You are here

Χ. Βασιλείου, KPMG: Απάντηση σε προβληματισμούς τα μέτρα κυβέρνησης

30/10/2021 06:00

Τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση είναι η απάντηση στους προβληματισμούς που εκφράζουν κατά καιρούς επιχειρήσεις για τη μετεγκατάσταση τους στην Κύπρο τονίζει ο διευθύνων σύμβουλος της KPMG Κύπρου, Χρίστος Βασιλείου.

Σε συνέντευξή του στη StockWatch, ο κ. Βασιλείου σημειώνει ότι τα μέτρα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση εφόσον ενισχύουν την προσπάθεια προσέλκυσης ξένων εταιρειών στην Κύπρο ή ενίσχυσης των υφιστάμενων εργασιών τους.

Αναφέρει ότι στόχος πρέπει να είναι η δημιουργία βιώσιμων και σταθερών συνθηκών ανάπτυξης μακριά από ευκαιριακού τύπου λύσεις που ενδεχομένως στο μεσο - μακροπρόθεσμο ορίζοντα να έχουν τα αντίθετα αποτελέσματα.

«Τα μέτρα ανακοινώνονται ταυτόχρονα με την προσπάθεια μετασχηματισμού της οικονομίας μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, με το συνδυασμό των δύο να αναμένεται να βοηθήσει τα μέγιστα στην επαναφορά της οικονομίας σε σταθερούς και βιώσιμους ρυθμούς ανάπτυξης», υπογραμμίζει.

Αναφορικά με την κατάργηση του επενδυτικού προγράμματος, αναφέρει ότι «βλέπουμε τομείς των επενδυτικών ταμείων να ενισχύονται, οπότε η κατάργηση του επενδυτικού προγράμματος δεν έχει επηρεάσει τον τομέα, πέραν από το γεγονός ότι πρέπει να αποκαταστήσουμε πλήρως την εικόνα της Κύπρου στους ξένους επενδυτές και να αποφύγουμε λάθη του παρελθόντος».

Ερ.: Πως αξιολογείτε τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για προσέλκυση επιχειρήσεων;

Απ.: Η παραχώρηση κινήτρων για προσέλκυση επενδύσεων, κυρίως για μια εξωγενή οικονομία, είναι θεμιτή νοουμένου ότι συνάδουν με το Σύνταγμα, τις νομοθεσίες, τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τις διεθνώς αποδεκτές πρακτικές. Είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου και αξιολόγησης των οποιωνδήποτε μέτρων υιοθετούνται, ώστε να λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα εκεί και όπου χρειάζεται.

Στόχος πρέπει να είναι η δημιουργία βιώσιμων και σταθερών συνθηκών ανάπτυξης μακριά από ευκαιριακού τύπου λύσεις που ενδεχομένως στο μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα να έχουν τα αντίθετα αποτελέσματα.

Τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση εφόσον ενισχύουν την προσπάθεια προσέλκυσης ξένων εταιρειών στην Κύπρο ή ενίσχυσης των υφιστάμενων εργασιών τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, πολύ σωστά στις εταιρείες τεχνολογίας, καθώς και σε τομείς της οικονομίας.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι τα μέτρα ανακοινώνονται ταυτόχρονα με την προσπάθεια μετασχηματισμού της οικονομίας μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, με το συνδυασμό των δύο να αναμένεται να βοηθήσει τα μέγιστα στην επαναφορά της οικονομίας σε σταθερούς και βιώσιμους ρυθμούς ανάπτυξης.

Ερ.: Η κυβέρνηση διαβουλεύτηκε μαζί σας πριν εξαγγείλει τα μέτρα;

Απ.: Τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί ουσιαστικά είναι η απάντηση στους προβληματισμούς που εκφράζουν κατά καιρούς επιχειρήσεις για τη μετεγκατάσταση τους στην Κύπρο. Υπήρξαν πολλές συζητήσεις μεταξύ των αρμόδιων φορέων για την προώθηση του λεγόμενου headquartering και οι αποφάσεις της Κυβέρνησης ενισχύουν αυτή την προσπάθεια.

