You are here

Χρ. Βασιλείου: Γινόμαστε μάρτυρες μιας μεγάλης αλλαγής

16/09/2019 07:19

Η οικονομία της Κύπρου βιώνει μια μεγάλη αλλαγή καθώς οι ξένοι επενδυτές χρησιμοποιούν, πλέον, τη χώρα ως τελικό αντί ενδιάμεσο σταθμό επενδύσεων, αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος της KPMG, Χρίστος Βασιλείου. 

Σε συνέντευξη του στη StockWatch ο κ. Βασιλείου τονίζει την προσαρμοστικότητα του τομέα των υπηρεσιών στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η ροή επενδύσεων σε διάφορους τομείς και αναλύει τις προκλήσεις που συνεχίζει να παρουσιάζει ο κλάδος.

«Σε ό,τι αφορά το μοντέλο επενδύσεων, τα τελευταία χρόνια γινόμαστε μάρτυρες μιας μεγάλης αλλαγής», αναφέρει.

«Οι ξένοι επενδυτές προτιμούν πλέον να επενδύουν στην ίδια την Κύπρο πάρα να την χρησιμοποιούν ως ένα ενδιάμεσο σταθμό (hub) για επενδύσεις. Έχουμε ήδη δει πολλές ξένες επενδύσεις σε αρκετούς τομείς της οικονομίας όπως μαρίνες, τουριστική βιομηχανία, φαρμακοβιομηχανία, λιανικό εμπόριο, τράπεζες, κ.ά.», σημειώνει.

Τα νέα δεδομένα δημιουργούν θετικές πιέσεις στον κλάδο υπηρεσιών για προσαρμογή.

«Πρέπει να προσαρμοστούμε με ευελιξία ως χώρα και ως επαγγελματίες στη νέα μορφή που παίρνει το οικονομικό μας μοντέλο», αναφέρει.

Στη συνέντευξη μιλά για την πορεία και τις προοπτικές του κλάδου, τα ζητήματα που προκύπτουν από την αυστηρή ρύθμιση αλλά και τους εξωγενείς κινδύνους που ελλοχεύουν για την οικονομία. 

Μιλά επίσης για τις προκλήσεις του τομέα ακινήτων, κυρίως για την ανάγκη διατήρησης της εξωγενούς ζήτησης εν μέσω της αυξανόμενης προσφοράς.

Η συνέντευξη

Ερ.: Πώς εξελίσσονται οι εργασίες στον κλάδο σας;

Απ.: Θεωρώ ότι και το 2019 είναι ακόμη ένα έτος προκλήσεων, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη το εξωγενές οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον. Υπάρχουν τα ζητήματα του διεθνούς εμπορίου, το Brexit και ο προβληματισμός για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας, όπως εκφράστηκε πλέον επίσημα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία προχώρησε με νέο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.

Ερ.: Η οικονομία όμως της Κύπρου καλά κρατεί μέχρι τώρα…

Απ.: Η οικονομία της Κύπρου συνεχίζει την ανοδική της πορεία, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προκλήσεις. Για παράδειγμα αυτή τη χρονιά διαφαίνεται πτώση στις αφίξεις των τουριστών, παρόλο που σχετικά θα είναι μια ακόμα καλή χρονιά.

Ο τομέας των επαγγελματικών υπηρεσιών μετασχηματίστηκε από το 2013, εφόσον έπρεπε να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των επιχειρηματιών και της κοινωνίας. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες παραμένουν η βασική κινητήριος δύναμη, με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες να ενισχύονται συνεχώς.

Η στρατηγική του οίκου μας αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον αλλά και τις ανάγκες της αγοράς.

Ερ.: Τι αναμένεται το 2019;

Απ.: Μέσα στο 2019 αναμένουμε περαιτέρω ενίσχυση στην παροχή συμβουλευτικών και φορολογικών υπηρεσιών, με την τάση αυτή να αναμένεται να συνεχίσει. Συνεχίζουμε επίσης να επενδύουμε στην τεχνολογία, η οποία πιστεύουμε ότι ενισχύει σε σημαντικό βαθμό την αποδοτικότητα και την ποιότητα των επαγγελματικών υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες και τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Παράλληλα, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες προς ενίσχυση της γκάμας των υπηρεσιών που προσφέρουμε, καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας τους. Αυτό είναι άλλωστε αναγκαίο, για να είμαστε σε θέση να ανταποκρινόμαστε στις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες των πελατών μας.

