You are here

Γ. Κυπρή: Κρατήσαμε στην κρίση

27/03/2009 09:10
Εύρωστη και αξιόπιστη παραμένει μετά την πρωτοφανή χρηματοπιστωτική κρίση η Τρ. Κύπρου, σύμφωνα με τον Πρώτο Γενικό Διευθυντή του Συγκροτήματος, Γιάννη Κυπρή. Στον απόηχο μιας από τις πιο δύσκολες περιόδους της 29χρονης καριέρας του στο μεγαλύτερο πιστωτικό ίδρυμα της Κύπρου, ο κ. Κυπρή θεωρεί ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα της διοίκησης του Συγκροτήματος ήταν να το κρατήσει σταθερό στην πορεία του, «όχι μόνο όσον αφορά την κερδοφορία αλλά κυρίως όσον αφορά την ευρωστία και αξιοπιστία του». Σε συνέντευξη του στη StockWatch, ο κ., Κυπρή μιλά για τα αποτελέσματα του 2008, για τους στόχους του 2009, αλλά και για την εξαγορά της ρωσικής Uniastrum.

Ερ.: Βρίσκεστε στην Τρ. Κύπρου για 30 περίπου χρόνια. Η χρονιά που πέρασε ήταν η πιο αγχώδης στην καριέρα σας ή υπήρχαν και χειρότερα;

Απ.:
Η χρονιά που πέρασε ήταν σίγουρα πολύ δύσκολη καθώς διαμορφώθηκε ένα ιδιαίτερα αρνητικό οικονομικό περιβάλλον με μεγάλους τραπεζικούς κολοσσούς να καταρρέουν και με αλυσιδωτές επιπτώσεις στις οικονομίες και στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η Τράπεζα Κύπρου είχε σημαντικά «όπλα» για να αντιμετωπίσει τα νέα δεδομένα και αυτά ήταν αποτέλεσμα σωστού προγραμματισμού και αποφάσεων που λήφθηκαν τόσο σε καλές εποχές όσο και κατά τη διάρκεια του έτους. Η μη έκθεση σε επενδυτικά προϊόντα υψηλού κινδύνου και η ισχυρή ρευστότητα του Συγκροτήματος δεν είναι κάτι το τυχαίο αλλά αποτέλεσμα σωστού προγραμματισμού.

Άρα καταλήγω λέγοντας ότι η ευθύνη της διεύθυνσης οποιουδήποτε οργανισμού είναι συνεχής. Συνεχής σωστή αξιολόγηση των δεδομένων – μην ξεχνάτε ότι κάποτε τα σημερινά τοξικά προϊόντα ήταν πολύ ελκυστικά με εξαιρετικές αποδόσεις – και λήψη σωστών αποφάσεων.


Ερ.: Η Τράπεζα πλησίασε τους στόχους της, με απροσδόκητα όμως κέρδη €90 εκ. από πράξεις συναλλάγματος. Σε επίπεδο επαναλαμβανόμενων κερδών, που οφείλεται απόκλιση από τα €540 εκ. που είχατε προϋπολογίσει;

Απ.:
Όπως έχω αναφέρει το 2008 ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά με μεγάλους τραπεζικούς κολοσσούς να καταρρέουν. Τα δεδομένα άλλαζαν καθημερινώς και σε ένα τέτοιο περιβάλλον τα αποτελέσματα θα πρέπει να αξιολογηθούν με βάση τα νέα δεδομένα, των ενεργειών του Συγκροτήματος για μετριασμό των επιπτώσεων και το τελικό αποτέλεσμα.

Παρά το αρνητικό οικονομικό περιβάλλον το Συγκρότημα διατήρησε τα υψηλά επίπεδα κερδοφορίας. Τα κέρδη μετά τη φορολογία για το 2008 ανήλθαν σε €502 εκ. σε σχέση με €485 εκ. για το 2007, σημειώνοντας αύξηση 4% - η μοναδική ελληνική ή κυπριακή τράπεζα η οποία σημείωσε αύξηση κερδών – και επιτυγχάνοντας πολύ ικανοποιητική απόδοση ιδίων κεφαλαίων 25,1% - την υψηλότερη απόδοση ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με τις ελληνικές και κυπριακές τράπεζες.

Ερ.: Που οφείλεται η απόκλιση, όμως;

Απ.:
Στο αυξημένο κόστος των καταθέσεων, στις αυξημένες προβλέψεις και στη μεγάλη πτώση στις κεφαλαιαγορές.

Οι δυσμενείς συνθήκες ρευστότητας που επικρατούσαν στις διεθνείς αγορές χρήματος είχαν ως αποτέλεσμα τον έντονο ανταγωνισμό στις καταθέσεις και τη συνεχιζόμενη πίεση στα περιθώρια των καταθέσεων.

