You are here

Δ. Π. Θεοδοσίου, ΑΗΚ: Έτοιμοι για το άνοιγμα της αγοράς ενέργειας

10/04/2022 06:00

Το δίκτυο και τις υποδομές της ΑΗΚ για τη μεταφορά και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι ιδιώτες πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, για ικανοποίηση των αναγκών των πελατών τους, στα πλαίσια της φιλελευθεροποίησης της αγοράς ηλεκτρισμού.

Στην συνέντευξη στην StockWatch η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου αναφέρεται στο μεγαλύτερο έργο που έχει εφαρμόσει η ΑΗΚ, κατόπιν σχετικών ρυθμιστικών αποφάσεων της ΡΑΕΚ, που όπως σημειώνει είναι ο λειτουργικός και λογιστικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων της.

Προσθέτει ότι στο πλαίσιο διαφάνειας το έργο θα τυγχάνει συνεχούς παρακολούθησης από τη ΡΑΕΚ, θα μπορεί να ελέγχεται η κάθε χρέωση και ο κάθε ιδιώτης επενδυτής στους τομείς της παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας θα αντιμετωπίζεται ισότιμα από την Αρχή Ηλεκτρισμού.

Παράλληλα, η κ. Θεοδοσίου μοιράζεται το όραμα της για την ΑΗΚ, το οποίο αφορά στην βιώσιμη ανάπτυξη του Οργανισμού στο πλαίσιο του επερχόμενου ανοίγματος της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στην αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά στο πράσινο ενεργειακό μέλλον.

Δίνει εξηγήσεις για την αγορά δικαιωμάτων θερμοκηπιακών ρύπων, η οποία έχει επιβαρύνει επιπλέον τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, τις ενέργειες και τα έργα ΑΠΕ που προωθεί η ΑΗΚ για αντιστάθμιση του κόστους αυτού και απάμβλυνση των επιπτώσεων στους καταναλωτές από τη μεγάλη αύξηση στην τιμή του ρεύματος.

Απαντά επίσης στο πότε θα είναι έτοιμη η ΑΗΚ να αξιοποιήσει το φυσικό αέριο στο δίκτυο παραγωγής της, σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες και ποια τα οφέλη που αναμένεται για τον οργανισμό και τους καταναλωτές, αλλά και ποιους άλλους τομείς επενδύει η ΑΗΚ, ή προγραμματίζει να επεκταθεί.

Ακολουθεί η συνέντευξη.

-Ποιους στόχους θέσατε με την ανάληψη των καθηκόντων σας και ποιο είναι το όραμά σας για την ΑΗΚ;

Αποστολή μας, στην AHK, είναι να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες στο πεδίο της Ενέργειας και άλλων δραστηριοτήτων, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες, πάντα με σεβασμό στην κοινωνία, το περιβάλλον και τους ανθρώπους μας, δίνοντας ώθηση στην ανάπτυξη της χώρας.

Επιδιώκουμε να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια του Οργανισμού και να επιταχύνουμε τη λήψη αποφάσεων, μέσα σε ένα πιο ευέλικτο λειτουργικό σχήμα, προετοιμάζοντας κατάλληλα τον Οργανισμό για το επερχόμενο άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στον πυρήνα της προσπάθειάς μας είναι η αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, γι’ αυτό και συνεχώς  αναπτύσσουμε και βελτιώνουμε τις υποδομές μας.  Στο πλαίσιο του ρόλου της ΑΗΚ, θέλουμε πλέον να συνδεόμαστε όλο και περισσότερο με στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, συμβάλλοντας με τον τρόπο μας σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Στην κατεύθυνση αυτή, όραμά μας είναι ένα πράσινο ενεργειακά μέλλον.  Γι’ αυτό και η ΑΗΚ υλοποιεί ένα αναπτυξιακό επενδυτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει: επέκταση στις ΑΠΕ, εκσυγχρονισμό τεχνολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, συμμετοχή στην εταιρεία υποδομών Φυσικού Αερίου, εγκατάσταση συστημάτων προστασίας του περιβάλλοντος και υλοποίηση σημαντικού αριθμού συναφών δράσεων.