Ερ.: Ποιες οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος;

Απ.: Οι σημαντικότερες προκλήσεις θα έλεγα ότι είναι το αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο και οι αυξημένοι έλεγχοι σε ό,τι αφορά τις ελεγκτικές υπηρεσίες, η διατήρηση της Κύπρου ως ένα ισχυρό και ανταγωνιστικό χρηματοοικονομικό κέντρο, η αλλαγή του μοντέλου επενδύσεων και η υψηλή εξειδίκευση.

Παίρνοντας τα με τη σειρά, σε ό,τι αφορά το πρώτο, ως KPMG Κύπρου αντιλαμβανόμαστε πλήρως τις ανάγκες της νέας εποχής και έχουμε κάνει όλα εκείνα τα βήματα που χρειάζονται για την ενίσχυση της ποιότητας των ελέγχων μας και την πλήρη συμμόρφωση μας με τη νομοθεσία που διέπει το νόμο περί ελεγκτών. Πέρα από την εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες που αφορούν τις διαδικασίες αντιμετώπισης φαινομένων καταπολέμησης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, εφαρμόζεται, πλέον, και η ανταλλαγή πληροφοριών σε ό,τι αφορά τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς.

Η διατήρηση της Κύπρου ως ένα ισχυρό και ανταγωνιστικό χρηματοοικονομικό κέντρο αποτελεί προτεραιότητα τόσο των επαγγελματιών του κλάδου αλλά και της πολιτείας. Οι επαγγελματικές υπηρεσίες ήταν ένας από τους τομείς που παρουσιάστηκαν ανθεκτικοί στην κρίση, ενώ μπορούν να αποτελέσουν ένα από τους πυλώνες περαιτέρω ανάπτυξης, ίσως με μοντέλο παρόμοιο με αυτό της Σιγκαπούρης.

Ο εμπλουτισμός των «προϊόντων» που προσφέρουμε ως χώρα, σε συνδυασμό με σειρά νέων κινήτρων, αναμένεται να ενισχύσει περισσότερο την ανταγωνιστικότητα της χώρας και αυτό φάνηκε από τα κίνητρα που δόθηκαν για την ανάπτυξη της οπτικοακουστικής βιομηχανίας στην Κύπρο και την εγγραφή πνευματικών δικαιωμάτων.

Ακόμη ένας σημαντικός τομέας που παρουσιάζει ανάπτυξη είναι αυτός των επενδυτικών ταμείων. Τα επενδυτικά ταμεία ή οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων αποτελούν σημαντικό μέρος της παγκόσμιας αγοράς χρηματοοικονομικών μέσων. Προσελκύουν μεγάλο όγκο επενδύσεων, διότι διαθέτουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα, όπως η διασπορά του κινδύνου και η δυνατότητα επένδυσης σε έργα ή χρηματοοικονομικά μέσα που ο επενδυτής από μόνος του (δηλαδή χωρίς τη συμμετοχή του σε οργανισμό συλλογικών επενδύσεων) δεν θα είχε πρόσβαση. Οι επενδύσεις των συγκεκριμένων οργανισμών μπορεί να είναι είτε σε κινητές αξίες, όπως μετοχές, ομόλογα, χρηματοπιστωτικές διευκολύνσεις (αγορές δανειακών χαρτοφυλακίων από τραπεζικά ιδρύματα) και παράγωγα ή σε ακίνητα, έργα υποδομής ή ακόμη και σε πολύτιμα μέταλλα ή άλλα αντικείμενα αξίας.

Σε ό,τι αφορά το μοντέλο επενδύσεων, τα τελευταία χρόνια γινόμαστε μάρτυρες μιας μεγάλης αλλαγής.

