You are here

Ελ. Κωνσταντίνου, CFA: Να εκσυγχρονιστούν οι εποπτικές αρχές

01/08/2021 06:45

Η άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας από τις Αρχές είναι σημαντική και πρέπει να συνδυάζεται με τη συνεχή αναμόρφωση του ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου, σύμφωνα με τις νομοθεσίες της ΕΕ και τη διεθνή πρακτική, αλλά και με τη συμβολή τους στη συνεχή αναβάθμιση του συστήματος επιμόρφωσης των επενδυτών, αναφέρει η νέα πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου  Χρηματοοικονομικών Αναλυτών (CFA Society Cyprus), Ελένη Κωνσταντίνου.

Σε συνέντευξή της στη StockWatch, η κ. Κωνσταντίνου σημειώνει ότι είναι, επίσης, απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των Εποπτικών Αρχών που θα βοηθήσει στην αύξηση της της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας, με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας και παράλληλα της διασφάλισης της προστασίας των επενδυτών και της υγιούς ανάπτυξης της οικονομίας».

Η κ. Κωνταντίνου σημειώνει ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει σχετική μείωση στον αριθμό εργαζομένων στον τραπεζικό κλάδο και ταυτόχρονα παρατηρείται αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένα στελέχη σε τομείς, όπως οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι εταιρικές αναδιαρθρώσεις, η κανονιστική συμμόρφωση, και η διαχείριση ρίσκο

Στη συνέντευξή της, η νέα πρόεδρος του CFA αναφέρεται στις δράσεις και τα πλάνα του Συνδέσμου αλλά και τις προκλήσεις του κλάδου.

Ακολουθεί η συνέντευξη.

Στόχοι και προκλήσεις

-Ποιοι οι στόχοι του CFA Society Cyprus και τα μελλοντικά πλάνα; 

-Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Χρηματοοικονομικών Αναλυτών (CFA Society Cyprus) είναι ο τοπικός σύνδεσμος στην Κύπρο, του Ινστιτούτου CFA, το οποίο εδρεύει στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ και αριθμεί πάνω από 168.000 μέλη σε όλο τον κόσμο, παρέχοντας σε εξειδικευμένους χρηματοοικονομικούς αναλυτές, κατόπιν απαιτητικών εξετάσεων, την κορυφαία πιστοποίηση CFA (Chartered Financial Analyst).

O ρόλος του CFA Society Cyprus είναι σημαντικός και πολύπλευρος. Επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στη διαρκή επιμόρφωση των µελών του, στην προώθηση βέλτιστων πρακτικών στον τομέα των επενδύσεων και στην παροχή τεχνογνωσίας σε χρηματοοικονομικά θέματα. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται, μεταξύ άλλων, η διοργάνωση διαλέξεων και σεμιναρίων σε θέματα που αφορούν στις εξελίξεις στον χρηματοοικονομικό τομέα, όπως τις κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις (Responsible Investing).

Ο Σύνδεσμος στοχεύει στην ορθολογιστική ανάπτυξη του χρηματοοικονομικού τομέα στην Κύπρο, εστιάζοντας σε τρεις πυλώνες: στην προώθηση της ανάπτυξης των επαγγελματιών του κλάδου, στην παροχή τεχνογνωσίας στις εποπτικές Αρχές και στο κράτος, και στην καταπολέμηση του οικονομικού αναλφαβητισμού. Συγκεκριμένα, για την ενίσχυση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στόχος παραμένει η επιμόρφωση των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τις βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες, μέσω σχετικών σεμιναρίων σε ιδιωτικά και δημόσια σχολεία, αλλά και η συνδρομή του Συνδέσμου στη δημιουργία εθνικής στρατηγικής για το θέμα αυτό.

Έχει επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της διαφάνειας και της ακεραιότητας του κλάδου, ώστε να επιτευχθεί η προβολή, αλλά και η αναβάθμιση των σχετικών υπηρεσιών στην Κύπρο.

-Ποιες είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις που έχετε να αντιμετωπίσετε ως νέα πρόεδρος του CFA;

-Η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε συλλογικά, ως διοικητικό συμβούλιο, είναι η συνέχιση και εδραίωση των δράσεων του Συνδέσμου που άρχισαν τα προηγούμενα χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό οι ενέργειες και το έργο μας να εξελίσσονται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, για να μπορούν να προσδώσουν αξία στα μέλη μας, στον χρηματοοικονομικό τομέα της Κύπρου, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία.

