You are here

Επικρίσεις για το Υπ. Εργασίας – προειδοποίηση για την ΕΤΥΚ

25/09/2002 13:32
Συνέντευξη με τον ΓΔ του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών

Το μήνυμα είναι σαφές, σαφέστατο, και όποιος θέλει ακούει... όποιος θέλει καταλαβαίνει... Τα συμπεράσματα «πίσω από τις λέξεις» αποτελεί πολλές φορές για τον κάθε αναγνώστη, την ουσία κάθε είδησης και κάθε ρεπορτάζ. Πολύ δε περισσότερο, στην περίπτωση μιας συνέντευξης όταν ο φιλοξενούμενος, κωδικοποιεί και διατυπώνει με διπλωματικό και εύσχημο τρόπο – για τους δικούς του λόγους... – τα μηνύματα που θέλει να στείλει στον «ενδιαφερόμενο» αποδέκτη.

Η εισαγωγή αυτή, ισχύει απόλυτα στη συνέντευξη που παρουσιάζει σήμερα η Stockwatch, με τον Γενικό Διευθυντή του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου (ΣΕΤΚ). Μέσα από συνέντευξη που εξελίχθηκε ενίοτε, σε διάλογο και ενίοτε σε συζήτηση και διάρκησε σχεδόν δύο ώρες, θα ήταν δύσκολο να μεταφερθεί αυτούσια και ολόκληρη...

Τα μηνύματα όμως, είναι πολλά, αλλά σαφέστατα και είναι σίγουρο ότι θα φθάσουν στους αποδέκτες: Στη συγκεκριμένη περίπτωση την συνδικαλιστική οργάνωση των τραπεζοϋπαλλήλων ΕΤΥΚ, αλλά και το υπουργείο Εργασίας.

Κατά πρώτον, για την ηγεσία των τραπεζοϋπαλλήλων: «Η ηγεσία της ΕΤΥΚ θα πρέπει να αφήσει τις Διευθύνσεις να παίρνουν τις διευθυντικές αποφάσεις», τονίζει ουκ ολίγες φορές ο ΓΔ του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο με τη λήξη της παρούσας συλλογικής σύμβασης, οι Τράπεζες να θέσουν επιτακτικά το θέμα «επιστροφής» των εξουσιών, που υποστηρίζουν ότι αποτελεί αποκλειστικό τους προνόμιο.

Κατά δεύτερον προς το υπουργείο Εργασίας: Σεβαστή μεν, η απόφαση του να δεχθεί τις θέσεις της ΕΤΥΚ στο θέμα της εγκατάστασης των λογισμικών προγραμμάτων, αλλά ωστόσο, παραμένει ανοικτή πληγή και «πολεμικό πεδίο» για την επόμενη σκληρή αντιπαράθεση που θα ακολουθήσει με βεβαιότητα, στο σύντομο μέλλον.

«Δεν ήταν σωστή η προσέγγιση του Υπουργείου. Το Υπουργείο θα ‘πρεπε να λάβει σοβαρά υπόψη του τις συνθήκες της Κυπριακής αγοράς, τις συνθήκες κερδοφορίας των Τραπεζών και τις γρήγορα και αρνητικά εναλλασσόμενες τραπεζικές συνθήκες διεθνώς, τη φιλελευθεροποίηση των επιτοκίων, τον οξύ ανταγωνισμό και την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ», υποστηρίζει ο ΓΔ του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών και προσθέτει: «Δεν είναι δυνατόν, το λογισμικό πρόγραμμα να είναι θέμα συγκατάθεσης της ΕΤΥΚ από τη στιγμή που δεν επηρεάζονται τα συμφέροντα του προσωπικού, αλλά αντίθετα αυξάνει τη παραγωγικότητα, την απόδοση και δημιουργεί τις συνθήκες για αύξηση των απολαβών του προσωπικού».