Αντιλαμβανόμαστε πλήρως την ευθύνη μας έναντι του κοινωνικού συνόλου αφού η AHK αποτελεί κρίσιμη υποδομή αναγκαία για την λειτουργία της χώρας. Το γεγονός ότι λειτουργούμε σε ένα πολύπλοκο επιχειρησιακό περιβάλλον που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η λειτουργία του από εξωγενείς παράγοντες με αυξημένη επικινδυνότητα, κάνει το έργο μας ακόμα πιο δύσκολο.

Συνεχής έγνοια μας είναι η εφαρμογή καλών πρακτικών σε όλους τους τομείς δράσης μας με έμφαση στα θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης. Μέσω της συστηματικής εξωστρέφειας και διαφάνειας των αποτελεσμάτων, της Πιστοποίησης με Διεθνή πρότυπα στους τομείς της ποιότητας, περιβάλλοντος, ασφάλειας και υγείας, ασφάλειας πληροφοριών, στοχεύουμε μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της επιχειρησιακής συνέχειας, την ικανοποίηση των πελατών και προμηθευτών μας και την εμπιστοσύνη της Κοινωνίας την οποία υπηρετούμε. Η πλήρης συμμόρφωση μας με το ρυθμιστικό, κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο τον νέο κώδικα δημόσιας διακυβέρνησης αποτελεί για μας διαχρονική δέσμευση. 

-Ποια είναι τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα που προγραμματίζει η ΑΗΚ για το 2022 και ποιος ο οδικός χάρτης υλοποίησης αυτών των επενδύσεων;

Το αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΑΗΚ περιλαμβάνει μια σειρά από μεγάλα και σημαντικά έργα, πάνω σε τρεις κύριες κατευθύνσεις: τη δυνατότητα χρήσης Φυσικού Αερίου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όταν αυτό είναι διαθέσιμο, την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ειδικά του ήλιου και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό εξοπλισμού που βελτιώνει την παροχή υπηρεσιών στους καταναλωτές.

Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου της εγκατάστασης της νέας Μονάδας 6 στον ΗΣ Βασιλικού, ισχύος 160MW, που θα προστεθεί στην υφιστάμενη συνολική ικανότητα παραγωγής της ΑΗΚ, από συμβατικές Μονάδες.

Παράλληλα η ΑΗΚ προχωρεί και στην εγκατάσταση αριθμού Φωτοβολταϊκών Πάρκων. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η εγκατάσταση 400.000 έξυπνων μετρητών, που θα αντικαταστήσουν τους συμβατικούς, ένα έργο που προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2026. Επίσης έχει ολοκληρωθεί το 98% του έργου εγκατάστασης λαμπτήρων LED στον οδικό φωτισμό παγκύπρια.  

-Ποιος είναι ο ρόλος της ΑΗΚ στη νέα ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού, οι ενέργειες σας για να λειτουργήσει η ΑΗΚ σε ένα ελεύθερο ανταγωνιστικό περιβάλλον και  για διατήρηση του μεριδίου σας στην αγορά;

Για την ΑΗΚ ο ανταγωνισμός είναι ισχυρό κίνητρο εξέλιξης υποδομών, ποιότητας εξυπηρέτησης και προπάντων προσφοράς νέων υπηρεσιών στον καταναλωτή.  Με τον ανταγωνισμό οι καταναλωτές θα έχουν την ευχέρεια να κρίνουν, να συγκρίνουν και να επιλέγουν.  Αυτό για μας είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση που μας δίνει ώθηση να γίνουμε καλύτεροι.

Το μεγαλύτερο έργο που έχει εφαρμόσει η Αρχή, κατόπιν σχετικών ρυθμιστικών αποφάσεων της ΡΑΕΚ, είναι ο λειτουργικός και λογιστικός διαχωρισμός των Δραστηριοτήτων της. Αυτό, σημαίνει ότι οι τέσσερεις Βασικές Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες της ΑΗΚ, Παραγωγή, Μεταφορά, Διανομή και Προμήθεια, λειτουργούν ανεξάρτητα και ετοιμάζουν ξεχωριστούς ετήσιους λογαριασμούς.