Τα αποτελέσματα του 2008 συμπεριλαμβάνουν ζημιές ύψους €36 εκ. από τη διάθεση και μεταβολή στην εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων σε σχέση με €24 εκ. κέρδη για το 2007 ως αποτέλεσμα της σημαντικής πτώσης των κεφαλαιαγορών.

Επίσης το Συγκρότημα αύξησε σημαντικά τη χρέωση για προβλέψεις το τέταρτο τρίμηνο λαμβάνοντας υπόψη την επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος.

Όπως βλέπετε ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά και υπάρχουν διάφορες επιδράσεις στα κέρδη του Συγκροτήματος.

Για μας είναι πολύ σημαντικό ότι σε μια τόσο δύσκολη χρονιά όπου άλλες τράπεζες αντιμετωπίζουν όλα όσα γνωρίζετε, εμείς πετύχαμε να κρατήσουμε το Συγκρότημα σταθερό στην πορεία του όχι μόνο όσον αφορά την κερδοφορία αλλά κυρίως όσον αφορά την ευρωστία και αξιοπιστία του.

Ερ.: Παρά τις δύσκολες συνθήκες η Τράπεζα συνεχίζει να παραχωρεί μέρισμα. Δεν θα χρειαστείτε τα κεφάλαια; Έρχονται δύσκολες εποχές.

Απ.:
Καταρχήν να αναφέρω ότι ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ανερχόταν σε 11,2%. Είναι ο υψηλότερος μεταξύ των Ελληνικών και Κυπριακών τραπεζών που έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα για το έτος 2008 και πριν την ενίσχυση των δεικτών τους από το Ελληνικό δημόσιο.

Η απόφαση να παραχωρηθεί μέρισμα λήφθηκε λαμβάνοντας υπόψη τον υγιή ισολογισμό του Συγκροτήματος, την ισχυρή ρευστότητα καθώς επίσης και τη μετοχική δομή του Συγκροτήματος. Πέραν του 60% των μετοχών το κατέχουν ιδιώτες για τους οποίους το μέρισμα αποτελεί μέρος των εισοδημάτων τους. Να σημειώσω επίσης ότι σημαντικό ποσοστό (περίπου 40%) από το μέρισμα γίνεται επανεπένδυση.


Ερ.: Εκτιμάτε ότι θα πετύχετε κέρδη €300-€400 εκ. το 2009. Δεδομένης της αβεβαιότητας που υπάρχει στις αγορές, πόσο σίγουροι είστε ότι θα τα πετύχετε;

Απ.:
Θα απαντήσω χρησιμοποιώντας μέρος της ερώτησης σας. Δεδομένης της αβεβαιότητας θέλαμε να δώσουμε μία ένδειξη στο επενδυτικό κοινό για την κερδοφορία του 2009. Είμαστε η μοναδική τράπεζα που αναφέρθηκε στο 2009. Η ένδειξη κερδών από 300-400 εκ. εξαρτάται από πολλές παραμέτρους, παραδοχές και υποθέσεις, η τελική έκβαση των οποίων είναι αβέβαιη, γι’ αυτό και δεν δώσαμε άλλα στοιχεία για αναμενόμενους δείχτες απόδοσης κλπ.

Ερ.: Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία των κερδών φέτος;

Απ.:
Οι βασικοί παράγοντες είναι το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο και η εξέλιξη των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αυτοί οι παράγοντες εξαρτώνται πλήρως από την πορεία των οικονομιών στις χώρες που λειτουργούμε και γενικά την εξέλιξη της διεθνούς οικονομίας και του χρηματοοικονομικού συστήματος.

Οι στρατηγικές προτεραιότητες του Συγκροτήματος για το έτος 2009 επικεντρώνονται στη διατήρηση της ισχυρής ρευστότητας του Συγκροτήματος, την ενίσχυση της κεφαλαιουχικής επάρκειας, την αύξηση της αποτελεσματικότητας και του περιορισμού των εξόδων, την πειθαρχημένη ανάπτυξη εργασιών και την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων.


Ερ.: Ας πάμε στο μεγάλο κεφάλαιο της Ρωσικής σας επέκτασης. Θα είμαστε ευθείς: Γιατί η Τρ. Κύπρου προχώρησε με την εξαγορά στο τέλος του 2008, αφού είχαν αλλάξει τόσο πολύ οι συνθήκες στη Ρωσική και παγκόσμια αγορά και αφού οι αποτιμήσεις τραπεζών είχαν πιεστεί σε σημείο που θα μπορούσε να γίνει επαναδιαπραγμάτευση των όρων εξαγοράς;

Απ.:
Η συμφωνία εξαγοράς υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2008 και η τιμή εξαγοράς καθορίστηκε τότε. Οι πρόσφατες αλλαγές στα δεδομένα της αποτίμησης τραπεζών αφορούν κυρίως μείωση στα trading multiples. Η μείωση των trading multiples δεν σχετίζεται άμεσα με το ύψος του τιμήματος εξαγοράς μιας εταιρίας. Το τίμημα εξαγοράς αντικατοπτρίζει τον μακροχρόνιο ορίζοντα της επένδυσης και όχι τον βραχυπρόθεσμο ορίζοντα του ενός έτους που αντικατοπτρίζεται στα trading multiples και στις «τιμές στόχους».

