You are here

Fitch στη StockWatch: Θετικές επιπτώσεις από κλείσιμο RCB

14/05/2022 06:00

Το κλείσιμο της RCB Bank αναμένεται να είναι θετικό για τον τραπεζικό τομέα της χώρας, καθώς ενισχύει τη θέση των δύο ηγετών της αγοράς στο νησί αναδεικνύοντας τους σε εθνικούς πρωταθλητές ενώ θα μπορούσε επίσης να βελτιώσει την πειθαρχία των τιμών του κλάδου, σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης Fitch.

O διευθυντής χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων του οίκου Julien Grandjean επισημαίνει σε συνέντευξη στη StockWatch τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες.

Σημειώνει ότι η συρρίκνωση του κόστους για τις τράπεζες θα απαιτήσει από αυτές να μειώσουν τον αριθμό του προσωπικού και των υποκαταστημάτων, κάτι που θα μπορούσε να είναι δύσκολο σε μια μικρή αγορά και να θέτει σε κίνδυνο τη φήμη.

Η επικεφαλής του τομέα Sovereign του οίκου Κit Yeung αναφέρεται στις προκλήσεις για την οικονομία αναμένοντας επίμονο πληθωρισμό.

Επισημαίνει ότι οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης παραμένουν συνολικά θετικές στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRP), παρά τους κινδύνους που ενέχει ο υψηλότερος πληθωρισμός.

Υπογραμμίζει ότι ο κίνδυνος να συνεχιστεί ο υψηλός πληθωρισμός αυξάνει την αβεβαιότητα και θα εξαρτηθεί τελικά από τις εξελίξεις στη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας και τις αρνητικές επιπτώσεις τους στις παγκόσμιες τιμές των εμπορευμάτων.

O επικεφαλής sovereign για τη Δυτική Ευρώπη Alex Muscatelli σημειώνει ότι η ανάκαμψη στην Ελλάδα αναμένεται μετά την πανδημία ότι θα συνεχιστεί φέτος, με βάση την περαιτέρω ανάκαμψη στον τουρισμό και την επιτάχυνση της διάθεσης κεφαλαίων NextGenerationEU, αλλά έχουμε περιορίσει τις προβλέψεις μας για την ανάπτυξη τόσο για φέτος όσο και για το επόμενο έτος.

Η συνέντευξη

Ερ.: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κυπριακή οικονομία; Ποιες είναι οι εκτιμώμενες επιπτώσεις της ρωσο-ουκρανικής κρίσης στην Κύπρο;

Απ.: Επιβεβαιώσαμε την αξιολόγηση της Κύπρου στο «BBB-», με σταθερή προοπτική στις 18 Μαρτίου 2022. Η σταθερή προοπτική αντικατοπτρίζει την άποψή μας ότι ενώ η κυπριακή οικονομία είναι εκτεθειμένη τόσο σε άμεσες όσο και σε έμμεσες επιπτώσεις από τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας, οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι μετριάζονται από την ενισχυμένη δημοσιονομική θέση της κυβέρνησης και τη συνεχιζόμενη ομαλοποίηση των δαπανών μετά το σοκ της πανδημίας, η οποία θα στηρίξει την οικονομική ανάκαμψη φέτος.

Oι μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης παραμένουν συνολικά θετικές στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRP), παρά τους κινδύνους που ενέχει ο υψηλότερος πληθωρισμός.

Ερ.: Πιστεύετε ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει στην Κύπρο για πολλά χρόνια;

Απ.: Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό βάσει του ΕνΔΤΚ δείχνουν ότι ο πληθωρισμός στην Κύπρο επιταχύνθηκε κατά 8,6% τον Απρίλιο. Αναμένουμε ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα αρχίσουν να μειώνονται το δεύτερο εξάμηνο του 2022, σε μεγάλο βαθμό λόγω της εξασθένησης των επιδράσεων της βάσης. Ωστόσο, ο κίνδυνος να συνεχιστεί ο υψηλός πληθωρισμός αυξάνει την αβεβαιότητα γύρω από την υπόθεσή μας και θα εξαρτηθεί τελικά από τις εξελίξεις στη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας και τις αρνητικές επιπτώσεις του στις παγκόσμιες τιμές των εμπορευμάτων.

Ένα σενάριο υψηλότερου και επίμονου πληθωρισμού κινδυνεύει να επιβραδύνει το ρυθμό της οικονομικής ανάκαμψης που αναμένεται για φέτος. Ενδέχεται να υπάρξει αυξημένη πίεση για περαιτέρω κρατικά μέτρα στήριξης έναντι των υψηλότερων τιμών των τροφίμων και της ενέργειας, γεγονός που θα οδηγήσει στη συνέχεια σε αβεβαιότητα σχετικά με τους δημοσιονομικούς στόχους της κυβέρνησης.

Από την άλλη πλευρά, μια σχετικά ισχυρή δημοσιονομική απόδοση που επιτεύχθηκε πέρυσι προσφέρει όντως κάποιο περιθώριο δημοσιονομικής ευελιξίας από την κυβέρνηση έναντι των τελευταίων εξωτερικών κινδύνων. Ο δείκτης του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ της Κύπρου, αν και υψηλός στο 103,6% του ΑΕΠ, μειώθηκε κατά 11,4 ποσοστιαίες μονάδες το 2021 από το 2020, σε σύγκριση με μέση πτώση 1,6 ποσοστιαίων μονάδων στην ευρωζώνη.