Ακολουθεί η συνέντευξη με τον Γενικό Διευθυντή του Κυπριακού Εμπορικού Συνδέσμου Τραπεζών Γιώργο Χατζηαναστασίου:

Ερ.: Ο ΓΓ της ΕΤΥΚ σε συνέντευξη του στη Stockwatch, επικρίνει τις Τράπεζες για λανθασμένες αποφάσεις, κακές επενδύσεις, έλλειψη διαφάνειας, κλειστά κυκλώματα, τα οποία όπως υποστηρίζει, οδηγούν στη μη επιβίωση των τραπεζών. Το σχόλιο σας.

Απ.:
Θέλω να ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι σέβομαι απόλυτα και υποστηρίζω το συνδικαλιστικό κίνημα και δεν θα ήθελα ως Σύνδεσμος Εμπορικών Τραπεζών να έρθω σε αντιπαράθεση με την ηγεσία της ΕΤΥΚ. Αλλά πρέπει να πω ότι οι ισχυρισμοί του κ. Χατζηκωστή ουδόλως ευσταθούν και ουδόλως ανταποκρίνονται στη πραγματικότητα. Ίσως βέβαια να μην γνωρίζει όλα τα δεδομένα και τα δεδομένα που εμείς γνωρίζουμε.

Παρόλο που δεν είναι θέμα που αφορά τον Εμπορικό Σύνδεσμο εντούτοις πρέπει να παρατηρήσω ότι η ΕΤΥΚ έχει ακολουθήσει μια πολύ σκληρή τακτική, και δεν αναφέρομαι στην αμοιβή του προσωπικού και στους όρους εργασίας – αυτά είναι αναφαίρετο δικαίωμα της και δεν αμφισβητείται – αλλά αυτό που αφορά τη συγκέντρωση προνομίων της διεύθυνσης στα χέρια της. Δηλαδή, έχει αποκτήσει εξουσία εν σχέση με τη λήψη διοικητικών διευθυντικών αποφάσεων, κεφάλαιο που ουσιαστικά δεν της ανήκει. Εξουσίες που αφορούν την από κοινού συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων με τις Διοικήσεις και τις Διευθύνσεις, είναι καθοριστικής και κρίσιμης σημασίας για την επέκταση, τη κερδοφορία των τραπεζών, ακόμη και για την εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας και λογισμικών προγραμμάτων.

Ερ.: Συγκεκριμένα...

Απ.:
Δεν είναι ορθό η ΕΤΥΚ να καθορίζει π.χ. τον αριθμό των νέων θέσεων που θα έχουν η κάθε τράπεζα ξεχωριστά. Αυτό είναι καθαρά θέμα της κάθε Διεύθυνσης. Τα νέα πρόσωπα που θα έρθουν σε θέσεις στις τράπεζες δεν είναι μέλη της ΕΤΥΚ, άρα ποιο σκοπό εξυπηρετεί... Αντίθετα αυξάνεται το κόστος στις Τράπεζες και μειώνεται η κερδοφορία με αντίκτυπο στην μελλοντική αμοιβή του υφιστάμενου προσωπικού.

Κρίσιμο παράγοντα για τις τράπεζες αποτελεί επίσης η αύξηση της απόδοσης και της παραγωγικότητάς τους και όχι ο πρόσθετος αριθμός προσωπικού. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να εισαχθεί μαζικά υψηλή τεχνολογία, γεγονός που θα αυξήσει την παραγωγικότητα και την απόδοση του υφιστάμενου προσωπικού, το οποίο θα μπορεί στη συνέχεια να διεκδικήσει αυξημένες απολαβές δικαιολογημένα. Δεν πρέπει η υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας να εξαρτάται από την ΕΤΥΚ αν αυτό δεν επηρεάζει τα συμφέροντα του υφιστάμενου προσωπικού.

Προαγωγές. Απ’ ότι πληροφορούμαι και εδώ θα πρέπει να υπάρξει κάποια συγκατάθεση, κάποια ενημέρωση της ΕΤΥΚ για το ποιοι θα προαχθούν. Μα αυτό είναι δικαίωμα και αρμοδιότητα της διοίκησης και της κάθε διεύθυνσης, δεν είναι αρμοδιότητα της ΕΤΥΚ για το ποίοι κρίνονται με τα κριτήρια των διευθύνσεων, άξιοι να προαχθούν...