Την ίδια στιγμή στοχεύουν σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας, ενώ παρέχουν φορολογικά και άλλα κίνητρα σε άτομα / διευθυντές εταιρειών υψηλής εισοδηματικής τάξης να μετεγκατασταθούν στην Κύπρο μαζί με τις οικογένειες τους.

Ερ.: Μπορεί η νέα στρατηγική να αντικαταστήσει επαρκώς το καταργηθέν κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα;

Απ.: Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι αναφερόμαστε σε δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση αφορούν την προσέλκυση και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων στην Κύπρο μαζί με το προσωπικό και τη διευθυντική ομάδα. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν αντικατάσταση ή έχουν σχέση με το καταργηθέν κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα.

Επισημαίνεται ότι η επιτυχία των μέτρων θα ενισχύσει πολλούς κλάδους της οικονομίας, την κατανάλωση και τα δημόσια οικονομικά, μέσα από ένα βιώσιμο και σταθερό πλάνο.

Κάθε ξένη και εγχώρια επένδυση πρέπει να έχει πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα και να ενεργοποιεί στο μέγιστο βαθμό τις παραγωγικές μονάδες της χώρας. Η προσέλκυση εταιρειών και επαγγελματιών από το εξωτερικό κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.

Όσον αφορά το μέτρο που αφορά την πολιτογράφηση ατόμων που μεταφέρουν τις επιχειρήσεις και τις οικογένειες τους στην Κύπρο, αυτό δεν έχει σχέση με το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων, εφόσον αναφερόμαστε σε περιπτώσεις ατόμων που διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο, δημιουργούν άρρηκτους δεσμούς με τη χώρα και συνεισφέρουν στα κρατικά ταμεία, όπως το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ερ.: Η κατάργηση του επενδυτικού προγράμματος επέφερε πλήγμα στον κλάδο;

Απ.: Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πείσουμε σαν επενδυτές για τα πραγματικά πλεονεκτήματα της Κύπρου ως χρηματοοικονομικό κέντρο και ως χώρα που προσφέρει υψηλό επίπεδο διαβίωσης και υπηρεσιών, στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης. Οπότε η κατάργηση του επενδυτικού προγράμματος σε καμία περίπτωση δεν το αλλάζει αυτό.

Οι ελεγκτικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των υπηρεσιών που παρέχονται. Γίνεται συνεχής προσπάθεια εμπλουτισμού των υπηρεσιών αυτών και η εισαγωγή της τεχνολογίας. Βλέπουμε τομείς των επενδυτικών ταμείων να ενισχύονται, οπότε η κατάργηση του επενδυτικού προγράμματος δεν έχει επηρεάσει τον τομέα, πέραν από το γεγονός ότι πρέπει να αποκαταστήσουμε πλήρως την εικόνα της Κύπρου στους ξένους επενδυτές και να αποφύγουμε λάθη του παρελθόντος.

Ερ.: Πώς θα αξιοποιήσετε τη νέα στρατηγική προσέλκυσης επενδύσεων για στήριξη του κλάδου σας;

Απ.: Από ανέκαθεν θεωρούσαμε ιδιαίτερα σημαντικό να μπορέσουμε να πείσουμε εταιρείες να μεταφέρουν τις εργασίες τους, ή τουλάχιστον μέρος τους στην Κύπρο (το λεγόμενο headquartering). Η νέα στρατηγική βοηθά τα μέγιστα προς αυτή την κατεύθυνση και θα την στηρίξουμε με κάθε δυνατό τρόπο.

Ήδη έχουμε εμπλουτίσει το ενημερωτικό υλικό προς τους πελάτες, αναλύοντας ότι πλέον η Κύπρος προσφέρει επιπλέον πλεονεκτήματα. Θεωρούμε τις εταιρείες τεχνολογίας ιδιαίτερης σημασίας και έχουμε επενδύσει σημαντικά σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό ώστε να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες τους. Η προσέλκυση τέτοιων εταιρειών αλλά και εταιρειών από άλλους κλάδους για εγκατάσταση τους στην Κύπρο μόνο θετικά μπορεί να επιφέρει.