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το τίμημα εξαγοράς που πληρώθηκε για την Uniastrum ήταν αρκετά χαμηλό σε σύγκριση με εξαγορές που επιτεύχθηκαν στη ρωσική τραπεζική αγορά αλλά και σε άλλες παρόμοιες αγορές που δεικνύουν χαμηλούς ρυθμούς διείσδυσης του τραπεζικού συστήματος και πολυάριθμο πληθυσμό.

Οι διεθνείς αναλυτές μιλούν τώρα για στροφή σε αποτίμηση των τραπεζών στη ρωσική αγορά με βάση τα «franchise multiples», όπως το price per branch σε αντίθεση με τα «trading multiples».

Όπως γνωρίζετε, η Uniastrum διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα καταστημάτων στη Ρωσία το οποίο δεν έχει ωριμάσει ακόμα, και είναι μια τράπεζα η οποία είναι αυτάρκης σε ρευστότητα, με δείχτη δανείων προς καταθέσεις κάτω του 100%, κάτι το πολύ σπάνιο στις μέρες μας. Με την τεχνογνωσία, το όνομα και τα κεφάλαια της Τράπεζας Κύπρου, υπάρχουν πολύ καλές προοπτικές ανάπτυξης της Uniastrum και επίτευξης συνεργιών, έστω και κάτω από το σημερινό δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.

Ερ.: Ποιο το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Uniastrum στο σύνολο των ακάθαρτων της δανείων και πως αναμένεται να διαφοροποιηθεί αυτή η αναλογία το 2009;

Απ.:
Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων από τις λειτουργίες του Συγκροτήματος στη Ρωσία ανέρχεται στο 7%.

Όσον αφορά τις προβλέψεις για το 2009, έχουμε θέσει ως προτεραιότητα την υιοθέτηση ομοιογενών κριτηρίων δανεισμού και διαδικασιών σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές που δραστηριοποιείται το Συγκρότημα. Αυτό πιστεύουμε ότι θα διασφαλίσει υψηλή ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου και θα περιορίσει τις αρνητικές επιδράσεις από τυχόν επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος .

Ερ.: Η Uniastrum παρουσίασε κέρδη €16 εκ. το 2008 και αναμένεται να κάνει κέρδη €25 εκ. το 2009. Τι ποσοστό των κερδών είναι από παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες;

Απ.:
Τόσο τα κέρδη του 2008 όσο και η εκτίμηση για το 2009 αφορούν παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες.

Ερ.: Ας έρθουμε τώρα στην επικείμενη έκδοση των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου. Μπορείτε να μας εξηγήσετε το σκεπτικό της έκδοσης;

Απ.:
Το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου διαθέτει ένα πολύ υγιή δείχτη κεφαλαιακής επάρκειας ο οποίος στις 31.12.2008 ανερχόταν στο 11,2% με βάση τις αρχές της Βασιλείας ΙΙ. Ο δείχτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων ανερχόταν στο 7,2%. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στο οικονομικό περιβάλλον και τη σημασία διατήρησης ισχυρών και ανταγωνιστικών δειχτών κεφαλαιακής επάρκειας, το Δ.Σ. αποφάσισε την έκδοση μετατρέψιμων αξιογράφων κεφαλαίου ύψους μέχρι 645 εκ. τα οποία θα προσφερθούν με δικαίωμα προτεραιότητας στους υφιστάμενους μετόχους. Τα νέα αυτά Αξιόγραφα θεωρούνται ως υβριδικό κεφάλαιο και θα ενισχύσουν τα πρωτοβάθμια κεφάλαια του Συγκροτήματος. Οι κάτοχοι των υφιστάμενων Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018 που εκδόθηκαν το 2008 και μετρούν ως δευτεροβάθμιο κεφάλαιο, δικαιούνται να εγγραφούν στη νέα έκδοση καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό σε Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 20013/2018 αντίστοιχης ονομαστικής αξίας.

Με την πιο πάνω έκδοση, ο δείχτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων το τέλος του 2009 αναμένεται να ανέλθει μέχρι το 10%, ανάλογα με το ποσοστό των Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018 που θα αντικατασταθούν με τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα.

Η πιο πάνω έκδοση θα τεθεί ενώπιον Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για έγκριση στις 2 Απριλίου 2009.