You are here

Φ. Σώσειλος: Πράσινη και ψηφιακή οικονομία το κλειδί για ανάκαμψη

07/11/2021 06:01

Η μετάβαση σε μια πράσινη και ψηφιακή οικονομία είναι το κλειδί για την ανάκαμψη της οικονομίας, σημειώνει ο νέος διευθύνων σύμβουλος της PwC Φίλιππος Σώσειλος.

Σε συνέντευξή του στη StockWatch, επισημαίνει ότι η πανδημία ανέδειξε την ανάγκη για επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού αλλά και για υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερες επιδόσεις.

Σημειώνει ακόμη, ότι η πανδημία του Covid-19 συνέτεινε σε μια αυξανόμενη ευαισθησία σε όλες τις επιχειρήσεις ως προς τη συνεισφορά τους στο περιβάλλον και στην κοινωνία. Όπως αναφέρει ο κ. Σώσειλος, η πανδημία ανέδειξε επίσης, το κενό στη διαμόρφωση στρατηγικής όπως αποτυπώνεται σε σχέση με τα κριτήρια ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση).

Αναφορικά με τη νέα στρατηγική προσέλκυσης επιχειρήσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, επισημαίνει ότι περιλαμβάνει στοχευμένες δράσεις που μπορούν να συμβάλουν στο να καταστεί η χώρα ένα σημαντικό επιχειρηματικό κέντρο στην περιοχή.

Τονίζει ωστόσο, ότι «ζούμε σ’ ένα δυναμικό περιβάλλον το οποίο εξελίσσεται και μεταβάλλεται συνεχώς. Έτσι, η κάθε στρατηγική και το κάθε πλάνο θα πρέπει να επαναξιολογείται και να προσαρμόζεται με βάση τις νέες συνθήκες».

-Αναλαμβάνετε αρχές του νέου έτους, την ηγεσία ενός από τους μεγαλύτερους οργανισμούς παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών στην Κύπρο. Ποιες οι προτεραιότητές σας;

-Αναλαμβάνω τα ηνία της PwC Κύπρου από την 1η Ιανουαρίου, με ευθύνη, όραμα για το μέλλον και γεμάτος όρεξη για συλλογική δουλειά. Αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα η εμπιστοσύνη των συνεταίρων στο πρόσωπό μου και τους ευχαριστώ θερμά για αυτό. Αυτή τη στιγμή συνεργάζομαι στενά τόσο με τον Ευγένιο όσο και με τους άλλους συνεταίρους για όλα τα θέματα που αφορούν τον οργανισμό.

Είμαι μέρος της PwC από το 1989 έχοντας αποκομίσει σε αυτό το χρονικό διάστημα πολλές εμπειρίες και έχοντας βιώσει αρκετές προκλήσεις. Η νέα παγκόσμια στρατηγική της PwC “The New Equation”, που παρουσιάστηκε πρόσφατα και με εκφράζει απόλυτα, αποτελεί το όχημά μας για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να εδραιώσουν την εμπιστοσύνη και να επιτύχουν βιώσιμα αποτελέσματα.

Πρωταρχικός μου στόχος είναι να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό τη συλλογική γνώση του οργανισμού και να επιταχύνουμε τον εκσυγχρονισμό μας, την ανάπτυξη και την καινοτομία που αποτελούν απαραίτητα συστατικά της κουλτούρας της PwC.

Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με ενωμένες τις δυνάμεις μας και με γνώμονα τη ξεκάθαρη στρατηγική να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις, που έχουμε μπροστά μας, μετατρέποντας τες σε ίσες ευκαιρίες για όλους.

Η αξιοπιστία, η εξέλιξη, η αυθεντικότητα και η διαφάνεια αποτελούν προτεραιότητές μου ώστε να προχωρήσουμε μπροστά ως οργανισμός με συνέχεια και συνέπεια, στηρίζοντας την πρόοδο των ανθρώπων μας αλλά και της κοινωνίας και του τόπου μας.

-Πώς επηρέασε η πανδημία τον κλάδο των επαγγελματικών υπηρεσιών και ποιος ο ρόλος της στην πορεία ανάκαμψης της οικονομίας;

-H διατάραξη που προκάλεσε η πανδημία COVID-19 είχε πιο εξωγενή χαρακτήρα σε σύγκριση με τα αίτια των προηγούμενων κρίσεων του 2008 και του 2011-2012, καθώς η γενεσιουργός αιτία της ύφεσης εντοπίζεται εκτός της οικονομίας.

Το διεθνές εμπόριο συρρικνώθηκε έντονα, η λειτουργία των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας διαταράχθηκε σοβαρά και η αβεβαιότητα στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές αυξήθηκε σημαντικά.

