You are here

Χ. Χαμπάκης: Μοχλός ανάπτυξης η ρευστότητα στις τράπεζες

20/12/2017 00:15

Η ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος θέτει τις βάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη σε νέους τομείς της οικονομίας με χρηματοδότηση φερέγγυων επιχειρήσεων, δηλώνει ο ανώτερος γενικός διευθυντής της Eurobank Κύπρου, Χάρης Χαμπάκης.

Σε συνέντευξή του στη StockWatch, ο κ. Χαμπάκης μιλά για τις ιδιαίτερες συνθήκες που αντιμετωπίζει σήμερα ο τραπεζικός τομέας, περιλαμβανομένου του εποπτικού περιβάλλοντος και του μεγάλου όγκου προβληματικών δανείων.

Αναφέρει ότι η πώληση δανείων, μέτρο για το οποίο γίνεται μεγάλη συζήτηση, ενδεχομένως να αποτελεί λύση για ταχύτερη μείωση των ΜΕΔ.

Σχολιάζοντας την κατάσταση στις τράπεζες, ο κ. Χαμπάκης δεν αποκλείει περαιτέρω συγκέντρωση στον κλάδο, εν μέρει λόγω των εποπτικών πιέσεων που υπάρχουν και λόγω της ανάγκης εξισορρόπησης της επένδυσης νέων κεφαλαίων και συνένωσης δυνάμεων.

Ερ: Ποιες οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες;

Απ.: Η τελευταία τετραετία ήταν περίοδος έντονων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα. To bail-in του 2013 επέφερε καίριο κτύπημα στην αξιοπιστία του συστήματος. Όμως τα μέτρα που λήφθηκαν αλλά και οι εντατικές προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων κατάφεραν να οδηγήσουν τις τράπεζες σε μια πορεία σταθεροποίησης και επανάκτησης της αξιοπιστίας τους.

Ερ: Οι προκλήσεις όμως παραμένουν…

Απ.: Η μεγαλύτερη ίσως πρόκληση που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι περισσότερες τράπεζες, είναι η αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), το ύψος των οποίων διατηρείται σε εξαιρετικά ψηλά επίπεδα. Εδώ οφείλω να διευκρινίσω, ότι στην Eurobank Κύπρου, το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν μας αγγίζει καθώς ο δείκτης ΜΕΔ του δανειακού χαρτοφυλακίου μας είναι μόλις 5,5%. Παρόλα αυτά, το θέμα αυτό μας προβληματίζει και το παρακολουθούμε στενά καθώς επηρεάζει την εικόνα και τους κανόνες αγοράς ολόκληρου του τραπεζικού συστήματος στο οποίο ανήκουμε. Παρόλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, η μείωση των ΜΕΔ είναι αργή και επίπονη χωρίς σημάδια θεαματικής βελτίωσης στο άμεσο μέλλον.

Ερ: Θεωρείτε το ρυθμιστικό περιβάλλον ως μια επιπρόσθετη πρόκληση;

Απ.: Ναι, η δεύτερη πρόκληση προέρχεται από το συνεχώς μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο. Σήμερα ο τραπεζικός τομέας είναι ένας από τους πιο έντονα ρυθμισμένους τομείς. Η συμμόρφωση των τραπεζών με το νέο εποπτικό πλαίσιο απαιτεί αλλαγές στο μοντέλο λειτουργίας τους σε επίπεδο διαδικασιών, δομών και στελέχωσης. Αυτή η προσαρμογή συνεπάγεται ψηλό οικονομικό κόστος για τις τράπεζες, σε μια εποχή όπου υπάρχει έντονη πίεση από τους μετόχους για μείωση των εξόδων και αύξηση της οργανικής κερδοφορίας.

Τέλος, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις συνεχείς αλλαγές που επιφέρει η τεχνολογία και οι απαιτήσεις της νέας γενιάς πελατών. Οι τράπεζες είναι αναγκασμένες να επενδύουν σημαντικά κεφάλαια σε νέες τεχνολογίες έτσι ώστε να μπορούν να ικανοποιούν τις συνεχώς μεταβαλλόμενες προσδοκίες και ανάγκες των πελατών τους.