Με τον πιο πάνω τρόπο λειτουργίας της ΑΗΚ, ο οποίος τυγχάνει συνεχούς παρακολούθησης από τη ΡΑΕΚ, θα υπάρχει πλήρης διαφάνεια, θα μπορεί και θα ελέγχεται η κάθε χρέωση, και ο κάθε ιδιώτης επενδυτής στους τομείς της παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας θα αντιμετωπίζεται ισότιμα από την Αρχή Ηλεκτρισμού.

Οι ιδιώτες πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούν να χρησιμοποιούν την υποδομή του Δικτύου της ΑΗΚ για τη μεταφορά και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας για ικανοποίηση των αναγκών των πελατών τους. Η χρέωση που θα επιβάλλεται στους ιδιώτες αδειοδοτημένους Προμηθευτές για την εν λόγω χρήση του Δικτύου της ΑΗΚ θα είναι η ίδια με αυτή που θα επιβάλλεται και στην ΑΗΚ Προμήθεια.

-  Η κατακόρυφη αύξηση στην τιμή των καυσίμων παρασέρνει και τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο. Υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω μειώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος;

Η πανδημία του κορωνοϊού και, πιο πρόσφατα, η εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία, έχουν οδηγήσει σε μια σημαντική αύξηση της τιμής των καυσίμων στη διεθνή αγορά. Φυσικά το πρόβλημα είναι παγκόσμιο και δεν αφορά μόνο στην Κύπρο. Για το μέλλον δεν είναι ρεαλιστικό να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις, ειδικά όσο το ευρύτερο διεθνές περιβάλλον στον ενεργειακό τομέα παραμένει ασταθές και ευμετάβλητο.

Στην προσπάθεια μείωσης των συνεπειών στους καταναλωτές, η ΑΗΚ με σχετικές αποφάσεις της έχει προσφέρει μείωση στα τιμολόγια της, σε δύο ξεχωριστές περιόδους κατά τα τελευταία 2 περίπου χρόνια, η οποία αναλογεί σε ποσό €56 εκ. Το εν λόγω ποσό έχει ουσιαστικά επιστραφεί από την ΑΗΚ πίσω στην Κοινωνία και στην Οικονομία του τόπου.

Στο σημείο αυτό έχει ενδιαφέρον να δούμε πως διαμορφώνεται η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας που πληρώνει ο καταναλωτής. Όπως είναι γνωστό, η Κύπρος και η ΑΗΚ εισάγουν το σύνολο των αναγκών τους σε καύσιμα από το εξωτερικό. Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας αφορά κυρίως στο κόστος καυσίμου και στο κόστος αγοράς δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων.

Οι τιμές χρέωσης ανά κιλοβατώρα αναπροσαρμόζονται κάθε μήνα ώστε να καλύπτουν οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση στο πραγματικό κόστος καυσίμου ανά μετρικό τόνο.  Αν σημειωθούν αυξήσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, αυτές αναπόφευκτα θα έχουν αντίκτυπο και στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Κύπρο.

Ο Οργανισμός κάνει ότι μπορεί ώστε να ανταποκριθεί στις εύλογες απαιτήσεις της Κοινωνίας για όσο το δυνατό χαμηλότερη τιμή ρεύματος, ένα αγαθό ζωτικής σημασίας. Πάντα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα όρια των οικονομικών δυνατοτήτων του, που δεν είναι ανεξάντλητα. Η ΑΗΚ θα πρέπει να είναι σε θέση να συνεχίσει να υλοποιεί το αναγκαίο αναπτυξιακό της πρόγραμμα  έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία του συστήματος Παραγωγής, Μεταφοράς, Διανομής και Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. 

Με δεδομένα τα πιο πάνω, οι προσπάθειες της ΑΗΚ επικεντρώνονται κυρίως στη μείωση του κόστους ηλεκτρισμού σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα με την αύξηση της παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), και ιδιαίτερα από Φωτοβολταϊκά Συστήματα.