Η προηγούμενη χρονιά με την εκδήλωση της πανδημίας ανέδειξε τη σημασία της προσαρμοστικότητας, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Παραδοσιακά ο Σύνδεσμος πραγματοποιούσε αρκετές συναντήσεις, συνέδρια, σεμινάρια και εκδηλώσεις στη διάρκεια της χρονιάς, με στόχο την επιμόρφωση των μελών του αλλά και των επαγγελματιών του κλάδου. Σε μια χρονιά που αναμένεται να συνεχίσουν να υπάρχουν περιορισμοί στη φυσική παρουσία, καλούμαστε να αξιοποιήσουμε σε μεγάλο βαθμό την τεχνολογία για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων μας για στήριξη του χρηματοοικονομικού κλάδου. Σημαντικοί εταίροι σε αυτή την προσπάθεια αποτελούν το CFA Institute και το δίκτυο Συνδέσμων του διεθνώς, που μπορούν να παρέχουν τεχνογνωσία και τεχνική υποδομή για την επίτευξη των στόχων μας.

-Τι προβλήματα αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του κλάδου, τόσο διαχρονικά, όσο και ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας στην οικονομία;

-Τα επαγγέλματα στον κλάδο των χρηματοοικονομικών παραμένουν, διαχρονικά, σημαντικό κομμάτι της οικονομίας, αν και αυτό που παρατηρείται είναι η μετατόπιση στους τομείς με μεγαλύτερη ανάγκη στελέχωσης. Συγκεκριμένα, τα τελευταία χρόνια υπάρχει σχετική μείωση στον αριθμό εργαζομένων στον τραπεζικό κλάδο και ταυτόχρονα παρατηρείται αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένα στελέχη σε τομείς, όπως οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι εταιρικές αναδιαρθρώσεις, η κανονιστική συμμόρφωση, και η διαχείριση ρίσκου.

Σημαντική πρόκληση για τους επαγγελματίες του κλάδου αποτελεί το θέμα της εμπιστοσύνης των επενδυτών, αφού επηρεάζει την ομαλή λειτουργία των αγορών, με τεράστιες συνέπειες τόσο για τις εταιρείες, όσο για τους επενδυτές και την οικονομία γενικότερα. Οι εκάστοτε κρίσεις, συμπεριλαμβανομένης και της πανδημίας που βιώνουμε τώρα, τείνουν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο τόσο στις χρηματιστηριακές αγορές, όσο και στην οικονομική δραστηριότητα, και κατ’ επέκταση στην οικονομική ανάπτυξη. Είναι, λοιπόν, μέγιστης σημασίας οι θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τη διαχείριση επενδύσεων και κινδύνων, και την παροχή επενδυτικών συμβουλών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, να στελεχώνονται από καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες. Υπάρχουν σαφώς περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένους κλάδους και θέσεις, όπου είναι σημαντική η παρουσία πιστοποιημένων χρηματοοικονομικών αναλυτών με ευρεία γνώση, αλλά και πρακτική κατάρτιση στον τομέα των χρηματοοικονομικών και των επενδύσεων.

Χρειάζονται κρατικά κίνητρα και αποτελεσματική εποπτεία

-Υπάρχουν ενέργειες στις οποίες μπορεί να προβεί ή προβαίνει το κράτος για στήριξη και ανάπτυξη του τομέα;

-Οι μεγάλες προκλήσεις ενώπιον των οποίων βρίσκεται η Κύπρος, και ειδικότερα η κυπριακή οικονομία, καθιστούν την ανάγκη ανάκτησης της εμπιστοσύνης του κοινού στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στις εποπτικές του Αρχές ακόμη πιο επιτακτική. Οι ενέργειες που απαιτούνται μπορούν να συνοψιστούν σε δύο πυλώνες, τα κρατικά κίνητρα και την αποτελεσματική εποπτεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια γίνονται αρκετές προσπάθειες προς τη σωστή κατεύθυνση και αυτό πρέπει να συνεχιστεί.

Χρειάζονται οργανωμένες ενέργειες από πλευράς κράτους μέσω της παροχής κινήτρων και φορολογικών ελαφρύνσεων για στήριξη κυπριακών επιχειρήσεων, αλλά και προσέλκυση ξένων επενδύσεων σε τομείς που έχουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Ο τομέας των συλλογικών εναλλακτικών επενδύσεων είναι ένας ανερχόμενος τομέας για την Κύπρο, που μπορεί να προσφέρει αρκετές προοπτικές στο μέλλον για επαναλαμβανόμενα εισοδήματα. Επίσης, ο τομέας των νεοφυών επιχειρήσεων, ειδικά αυτών της τεχνολογίας, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να προωθήσουμε και να στηρίξουμε περισσότερο.