Ερ.: Τι εννοείτε;

Απ.: Οι ξένοι επενδυτές προτιμούν πλέον να επενδύουν στην ίδια την Κύπρο πάρα να την χρησιμοποιούν ως ένα ενδιάμεσο σταθμό (hub) για επενδύσεις. Έχουμε ήδη δει πολλές ξένες επενδύσεις σε αρκετούς τομείς της οικονομίας όπως μαρίνες, τουριστική βιομηχανία, φαρμακοβιομηχανία, λιανικό εμπόριο, τράπεζες, κ.ά.

Οπόταν πρέπει να προσαρμοστούμε με ευελιξία ως χώρα και ως επαγγελματίες στη νέα μορφή που παίρνει το οικονομικό μας μοντέλο.

Ερ.: Ποια η πρόκληση εξειδίκευσης;

Απ.: Σε ό, τι αφορά την εξειδίκευση, είναι γνωστό ότι αποτελεί το υπ’ αριθμόν ένα ζητούμενο για τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Άλλωστε, καθημερινά ακούμε για τον «πόλεμο ταλέντων» μεταξύ επιχειρήσεων, την έλλειψη συγκεκριμένων δεξιοτήτων στην αγορά αλλά και τη συνεχή ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων.

Η αγορά ζητά εξειδίκευση από τους επαγγελματίες και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με αφοσίωση του προσωπικού και συνεχή κατάρτιση, που συνοδεύονται από βαθιά τεχνογνωσία και βιωματική εμπειρία.

Δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε για επαγγελματίες που τα γνωρίζουν όλα και που μπορούν να εκφέρουν εξειδικευμένη γνώμη για όλα τα ζητήματα ενός πελάτη.

Στην KPMG Κύπρου έχουμε προχωρήσει σε σημαντική αλλά και συνεχιζόμενη επένδυση, που περιλαμβάνει τη σύσταση εξειδικευμένων τμημάτων με πλήρως καταρτισμένο προσωπικό καθώς και ανάλογες υποδομές, στοχεύοντας στην πλήρη συμμόρφωση του τρόπου λειτουργίας μας με τους σχετικούς κανονισμούς. Η εξειδίκευση ενισχύει κατακόρυφα την ποιότητα των υπηρεσιών μας και παράλληλα την εμπιστοσύνη των πελατών μας.

Ερ.: Οι εγγραφές εταιρειών δείχνουν ένα μούδιασμα στις διεθνείς υπηρεσίες. Πόσο αρνητικά επηρέασε τον κλάδο η οδηγία της ΚΤ για τις shell companies;

Απ.: Όπως έχω αναφέρει και πριν, ο τομέας αναπροσαρμόζεται αλλά αυτό το θεωρώ ένα υγιές φαινόμενο.

H νέα οδηγία-εγκύκλιος άλλαξε τον ορισμό της εταιρείας κέλυφος (shell company) και η τροποποίηση αυτή θεωρούμε πως θα βοηθήσει προς την κατεύθυνση για μια πιο αποτελεσματική διαχείριση αυτών των εταιρειών από τις τράπεζες, ενώ θέτει τις βάσεις για καθιέρωση ομοιόμορφων πρακτικών σε όλο το κυπριακό τραπεζικό σύστημα.

Επιπλέον, η εξέλιξη αυτή θα βοηθήσει μεσο-μακροπρόθεσμα στην εξάλειψη των ύποπτων συναλλαγών και στην περαιτέρω ενίσχυση των πρακτικών καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι θα πρέπει να αναλυθούν περισσότερο τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις εγγραφές εταιρειών, εφόσον τα προηγούμενα χρόνια παρουσιάστηκε αυξημένος αριθμός εγγραφής εταιρειών στα πλαίσια αναδιαρθρώσεων δανείων, με τα ακίνητα που ανακτώνται από τις τράπεζες να εγγράφονται σε νέες εταιρείες. Οπότε ο αριθμός ήταν αυξημένος λόγω και αυτών των συγκυριών.