Την ίδια στιγμή συνεχίζουμε να στηρίζουμε τις επιχειρήσεις που έχουν παρουσία στη χώρα αλλά και τις κυπριακές επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας.

Ερ.: Γιατί να επενδύσει κάποιος στην Κύπρο;

Απ.: Η Κύπρος διατηρεί εδώ και πολλά χρόνια τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει. Ισχυρό νομικό σύστημα που διασφαλίζει τους επενδυτές και τις συμφωνίες που συνάπτονται, φιλικό φορολογικό σύστημα πλήρες εναρμονισμένο με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τις διεθνώς παραδεκτές πολιτικές, η μεγάλη εμπειρία στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και το χαμηλό διοικητικό κόστος αποτελούν πλεονεκτήματα για την Κύπρο.

Από εκεί και πέραν είναι η πολύ καλή γεωγραφική θέση της χώρας, η συνδεσιμότητα με τις χώρες, το γεγονός ότι ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το υψηλό επίπεδο μόρφωσης και επαγγελματισμού των επαγγελματιών και η καλή ποιότητα ζωής, με ένα επαρκές σύστημα υγείας, επιλογές στον τομέα της εκπαίδευσης και χαμηλό επίπεδο εγκληματικότητας. 

Ερ.: Πώς επηρέασε η πανδημία τον κλάδο των διεθνών υπηρεσιών;

Απ.: Σίγουρα η αδρανοποίηση των παραγωγικών μονάδων της οικονομίας και των επενδύσεων σε διεθνές επίπεδο επηρέασε όλους τους οικονομικούς τομείς και όπως ήταν φυσικό και τις υπηρεσίες. Θα πρέπει να σημειώσουμε όμως ότι η πορεία του τομέα καταδεικνύει για ακόμη μια φορά την ανθεκτικότητα του εφόσον δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές μειώσεις στον κύκλο εργασιών του τομέα.

Η πανδημία ανέδειξε την αναγκαιότητα για ενίσχυση των τεχνολογικών υποδομών και καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Οι πλείστοι επαγγελματίες του κλάδου πήραν τα μηνύματα και έχουν επενδύσει σημαντικά τόσο σε υλικά αγαθά όσο και σε ανθρωποώρες για αυτά τα δύο.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η συνεχής επικοινωνία με τους πελάτες μας αλλά και η επαφή με την κοινωνία ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες τους. Όσο η οικονομία ανακάμπτει, η διάθεση για επενδύσεις αυξάνεται και έχουμε παρατηρήσει πρόσφατα σημαντικές επενδύσεις. Αυτά σε συνδυασμό με τις μεταρρυθμίσεις που αναμένεται να εφαρμοστούν μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης μας κάνουν να νοιώθουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι.

Ερ.: Ποιος ο ρόλος του τομέα των διεθνών υπηρεσιών στην πορεία ανάκαμψης της οικονομίας;

Απ.: Ένας από του τομείς που αναδιαρθρώθηκε τα τελευταία χρόνια και αναπροσαρμόστηκε στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των επιχειρηματιών, επενδυτών και της κοινωνίας αλλά και στις νέες οδηγίες των τοπικών και διεθνών εποπτικών αρχών, που ο αριθμός τους είναι μεγάλος, είναι αυτός των επαγγελματικών υπηρεσιών.

Παραδοσιακά ο τομέας συνεισφέρει σημαντικά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας και αποδείχτηκε ιδιαίτερα ανθεκτικός ειδικά κατά την περίοδο της προηγούμενης χρηματοοικονομικής κρίσης.

Η Κύπρος κατάφερε, μέχρι σήμερα, να διατηρήσει τα σημαντικά πλεονεκτήματα της ως χρηματοοικονομικό κέντρο, ενώ σταδιακά αναπτύσσει νέα προσόντα και τομείς. Πολλοί είναι οι ξένοι επενδυτές που επενδύουν ή δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην Κύπρο, είτε διότι βρίσκουν το φορολογικό και νομικό σύστημα ελκυστικό, είτε επειδή απολαμβάνουν τον τρόπο ζωής, με ένα σχετικά λογικό κόστος.

Της Γεωργίας Χαννή