Ερ.: Να σας διακόψω. Η ΕΤΥΚ υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν κριτήρια προαγωγών, κάτι που αν υπήρχε θα εξουδετέρωνε αυτό το ρόλο που λέτε ότι έχει η ΕΤΥΚ και έτσι δεν θα είχε κανένα λόγο παρέμβασης. Εκτός κι αν υπήρχαν αναξιοκρατικές προαγωγές και αδικίες...

Απ.: Λυπούμαι, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι Τράπεζες ως σοβαροί οργανισμοί με παράδοση δεν έχουν κριτήρια και ότι αυτά δεν είναι αξιοκρατικά. Και ο λόγος που το λέω είναι, ότι δεν συμφέρει στις Διοικήσεις και τους μετόχους μιας τράπεζας να μην επιλέγουν με αξιοκρατικά κριτήρια, διότι στο τέλος-τέλος, δεν θα έχουν την απόδοση, δεν θα έχουν τα κέρδη, δεν θα έχουν την επιτυχία...

Ερ.: Ναι, αλλά αυτά τα κριτήρια δεν είναι γνωστά. Άρα ποιος μπορεί να κρίνει αν τηρούνται πάντοτε αξιοκρατικά κριτήρια ή μη.

Απ.:
Δεν ξέρω χώρα στο κόσμο στην οποία μία τράπεζα να μην έχει κριτήρια αξιολόγησης. Αυτό είναι προνόμιο της Διεύθυνσης, αλλά δεν πρέπει αυτά τα κριτήρια να υπόκεινται στην έγκριση της οποιασδήποτε ηγεσίας της ΕΤΥΚ.

Ερ. Να προχωρήσουμε με τη θέση σας περί της συγκέντρωσης, όπως λέτε, των διευθυντικών προνομίων στα χέρια της ΕΤΥΚ, αναφορικά με διοικητικές αποφάσεις. Έχετε αναφερθεί στις προαγωγές, στην εισαγωγή υψηλής τεχνολογίας, στον καθορισμό των νέων θέσεων εργασίας.

Απ.:
Ναι, ένα άλλο θέμα είναι οι μετατάξεις προσωπικού, από ένα τμήμα σε άλλο τμήμα, από ένα παράρτημα σε άλλο, από μια πόλη σε άλλη πόλη. Οι μεταθέσεις επίσης. Όλες περνούν μέσα από μηχανισμούς διαβούλευσης και δεν ξέρω πώς δουλεύει αυτή η διαβούλευση, αλλά όλες αυτές οι αποφάσεις υπόκεινται σε κάποια διαδικασία με την ΕΤΥΚ ενώ είναι προνόμια των διοικήσεων διευθύνσεων.

Η ρύθμιση των υπερωριών. Κατανοώ και αναγνωρίζω, ότι κάθε συνδικαλιστική οργάνωση έχει κάθε δικαίωμα και υποχρέωση να διαπραγματευθεί για την αμοιβή που θα έχει η κάθε υπερωρία και τους όρους της υπερωριακής απασχόλησης. Δεν μπορεί όμως να λέει στην κάθε τράπεζα, μόνο δύο ημέρες την εβδομάδα. Δηλαδή, αν η τράπεζα έχει ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση για 3 ή 4 φορές την εβδομάδα και εφόσον πληρώνει και αμείβει το προσωπικό της, αυτό είναι δικαίωμα της δικής της διεύθυνσης να αποφασίσει. Σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες αυτά είναι θέματα που ανήκουν στις διευθύνσεις των τραπεζών, στα πλαίσια βεβαίως των διεθνών συμβάσεων εργασίας, χωρίς μηχανισμούς συγκατάθεσης και είναι με τις τράπεζες αυτών των χωρών που θα ανταγωνιστούμε για επιβίωση.

