You are here

Φ. Σαββίδης, ΤΕΠΑΚ: Σε πορεία επανεκκίνησης το ΤΕΠΑΚ

09/10/2021 06:00

Το ΤΕΠΑΚ βρίσκεται σε πορεία επανεκκίνησης θέτοντας συγκεκριμένους στόχους προς υλοποίηση το επόμενο διάστημα, αναφέρει στη συνέντευξή του στη StockWatch ο νέος πρόεδρος του ΤΕΠΑΚ, Φρίξος Σαββίδης.

Ο κ. Σαββίδης αναφέρεται στους στρατηγικούς στόχους του πανεπιστημίου, στις προτεραιότητες του συμβουλίου, αλλά και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Κάνει αναφορά ακόμη στο επίπεδο εκπαίδευσης στην Κύπρο.

Σε ότι αφορά τις προτιμήσεις των φοιτητών στα προγράμματα σπουδών, σημειώνει ότι για το 2021 οι πρώτες επιλογές ήταν το πτυχίο Λογοθεραπείας/ Λογοπαθολογίας του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης, το πτυχίο Νοσηλευτικής και το πτυχίο Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ.

Επισημαίνει ότι όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου είναι ιδιαίτερα δημοφιλή, όπως προγράμματα της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας, Γεωτεχνικών Επιστημών, Μηχανικής και Τεχνολογίας, Καλών & Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Ακολουθεί η συνέντευξη

-Ποιες οι προκλήσεις για το ΤΕΠΑΚ εν μέσω πανδημίας και της επιστροφής των φοιτητών με φυσική παρουσία;

-Είναι κοινά αποδεκτό ότι η πανδημία έχει επιφέρει σημαντικές ανακατατάξεις, εκτός από την υγεία και σε διάφορους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας, επηρεάζοντας άμεσα την ποιότητα ζωής των πολιτών. Για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, οι προκλήσεις εν μέσω πανδημίας είναι ποικίλες και αφορούν πρώτα και κύρια, την ασφαλή επάνοδο των φοιτητών και του προσωπικού μας στους χώρους διδασκαλίας, μετά το διάλειμμα των θερινών διακοπών.

Το Πανεπιστήμιο μας εξέτασε ενδελεχώς τις διαθέσιμες επιλογές σε σχέση με την επιστροφή των φοιτητών και κατέληξε στην απόφαση της δια ζώσης διδασκαλίας και παρακολούθηση μαθημάτων, για διδακτικό προσωπικό και φοιτητές που κατέχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης από την ασθένεια covid-19. Η απόφαση αυτή της Συγκλήτου, αφενός δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας για όσους επιστρέφουν στους χώρους του Πανεπιστημίου και προστατεύει τη δημόσια υγεία και, αφετέρου, διασφαλίζει ότι οι φοιτητές που δεν κατέχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, θα έχουν πρόσβαση και συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία με τη χρήση των διαθέσιμων εργαλείων εξ αποστάσεως μάθησης.

Αξίζει να αναφέρω ότι το διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου, συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία ελέγχου και προστασίας του φοιτητικού πληθυσμού, αν λάβουμε υπόψη την ιδιαίτερη χωροθέτηση του Πανεπιστημίου, με τα κτήρια του να είναι διάσπαρτα στο κέντρο της πόλης της Λεμεσού.

-Έχετε ετοιμαστεί για όλα τα ενδεχόμενα στο ενδεχόμενο νέου κύματος της πανδημίας;

-Σε ό,τι αφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία, το Πανεπιστήμιο μας είναι προετοιμασμένο να ανταποκριθεί πλήρως σε περίπτωση επιδείνωσης των συνθηκών, με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη μάθηση, τη διδασκαλία και την αξιολόγηση. Σημειώνω μάλιστα, την έγκαιρη σύσταση του Δικτύου Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης (ΔΕΑΜ), τον Ιούλιο του 2020. Το Δίκτυο, έχοντας υποστηρικτικό ρόλο για το ακαδημαϊκό προσωπικό και τους φοιτητές, αναπτύσσει καινοτόμες δράσεις και λειτουργεί ως κέντρο για εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας και αξιολόγησης π.χ. μικτή μάθηση (blended learning).

Επιπρόσθετα, έχει πρόσφατα συσταθεί Ειδική Ομάδα Ασφάλειας και Υγείας του Πανεπιστημίου, με αρμοδιότητα τον συντονισμό και την πιστή εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων και διαταγμάτων του κράτους καθώς και των σχετικών αποφάσεων του Πανεπιστημίου.

Σημειώνω δε, ότι σε ενδεχόμενη έξαρση της πανδημίας και εφαρμογή μέτρων από την πολιτεία, το διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου είναι επίσης προετοιμασμένο να ανταποκριθεί εξ αποστάσεως, σχεδόν κατά 100%, στη βάση ρυθμίσεων και προσαρμογών που έχει επιτυχώς εφαρμόσει και στο πρόσφατο παρελθόν, πλην των υποχρεώσεων που απαιτούν διά ζώσης παρουσία.

