλαίου για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε όλες τις ΕΠΕΥ.

Επίσης, με στόχο την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της ΕΚΚ και τη βελτίωση της προληπτικής πολιτικής της ΕΚΚ, επιδιώκουμε την ανάπτυξη διαδικασιών και μεθοδολογιών και τον καθορισμό των απαιτήσεων (requirements) σε σχέση με την εφαρμογή των Κανονισμών EMIR, MIFIR και SFTR, μέσω των οποίων οι εποπτευόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν στις εποπτικές Αρχές σωρεία δεδομένων που παρέχουν λεπτομερή πληροφόρηση για τις δραστηριότητές τους και τις εξελίξεις στην αγορά, όπως για παράδειγμα νέα προϊόντα.

Η εποπτεία βάσει δεδομένων θα επιτρέψει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μέσω προηγμένης τεχνολογίας (artificial intelligence), να ελέγχει εγκαίρως και να εντοπίζει σε πρώιμο στάδιο τυχόν παρατυπίες και κινδύνους που ενέχονται στην αγορά, ενισχύοντας παράλληλα την προστασία των επενδυτών.

Ερ. : Συχνά πυκνά ακούμε ότι η Κύπρος μπορεί να γίνει χώρα για επενδυτικά ταμεία διαφόρων ειδών. Είναι αυτό εφικτό; Ή μήπως θα πάθουμε όπως τα διαβατήρια με αμφιβόλου ποιότητας επενδυτές;

Απ. : Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη του τομέα των συλλογικών επενδύσεων και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, καθώς πρόκειται για εναλλακτικές πηγές ιδιωτικής χρηματοδότησης οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων, αλλά και στην εδραίωση της χώρας μας ως ενός αξιόπιστου διεθνούς κέντρου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Τα τελευταία εννέα χρόνια, η ΕΚΚ κατάφερε να θεσπίσει ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο που διέπει των τομέα των συλλογικών επενδύσεων και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, το οποίο επιτρέπει την ανάπτυξη του τομέα, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των επενδυτών, μέσω της εφαρμογής ενός κανονιστικού πλαισίου υψηλών προτύπων συμμόρφωσης.

Είναι σημαντικό να αναφέρω ότι κάθε νέο επενδυτικό προϊόν που εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και διέπεται από ευρωπαϊκές οδηγίες ή εθνικές νομοθεσίες, διαθέτει τις απαραίτητες ασφαλιστικές και εποπτικές δικλείδες για την προστασία των επενδυτών, με σκοπό τη διασφάλιση της  φήμης της Κύπρου στο εξωτερικό.

Στο παρόν στάδιο, η ΕΚΚ έχει αδειδοτήσει 268 Εταιρείες Διαχείρισης Συλλογικών Επενδύσεων και Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε σύγκριση με 102 το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση πέραν του 162%.

Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2020, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων πλησίασε τα 8,6 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,8% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019.

Ερ. : Ποιοι οι στόχοι της ΕΚΚ για προσέλκυση επενδυτικών ταμείων και άλλων εταιρειών που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της ΕΚΚ; Έχουν επιτευχθεί και ποιο το περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης;

Απ. : Τα τελευταία χρόνια έχουμε εμπλουτίσει ουσιαστικά το θεσμικό πλαίσιο, με την προώθηση και εφαρμογή νομοθεσιών που συνέβαλαν στην περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα των συλλογικών επενδύσεων, αλλά και της κεφαλαιαγοράς γενικότερα.

Εντός του 2020, τέθηκε σε εφαρμογή η εθνική νομοθεσία που αφορά τους Μικρούς Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, γνωστούς ως ΜιΔΟΕΕ (Mini-Managers). Η νομοθεσία αυτή αφορά τη  ρύθμιση και λειτουργία των διαχειριστών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων κάτω από τα όρια, δηλαδή των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία δεν υπερβαίνουν τις €100.000.000 με χρήση μόχλευσης ή τις €500.000.000 χωρίς τη χρήση μόχλευσης.