Έκτακτη απασχόληση. Πρέπει να είναι γνωστόν στην ηγεσία της ΕΤΥΚ ότι ο όγκος εργασίας των τραπεζών μας κυμαίνεται λόγω του τουρισμού, ο οποίος έχει όπως όλοι γνωρίζουμε μεγάλη σημασία για την κυπριακή οικονομία γενικότερα. Κάποιες εποχές είναι αυξημένος ο όγκος εργασίας και οι τράπεζες ζητούν, αντί να προσλαμβάνουν ολόχρονα αυτό το προσωπικό, να υπάρχει έκτακτη απασχόληση για αυτούς μόνον τους μήνες αιχμής για να μην αυξάνουν το κόστος λειτουργίας τους αχρείαστα. Δεν ενοχλεί τις Τράπεζες αν το προσωπικό αυτό ανήκει στην ΕΤΥΚ. Γίνεται ολόκληρος «πόλεμος» για τους μήνες που θα έχουν οι τράπεζες αυτό το δικαίωμα. Μα γιατί 2, 3, ή 4 μήνες; O τουρισμός μας διαρκεί επτά – οκτώ μήνες. Αυτό αποτελεί δικαίωμα της Διεύθυνσης να αποφασίσει, για να μην έχει αυξημένα κόστα. Για να μην κατανέμει, αυτό που εγώ αποκαλώ το«μοίρασμα της πίττας» σε περισσότερο μόνιμο προσωπικό και να αυξήσει το κόστος λειτουργίας της μειώνοντας και την ανταγωνιστικότητα των τραπεζών.

Το θέμα της μερικής απασχόλησης. Σύντομα, θα υπάρξει νομοθετική πρόνοια στα πλαίσια της ευρωπαϊκής οδηγίας. Είναι γνωστόν ότι στις τράπεζες, όπως και σε άλλες εταιρείες και επιχειρήσεις, υπάρχει μια διακύμανση στον όγκο εργασίας στη διάρκεια της ημέρας, της εβδομάδας. Επομένως, ποιο είναι το πρόβλημα να επιτραπεί η μερική απασχόληση στις ώρες ανάγκης που έχουν οι τράπεζες ούτως ώστε να μην αναγκάζονται να εργοδοτούν ολοήμερα και ολόχρονα, νέο μόνιμο προσωπικό αυξάνοντας το εργατικό κόστος αχρείαστα και μειώνοντας την ανταγωνιστικότητα τους σε σχέση με ξένες τράπεζες.

Δεν υπάρχει ένσταση, αν αυτό το προσωπικό της μερικής απασχόλησης, θέλει να ανήκει στην ΕΤΥΚ, όπως συμβαίνει και με το προσωπικό έκτακτης απασχόλησης. Δεν πρέπει να στερείται από τη Διεύθυνση το δικαίωμα και η υποχρέωση έναντι των μετόχων της τράπεζας, να λαμβάνει και να υλοποιεί αποφάσεις που έχουν στόχο την αύξηση της κερδοφορίας, τη μείωση της λειτουργικών κόστων, την αύξηση της παραγωγικότητας και της απόδοσης. Για το θέμα αυτό θα υπάρχει σύντομα και νομοθετική πρόνοια που να επιτρέπει τέτοια εργοδότηση.

Οι εμπειρογνώμονες. Δεν ξέρω μεγάλη εταιρεία ή επιχείρηση στον κόσμο που να μην έχει ανάγκη την εργοδότηση εμπειρογνωμόνων. Γιατί και αυτό να υπόκειται, σε διαπραγμάτευση, διαβούλευση και συγκατάθεση της ΕΤΥΚ εφόσον δε επηρεάζει με κανένα τρόπο τα συμφέροντα του προσωπικού των Τραπεζών.