Αντιλαμβάνεστε ότι όσο πιο μικρή είναι μια τράπεζα ή ένα τραπεζικό σύστημα τόσο πιο δύσκολο είναι να ακολουθεί την ταχύτητα με την οποία αλλάζει η τεχνολογία, αφού οι ανάγκες για επενδύσεις είναι τεράστιες.

Ερ: Υπάρχουν λύσεις στο ζήτημα των ΜΕΔ;

Απ.: Για τη ριζική επίλυση του προβλήματος των ΜΕΔ θα απαιτηθεί χρόνος και πολλή προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους καθώς οι βιώσιμες αναδιαρθρώσεις απαιτούν χρόνο για να συμφωνηθούν, να υλοποιηθούν και να αποδώσουν. Ως εκ τούτου στις πιθανές λύσεις πρέπει πάντα να εξετάζονται και εναλλακτικές πρακτικές για γρηγορότερη αντιμετώπιση του προβλήματος.

Οι τράπεζες ήδη αξιοποιούν εργαλεία που έχουν στη διάθεση τους για μείωση του δείκτη ΜΕΔ όπως αναδιαρθρώσεις, διαγραφές και ανταλλαγές ακινήτων. Η πώληση δανείων, μέτρο για το οποίο γίνεται μεγάλη συζήτηση, ενδεχομένως να αποτελεί λύση για ταχύτερη μείωση των ΜΕΔ, εντούτοις τέτοιες λύσεις προϋποθέτουν περισσότερες προβλέψεις για να καταστούν τα χαρτοφυλάκια προς πώληση πιο ελκυστικά για τον δυνητικό αγοραστή, αλλά και κοινωνική και πολιτική αποδοχή τέτοιων πρακτικών.

Στη βάση των όσων είπαμε πιο πάνω, σίγουρα δεν υπάρχει μία μαγική συνταγή για την άμεση και ριζική αντιμετώπιση των ΜΕΔ αφού πρέπει να συντρέχουν και άλλες σημαντικές προϋποθέσεις.

Η διασφάλιση της συνέχειας της θετικής πορείας της κυπριακής οικονομίας, η περαιτέρω μείωση της ανεργίας και η προσέλκυση νέων επενδύσεων είναι προϋποθέσεις που επηρεάζουν άμεσα την πορεία των ΜΕΔ.

Ερ: Η οικονομία όμως αναπτύσσεται…

Απ.: Μια οικονομία που αναπτύσσεται με ετήσιους ρυθμούς πέραν του 3% δημιουργεί ένα θετικό σπιράλ εξελίξεων δίνοντας στις τράπεζες την ευκαιρία να ανασάνουν αφού διευκολύνει τη χρηματοδότηση νέων αναπτύξεων, αυξάνοντας έτσι το μέγεθος του υγιούς δανειακού χαρτοφυλακίου.

Η αύξηση του υγιούς δανειακού χαρτοφυλακίου βελτιώνει από μόνη της το λόγο ΜΕΔ ως προς το σύνολο του χαρτοφυλακίου. Επιπρόσθετα, σε μια οικονομία με ανάπτυξη, συνήθως βελτιώνεται η οργανική κερδοφορία των τραπεζών, επιτρέποντας τους να προχωρούν σε επιπλέον προβλέψεις για καλύτερη κάλυψη των προβληματικών δανείων τους κάτι που σίγουρα βοηθά στη γρηγορότερη εξυγίανση των χαρτοφυλακίων τους. Επίσης σε μια οικονομία που αναπτύσσεται συνήθως παρατηρούμε μείωση της ανεργίας με ταυτόχρονη βελτίωση της δυνατότητας αποπληρωμής των δανειοληπτών.

Ερ: Αφού μιλάμε για την οικονομία, πως βλέπετε το μακροοικονομικό περιβάλλον;

Απ.: Άποψη μου είναι ότι η κυπριακή οικονομία έχει πολύ δρόμο ακόμη να διανύσει. Υπάρχουν διάφορες στρεβλώσεις που θέλουν χρόνο και προσπάθεια για να διορθωθούν. Σίγουρα έχουν γίνει πολλά αλλά μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Η οικονομία μας ήθελε και θέλει περισσότερους πυλώνες δραστηριοποίησης και καλύτερη διασπορά των πηγών εισοδημάτων της. Για παράδειγμα, η συζήτηση που γίνεται για αναμόρφωση της στρατηγικής και εκσυγχρονισμού του τουριστικού μας προϊόντος είναι αναγκαία και πρέπει να τρέξει με γρηγορότερους ρυθμούς.