Οι επιπτώσεις έγιναν αισθητές στην κατανάλωση, αλλά και στον τομέα των υπηρεσιών, όπου η δραστηριότητα υποχώρησε σημαντικά, λόγω της έλλειψης ζήτησης και των περιορισμών που επιβλήθηκαν.

Η συρρίκνωση του διεθνούς εμπορίου και των επενδύσεων συντέλεσαν στην επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας.

Αυτό που ανέδειξε ξεκάθαρα όμως η πανδημία μέσα σε όλα τα παραπάνω, είναι η ανάγκη για επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού αλλά και για υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερες επιδόσεις.

Επιπλέον, η πανδημία του Covid-19 συνέτεινε σε μια αυξανόμενη ευαισθησία σε όλες τις επιχειρήσεις ως προς τη συνεισφορά τους στο περιβάλλον και στην κοινωνία. Ανέδειξε το κενό στη διαμόρφωση στρατηγικής όπως αποτυπώνεται σε σχέση με τα κριτήρια ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση).

-Άλλαξε κάτι στις απαιτήσεις των πελατών σας;

-Οι πελάτες μας ζητούν διαχρονικά από εμάς στήριξη σε ότι τους απασχολεί. Θέλουν συμβουλές και καθοδήγηση για το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την πανδημία καθώς και στήριξη για τις προκλήσεις που προκύπτουν. 

Εμείς  είμαστε πάντα δίπλα τους να τους βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε ώστε να προσαρμοστούν άμεσα στα νέα δεδομένα και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Είτε αυτό αφορά την κατάρτιση και επανεξέταση των επιχειρηματικών τους μοντέλων, είτε αφορά την υιοθέτηση της τεχνολογίας, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανθρώπων τους αλλά και τη διαμόρφωση της εταιρικής τους κουλτούρας που θα στηρίζει την υλοποίηση της στρατηγικής τους.

-Πως αξιολογείτε τη νέα στρατηγική που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για προσέλκυση επιχειρήσεων;

-Η στρατηγική προσέλκυσης επιχειρήσεων για δραστηριοποίηση και επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο αποτελεί μια θετική εξέλιξη για τη χώρα μας, η οποία ενισχύει την προσπάθεια προσέλκυσης ξένων εταιρειών και την εικόνα της Κύπρου ως επενδυτικός και επιχειρηματικός προορισμός.

Τα κίνητρα τα οποία περιλαμβάνονται στο σχέδιο αγγίζουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως η φορολογία, η διαμονή και η απασχόληση αλλά και η απλοποίηση και ψηφιοποίηση των απαιτούμενων διαδικασιών.

Όσον αφορά στους τομείς δραστηριοποίησης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε αυτούς που έχουν σημαντικές προοπτικές για τη χώρα μας όπως είναι η τεχνολογία και η καινοτομία, η έρευνα και η ανάπτυξη αλλά και η ναυτιλία.

Όλα αυτά αποτελούν στοχευμένες δράσεις που μπορούν να συμβάλουν στο να καταστεί η χώρα μας ως ένα σημαντικό επιχειρηματικό κέντρο στην περιοχή. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ζούμε σ’ ένα δυναμικό περιβάλλον το οποίο εξελίσσεται και μεταβάλλεται συνεχώς. Έτσι, η κάθε στρατηγική και το κάθε πλάνο θα πρέπει να επαναξιολογείται και να προσαρμόζεται με βάση τις νέες συνθήκες.

-Ποιες οι επιπτώσεις στην οικονομία από την κατάργηση του επενδυτικού προγράμματος;

-Οι επιπτώσεις στην οικονομία δεν προήλθαν από την κατάργηση του επενδυτικού προγράμματος αλλά δυστυχώς από την κακή εικόνα που δημιουργήθηκε για τη χώρα μας, που είχε ως συνέπεια την δυσκολία προσέλκυσης ξένων επενδυτών.

Γι’ αυτό και πρέπει προτεραιότητά μας να είναι η δημιουργία μιας θετικής εικόνας για την Κύπρο στο εξωτερικό προβάλλοντας τα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της, τα οποία την καθιστούν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό.

Κοινός στόχος μας πρέπει να είναι ο επανασχεδιασμός της οικονομίας με βάση τις προτεραιότητες που έχει θέσει η ΕΕ για ψηφιακή και πράσινη οικονομία, αξιοποιώντας το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της ΕΕ.

-Ποιες οι μεγαλύτερες προκλήσεις στην οικονομία;

-Για να μπορέσει η χώρα μας να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της νέας εποχής, θα πρέπει να υιοθετήσουμε ένα μοντέλο ανάπτυξης, όπως αυτό περιγράφεται στο «Όραμα 2035», το οποίο ενώνει το σύνολο των συμμετεχόντων της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης που θέλουν την Κύπρο να εξελίσσεται και να προοδεύει.