Το πλέον σημαντικό και το οποίο ενδεχομένως να αποτελέσει και νέο στοιχείο αντιπαράθεσης είναι η αγορά λογισμικών προγραμμάτων. Οι Τράπεζες είναι τεράστιοι οικονομικοί οργανισμοί και έχουν (δεν μπορούν να μην έχουν) ανάγκη για συνεχή ανανέωση των λογισμικών τους προγραμμάτων. Αυτά στοιχίζουν εκατοντάδες χιλιάδες λίρες, αλλά αυξάνουν σημαντικότατα την απόδοση του προσωπικού και την παραγωγικότητα, γεγονός που είναι προς όφελος του προσωπικού για τις μελλοντικές απολαβές τους. Δυστυχώς δεν μπορεί αυτά τα προγράμματα να τα αναπτύξει το προσωπικό των τραπεζών διότι πρόκειται για εξειδικευμένα προγράμματα. Γιατί να χρειάζεται η συγκατάθεση της ΕΤΥΚ;

Ερ.: Για το τελευταίο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα περιγράφετε, υποστηρίζει ο ΓΓ της ΕΤΥΚ Λοίζος Χατζηκωστής, τονίζοντας ότι αν στόχος ήταν η ανανέωση των λογισμικών προγραμμάτων η Οργάνωση δεν θα είχε κανένα πρόβλημα.

Απ.: Πρόθεση των Τραπεζών είναι η συνεχής αγορά λογισμικών προγραμμάτων, διότι στόχος είναι η αύξηση της παραγωγικότητας που ευνοεί και το προσωπικό και βεβαίως για την εγκατάσταση των λογισμικών πρέπει να έρθουν και οι εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες για να τα εγκαταστήσουν. Δεν πρέπει να είναι θέμα αυτό διαπραγμάτευσης και αντιπαράθεσης με την ΕΤΥΚ. Αυτοί θα ‘ρθουν, θα τα εγκαταστήσουν και θα φύγουν. Έγινε και στο παρελθόν και βεβαίως όχι σε μια τράπεζα, αλλά σε όλες.

Δεν είναι σωστό για την ηγεσία της ΕΤΥΚ να εμποδίσει την εισαγωγή υψηλής τεχνολογίας. Διότι είναι ο μόνος τρόπος για οποιαδήποτε επιχείρηση να μπορέσει να ανταγωνιστεί με τις ευρωπαϊκές επιχειρηματικές μονάδες. Δεν έχει άλλο τρόπο.

ΜΗΝΥΜΑ....

Ερ.: Έχω την αίσθηση ότι όλα αυτά που τώρα περιγράψατε εκτενέστατα, αποτελούν ένα μήνυμα προς την ηγεσία της ΕΤΥΚ.

Απ.:
Είναι γεγονός ότι η ηγεσία της ΕΤΥΚ πρέπει να καταλάβει ότι οι καιροί έγιναν πολύ πιο δύσκολοι για τις Τράπεζες... Υπάρχει οξύτατος ανταγωνισμός. Πρέπει καθαρά τα προνόμια της Διεύθυνσης και των Διοικήσεων των τραπεζών να τα αφήσουν στις Διοικήσεις και στις Διευθύνσεις.

Έχουν κάθε δικαίωμα και μάλιστα λέγω και υποχρέωση να διαπραγματευτούν, να διεκδικήσουν ακόμη και δυναμικά τους όρους εργασίας, τις συνθήκες εργασίας, το μισθολόγιο, τις αυξήσεις. Δεν είναι όμως σωστό, σε περιόδους γρήγορων διαρθρωτικών και παγκόσμιων αλλαγών να θέλουν να παίρνουν από κοινού τις αποφάσεις που πρέπει να παίρνουν οι Διοικήσεις. Εν πάση περιπτώσει, τι μένει στις Διοικήσεις να αποφασίζουν. Αν από τις 12 στρατηγικές αποφάσεις της Διοίκησης οι 8 ή 9 αποφάσεις χρειάζονται συγκατάθεση, διαβούλευση, ή διαπραγμάτευση, νομίζω ότι έχει περιοριστεί σημαντικά ο κύκλος του ρόλου της Διεύθυνσης. Οι Managers πρέπει να παραμείνουν Managers και όχι administrators, όπως στον δημόσιο τομέα, ένας μηχανισμός που είναι γραφειοκρατικός, δυσκίνητος και που δεν οδηγεί πάντοτε στις σωστές αποφάσεις. Που είναι άραγε η ευελιξία που πρέπει να χαρακτηρίζει τις επιχειρήσεις, τις μεγάλες εταιρείες, τους τραπεζικούς οργανισμούς...