Ως πρώτη επιδίωξη για το σκοπό αυτό είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση έργων ΑΠΕ και η συμπερίληψη της αντίστοιχης παραγόμενης ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της ΑΗΚ Παραγωγής, συμβάλλοντας έτσι στη σταδιακή μείωση του κόστους παραγωγής και απεξάρτηση από την τιμή των ορυκτών καυσίμων.

Προς την ίδια κατεύθυνση, η ΑΗΚ Παραγωγή υποστηρίζει επίσης τη διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού από το κράτος αφού οι τιμές που μπορεί να εξασφαλιστούν μέσω ενός τέτοιου διαγωνισμού είναι πολύ χαμηλότερες του μεσοσταθμικού κόστους ενέργειας στον καταναλωτή.

Τέλος, θέση του Οργανισμού είναι ότι πρέπει να επιτραπεί το συντομότερο στην ΑΗΚ Παραγωγή και στην ΑΗΚ Προμήθεια να έχουν συμβάσεις με Ανεξάρτητους Προμηθευτές και Ανεξάρτητους Παραγωγούς, αντίστοιχα καθώς αυτό θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών στους καταναλωτές.

- Δηλώσατε πρόσφατα στην Βουλή ότι η αγορά δικαιωμάτων θερμοκηπιακών ρύπων αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο του κόστους παραγωγής της ΑΗΚ. Ποιες είναι οι ενέργειες και τα έργα ΑΠΕ που προωθεί η ΑΗΚ για αντιστάθμιση του κόστους αυτού και απάμβλυνση των επιπτώσεων στους καταναλωτές από τη μεγάλη αύξηση στην τιμή του ρεύματος;

Το θέμα αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων, και συγκεκριμένα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αφορά όλα τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ όπως και την Κύπρο που πρέπει να εφαρμόζει τη συγκεκριμένη πολιτική.  Η αγορά των δικαιωμάτων αυτών, που είναι διαπραγματεύσιμα στην Ειδική Χρηματιστηριακή αγορά, γίνεται στο πλαίσιο του Σχεδίου Εμπορίας Δικαιωμάτων που εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Για την κατανάλωση του καυσίμου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζονται, σύμφωνα με Ευρωπαϊκά πρότυπα, εκπομπές σε τόνους διοξειδίου του άνθρακα για τους οποίους θα πρέπει να αγοραστούν αντίστοιχα δικαιώματα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα.  Η παραχώρηση δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα έχει τερματιστεί από το 2020. Ενδεικτικά η τιμή των δικαιωμάτων ανέρχεται σήμερα περίπου σε €75 τον τόνο, ενώ πρόσφατα είχε ξεπεράσει τα €90. 

Το κόστος καυσίμου και η τιμή αγοράς δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων είναι παράγοντες που ούτε η ΑΗΚ ούτε καμία εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας διεθνώς μπορεί να ελέγξει.  Η ΑΗΚ, στο πλαίσιο υλοποίησης του αναπτυξιακού της σχεδιασμού, που περιλαμβάνει αξιοποίηση έργων ΑΠΕ, συμμετοχή στο έργο της έλευσης φυσικού αερίου και προσαρμογή των μονάδων της για χρήση και φυσικού αερίου, επιδιώκει όπως η επίδραση του κόστους ορυκτών καυσίμων και δικαιωμάτων εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων, να είναι όσο το δυνατό μικρότερη στη διαμόρφωση της τιμής του ρεύματος στους καταναλωτές.

- Με ποιον τρόπο ΑΗΚ επενδύει στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας και ποια τα έργα που έγιναν, προγραμματίζονται ή θα υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια;

Ο τομέας των ΑΠΕ έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς κοινός στόχος είναι η σταδιακή απεξάρτηση από τα υγρά καύσιμα και η μείωση των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων.  Η Κύπρος, ως χώρα με μεγάλη ηλιοφάνεια, οφείλει και πρέπει να προχωρήσει σε αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας.  Μετά το πρώτο Φωτοβολταϊκό Πάρκο στην Κύπρο, αυτό της ΑΗΚ που βρίσκεται στο Τσέρι από το 2014, η ΑΗΚ προχωρεί σήμερα στην ανάπτυξη και αδειοδότηση αριθμού νέων ΦΒ πάρκων.