Ερ.: Ποιες οι προοπτικές του κλάδου τα επόμενα χρόνια και από πού θα προκύψουν;

Απ.: Ο κλάδος των υπηρεσιών παρουσιάστηκε ανθεκτικός στην κρίση, συνεισφέροντας σημαντικά στο ΑΕΠ της χώρας. Η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στην Κύπρο είναι υψηλού επιπέδου σε σχετικά χαμηλό κόστος, ενώ ταυτόχρονα προωθούνται νέα χρηματοπιστωτικά προϊόντα όπως οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων και οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, καθώς και οι υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (wealth management). Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως διεθνούς εμβέλειας κολοσσοί έχουν επενδύσει στην Κύπρο, εγκαθιδρύοντας βάση για τις δραστηριότητες τους.

Όπως προαναφέρθηκε, ιδιαίτερη ανάπτυξη παρουσιάζει ο τομέας διαχείρισης των επενδυτικών ταμείων. Πρόκειται για τομέα στον οποίο ως KPMG Κύπρου διαθέτουμε πολύχρονη εμπειρία και έχουμε επενδύσει σε μεγάλο βαθμό, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη γκάμα ποιοτικών υπηρεσιών στους εν δυνάμει επενδυτές. Να αναφέρω επίσης ότι φροντίσαμε ως χώρα να εκσυγχρονίσουμε όλες τις νομοθεσίες για τη εγγραφή επενδυτικών ταμείων και διαχειριστών επενδυτικών ταμείων και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα σε σχέση με άλλες χώρες, όπως είναι το Λουξεμβούργο και η Ιρλανδία.

Μέσα σε ένα συνεχώς απρόβλεπτο διεθνές περιβάλλον με κύριο χαρακτηριστικό τη μεταβλητότητα, ο κλάδος των υπηρεσιών αναμένω ότι θα συμβάλει καθοριστικά στο να διατηρήσει η κυπριακή οικονομία τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης που παρουσιάζει.

Ερ.: Από την πολιτεία τι χρειάζεστε;

Απ.: Είναι σημαντικό να μην υπάρξουν οποιεσδήποτε κινήσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό, ενώ πρέπει να προωθηθούν όλες οι προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα ενισχύσουν την αποδοτικότητα της δημόσιας υπηρεσίας και θα βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες και τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

Ερ.: Τι μηνύματα λαμβάνετε από τους πελάτες σας για την κυπριακή οικονομία;

Απ.: Οι πελάτες μας αναμένουν πως η κυπριακή οικονομία θα συνεχίσει τη σταθερή ανοδική της πορεία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι επιφυλακτικοί απέναντι στις προκλήσεις, οι οποίες δεν έχουν εκλείψει. Το 2018 και 2019 όλοι οι παραδοσιακοί τομείς της οικονομίας όπως ο τουρισμός, οι κατασκευές, οι επαγγελματικές υπηρεσίες και η ναυτιλία παρουσίασαν άνοδο, τροφοδοτώντας το ΑΕΠ της χώρας.

Πολλές τουριστικές μονάδες ανακαινίστηκαν ή/και επεκτάθηκαν ενώ νέες συνεχίζουν να μπαίνουν στην αγορά. Αναμένουμε να δούμε το κατά πόσον αυτός ο ρυθμός θα συνεχίσει, εν αναμονή και του Brexit. Η λειτουργία του υφυπουργείου τουρισμού περιμένουμε ότι θα ενισχύσει τις προσπάθειες των επαγγελματιών του τομέα, όμως βασική προτεραιότητα είναι η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος και η ενίσχυση της ποιότητας των επισκεπτών.

Σε ό,τι αφορά τα ακίνητα, μεγάλη πρόκληση παραμένει η διατήρηση της εξωγενούς ζήτησης (που τροφοδοτήθηκε εν μέρει από τα παρεχόμενα κίνητρα), καθώς και η απορρόφηση από την αγορά των ακινήτων που θα εκποιηθούν/πωληθούν από τα τραπεζικά ιδρύματα καθώς και τα νέα που αναμένεται να κατασκευαστούν, κάτι που αποτυπώνεται στις εγκρίσεις των αδειών οικοδομής.