Επίσης, στο θέμα της παιδείας φαίνεται ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες, τις οποίες πρέπει να εκμεταλλευτούμε τάχιστα. Η Κύπρος μπορεί, με την κατάλληλη στήριξη, να παίξει έναν πολύ δυνατό περιφερειακό ρόλο στο κομμάτι της παιδείας και να βελτιώσει τη συνεισφορά της παιδείας τόσο στην οικονομία του τόπου όσο και στην εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό.

Άλλος ένας σημαντικός πυλώνας με προοπτικές είναι ο τομέας της ναυτιλίας με την Κύπρο να έχει μπει για τα καλά στο διεθνή χάρτη ως κέντρο πλοιοδιαχείρισης με τη βοήθεια των επιμελητηρίων, της κυβέρνησης, των πλοιοκτητών, των τραπεζών. Με καλό σχεδιασμό οι προοπτικές εισροής εσόδων στο κράτος από τη ναυτιλία είναι απεριόριστες.

Το κράτος πρέπει να παραμείνει προσηλωμένο σε μια ορθή δημοσιονομική πολιτική με συνέχιση και ταχεία προώθηση περαιτέρω μεταρρυθμίσεων που θα εδραιώσουν την χώρα μας ως ένα ανταγωνιστικό και παράλληλα ελκυστικό κέντρο παροχής υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να συστρατευθούν και να θέσουν ως ύψιστη προτεραιότητα την αναβάθμιση του αξιόχρεου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην επενδυτική βαθμίδα (Investment grade) μέσα στο 2018. Μια τέτοιου είδους αναβάθμιση θα έχει πολλαπλά οφέλη σε όλους τους τομείς της οικονομίας αφού θα ενισχυθεί περαιτέρω η αξιοπιστία της χώρας μας και θα δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες σταθερότητας και σιγουριάς για το μέλλον.

Μόνο έτσι θα αντιμετωπίσουμε τα ΜΕΔ. Με συλλογική προσπάθεια, πολύπλευρες ενέργειες, υγιή και πολυδιάστατη ανάπτυξη.

Ερ: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει η εκτίμηση ότι το ύψος των προβληματικών δανείων επηρεάζει το νέο δανεισμό. Είναι κάτι που παρατηρείται στην εγχώρια αγορά;

Απ.: Το ύψος των προβληματικών δανείων μπορεί να επηρεάσει το νέο δανεισμό αφού οι τράπεζες με ψηλό δείκτη ΜΕΔ διοχετεύουν σημαντικούς πόρους για τη διαχείρισή τους. Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις έχουν αυξημένη επικινδυνότητα οι τράπεζες αυξάνουν τις προβλέψεις, επηρεάζοντας αρνητικά την κερδοφορία και τις ανάγκες τους σε κεφάλαια. Έτσι ο νέος δανεισμός μπορεί να περάσει σε δεύτερη μοίρα.

Στην Κύπρο όμως ισχύει ένα παράδοξο. Επειδή υπάρχει ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα, ένας πελάτης ο οποίος είναι φερέγγυος και θέλει να πάρει δάνειο, μπορεί να το πάρει σχετικά εύκολα.

Στην Κύπρο γίνεται μάχη μεταξύ των τραπεζών για να κερδίσουν μια χρηματοδότηση μιας νέας βιώσιμης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. Με όπλο την ρευστότητα που υπάρχει στο σύστημα αλλά και με τα εργαλεία που οι τράπεζες έχουν πλέον στη διάθεσή τους, όπως το σύστημα Άρτεμις που επιτρέπει τον έλεγχο των δεδομένων του κάθε δανειολήπτη, βοηθώντας σημαντικά στη ορθή αξιολόγηση των οικονομικών του δεδομένων, δεν θα έλεγα ότι στην Κύπρο έχει επηρεαστεί η δυνατότητα παροχής νέων δανείων.