Ερ.: Πώς χαρακτηρίζετε της κινήσεις της κυβέρνησης για στήριξη της οικονομίας εν μέσω πανδημίας και πολέμου;

Απ.: Τα κυβερνητικά μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα, αυξημένα οφέλη για όσους ζουν στις αγροτικές κοινότητες και αυξημένη στήριξη στον αγροτικό τομέα, θα συμβάλουν στον μετριασμό των επιπτώσεων των υψηλότερων τιμών της ενέργειας και των τροφίμων στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Ερ.: Σχετικά με τον τραπεζικό τομέα, σε πρόσφατη έκθεση αναφέρετε ότι οι θετικές προοπτικές παραμένουν παρά την ασθενή ανάπτυξη. Πού το βασίζετε αυτό;

Απ.: Οι θετικές προοπτικές για την Ελληνική Τράπεζα και την Τράπεζα Κύπρου υποστηρίζονται από την προσδοκία ότι οι δύο τράπεζες θα προχωρήσουν στις προγραμματισμένες πωλήσεις και τιτλοποιήσεις απομειωμένων δανείων. Αυτό με τη σειρά του θα στηρίξει τη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών προφίλ των τραπεζών μέσω καλύτερης ποιότητας περιουσιακών στοιχείων, βελτιωμένων προοπτικών κερδοφορίας με χαμηλότερες χρεώσεις απομείωσης δανείων και μείωση της έκθεσης κεφαλαίων σε επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία και να επιτρέψει την ανάπτυξη κεφαλαίων για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Ερ.: Πώς σχολιάζετε τις εξελίξεις με την RCB και την απόφαση να μετατραπεί σε εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων; Ποιες είναι οι επιπτώσεις για τον τραπεζικό τομέα από το κλείσιμο της RCB Bank;

Απ.: Η βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της RCB Bank αποδυναμώθηκε σημαντικά από την απώλεια της υποστήριξης από τον Ρώσο μέτοχο της.

Πιστεύουμε ότι η γρήγορη και τακτική κατάργηση των τραπεζικών εργασιών της RCB ήταν αποτελεσματική και στόχευε στη διατήρηση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της εμπιστοσύνης των επενδυτών στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα. Το κλείσιμο της RCB Bank αναμένεται να είναι ελαφρώς θετικό για τον τραπεζικό τομέα, καθώς ενισχύει τη θέση των δύο ηγετών της αγοράς στο νησί αναδεικνύοντας τους σε εθνικούς πρωταθλητές. Θα μπορούσε επίσης να βελτιώσει την πειθαρχία των τιμών του κλάδου.

Ερ.: Τι κινήσεις πρέπει να κάνουν οι τράπεζες για να μειώσουν το κόστος τους;

Απ.: H μείωση του κόστους για τις τράπεζες θα απαιτήσει από αυτές να μειώσουν τον αριθμό του προσωπικού και των υποκαταστημάτων, κάτι που θα μπορούσε να είναι δύσκολο σε μια μικρή αγορά και να θέτει σε κίνδυνο τη φήμη, ενώ θα πρέπει να επενδύσουν στην ψηφιοποίηση για να βελτιώσουν την ευρωστία και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών, υποστηρίζοντας τελικά την ικανοποίηση των πελατών.

Ερ.: Από ποιους παράγοντες θα εξαρτηθούν οι μελλοντικές αξιολογήσεις;

Απ.: Μόλις εκτελεστούν οι συναλλαγές για απομειωμένα δάνεια και οι δείκτες ΜΕΔ πλησιάσουν στο μεσαίο μονοψήφιο επίπεδο, η βελτίωση της κερδοφορίας σε βιώσιμα υψηλότερα επίπεδα, για παράδειγμα μέσω της μόχλευσης για μεγαλύτερη διαφοροποίηση των επιχειρήσεων και των εσόδων θα είναι ένας σημαντικός παράγοντας ανοδικής αξιολόγησης. Για την Τράπεζα Κύπρου, η μείωση του αποθέματος ακίνητης περιουσίας που έχει κατασχεθεί θα είναι επίσης σημαντικός παράγοντας αξιολόγησης.

Ερ.: Ποιες οι προοπτικές για την Ελλάδα;

Απ.: Αναμένουμε ότι η ανάκαμψη μετά την πανδημία θα συνεχιστεί φέτος, λόγω της βελτίωσης του τουρισμού και την επιτάχυνση της διάθεσης κεφαλαίων NextGenerationEU, αλλά έχουμε περιορίσει τις προβλέψεις μας για την ανάπτυξη τόσο για φέτος όσο και για το επόμενο έτος. Ένα πιο παρατεταμένο από το αναμενόμενο σοκ τιμών θα είχε αντίκτυπο στα πραγματικά εισοδήματα και στο επιχειρηματικό κόστος, με περαιτέρω επιβράδυνση της ζήτησης και μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερο δημόσιο έλλειμμα μέσω αυξημένων κρατικών παρεμβάσεων. Η πιο αργή από την αναμενόμενη υλοποίηση έργων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί περαιτέρω κίνδυνο για τις οικονομικές προοπτικές.

Της Γεωργίας Χαννή