-Ποιες οι προτεραιότητες του Πανεπιστημίου για τα επόμενα έτη;

-Είναι ξεκάθαρο ότι το Πανεπιστήμιο μας βρίσκεται σε μια πορεία επανεκκίνησης, εξάλλου έχουμε θέσει και το επικοινωνιακό μας μήνυμα/σλόγκαν «τα πάντα ρει-start». Οι διάφορες συνιστώσες του Πανεπιστημίου – Συμβούλιο, Σύγκλητος, Πρυτανικές Αρχές, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό – εργάζονται και συνεργάζονται δημιουργικά, έχοντας στο επίκεντρο της προσπάθειας τους, τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας. Από την πλευρά μου ως ο νέος Πρόεδρος του Συμβουλίου, έχω μελετήσει και έχω διαμορφώσει μια προκαταρκτική εικόνα ως προς τους σημαντικούς στρατηγικούς στόχους, στους οποίους θα πρέπει το Πανεπιστήμιο να δώσει έμφαση, ώστε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ενδυνάμωση και ανάπτυξη. Βέβαια, για την ορθότερη και αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων του Πανεπιστημίου, είναι απαραίτητη η συναντίληψη και σύμπλευση με τις Πρυτανικές Αρχές.

Ως ενδεικτικές προτεραιότητες του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, θα κατέτασσα τις πιο κάτω:

- τη δημιουργία Νέας Νομοθεσίας που να διέπει τη λειτουργία του Πανεπιστημίου στη βάση των νέων και σύγχρονων διεθνών πρακτικών.

- την ανάπτυξη νέων κτηριακών υποδομών που να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες του Πανεπιστημίου. Σημειώνω εδώ το νεόδμητο κτήριο νέων Αιθουσών Διδασκαλίας επί της οδού Αθηνών, το οποίο μόλις προ ημερών άνοιξε τις πύλες του στις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας.

- την ανάπτυξη γεφυρών επικοινωνίας και συνέργειας με τους παραγωγικούς φορείς της χώρας μας

- τη δημιουργία πηγών εσόδων, πέραν της κρατικής χορηγίας.

 

-Το ΤΕΠΑΚ με βάση τις έρευνες αξιοπιστίας της StockWatch καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση. Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει το πανεπιστήμιο από τα άλλα;

-Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τα τελευταία χρόνια έχει αναρριχηθεί ψηλά στις διεθνείς λίστες κατάταξης πανεπιστημίων και είναι πεποίθησή μας ότι έχει αρχίσει να καθιερώνεται στις συνειδήσεις των πολιτών. Ωστόσο, η φήμη του Πανεπιστημίου, όπως και κάθε οργανισμού, απαιτεί μια διαρκή και σταθερή προσπάθεια, η οποία πηγάζει αρχικά από την κουλτούρα των ανθρώπων του. Συνεπώς, θεωρώ ότι η επιτυχία του Πανεπιστημίου οφείλεται σε ένα συνδυασμό χαρακτηριστικών, με κινητήρια δύναμη το ανθρώπινο δυναμικό του.

Κατ’ αρχάς, μπορούμε δικαίως να είμαστε υπερήφανοι για την ποιότητα των Ακαδημαϊκών μας, οι οποίοι διακρίνονται διεθνώς για τις ερευνητικές και συγγραφικές τους επιτυχίες. Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο της νέας φιλοσοφίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Πανεπιστήμια, συμμετέχουν στο European University of Technology (EUt+), έναν συνασπισμό οκτώ Πανεπιστημίων σε συνομοσπονδιακή βάση, θεμελιωμένο στις ευρωπαϊκές αξίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ίσες ευκαιρίες για όλους. Την περασμένη βδομάδα μάλιστα, το Πανεπιστήμιο φιλοξένησε τους εταίρους του EUt+ στη Λεμεσό, στην παρουσία της Προέδρου της Βουλής,  της Διευθύντριας Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της Γενικής Διευθύντριας της Γενικής Διεύθυνσης Παιδείας, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Θέμιδας Χριστοφίδου και άλλων αξιωματούχων, όπου υπογράφηκε και η Συμφωνία της Λεμεσού, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις μελλοντικές δράσεις (roadmap) της συμμαχίας του EUt+.

Επίσης, το Πανεπιστήμιο διαθέτει πλήρως καταρτισμένο διοικητικό προσωπικό, πρόθυμο να εξυπηρετήσει αποτελεσματικά τις ανάγκες του φοιτητικού κόσμου.  Εξίσου σημαντική, τέλος, είναι η δέσμευση του Πανεπιστημίου να  προωθεί την εξωστρέφεια, τη διαφάνεια και να εφαρμόζει τις Αρχές της Χρηστής Διοίκησης, καθώς και την Αρχή της Ορθολογικής Διαχείρισης του Δημοσίου Χρήματος. Προς τούτο, φροντίζουμε να διατηρούμε μια εξαίρετη σχέση με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους – Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού, Οικονομικών, Εσωτερικών, Ελεγκτική Υπηρεσία – τις οποίες και ευχαριστούμε.