Ερ: Δεδομένου, όμως, ότι περίπου οι μισές επιχειρήσεις και νοικοκυριά δεν εξυπηρετούν τα δάνειά τους, ποιες οι προοπτικές νέων δανειοδοτήσεων στην Κύπρο;

Απ.: Όπως ανάφερα πιο πάνω, οι προοπτικές νέων δανειοδοτήσεων στην Κύπρο είναι αρκετά ενθαρρυντικές δεδομένης της συνεχιζόμενης ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας.

Η βελτίωση των εγχώριων μακροοικονομικών συνθηκών οδηγεί στην αποκλιμάκωση της ανεργίας, δημιουργεί νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και παράλληλα ενθαρρύνει τις ξένες επενδύσεις στη χώρα μας. Από την πλευρά τους οι τράπεζες, μέσω της βελτιωμένης ρευστότητάς τους,μπορούν να εξυπηρετήσουν την ζήτηση που υπάρχει.

Οι επιχειρηματίες έχουν πρόσβαση σε δανεισμό υπό τον όρο ότι η επιχειρηματική τους δράση είναι στη σφαίρα της λογικής και κάτω από συγκεκριμένο και καλά σχεδιασμένο πλάνο.

Ερ: Επανέρχομαι στο ρυθμιστικό περιβάλλον.  Πώς επηρεάζει σήμερα τον τραπεζικό κλάδο το ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο;

Απ.: Η προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να υπάρχει αυστηρό αλλά παράλληλα λειτουργικό εποπτικό πλαίσιο. Ένα σωστά σχεδιασμένο ρυθμιστικό περιβάλλον δημιουργεί το απαραίτητο κλίμα εμπιστοσύνης. Χωρίς εμπιστοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει τραπεζική πίστη. Τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιηθεί σημαντική προσπάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο για την αναμόρφωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος ώστε να ενσωματώσει τη γνώση και τα μαθήματα που προέκυψαν μετάτην τελευταία μεγάλη κρίση.

Από την άλλη, πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην υπέρμετρη αυστηρότητα και τη λειτουργικότητα των νόμων και κανονισμών έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία του συστήματος αλλά και η εύρυθμη λειτουργία και ανταγωνιστικότητα του.

Εμείς, στην Eurobank Κύπρου, είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε να λειτουργούμε κάτω από ένα αποτελεσματικό σύστημα εποπτείας, το οποίο θα διασφαλίζει τη φήμη και την καλή εικόνα του συστήματος, την ελαχιστοποίηση των κινδύνων, το κλίμα εμπιστοσύνης, χωρίς όμως να επιβάλει δυσανάλογο λειτουργικό κόστος το οποίο συνήθως μεταφέρεται στους πελάτες και την ποιότητα εξυπηρέτησης. Επόπτες και εποπτευόμενοι οφείλουν να λειτουργούν σε κοινή πορεία για ένα και μοναδικό σκοπό, τη διασφάλιση ενός υγιούς τραπεζικού συστήματος με ξεκάθαρους νόμους, διαδικασίες και πρακτικές για εξυπηρέτηση της ελεύθερης αγοράς και του απλού πολίτη.

Ερ: Πιστεύετε ότι ο εγχώριος νομοθέτης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες;

Απ.: Από τη στιγμή που ανήκουμε στην ευρωπαϊκή οικογένεια πρέπει να συμμορφωνόμαστε με το ευρωπαϊκό εποπτικό πλαίσιο. Ταυτόχρονα όμως ο τοπικός νομοθέτης, κατά την προσαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών και νόμων σε τοπικές νομοθεσίες, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και το μέγεθος της κυπριακής οικονομίας και να αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη δυνατότητα που παρέχουνοι εκάστοτε Ευρωπαϊκή οδηγίες για τοπικές προσαρμογές, εφαρμόζοντας έτσι κανονισμούς που θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη λειτουργία της εγχώριας αγοράς, χωρίς όμως εκπτώσεις στην εφαρμογή ή την ουσία των οδηγιών.

Επίσης είναι σημαντικό να δίνεται ο απαιτούμενος χρόνος στις τράπεζες για εφαρμογή και αφομοίωση των νέων κανονισμών, οι οποίοι τις πλείστες φορές απαιτούν σημαντικές εσωτερικές αλλαγές σε επίπεδο δομών και διαδικασιών. Στο πρόσφατο παρελθόν έχουμε έρθει αντιμέτωποι με σημαντικές νομοθεσίες που ψηφίζονται με άμεση εφαρμογή, προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία μας, με επίπτωση πάντα στον πελάτη και κατ’ επέκταση στην οικονομία του τόπου μας. Πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε πάντα βιαστικοί και της τελευταίας στιγμής.