Οι τομείς της ναυτιλίας, της εκπαίδευσης και της υγείας ενισχύονται ενώ σε ό,τι αφορά τον τομέα της ενέργειας, πέρα από το σωστό πολιτικό και οικονομικό σχεδιασμό για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, η Κύπρος καλείται να καλύψει τους στόχους 2020 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Την ίδια στιγμή, ο τομέας των επαγγελματικών υπηρεσιών, μετά από μια περίοδο αναπροσαρμογής στα νέα δεδομένα της αγοράς και τις νέες ανάγκες των επιχειρηματιών και της κοινωνίας, συνεχίζει να συνεισφέρει θετικά στην οικονομία.

Ερ.: Ποια τα πλεονεκτήματα της Κύπρου;

Απ.: Η Κύπρος μπορεί να αποτελέσει πυλώνα σταθερότητας, με τη γεωγραφική της θέση και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας να καταγράφονται στα σημαντικά της πλεονεκτήματα. Η Κύπρος μπορεί υπό προϋποθέσεις να επωφεληθεί και από το Brexit, προσελκύοντας εταιρείες που σκέφτονται να μεταφέρουν εργασίες ή τις έδρες τους από το Λονδίνο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να διατηρηθεί η προοπτική εμπιστοσύνης στην κυπριακή οικονομία.

Ερ.: Επανέρχονται συνεχώς ζητήματα για το ξέπλυμα χρήματος. Πως μπορούμε να γίνουμε πιο πειστικοί;

Απ.: Πέρα από την εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες που αφορούν τις διαδικασίες αντιμετώπισης φαινομένων καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος εφαρμόζεται, όπως προαναφέρθηκε, και η ανταλλαγή πληροφοριών σε ό,τι αφορά τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς, με την πληροφόρηση να δίνεται στις φορολογικές αρχές από τα χρηματοπιστωτικά και άλλα παρόμοια ιδρύματα, όπως ασφαλιστικές εταιρείες και οργανισμούς παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Ήδη μεγάλος όγκος πληροφοριών για ξένους υπηκόους που έχουν στην ιδιοκτησία τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς μεταβιβάστηκε στις χώρες που κατάγονται, ενώ πληροφόρηση λαμβάνει και η Κύπρος για φυσικά και νομικά πρόσωπα, κάτοικους της Δημοκρατίας, που διαθέτουν χρηματοοικονομικά μέσα στο εξωτερικό.

Ως KPMG έχουμε συμβάλει καταλυτικά στην ενημέρωση ξένων επενδυτών αλλά και άλλων ξένων φορέων για την αυστηρή υιοθέτηση όλων των πιο πάνω κανόνων από την Κύπρο. Η Κύπρος πλέον εφαρμόζει τις πιο πάνω οδηγίες με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ερ.: Ποιες οι ενέργειες για το ξέπλυμα χρήματος;

Απ.: Σε ό,τι αφορά ειδικά το ζήτημα ξεπλύματος χρήματος, στην KPMG έχουμε προχωρήσει σε μια σημαντική και συνεχιζόμενη επένδυση, που συμπεριλαμβάνει τη σύσταση εξειδικευμένου τμήματος με πλήρως καταρτισμένο προσωπικό καθώς και στην ανάλογη υποδομή, στοχεύοντας στην πλήρη συμμόρφωση του τρόπου λειτουργίας μας με τις ανάλογες νομοθεσίες και κανονισμούς. Επιπρόσθετα, διαθέτουμε το ανάλογο τμήμα συμβουλευτικών υπηρεσιών που απαρτίζεται από έμπειρους συνέταιρους και εξειδικευμένο προσωπικό και ασχολείται αποκλειστικά με αυτά τα ζητήματα πριν, κατά τη διάρκεια, καθώς και μετά από την ανάληψη ενός έργου.

Ερ.: Το 2018 η KPMG είχε έσοδα €53,4 εκ. από €49,4 εκ. το 2017. Ποιες οι προοπτικές το 2019;

Απ.: Αναμφίβολα, ο τομέας των ελεγκτικών υπηρεσιών είναι μέχρι σήμερα η κύρια πηγή εσόδων για τον οίκο. Με δεδομένο τον στόχο για παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, θεωρούμε υποχρέωση μας τη συνεχιζόμενη επένδυση σε αυτό τον βασικό πυλώνα των εργασιών μας. Παράλληλα όμως, παρατηρούμε μια ραγδαία αύξηση στην παροχή συμβουλευτικών και φορολογικών υπηρεσιών. Η επένδυση που έχουμε κάνει διαχρονικά στη εξειδίκευση του προσωπικού μας, ειδικά στις συμβουλευτικές υπηρεσίες, έχει αποδώσει καρπούς. Σήμερα το συμβουλευτικό μας τμήμα είναι από τα μεγαλύτερα στη χώρα, με την παροχή μιας πολύ μεγάλης γκάμας υπηρεσιών σε όλους σχεδόν τους κλάδους της οικονομίας.