Η άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας από τις Αρχές είναι πολύ σημαντική και πρέπει να συνδυάζεται με τη συνεχή αναμόρφωση του ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου, σύμφωνα με τις νομοθεσίες της ΕΕ και τη διεθνή πρακτική, αλλά και με τη συμβολή τους στη συνεχή αναβάθμιση του συστήματος επιμόρφωσης των επενδυτών. Είναι, επίσης, απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των Εποπτικών Αρχών που θα βοηθήσει στην αύξηση της της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας, με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας και παράλληλα της διασφάλισης της προστασίας των επενδυτών και της υγιούς ανάπτυξης της οικονομίας.

Χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός

-Υπάρχει χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός στην Κύπρο; Τι σημαίνει αυτό και τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί; Πώς μπορεί να συμβάλει ο CFA;

-Είναι γεγονός πως οι γνώσεις του πληθυσμού σε θέματα οικονομίας και χρηματοοικονομικών είναι περιορισμένες. Πρόσφατη έρευνα που εκπονήθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου επιβεβαίωσε πως μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού της Κύπρου παρουσιάζει σημαντικές αδυναμίες στην κατανόηση βασικών οικονομικών και χρηματοοικονομικών εννοιών, όπως ο υπολογισμός του επιτοκίου, ο ανατοκισμός, οι επιπτώσεις του πληθωρισμού, και η σημασία της διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου. Ως αποτέλεσμα, πολλά άτομα αντιμετωπίζουν προβλήματα με το χρέος, την αποταμίευση, τις επενδύσεις, αλλά και τον προγραμματισμό για το μέλλον, και ειδικότερα τη συνταξιοδότησή τους.

Ως Σύνδεσμος έχουμε αναλάβει πρωτοβουλία εκπαίδευσης του κοινού για τις βασικές αρχές των χρηματοοικονομικών, αρχίζοντας πρώτα από τους εφήβους, οι οποίοι ενδέχεται σύντομα να αρχίσουν να λαμβάνουν τις πρώτες χρηματοοικονομικές αποφάσεις, έχοντας τον μεγαλύτερο επενδυτικό ορίζοντα, κάτι που σημαίνει ότι οι αποφάσεις αυτές δύναται να έχουν και τον μεγαλύτερο αντίκτυπο. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας έχουν πραγματοποιηθεί παρουσιάσεις σε περισσότερους από 2,000 μαθητές σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία από το 2018 μέχρι σήμερα.

Στόχος μας είναι σε λίγα χρόνια να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ενημερωτικά σεμινάρια σε διάφορες ομάδες πληθυσμού, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε ομάδας. Θεωρούμε ότι η χρηματοοικονομική εκπαίδευση θα πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης και να εμπλουτίζεται σταδιακά, αλλά και να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες της κάθε ηλικιακής ομάδας.

-Σε ότι αφορά στις πρακτικές στον χρηματοοικονομικό τομέα της Κύπρου, τι ρόλο διαδραματίζουν τα επαγγελματικά πρότυπα, η ηθική και η ακεραιότητα;

-Η επαγγελματική ηθική και δεοντολογία στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα αποτελούν το σημαντικότερο, ίσως, προσόν που πρέπει να κατέχουν οι επαγγελματίες του κλάδου. Πάγια θέση του Συνδέσμου είναι ότι δεν μπορεί να καλλιεργηθεί σωστή επενδυτική κουλτούρα, χωρίς να υπάρχει εμπιστοσύνη στους επαγγελματίες του κλάδου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναλαμβάνουμε πολλαπλές δράσεις για την προώθηση της ηθικής, της ακεραιότητας της αγοράς και των επαγγελματικών προτύπων, τα οποία μπορούν να συμβάλουν συλλογικά στη βελτίωση και τον ορθολογισμό του ευρύτερου κλάδου των επενδύσεων.

Μέσω της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης, στοχεύουμε στην ανάπτυξη εξειδικευμένων επαγγελματιών, προωθώντας τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας, εκπαίδευσης και επαγγελματικής αριστείας.  

-Πόσα είναι τα μέλη του CFA;

-Ο Σύνδεσμος αριθμεί σήμερα περίπου 200 μέλη τα οποία έχουν όλα αποκτήσει την πιστοποίηση του CFA Institute. Επίσης, υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από υποψήφιους για την απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου CFA. Συγκεκριμένα, έχουν εγγραφεί μέχρι στιγμής γύρω στα 350 άτομα για τις εξετάσεις του τίτλου για το έτος 2021.

Οι εγκεκριμένοι χρηματοοικονομικοί αναλυτές, είναι οι πλέον καταρτισμένοι επαγγελματίες σε θεωρητικό, αλλά και πρακτικό επίπεδο, για να ασχολούνται με θέματα σχετικά µε τη χρηματοοικονομική επιστήμη, και ειδικότερα τις επενδύσεις.

Της Γεωργίας Χαννή