Το «Όραμα 2035», το οποίο εκπόνησε η PwC για το Συμβούλιο Οικονομίας & Ανταγωνιστικότητας, πρέπει να αποτελέσει τη στρατηγική ομπρέλα για την ευθυγράμμιση όλων των στρατηγικών και μεταρρυθμιστικών δράσεων από όλους τους τομείς της οικονομίας για μια σύγχρονη, ισχυρή, ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία.

Η υλοποίηση του έχει ήδη αρχίσει μέσα από την στενή διασύνδεσή του με το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου (2021-2026) και απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας: «Συνεργαζόμαστε στο εσωτερικό και ανταγωνιζόμαστε προς τα έξω».

Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να γίνουμε ένα κράτος πρότυπο με μια ανθεκτική, ακμάζουσα οικονομία και μια δίκαιη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

Το «Όραμα 2035» ουσιαστικά αποτελεί μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Κύπρου με όλες τις πτυχές του να υποστηρίζονται από προηγμένη τεχνολογία και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

-Ποιο είναι το κλειδί για την ανάκαμψη της οικονομίας;

-Η μετάβαση σε μια πράσινη και ψηφιακή οικονομία είναι, θεωρώ, το κλειδί για την ανάκαμψη της οικονομίας.

Όπως προανέφερα το “Όραμα 2035” θα αποτελέσει το επιχειρηματικό και εμπορικό κέντρο με έμφαση στην προώθηση της ανάπτυξης μέσω της αειφορίας και της ψηφιοποίησης.

Θα πρέπει να εστιάσουμε σε δράσεις που έχουν ευρεία επίπτωση σε ολόκληρη την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Αυτές οι δράσεις καλύπτουν θεσμικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς τομείς για να ξεκλειδώσουν το δυναμικό σε όλη την οικονομία και την κοινωνία.

Επιπρόσθετα θα πρέπει να εστιάσουμε και σε συγκεκριμένες δράσεις για κάθε τομέα που μπορεί να έχουν μικρότερο αντίκτυπο αλλά αποσκοπούν στην οικοδόμηση των απαραίτητων προϋποθέσεων για την ανάπτυξη κάθε τομέα, σύμφωνα με το «Όραμα 2035» και τη διόρθωση οποιωνδήποτε ασυνεπειών.

Όλες αυτές οι κάθετες και οριζόντιες μεταρρυθμίσεις θα διασφαλίσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας και την πρόοδο της κοινωνίας μας.

-Η κοινωνία είναι έτοιμη για το ψηφιακό μετασχηματισμό;

-Ως οργανισμός έχουμε ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια το ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού το οποίο επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε,  ενισχύοντας τη δύναμη των ανθρώπων μας με τη χρήση της νέας τεχνολογίας.

Επιπλέον, μέσα από την πρωτοβουλία “New World – New Skills”, η PwC σε παγκόσμιο επίπεδο επενδύει 3 δισεκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των ανθρώπων της και την ανάπτυξη των τεχνολογιών για την καλύτερη υποστήριξη των πελατών και των κοινοτήτων της.

Σε τοπικό επίπεδο, έχουμε δεσμευτεί να επενδύσουμε μέσα σε τέσσερα χρόνια, 2 εκατ. ευρώ σε αντίστοιχες  δράσεις, ενώ έχουμε ήδη προχωρήσει σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, η οποία θα επικεντρωθεί στην ενημέρωση της νεολαίας επενδύοντας 500 ώρες εκπαίδευσης το χρόνο.

Για πολλούς οργανισμούς, ο  ψηφιακός μετασχηματισμός είχε ήδη ξεκινήσει πριν από την πανδημία, ωστόσο σήμερα έχει αποκτήσει μια νέα δυναμική.

Οι συνθήκες έφεραν τις επιχειρήσεις αντιμέτωπες με την επιτακτική ανάγκη να επενδύσουν στην τεχνολογία, στην ψηφιοποίηση των εργασιών τους αλλά και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανθρώπων τους.

Η τάση αυτή φαίνεται ότι θα ενισχυθεί σημαντικά ακόμα περισσότερο στο μέλλον, καθώς σύμφωνα με την 24η Παγκόσμια Έρευνα της PwC μεταξύ των CEOs ένα υψηλό ποσοστό της τάξης του 83% των CEOs στην Κύπρο σχεδιάζει να αυξήσει τις δαπάνες του σχετικά με το ψηφιακό μετασχηματισμό κατά τα επόμενα 3 χρόνια.

Της Γεωργίας Χαννή