You are here

Ε. Γαβάς, UL: Συνύπαρξη ασφαλιστικών εταιρειών και ΓεΣΥ

17/07/2021 06:01

Η συνύπαρξη ασφαλιστικών εταιρειών και ΓεΣΥ, είναι όχι μόνο εφικτή, αλλά και κάτι που προκύπτει από την εμπειρία άλλων χωρών, επισημαίνει ο Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής της ασφαλιστικής εταιρείας Universal Life Έβαν Γαβάς.

Σε συνέντευξή του στη StockWatch αναφέρει ότι στα πλείστα πετυχημένα συστήματα υγείας υπάρχει πολύ καλή συνεργασία των δημόσιων ταμείων υγείας με την ιδιωτική ασφάλιση υγείας. 

Επισημαίνει ότι η ανάγκη για ιδιωτική ασφάλιση υγείας δεν θα εκλείψει, αντίθετα θα ενδυναμώνει και θα ενισχύει το επίπεδο των υπηρεσιών υγείας, συμβάλλοντας έτσι στην αποφόρτιση του κρατικού συστήματος.

Ταυτόχρονα, επισημαίνει, θα περιορίσει τις μακροχρόνιες τάσεις για την συνεχή αύξηση των συνολικών δαπανών υγείας και θα αναβαθμίσει δραστικά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όλους τους πολίτες», αναφέρει.

Στη συνέντευξή του αναφέρεται ακόμη στις επιπτώσεις του κορωνοϊού στον ασφαλιστικό κλάδο, τα μελλοντικά πλάνα της Universal αλλά και στο φαινόμενο των εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Ακολουθεί η συνέντευξη.

Επενδύσεις σε τεχνολογία και ψηφιοποίηση

-Ποιες οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στον ασφαλιστικό κλάδο;

-Οι συνέπειες του κορωνοϊού Covid19  και οι πρωτοφανείς συνθήκες και εξελίξεις οι οποίες έχουν επαναπροσδιορίσει τόσο την κυπριακή όσο και την παγκόσμια οικονομία,  σίγουρα δεν θα μπορούσαν να αφήσουν αλώβητη την ασφαλιστική βιομηχανία της Κύπρου. Ο ασφαλιστικός κλάδος έπρεπε να ανταπεξέλθει κάτω από δύσκολες καταστάσεις μιας πανδημίας με άγνωστη λήξη, στις οποίες επέδειξε συνέπεια και αντοχή.

Στην Universal Life, αντιμετωπίσαμε τις συνέπειες της πανδημίας ως μια πρόκληση αλλά και ως μια ευκαιρία να εξελίξουμε τις υπηρεσίες μας αξιοποιώντας την τεχνολογία και επιταχύνοντας ακόμη περισσότερο τη ψηφιοποίηση. Οι προβλέψεις μας σε ότι αφορά τις επιπτώσεις και τους κινδύνους επιδείνωσης της πανδημίας αποδείχτηκαν ευτυχώς συντηρητικές και αρκετές περιλαμβανομένων και αυτών του ποσοστού θνησιμότητας, δεν έγιναν πραγματικότητα. Επίσης, παρόλα τα περιοριστικά μέτρα  εξακολουθήσαμε να δραστηριοποιούμαστε αποτελεσματικά χωρίς να επηρεαστεί αρνητικά η καθημερινή λειτουργία μας.

Απόλυτη προτεραιότητα μας ήταν η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση και ασφάλεια των πελατών μας αλλά και η ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού μας. Παράλληλα, η ψηφιοποίηση, πέρα από ένα έργο ιδιαίτερα απαιτητικό και πολύπλοκο, έπρεπε να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της ανθρωποκεντρικής μας πολιτικής αλλά και της διατήρησης της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε με τους πελάτες μας. 