Ερ.: Τι πρέπει να γίνει;

Απ.:
Ο κάθε ένας πρέπει να περιοριστεί στις δικές του αρμοδιότητες. Ο συνδικαλισμός είναι ίσως ο πιο σημαντικός παράγοντας και θεσμός που έχει βελτιώσει δικαίως και σημαντικά το βιοτικό επίπεδο, την ευημερία, τη διαβίωση των εργαζομένων, αλλά από την άλλη, πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουν αλλάξει οι καιροί και ο ανταγωνισμός είναι οξύτατος για πολλές επιχειρήσεις και το ίδιο ισχύει και για τις Τράπεζες και θα πρέπει να αφήσουν τις διοικητικές, αποφάσεις στις διευθύνσεις των τραπεζών για το καλό και του ιδίου του προσωπικού.

Ερ.: Θεωρείτε ότι οι τράπεζες έχουν εκσυγχρονιστεί στο βαθμό που θα έπρεπε; Η ΕΤΥΚ, δια του επικεφαλής της ηγεσίας της, υποστηρίζει ότι αποτελεί αδήριτη αναγκαιότητα η αλλαγή του τρόπου σκέψης των διοικήσεων, τον εκσυγχρονισμό τους.

Απ.:
Μα ο εκσυγχρονισμός παρόλο που είναι συνεχής στις Τράπεζες προσκρούει σε κάποια περιοριστικά δεδομένα των συλλογικών συμβάσεων, τα οποία εξελίχθηκαν σε παρά πολλά χρόνια. Το πρόβλημα είναι ότι η ηγεσία της ΕΤΥΚ πρέπει να αναθεωρήσει τις προσεγγίσεις της και να δώσει την ευελιξία στη Διεύθυνση, να λαμβάνει εκείνη, που είναι άλλωστε η καθ’ ύλην αρμόδια, τις διευθυντικές αποφάσεις. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις τράπεζες.

Και λέγω ότι πρέπει να αντιληφθούν ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει, ότι οι καιροί έχουν αλλάξει. Και ότι πρέπει να αναπροσαρμόσουν τις πολιτικές τους. Πρέπει να αφήσουν τις τράπεζες μόνες τους να λαμβάνουν τις διευθυντικές αποφάσεις εφόσον δεν θίγουν τα συμφέροντα του προσωπικού. Αυτό είναι το μέλλον, το συμφέρον των τραπεζών και του προσωπικού μακροπρόθεσμα.

Θα ήθελα να διευκρινίσω στο σημείο αυτό, ότι οι τράπεζες τεχνολογικά και οργανωτικά έχουν εκσυγχρονιστεί, σε ορισμένες περιπτώσεις πολύ πριν από άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται.

Ερ.: Επομένως το αίτημα της ΕΤΥΚ να μετέχει ένα μέλος της οργάνωσης στα Διοικητικά Συμβούλια της κάθε τράπεζας, θέμα που πρόβαλλε στα αιτήματα της συνδικαλιστικής πλευράς για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης - αλλά τελικά δεν προχώρησε - απορρίπτεται ασυζητητί.

Απ.:
Αυτό είναι θέμα του Εργοδοτικού Συνδέσμου να αποφασίσει και δεν αφορά τον Εμπορικό Σύνδεσμο Τραπεζών.

Ερ.: Η προσωπική σας άποψη;

Απ.:
Έχει και θετικά και αρνητικά. Προσωπικά δεν θα με ενοχλούσε, διότι είναι ένας τρόπος να είναι ενήμερη η συντεχνία για τα προβλήματα, τις αποφάσεις, να συμμετέχουν, να δίνουν μια άποψη δική τους στα Δ.Σ.