Ερ.: Που θα δώσετε έμφαση τα επόμενα χρόνια;

Απ.: Έχουμε θέσει ως πρωταρχικό στόχο την ενδυνάμωση του οίκου και τη μετατροπή του ως την καθαρή επιλογή για τους πελάτες μας, το προσωπικό μας αλλά και την κοινωνία γενικότερα.

Μεταξύ των βασικών μας προτεραιοτήτων είναι επίσης η περαιτέρω ενίσχυση της γκάμας των υφιστάμενων υπηρεσιών μας με τη προσθήκη νέων καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων.

Εξετάζοντας την αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια και μέσα από την 70χρονη εμπειρία μας, εντοπίσαμε ότι οι υπηρεσίες που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση αυτή τη στιγμή στην κυπριακή αγορά είναι: Διαχείριση Κινδύνου (Risk Management), οι υπηρεσίες τεχνολογίας, Κανονιστική Συμμόρφωση (Compliance), ξέπλυμα βρώμικου χρήματος (Anti-Money Laundering), επενδυτικά ταμεία και η διαχείριση τους (Funds and Fund Management) και Κυβερνοασφάλεια (Cyber Security).

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η KPMG αυτή τη στιγμή διαθέτει τμήματα που προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες μεμονωμένα ή συνδυαστικά. Για παράδειγμα, θα αναφέρουμε κάποια όπως τα τμήματα διαχείρισης και αναδιάρθρωσης εταιρειών, βελτίωσης διαδικασιών και πολιτικών, εξεύρεσης χρηματοδότησης, μελετών βιωσιμότητας, άντλησης κεφαλαίων από ευρωπαϊκά προγράμματα, υποστήριξης των νεοφυών επιχειρήσεων, ανάπτυξης οικογενειακών επιχειρήσεων, διαχείρισης επενδυτικών ταμείων κ.α.

Επιπλέον, στόχος είναι και η συστηματική κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού του οίκου μας. Αυτά και πολλά άλλα, όπως η τεχνολογική αναβάθμιση του οίκου, θα ενισχύσουν τις προσπάθειες που γίνονται στο να μετατραπεί η KPMG σε εργοδότη προτίμησης για τους νέους της εποχής μας. Ειδικότερα η τεχνολογία, βρίσκεται στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της εταιρείας μας και έχει αλλάξει άρδην τις ίδιες τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον πελάτη, τον τρόπο που αυτές προσφέρονται, καθώς και τον τρόπο που σκέφτεται ο πελάτης και κατ’ επέκταση τις ανάγκες του. Έχουμε ήδη επενδύσει σε υπηρεσίες νέα γενιάς όπως την καινοτόμο ψηφιοποίηση (digital innovation), τα δεδομένα ανάλυσης (data analytics) και τη χρηματοοικονομική τεχνολογία (fintech). Αυτή τη στιγμή στη KPMG υπάρχουν εξειδικευμένες ομάδες που ασχολούνται και προσφέρουν τις πιο πάνω υπηρεσίες.

Η τεχνολογία είναι απαραίτητη στην προσπάθεια που γίνεται για εκσυγχρονισμό του χρηματοοικονομικού μας μοντέλου και των επαγγελματικών υπηρεσιών που προσφέρουμε ως χώρα. Η βοήθεια που διαχρονικά προσφέρει η KPMG στον τόπο μας δεν μπορεί να απουσιάζει από τους στόχους που τέθηκαν. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια που γίνεται στο να εδραιώσουμε την Κύπρο ως κέντρο δραστηριοποίησης πολυεθνικών εταιρειών αλλά και άλλων υπηρεσιών.

Της Γεωργίας Χαννή