Πρόσφατα έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής της πρώτης φάσης του μεγάλου Φωτοβολταϊκού Πάρκου στο Ακρωτήρι Λεμεσού, συνολικής ισχύος 12MW.  Επίσης, στο πλαίσιο κοινοπραξίας που έχει συσταθεί μεταξύ της ΑΗΚ και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός της ανάπτυξης μεγάλου Φωτοβολταϊκού Πάρκου στην περιοχή Αχερά.  Ήδη η πρώτη φάση του έργου έχει αδειοδοτηθεί και ο σχετικός διαγωνισμός αναμένεται να εκδοθεί σύντομα, ενώ η δεύτερη φάση βρίσκεται στο στάδιο αδειοδότησης. Παράλληλα, αριθμός άλλων υποψήφιων ΦΒ Πάρκων βρίσκονται σήμερα στο στάδιο μελέτης και ανάπτυξης.

Όλα τα πιο πάνω είναι πολύ σημαντικά αφού θα συμβάλουν ουσιαστικά στην προσπάθεια επίτευξης των εθνικών στόχων για παραγωγή ηλεκτρισμού μέσω ΑΠΕ, με όλα τα συνεπαγόμενα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. 

Παράλληλα η ΑΗΚ, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και εμπειρία της και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, προχωρά με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε 405 σχολεία της Κύπρου.  Ήδη ολοκληρώθηκε το 45% περίπου του έργου και προχωρούμε με εντατικούς ρυθμούς στην ολοκλήρωση του.  

Η ενέργεια αυτή αποτελεί ένα ξεκάθαρο βήμα προς το ενεργειακά βιώσιμο μέλλον του τόπου μας, μία αναγκαιότητα που αναδεικνύεται και μεταδίδεται με τον πιο δυνατό τρόπο στους νέους μας, μέσα από τη συγκεκριμένη ενέργεια της ΑΗΚ και του Υπουργείου Παιδείας.  

- Πότε εκτιμάτε ότι θα μπορέσει η ΑΗΚ να αξιοποιήσει το φυσικό αέριο στο δίκτυο παραγωγής της, σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες από την πλευρά σας και ποια τα οφέλη που αναμένεται για τον οργανισμό και τους καταναλωτές;

Σε ότι αφορά στο έργο εισαγωγής Φυσικού Αερίου, η ΑΗΚ έχει επενδύσει €43εκ. συμμετέχοντας στην κοινοπραξία που δημιουργήθηκε για την κατασκευή και λειτουργία των απαραίτητων υποδομών.  Η έλευση και χρήση Φυσικού Αερίου θα συμβάλει στη μείωση κατά 25%-30% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με μείωση στο αντίστοιχο κόστος αγοράς δικαιωμάτων.

Σημειώνεται επίσης ότι η χρήση του φυσικού αερίου, ενός περιβαλλοντικά φιλικότερου καυσίμου σε σχέση με τα υγρά καύσιμα, αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα, πέραν της μείωσης στις εκπομπές των θερμοκηπιακών αερίων, μείωση στις εκπομπές των βιομηχανικών ρύπων των οξειδίων του αζώτου, των οξειδίων του θείου και της σκόνης. 

Η μείωση του κόστους παραγωγής με την καύση φυσικού αερίου αντί μαζούτ και ντίζελ εξαρτάται από αριθμό παραμέτρων, οι οποίες δεν έχουν ακόμη καθοριστεί. Η πιο σημαντική παράμετρος  είναι η τιμή του φυσικού αερίου που θα είναι διαθέσιμο για καύση στις μονάδες παραγωγής, η οποία με τη σειρά της εξαρτάται από το ποσοστό του φυσικού αερίου που θα εξασφαλιστεί μέσω της Μεσοπρόθεσμης Συμφωνίας Φυσικού Αερίου (το υπόλοιπο θα εξασφαλίζεται μέσω της Αγοράς Άμεσης Παράδοσης), από τη χρονική στιγμή που θα συναφθεί η μεσοπρόθεσμη συμφωνία και από τις τιμές που θα επικρατούν τότε, καθώς επίσης και από τις μελλοντικές τιμές που θα επικρατούν στην Αγορά Άμεσης Παράδοσης Φυσικού Αερίου.