Ερ: Η Eurobank βρίσκεται στην Κύπρο δέκα χρόνια.  Ποιο θεωρείτε το πιο μεγάλο επίτευγμα της τράπεζας;

Απ.: Η Eurobank Κύπρου γιορτάζει φέτος 10 χρόνια παρουσίας στην Κύπρο. Η επέτειος αυτή σηματοδοτεί δέκα χρόνια επιτυχημένης πορείας, καινοτομίας και ανάπτυξης, ως αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, αφοσίωσης και επαγγελματισμού.

Σε αυτά τα δέκα χρόνια και έχοντας να αντιμετωπίσουμε πολύ σκληρό ανταγωνισμό, καταφέραμε να είμαστε σήμερα Τράπεζα πρώτης επιλογής στους τομείς που επιλέξαμε να δραστηριοποιηθούμε, δηλαδή στο Wealth Management, Corporate and Investment Banking και International Business banking.

Για μένα, τα μεγαλύτερα μας επιτεύγματα σε αυτή την δεκαετία είναι ότι καταφέραμε να προσθέσουμε πέραν των 350 νέων θέσεων εργασίας σε μια δύσκολη περίοδο, να παρουσιάζουμε υγιή επαναλαμβανόμενη κερδοφορία, συνεισφέροντας έτσι στο κράτος και φορολογικά και να ανεβάσουμε τον πήχη της τραπεζικής εξυπηρέτησης σε πολύ υψηλά επίπεδα. Καταφέραμε επίσης, να πετύχουμε απόδοση στην επένδυση του μετόχου μας, που ως ξένος επενδυτής στην Κύπρο, έβαλε σημαντικά κεφάλαια τα οποία του αποδίδουν και κατά συνέπεια τον αφήνουν ευχαριστημένο από τη χώρα που τον φιλοξένησε.

Είμαστε μία τράπεζα που δε μας αγγίζουν τα μεγάλα προβλήματα του υπόλοιπου τραπεζικού συστήματος όπως τα ΜΕΔ ή οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας αφού ποτέ δεν πέσαμε στην παγίδα να προσπαθούμε να κερδίζουμε γρήγορα μερίδια αγοράς. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο τέλος του ενεαμήνου του 20017 ήταν 28,6% - πολύ ψηλότερος από τις εποπτικές απαιτήσεις - ενώ η ισχυρή πλεονάζουσα ρευστότητά μας είναι ικανή να καλύψει την όποια ζήτηση για νέα δάνεια αλλά και σημαντικό στοιχείο του ισολογισμού της τράπεζάς μας που ο κάθε πελάτης μας παρακολουθεί και εκτιμά. Το μοντέλο λειτουργίας μας είναι πολύ αποτελεσματικό με το λόγο κόστους προς έσοδα να βρίσκεται κάτω από 30%, πολύ χαμηλότερος από την επόμενο χαμηλότερο δείχτη τράπεζας. Αυτό μας επιτρέπει να επενδύουμε σε καλύτερη τεχνολογία, σε ποιοτικό ανθρώπινο δυναμικό και σε διαδικασίες που θα μας βοηθήσουν να γίνουμε ακόμη καλύτεροι.

Ερ: Υπάρχουν σήμερα ευκαιρίες στο τραπεζικό σύστημα για τράπεζες όπως η Eurobank;

Απ.: Το τραπεζικό σύστημα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, έχει όμως καταφέρει να ξεπεράσει τις δυσμενείς συνθήκες, ελκύει ξένες επενδύσεις και είναι ξανά σε θέση να στηρίξει την οικονομία και να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξή της. Στο περιβάλλον αυτό δημιουργούνται ευκαιρίες τις οποίες η Eurobank είναι σε θέση να αδράξει, βασιζόμενη στα πολύ καλά οικονομικά της αποτελέσματα που μας επιτρέπουν να αντιμετωπίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία και να επεκτείνουμε τις εργασίες μας και σε άλλους τομείς.