Αυτό ίσως να αποτελεί και το επιστέγασμα της ωρίμανσης των πολιτικών της συνδικαλιστικής πλευράς. Δηλαδή να δώσουν τα διευθυντικά προνόμια στη Διεύθυνση, όλα τα προνόμια που έχουν πάρει ύστερα από πάρα πολλά χρόνια και να ζητήσουν τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια. Το θέμα όμως αυτό αφορά τον Εργοδοτικό Σύνδεσμο Τραπεζών.

Ερ.: Διερωτώμαι αν οι ηγεσίες, οι Διοικήσεις και οι Διευθύνσεις των τραπεζών έχουν και σε ποιο βαθμό εκσυγχρονιστεί. Ενδεικτικά αναφέρω τη μείωση των λειτουργικών δαπανών...

Απ.:
Έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα. Δεν δημιουργούνται πλέον νέα παραρτήματα, μια απόδειξη προσπαθειών για μείωση του κόστους, το οποίο επίσης επιχειρούν να μειώσουν με τις Αυτόματες Ταμειακές Μηχανές, με την εισαγωγή τεχνολογίας, λογισμικών προγραμμάτων, νέων προϊόντων. Αλλά είπαμε προσκρούουν, σε αρκετές περιπτώσεις, στις πολιτικές της ΕΤΥΚ...

ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ερ.: Μα αν δεν κάνω λάθος - και δεν κάνω – υπάρχει και σχετική απόφαση του υπουργείου Εργασίας το οποίο δικαιώνει τη θέση της ΕΤΥΚ, ότι δηλαδή χρειάζεται η συγκατάθεση της ΕΤΥΚ για την εφαρμογή και εγκατάσταση των λογισμικών προγραμμάτων. Άρα...

Απ.:
Πιστεύω ότι δεν είναι ορθή η απόφαση του υπουργείου Εργασίας. Η τράπεζα μέλος μας, δεν το έχει αποδεχθεί και αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε μια τράπεζα, συμβαίνει σε πολλές τράπεζες. Οι τράπεζες όμως είναι ομόγνωμες και ομόφωνες σε αυτό το θέμα: Δεν είναι θέμα της συντεχνίας είναι θέμα της Διεύθυνσης, εφόσον δεν θίγει τα συμφέροντα του προσωπικού.

Ερ.: Θεωρείτε ότι η απόφαση του υπουργείου Εργασίας ήταν μεροληπτική;

Απ.:
Δεν πιστεύω ούτε και θέλω να χρησιμοποιήσω τέτοιο όρο. Πιστεύω όμως ότι δεν ήταν ορθή η απόφαση. Δεν είναι δυνατόν, το λογισμικό πρόγραμμα να είναι θέμα συγκατάθεσης της ΕΤΥΚ από τη στιγμή που δεν επηρεάζονται τα συμφέροντα του προσωπικού, αλλά αντίθετα αυξάνει τη παραγωγικότητα, την απόδοση και δημιουργεί τις συνθήκες για αύξηση των απολαβών του προσωπικού.

Ερ.: Λανθασμένη θεωρείτε, ως Σύνδεσμος Εμπορικών Τραπεζών, τη γενικότερη στάση και τις αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης;

Απ.:
Να σας πω. Δεν ήταν σωστή η προσέγγιση του Υπουργείου. Το Υπουργείο θα ‘πρεπε να λάβει σοβαρά υπόψη του τις συνθήκες της Κυπριακής αγοράς, τις συνθήκες κερδοφορίας των Τραπεζών και τις γρήγορα και αρνητικά εναλλασσόμενες τραπεζικές συνθήκες διεθνώς, τη φιλελευθεροποίηση των επιτοκίων, τον οξύ ανταγωνισμό και την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το ορθό. Πρέπει όμως να πω ότι οι αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας ήταν και είναι πάντοτε σεβαστές. Αυτή είναι και η θέση του Εργοδοτικού Συνδέσμου Τραπεζών.