Φέτος, υποβλήθηκε η πρώτη αίτηση για απόκτηση άδειας ΜιΔΟΕΕ και αναμένονται και άλλες αιτήσεις σύντομα.

Εντός του 2021 αναμένεται να ολοκληρωθεί και το νομοσχέδιο ρύθμισης και λειτουργίας των εταιρειών παροχής διοικητικών υπηρεσιών σε ΟΕΕ (fund administrators). Ο διαχειριστής, ο οποίος είναι αδειοδοτημένος και πλήρως εποπτευόμενος από την ΕΚΚ, θα μπορεί να αναθέτει σε τρίτους τέτοιες υπηρεσίες.  

Στις αρχές του 2020 προχωρήσαμε επίσης στην έκδοση Οδηγίας για την Παροχή Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότησης σε Κινητές Αξίες.  Η Οδηγία της ΕΚΚ αφορά αποκλειστικά τη συμμετοχική χρηματοδότηση που βασίζεται στην έκδοση κινητών αξιών (π.χ. μετοχών ή χρεογράφων). Ήδη έχει υποβληθεί η πρώτη αίτηση για απόκτηση άδειας λειτουργίας πλατφόρμας συμμετοχικής χρηματοδότησης

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τον ερχόμενο Νοέμβριο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΕ2020/1503) σχετικά με τους Ευρωπαίους Παρόχους Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότησης. Ο Κανονισμός θεσπίζει ενιαίες απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης στην ευρωπαϊκή επικράτεια και θα επιτρέπει πέραν της χρηματοδότησης μέσω της έκδοσης κινητών αξιών και τη χρηματοδότηση μέσω δανεισμού.

Μια άλλη σημαντική εξέλιξη, η οποία θα επιφέρει αλλαγές στον τομέα των επενδύσεων και ειδικά των συλλογικών επενδυτικών ταμείων είναι η εφαρμογή του πακέτου των Κανονισμών για τις βιώσιμες επενδύσεις.

Συγκεκριμένα, επιδιώκεται ο αναπροσανατολισμός των ροών κεφαλαίων προς χρηματοοικονομικά προϊόντα που έχουν ως επίκεντρό τους τις βιώσιμες επενδύσεις. Εντός Μαρτίου τέθηκε σε εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών («SFDR»).

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημιούργησε ειδική ενότητα στον διαδικτυακό της τόπο, στην οποία παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με τη βιώσιμη χρηματοδότηση και τους σχετικούς ρυθμιστικούς κανόνες.

Ως ΕΚΚ θα διευκολύνουμε τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να εξετάσουν αυτές τις επιλογές, ενώ, μέσω του Κόμβου Καινοτομίας, θα υποστηρίξουμε ενεργά εταιρείες και επιχειρηματίες που αναπτύσσουν πράσινες λύσεις fintech.

Ερ. : Υπάρχει ενδιαφέρον από ξένους ομίλους;

Απ. : Το ενδιαφέρον παραμένει αμείωτο, τόσο από ντόπιους όσο και από ξένους επιχειρηματίες και επενδυτές.

Στο παρόν στάδιο βρίσκονται υπό διαδικασία εξέτασης 99 αιτήσεις. Αυτές, αφορούν 33 ΚΕΠΕΥ, 1 ΚΕΠΕΥ Διαχειριστή Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης, 10 ΕΠΔΥ και 55 Εταιρείες Διαχείρισης Συλλογικών Επενδύσεων και Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων.

Για τις 21 αιτήσεις δόθηκε άδεια υπό όρους, τους οποίους θα πρέπει να υιοθετήσουν οι αξιωματούχοι των οντοτήτων προκειμένου να λάβουν τελική άδεια δραστηριοποίησης.