-Ποιες οι προκλήσεις για τις ασφαλιστικές το επόμενο διάστημα;

-Η πορεία του ασφαλιστικού κλάδου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτήν της οικονομίας γενικότερα, έτσι η κυριότερη βραχυπρόθεσμη μας πρόκληση είναι να σιγουρευτούμε ότι η χώρα μας αλλά και ο κλάδος μας θα συνεχίσει να λειτουργεί αποτελεσματικά μέσα στην πανδημία. Προτεραιότητα μας αυτή τη δύσκολη περίοδο είναι σίγουρα να στηρίξουμε με κάθε τρόπο τους πελάτες μας.

Μεσοπρόθεσμος στόχος μας είναι να παραμείνουμε ένα βήμα μπροστά από τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις και να είμαστε κοντά στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών μας. Για το λόγο αυτό η Universal Life σχεδιάζει να επενδύσει αρκετά στην τεχνολογία και τη ψηφιοποίηση τα επόμενα χρόνια, κάτι το οποίο έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται.

Συνύπαρξη ΓεΣΥ – ιδιωτικής ασφάλισης

-Πώς επηρέασε το ΓεΣΥ τον Ασφαλιστικό Κλάδο και την ανάπτυξη της ιδιωτική ασφάλισης υγείας στην Κύπρο και πώς μπορούν ασφαλιστικές εταιρείες και ΓεΣΥ να συνυπάρξουν;

-Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο θεσμός της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας θα συνεχίσει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον τομέα υπηρεσιών υγείας και στόχος μας είναι όπως η Universal Life παραμείνει στο πηδάλιο ως ο ηγέτης της αγοράς. Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας είναι ότι διασφαλίζει ψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και αξιοπρεπή μεταχείριση.

Ως η ασφαλιστική εταιρεία με τη μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα της Υγείας στην Κύπρο, θα παραμείνουμε προσηλωμένοι στην αποστολή μας να παρέχουμε στους πελάτες μας τη σιγουριά ότι οπουδήποτε κι αν βρίσκονται, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, θα μπορούν να έχουν άμεση  πρόσβαση στην καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα. Μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ οι προσπάθειες της Εταιρείας μας έχουν επικεντρωθεί στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, στην περαιτέρω βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών μας μέσα από καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές και υπηρεσίες, και στην προσφορά επιπρόσθετων επιλογών κάλυψης. Στόχος της Εταιρείας μας είναι η  βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των πελατών μας όταν αυτοί λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη με συνεχή προσφορά πολύτιμης βοήθειας και προσωπικής υποστήριξης.

Σε ότι αφορά την συνύπαρξη ασφαλιστικών εταιρειών και ΓεΣΥ, σίγουρα είναι όχι μόνο εφικτό αλλά και κάτι που προκύπτει και από την εμπειρία άλλων χωρών. Στα πλείστα πετυχημένα συστήματα υγείας υπάρχει πολύ καλή συνεργασία των δημόσιων ταμείων υγείας με την ιδιωτική ασφάλιση υγείας.  Η ανάγκη για ιδιωτική ασφάλιση υγείας δεν θα εκλείψει, αντίθετα θα ενδυναμώνει και θα ενισχύει το επίπεδο των υπηρεσιών υγείας, συμβάλλοντας έτσι στην αποφόρτιση του κρατικού συστήματος. Ταυτόχρονα, θα περιορίσει τις μακροχρόνιες τάσεις για την συνεχή αύξηση των συνολικών δαπανών υγείας και θα αναβαθμίσει δραστικά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όλους τους πολίτες.

Παράγοντες που ενθαρρύνουν τις συγχωνεύσεις

-Υπάρχουν περιθώρια για συγχωνεύσεις στον κλάδο;

-To γεγονός ότι η κυπριακή αγορά περιλαμβάνει ένα υπέρμετρα μεγάλο αριθμό ασφαλιστικών εταιρειών αρκετές από τις οποίες έχουν πολύ μικρό κύκλο εργασιών, ενεργεί ως καταλύτης σε ότι αφορά πιθανές συγχωνεύσεις ασφαλιστικών εταιρειών.

Επιπρόσθετα, η διάρθρωση της αγοράς, οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, η αυξανόμενη ανάγκη για τις εταιρείες να επενδύσουν στην τεχνολογία, καθώς και οι κανονιστικές ρυθμίσεις, είναι επιπρόσθετοι παράγοντες οι οποίοι ενθαρρύνουν τις συγχωνεύσεις.