-Θεωρείτε επαρκή τη στήριξη από το κράτος;

-Η Πολιτεία αναγνωρίζει την προσφορά του Πανεπιστημίου μας προς τις φοιτήτριες και τους φοιτητές, αλλά και προς την κοινωνία, για αυτό και παρέχει όλους τους αναγκαίους πόρους για την ανάπτυξη του. Βέβαια, στο πλαίσιο των στρατηγικών δράσεων του Πανεπιστημίου, η υποστήριξη και επένδυση σε αυτό από το κράτος, θα πρέπει να είναι συνεχής και να συμβαδίζει με τις πιεστικές ανάγκες που αναφύονται.

Αναμφίβολα, θα αποτελούσε αναχρονιστικό παράδειγμα μια μονοδιάστατη προσέγγιση σε ένα τόσο δυναμικό σύστημα, όπως είναι το Πανεπιστήμιο. Ωστόσο, όπως έχω προαναφέρει, Πανεπιστήμιο και Πολιτεία βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία, με στόχο την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών εφοδίων για ανάπτυξη και εδραίωση στον ευρύτερο πανεπιστημιακό χάρτη. Σημειώνω ξανά, τους σχεδιασμούς του Πανεπιστημίου για δημιουργία νέων πηγών εσόδων, περιλαμβανομένων και δωρεών.

-Πώς χαρακτηρίζετε την ποιότητα της εκπαίδευσης στην Κύπρο;

-Είναι πια αυταπόδεικτο ότι η ποιότητα της παιδείας καθορίζει την πραγματική δύναμη μιας χώρας. Τα Πανεπιστήμια στη χώρα μας παίζουν καίριο υποστηρικτικό ρόλο της πολιτείας προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώ ότι ο σημαντικός αριθμός των πανεπιστημίων στην Κύπρο - δημόσιων και ιδιωτικών - ευνοεί τον συναγωνισμό, την αναβάθμιση των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών και παρέχει περισσότερες επιλογές για τις νέες και τους νέους μας.

Επιπρόσθετα, παρατηρούνται σημαντικές επιτυχίες στον ερευνητικό τομέα, με αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις από εξωτερικούς φορείς. Έχω την πεποίθηση ότι η διασύνδεση των Πανεπιστημίων σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης, με τους παραγωγικούς φορείς, θα πρέπει να αποτελεί μέλημα μας και ζητούμενο, με στόχους τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την ουσιαστική ανάπτυξη και οικονομική αναβάθμιση της πατρίδας μας.  

-Ποιος ο κλάδος σπουδών με τη μεγαλύτερη ζήτηση;

-Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου είναι περιζήτητα και περιλαμβάνονται στις προτιμήσεις των μαθητριών και των μαθητών. Για το 2021 τα προγράμματα που οι μαθήτριες και μαθητές είχαν ως πρώτη επιλογή ήταν το πτυχίο Λογοθεραπείας/ Λογοπαθολογίας του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης, το πτυχίο Νοσηλευτικής και το πτυχίο Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ.

Ωστόσο, ιδιαίτερα δημοφιλή είναι όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου, όπως της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας, Γεωτεχνικών Επιστημών, Μηχανικής και Τεχνολογίας, Καλών & Εφαρμοσμένων Τεχνών.

-Θα προχωρήσετε στη δημιουργία νέων προγραμμάτων σπουδών τα επόμενα χρόνια;

-Το Πανεπιστήμιο εξετάζει και προωθεί νέες επιλογές προγραμμάτων σπουδών, αφουγκραζόμενο τις νέες τάσεις της αγοράς στους τομείς της τεχνολογίας, της επικοινωνίας, της οικονομίας και της υγείας.

Φέτος έχει προσφερθεί για πρώτη φορά το προπτυχιακό πρόγραμμα Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ. Το 2023 προγραμματίζουμε την έναρξη προγράμματος σπουδών στον Σχεδιασμό Προϊόντων (έχει ήδη υποβληθεί στον Φορέα ΔΙΠΑΕ για αξιολόγηση).

Επίσης, προγραμματίζεται η προσφορά πτυχίου Εργοθεραπείας στο Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης, καθώς και νέα Μάστερ στα Ναυτιλιακά και στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά.

Τέλος, περί τις αρχές Αυγούστου συμφωνήθηκε με το Κράτος η δημιουργία της νέας Σχολής Τουρισμού, η οποία θα περιλαμβάνει το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας και το Τμήμα Διοίκησης, Επιχειρηματικότητας και Ψηφιακού Επιχειρείν, καθώς και η ένταξη του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ) στο ΤΕΠΑΚ, ένα Ινστιτούτο που θα προσφέρει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για επισιτιστικά και άλλα συναφή επαγγέλματα. Συμφωνήθηκε δε, η δημιουργία ενός νέου Ακαδημαϊκού Τμήματος Ναυτιλιακών στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας.  

Της Γεωργίας Χαννή