Ερ.: Αν σωστά ερμηνεύω όλα όσα είπατε, μέχρι τώρα, οι Τράπεζες πρόκειται να θέσουν το θέμα του διαχωρισμού των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων μεταξύ των Διευθύνσεων – ΕΤΥΚ, στις συνομιλίες στην επόμενη συλλογική σύμβαση.

Απ.:
Αυτό αφορά τον Εργοδοτικό Σύνδεσμο Τραπεζών να αποφασίσει. Η ανησυχία μου, προσωπικά, είναι μήπως η ΕΤΥΚ δημιουργήσει δυναμική αντιπαράθεση για το θέμα των λογισμικών προγραμμάτων, διότι αντιλαμβάνομαι υπάρχει μια έμμεση απειλή...

Ο λόγος που δέχθηκα να δώσω τη συνέντευξη και να σας μιλήσω με ειλικρίνεια και για το καλό του προσωπικού των τραπεζών, είναι γιατί πιστεύω ακράδαντα πως μόνο οφέλη θα προκύψουν για όλους αν η ΕΤΥΚ επαναξιολογήσει τις πολιτικές της σύμφωνα με τα νέα δεδομένα: του οξύτερου ανταγωνισμού, της ένταξης στην Ε.Ε., της πλήρους φιλελευθεροποίησης των επιτοκίων, της σμίκρυνσης των περιθωρίων κέρδους των τραπεζών, της διεθνούς ύφεσης κ.λ.π.

Εξάλλου, οι τράπεζες, όπως είπα και προηγουμένως, είναι κτήμα του λαού, δεν είναι οικογενειακές επιχειρήσεις όπως συμβαίνει σε κάποιες άλλες χώρες της Ευρώπης. Ανήκουν σε όλους. Κρίσιμο στοιχείο επίσης, είναι το αντίλεκτο γεγονός ότι οι τράπεζες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας και θα πρέπει να τις διαφυλάξουμε πάση θυσία.

Και εδώ έχει σημαντικό ρόλο η πολιτική που θα ακολουθήσει η ΕΤΥΚ, όπως ασφαλώς και οι Διευθύνσεις και το Υπουργείο Εργασίας. Η Διεύθυνση λέει προς την ΕΤΥΚ έχετε κάθε δικαίωμα να ζητήσετε, να απαιτήσετε, να συζητήσετε, να βελτιώσετε τους όρους και τις συνθήκες εργασίας σας, αλλά αφήστε τις Διοικήσεις να παίρνουν τις διευθυντικές αποφάσεις.

Ερ.: Το προσωπικό των τραπεζών ένα πράγμα ουσιαστικά το ενδιαφέρει: Η διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν απολύσεις και ότι το προσωπικό δεν πρόκειται να επωμιστεί τις όποιες αρνητικές συνέπειες από την κρίση που διέρχεται ο τραπεζικός τομέας.

Απ.:
Από τις πληροφορίες μου δεν υπάρχει καμία πρόθεση απόλυσης προσωπικού, και άρα δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία. Αντιθέτως, οι τράπεζες λόγω των μελλοντικών αναγκών τους προσλαμβάνουν νέο προσωπικό, έστω και πολύ περιορισμένο πλέον εξαιτίας των σημερινών συνθηκών και των αρνητικών παραγόντων που επενεργούν.

Είναι όμως σημαντικό να αναφέρω ότι η ηγεσία της ΕΤΥΚ θα πρέπει να αφήσει τις Διευθύνσεις να παίρνουν τις διευθυντικές αποφάσεις, διαφυλάττοντας την ανταγωνιστικότητα του τραπεζικού μας συστήματος για να μπορούν να ανταγωνιστούν και να μην είναι εύκολη η εξαγορά ή συγχώνευση τους στο μέλλον.

Του Κυριάκου Κυριακίδη