Λίγα λόγια για το ΧΑΚ

Ερ. : Το Χρηματιστήριο Κύπρου (ΧΑΚ) είναι μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας. Δεδομένης και της προηγούμενης υπηρεσίας σας στο Χρηματιστήριο, τι νομίζετε ότι πρέπει να γίνει για να αναπτυχθεί; Μπορεί να αναπτυχθεί ή ήταν κι αυτό μια φωτοβολίδα που έσβησε;

Απ. : Ο θεσμός του χρηματιστηρίου αποτελεί μια μορφή εναλλακτικής χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.

Ειδικά στην Κύπρο, όπου η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών είναι μικρομεσαίες, θα μπορούσαν να επωφεληθούν της δυνατότητας κατάρτισης απλοποιημένου Ενημερωτικού Δελτίου στη βάση του πλαισίου των μέτρων που εξήγγειλε η Ευρωπαϊκή Ένωση για ανάκαμψη από την πανδημία (Capital Markets Recovery Plan). 

Μέσω του «Ενημερωτικού Δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ» (EU Recovery Prospectus) διευκολύνονται οι εκδότες να συγκεντρώσουν κεφάλαια για να καλύψουν τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες, διασφαλίζοντας παράλληλα επαρκείς πληροφορίες στους επενδυτές.

Το EU Recovery Prospectus θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυξήσεις κεφαλαίου έως και 150% του ήδη εκδοθέντος κεφαλαίου, εντός περιόδου 12 μηνών. Το νέο καθεστώς έχει περιορισμένη διάρκεια και θα ισχύει έως το τέλος του 2022.

Πρόσφατα, το Συμβούλιο του ΧΑΚ ανακοίνωσε σειρά μέτρων με στόχο την ανάκαμψή του. Οπότε, όπως και σε κάθε άλλη χώρα, έτσι και στην Κύπρο το ΧΑΚ έχει να διαδραματίσει τον δικό του ρόλο στη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

Οι προτεραιότητες για το 2021

Ερ. : Ποιες οι προτεραιότητες της ΕΚΚ για το 2021;

Απ. : Υψηλά στις προτεραιότητες της ΕΚΚ παραμένει ο εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει την κεφαλαιαγορά, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της ΕΚΚ για άσκηση ακόμη πιο αποτελεσματικής εποπτείας και την υποβοήθηση των εποπτευόμενων οντοτήτων για συμμόρφωση με τις κανονιστικές/ ρυθμιστικές υποχρεώσεις τους.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΕΚΚ, εντός του 2021 θα ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός ενός πλαισίου διακυβέρνησης δεδομένων, ο οποίος στοχεύει στη βέλτιστη οργάνωση του τεράστιου όγκου δεδομένων του Οργανισμού, ενώ, εξετάζουμε το ενδεχόμενο μετεξέλιξης του Κόμβου Καινοτομίας (Innovation Hub) σε Regulatory Sandbox. Σε αυτή την περίπτωση θα παρέχονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον σε δοκιμαστική βάση και σε περιορισμένη κλίμακα καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες.

Περαιτέρω, με την ψήφιση της τροποποιητικής 5ης οδηγίας για την Παρεμπόδιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας φέτος τον Φεβρουάριο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει υποχρέωση να προχωρήσει στη δημιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Παρόχων Υπηρεσιών Κρυπτοπεριουσιακών Στοιχείων (Crypto Assets Services Providers). 

Επίσης, μέχρι το τέλος του έτους, αναμένεται να ολοκληρωθεί και η εγκατάσταση του συστήματος λειτουργίας του κεντρικού Μητρώου Εμπιστευμάτων, το οποίο θα διαχειρίζεται η ΕΚΚ και προνοείται στην ίδια νομοθεσία. Στο Μητρώο θα τηρούνται πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους εμπιστευμάτων (express trusts) και παρεμφερών νομικών διευθετήσεων στη Δημοκρατία.   

Της Γεωργίας Χαννή