Με έναυσμα τους νέους νόμους περί αμοιβαίων κεφαλαίων, η τράπεζα δημιούργησε, με δική της πρωτοβουλία, εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, ενώ λάβαμε και έγκριση πριν έξι μήνες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τα δύο πρώτα αμοιβαίακεφάλαια. Επίσης προωθούμε τον θεσμό του affluent banking στοχεύοντας σε ένα κομμάτι της λιανικής τραπεζικής (upper retail) στοχεύοντας επιτυχημένους επαγγελματίες οι οποίοι επιθυμούν τραπεζική συνεργασία με μια τράπεζα που είναι μοντέρνα, που ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό και μπορεί να εξυπηρετήσει τις προσωπικές τους ανάγκες.

Ένας άλλος τομέας που δραστηριοποιηθήκαμε τα τελευταία χρόνια είναι ο τομέας της ναυτιλίας όπου σε συνεργασία με τη μητρική μας τράπεζα δημιουργήσαμε ένα τμήμα που είναι ενεργό στον τομέα της ναυτιλίας συμπεριλαμβανομένου και των δανείων. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι η ναυτιλία αποτελεί μια βιομηχανία με διεθνή εμβέλεια που την επηρεάζουν δεδομένα και συνθήκες της παγκόσμιας οικονομίας. Αναγνωρίζουμε τα ρίσκα και γι’αυτό, όπως και σε ότι άλλο κάναμε μέχρι τώρα, είμαστε συντηρητικοί και μελετούμε προσεκτικά την κάθε μας κίνηση.

Ερ: Πόσα δάνεια δώσατε στον τομέα;

Απ.: Πέραν των €100 εκ.

Ερ: Δεν σας ενδιαφέρει επέκταση στη λιανική τραπεζική;

Επί του παρόντος όχι και ο λόγος είναι ότι στο συγκεκριμένο κομμάτι η Κύπρος είναι ‘’overbanked’’.Δηλαδή υπάρχουν πολλά καταστήματα με πολλές τράπεζες που δραστηριοποιούνται σε αυτό το κομμάτι με σχετικά λίγους πελάτες.

Απ.: Η μέχρι σήμερα θετική πορεία της Τράπεζας επιτεύχθηκε με συνειδητή αποχή από τη λιανική τραπεζική. Οι άξονες στους οποίους βασίστηκε το στρατηγικό πλάνο της Eurobank Κύπρου, το οποίο ήταν και παραμένει διαφορετικό από αυτό των υπόλοιπων εγχώριων Τραπεζών, σε συνδυασμό με τα επαναλαμβανόμενα κερδοφόρα αποτελέσματα, αναμφισβήτητα την έκαναν να ξεχωρίζει, καθιστώντας την σημείο αναφοράς βέλτιστης τραπεζικής πρακτικής. Εξάλλου, η προοπτική της τράπεζας είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τη δέσμευση μας για άψογη εξυπηρέτηση και ποιότητα αλλά και το συνδυασμό των καινοτόμων, ευέλικτων και τιμολογιακά ανταγωνιστικών προϊόντων μας.

Ερ: Θα μπορούσε όμως η Eurobank να αναπτυχθεί περισσότερο με τη λιανική τραπεζική;

Απ.: Θεωρούμε ότι το affluent banking που είναι ένα μικρό κομμάτι της πίτας λιανικής τραπεζικής στη χώρα μας αποτελεί φυσική προέκταση των όσων κάνουμε μέχρι σήμερα και πιστεύουμε ότι θα συμβάλει στην αύξηση του δανειακού μας χαρτοφυλακίου, καθώς και της καταθετικής μας βάσης, πάντα ακολουθώντας συνετή προσέγγιση με ποιοτικό δανεισμό.

Το ότι αποφεύγουμε την λιανική τραπεζική δεν σημαίνει ότι την υποτιμούμε ή την φοβόμαστε. Αλλά για να επενδύσεις στη λιανική τραπεζική πρέπει να δημιουργήσεις 20-30 καταστήματα, να προσθέσεις σημαντικό λειτουργικό κόστος, και το κυριότερο, να ανταγωνιστείς με όλες τις άλλες τράπεζες που είναι ήδη δραστηριοποιημένες για χρόνια. Παρά το γεγονός ότι η οικονομική ευρωστία της Τράπεζας μας το επιτρέπει, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος.