Η ΑΗΚ βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο για την υλοποίηση των απαραίτητων τροποποιήσεων και την εγκατάσταση του επιπρόσθετου απαιτούμενου εξοπλισμού. Στόχος είναι οι Μονάδες Παραγωγής του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού να είναι πλήρως έτοιμες για χρήση και φυσικού αερίου μόλις αυτό καταστεί διαθέσιμο.  

- Σε ποιους άλλους τομείς επενδύει η ΑΗΚ, ή προγραμματίζει να επεκταθεί;

Με δεδομένη τη διεθνή τάση για ενέργεια κίνησης φιλική προς το περιβάλλον, η ΑΗΚ στηρίζει την προσπάθεια ενίσχυσης της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας.  Η υπηρεσία e-charge έχει δημιουργηθεί από την ΑΗΚ πριν επτά χρόνια, με στόχο οι ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων να έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστη φόρτιση του οχήματός τους σε χώρους δημόσιας χρήσης. 

Αυτή τη στιγμή έχουμε σε λειτουργία 31 σταθμούς παγκύπρια.  Παράλληλα, εντός του 2022, προγραμματίζεται η αγορά ακόμη 40 σταθμών φόρτισης, οι οποίοι θα εγκατασταθούν στη συνέχεια.  Σε αυτούς, περιλαμβάνονται ταχυφορτιστές νέας γενιάς με δυνατότητα φόρτισης σε μόλις 20 λεπτά.  Με προτεραιότητα την κάλυψη των αυτοκινητοδρόμων, πρακτικά οι σταθμοί φόρτισης της ΑΗΚ καλύπτουν τις ανάγκες κίνησης ηλεκτρικών οχημάτων σε όλη την Κύπρο.   Τα οφέλη από τα έργα αυτά είναι σημαντικά και αφορούν σε όλη την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον. 

Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί πως, πέρα από την παραγωγή, μεταφορά, διανομή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της πολιτικής, η ΑΗΚ επενδύει σε μια σειρά άλλων τομέων, όπως αυτός της αφαλάτωσης.

Σε αυτόν, η ΑΗΚ διαθέτει υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία καθώς, σε όλους τους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς, υπάρχουν από το 1953 ανάλογες εγκαταστάσεις για τις ανάγκες των μονάδων παραγωγής. Η ΑΗΚ λειτουργεί, από το 2014, τη μεγαλύτερη Εγκατάσταση Αφαλάτωσης στον ΗΣ Βασιλικού, με δυνατότητα παραγωγής 60.000 κυβικών μέτρων πόσιμου νερού τη μέρα.

Υποστηρίζεται έτσι σημαντικά το υδατικό ισοζύγιο της Κύπρου αφού όλη η παραγωγή διοχετεύεται στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

- Έχετε καταλήξει στο πρόσωπο που θα αναλάβει την θέση του γενικού διευθυντή της ΑΗΚ με την αποχώρηση του υφιστάμενου Παναγιώτη Ολύμπιου στα τέλη Μαρτίου;

Για τη θέση του νέου Γενικού Διευθυντή ακολουθείται η νενομισμένη διαδικασία.  Με τη λήξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων για τη θέση του Γενικού Διευθυντή που ήταν στις 8/3/2022, άρχισε η εφαρμογή της Διαδικασίας Επιλογής Γενικού Διευθυντή. Η Διαδικασία προβλέπει, μεταξύ άλλων, προφορική εξέταση των υποψηφίων από την Υπεπιτροπή Προσωπικού του Διοικητικού Συμβουλίου, και στη συνέχεια προφορική συνέντευξη τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι ενέργειες αυτές θα προγραμματιστούν στο αμέσως επόμενο διάστημα. Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας ενώπιον του τα δεδομένα που προβλέπονται από τη Διαδικασία,  θα αποφασίσει για την επιλογή του νέου Γενικού Διευθυντή. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει στη συνέχεια να επικυρωθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Της Ελένης Χαραλάμπους