Παρόλ’ αυτά, η αγορά Συγχωνεύσεων και Εξαγορών (Ε&Σ) δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη στην Κύπρο, ούτε και συγκεντρώνει ενδιαφέρον από διεθνείς αγοραστές. Επίσης οι ψηλές προσδοκίες σε ότι αφορά τις τιμές, επιβραδύνουν ακόμα περισσότερο τις διαδικασίες συγχώνευσης. Επιπρόσθετα οι υφιστάμενες πιθανές ευκαιρίες που υπάρχουν στην αγορά, αφορούν περισσότερο τον Κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων όπου είναι πιο εύκολο να γίνουν αγορές χαρτοφυλακίων παρά να αγοραστούν οι ίδιες οι εταιρείες.

-Πώς αξιολογείτε τη συμμετοχή της Ελληνικής Τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας;

-To μερίδιο μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας αφορά ιδιωτική συναλλαγή μεταξύ των μετόχων και δεν αντιπροσωπεύει στρατηγική κίνηση της Εταιρείας μας. Η συναλλαγή εγκρίθηκε από την Έφορο Ασφαλειών και περιλήφθηκε στην Ετήσια Οικονομική μας έκθεση του 2020. Στόχος μας ως εταιρεία είναι να δίνουμε αξία σε όλους τους μετόχους μας, έτσι καλωσορίζουμε την Ελληνική τράπεζα ως καινούριο μέτοχο.

Μακροπρόθεσμο στρατηγικό πλάνο

-Ποιοι οι στόχοι σας για το επόμενο διάστημα;

-Η Universal Life έχει αναπτύξει ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό επιχειρησιακό πλάνο του οποίου η υλοποίηση έχει ήδη αρχίσει. Οι κυριότεροι πυλώνες του πλάνου έχουν ως προτεραιότητα την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μας, το ψηφιακό μετασχηματισμό καθώς και άλλες πρωτοβουλίες για να αναπτύξουμε τα προϊόντα μας, τις επενδύσεις και τo ασφαλιστικό  δίκτυο μας στους κλάδους Ζωής και Υγείας.  Ανάμεσα στις πρώτες επιτυχίες μας είναι η καινούρια και ήδη βραβευμένη διαδικτυακή πύλη πελατών μας, U connect, καθώς και η εξασφάλιση της παγκοσμίου εμβέλειας πιστοποίησης Great Place to Work®.  Έχουμε επίσης αναβαθμίσει την ποιότητα των υπηρεσιών και προϊόντων υγείας μας και αναπτύξαμε ακόμα περισσότερο το διεθνές δίκτυο παροχής ιατρικών υπηρεσιών μας. Ως πρωτοπόροι στην αγορά ατομικών  Συνταξιοδοτικών Σχεδίων, έχουμε επίσης ανακοινώσει πρόσφατα ένα σύγχρονο σχέδιο επαγγελματικών συντάξεων το PensionPLUS, το οποίο απευθύνεται σε εργοδότες που θέλουν να ενισχύσουν το συνταξιοδοτικό προγραμματισμό των εργαζομένων τους.

Το όραμα της Εταιρείας είναι να βελτιώνουμε την ζωή των πελατών μας κάνοντας πράξη την ισχυρή μας δέσμευση στην αξιοπιστία και διατηρώντας άρρηκτη τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε κτίσει τα τελευταία 50 και πλέον χρόνια με τους πελάτες μας και την κοινωνία.  Τα επόμενα δύο χρόνια θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στους ανθρώπους μας και σε νέες τεχνολογίες, στοχεύοντας στην δραματική μεταμόρφωση του τρόπου λειτουργίας μας προς όφελος των πελάτων μας. Παράλληλα στοχεύουμε στην ανάληψη καθοριστικού ηγετικού ρόλου στην ενίσχυση και ενδυνάμωση του νέου ασφαλιστικού τοπίου.

Της Γεωργίας Χαννή