Ερ: Η Eurobank εκτιμά ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί με ταχείς ρυθμούς το επόμενο διάστημα.  Εντούτοις, διατηρεί πολύ περισσότερες καταθέσεις από ότι δάνεια…

Απ.: Η μείωση της ζήτησης για νέες χορηγήσεις ήταν αναμενόμενη λόγω της κρίσης που επήλθε σε όλους τους τομείς της οικονομίας μετά το κούρεμα του 2013. Από την άλλη, η Eurobank Κύπρου, από τη σύσταση της μέχρι σήμερα, έχει επιδείξει ουσιαστική επιμέλεια όσον αφορά τις διαδικασίες τιμολόγησης και χορήγησης πιστώσεων καθώς και της αποτίμησης εξασφαλίσεων. Αυτό αντικατοπτρίζεται στα οικονομικά μας αποτελέσματα, τα οποία επιδεικνύουν τον χαμηλότερο δείκτη ΜΕΔ στην Κύπρο.

Ενόψει της βελτιωμένης εικόνας της Κυπριακής οικονομίας, στόχος μας είναι μεν η πιστωτική επέκταση, με ανταπόκριση όμως στην υγιή ζήτηση για δάνεια και τις βιώσιμες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Η διατήρηση πολύ περισσοτέρων καταθέσεων από ότι δάνεια αποτελεί μέρος της στρατηγικής μας και της εικόνας που θέλουμε να έχει η Τράπεζα μας την οποία συνοψίζω σε, υγιή κερδοφορία, ισχυρή κεφαλαιοποίηση και ρευστότητα, ποιότητα εξυπηρέτησης, διαφορετικότητα από οποιονδήποτε άλλο ανταγωνιστή και τεχνολογικά πρωτοπόρα.

Ερ: Βλέπετε συγκέντρωση του εγχώριου τραπεζικού τομέα τα επόμενα χρόνια;

Απ.: Το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου έχει πολλούς παίκτες και πολλοί είπαν μέχρι σήμερα ότι θα επέλθει συγκέντρωση. Η πρώτη κίνηση συγκέντρωσης προέκυψε από την επιβεβλημένη απορρόφηση της Λαϊκής Τράπεζας από την Τράπεζα Κύπρου το 2013. Το γεγονός αυτό ήταν ιστορικής σημασίας καθότι σήμανε την έναρξη πολύ σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και καθόρισε τη νέα μορφή της κυπριακής τραπεζικής πραγματικότητας. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε και η απορρόφηση των συνεργατικών ιδρυμάτων από τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, επιφέροντας ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση.

Η αυξημένη εποπτεία, η πίεση που υπάρχει για αύξηση της κερδοφορίας, οι επερχόμενοι νέοι κανονισμοί καθώς και η ανάγκη για περαιτέρω εξυγίανση των δανειακών χαρτοφυλακίων ενδεχομένως στο μέλλον να αναγκάσουν τους μέτοχους να ζυγίσουν μεταξύ της ανάγκης να συνεχίσουν να βάζουν κεφάλαια ή να πρέπει να ενώσουν δυνάμεις.

Ερ: Είναι κάτι που σας ενδιαφέρει;

Απ.: Αυτή την στιγμή δεν υπάρχει τέτοια σκέψη ούτε από την Eurobank Κύπρου και θεωρώ ούτε από τον Όμιλό μας για κάτι τέτοιο. Είμαστε μια υγιέστατη τράπεζα και για να έχει νόημα μια συγχώνευση ή εξαγορά πρέπει τα οφέλη να είναι πολλαπλάσια από μια απλή λογιστική συνένωση των ισολογισμών δύο τραπεζών. Δηλαδή πρέπει να δημιουργείται αξία από την πρώτη μέρα και όχι υπόσχεση δημιουργίας αξίας στο μέλλον.

Όμως στη ζωή δεν πρέπει να αναιρείς ή να προκαταλαμβάνεις κάτι. Εάν οι συνθήκες στην αγορά διαφοροποιηθούν μελλοντικά είμαι σίγουρος ότι θα αξιολογήσουμε τυχόν ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν.

Της Γεωργίας Χαννή