You are here

Χρυσοστόμου: Ένταξη στην ΟΝΕ το συντομότερο δυνατό

05/04/2006 09:33

• Ποια σημαντικά νομοσχέδια εκκρεμούν

• Βέβαιος ότι θα επανεκλεγεί


Το ΔΗΚΟ εκτιμά ότι θα είναι προς όφελος για την Κύπρο η ένταξη στην ΟΝΕ το συντομότερο δυνατό, ανέφερε σε συνέντευξη του στη StockWatch, ο βουλευτής και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, Άριστος Χρυσοστόμου. Ο κ. Χρυσοστόμου επεσήμανε ακόμη ότι η ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού εντός των καθορισμένων συνταγματικών πλαισίων για τρεις συνεχείς χρονιές, ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών. Παράλληλα, σημείωσε ότι τα πιο σημαντικά νομοσχέδια που εκκρεμούν ενώπιον της Επιτροπής είναι ο περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων, ο περί Στοιχημάτων νόμος του 2006 και ο νόμος περί Εταιρειών.
Αναφορικά με τη διαφορετικότητα που παρουσιάζεται όταν συζητούνται τα νομοσχέδια από τα κόμματα της συγκυβέρνησης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής είπε ότι ΔΗΚΟ, ΑΚΕΛ και ΕΔΕΚ δεσμεύονται να υλοποιήσουν το προεκλογικό πρόγραμμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Τάσσου Παπαδόπουλου. Πέρα από αυτό πρόσθεσε διατηρούν την αυτοτέλεια τους και δε στερούνται του δικαιώματος να εκφράζουν τις διαφορετικές εκτιμήσεις τους στα επί μέρους θέματα.

Τέλος, σχετικά με το αν πιστεύει στην επανεκλογή του, σημείωσε ότι ο Θεός του χάρισε υγεία και διαύγεια πνεύματος και αξιοποιώντας τη μακρά εμπειρία που διαθέτει, τις γνώσεις που έχει αποκτήσει και την αμέριστη αγάπη του για τον άνθρωπο, την πατρίδα και την πόλη του θα συνεχίσει την προσφορά του με τον ίδιο ζήλο, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα επανεκλεγεί.

Του Σωκράτη Ιωακείμ και της Γεωργίας Χαννή

Ερ: Οι εργασίες της παρούσας Βουλής οδεύουν προς το τέλος. Ως Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, ποια θεωρείται τη μεγαλύτερη επιτυχία της Επιτροπής;

Απ.:
Τη ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού εντός των καθορισμένων συνταγματικών πλαισίων για τρεις συνεχείς χρονιές πράγμα που δεν έγινε κατορθωτό παλαιότερα, συμβάλλοντας έτσι στην υλοποίηση αυξημένου ποσοστού αναπτυξιακών έργων και στην αποτελεσματική και έγκαιρη προώθηση της κυβερνητικής πολιτικής.

•Την ουσιαστική συμβολή για επίτευξη δημοσιονομικής πειθαρχίας, με αποτέλεσμα τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και την ένταξη στο Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών ΙΙ (προθάλαμο του Ευρώ) στις 2 Μαΐου 2005.

•Θα αναφέρω μερικά από τα σημαντικά νομοσχέδια που έχουν προωθηθεί:

1.Μερική άρση του τραπεζικού απορρήτου, τη κατάργηση της παρανόμου ύπαρξης
κρυφών λογαριασμών, τη φορολογική αμνηστία με εισροή ₤119.300.000 και τη
διοχέτευση αδρανών κεφαλαίων στην οικονομία.

2.Αλλαγή του συστήματος φορολόγησης των οχημάτων.

3.Ταμείο Νομικής Αρωγής.

4.Ο περί Ειδικής Χορηγίας Νόμος του 2006 που αφορά την πρώτη κατοικία.

5.Πάταξη της φοροδιαφυγής.

6.Βελτίωση των όρων εργασίας των εκτάκτων υπαλλήλων.

7.Συμβολή στη διερεύνηση του χρηματιστηριακού σκανδάλου και στην απόδοση ευθυνών.

Αποδίδω ιδιαίτερη σημασία στην καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας, κατανόησης και αλληλοσεβασμού μεταξύ της νομοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας, των
συνάδελφων βουλευτών, των συνεργατών αλλά και του προσωπικού της Βουλής. Αυτό
συνέτεινε τα μέγιστα στην ομαλή διεκπεραίωση του υπέρμετρου όγκου εργασίας
που επιλήφθηκε η Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.

Ερ: Ποια σημαντικά νομοσχέδια εκκρεμούν ενώπιον της Επιτροπής και γιατί καθυστερούν;

Απ.:
Ο περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2005.

•Ο περί Στοιχημάτων Νόμος του 2006.

•Ο περί Εταιρειών (Τέλη και Δικαιώματα) Κανονισμοί του 2006.

•Ο περί Χαρτοσήμων(Τροποποιητικός) Νόμος του 2006.

Για το πρώτο θέμα καταβλήθηκε προσπάθεια για συναίνεση μεταξύ των εμπλεκομένων χωρίς αποτέλεσμα, γι΄ αυτό θα παραμείνει σε εκκρεμότητα για τη νέα Βουλή.

Τα άλλα τρία θέματα κατατέθηκαν στη Βουλή πολύ πρόσφατα, έγινε μια πρώτη συζήτηση και διαπιστώθηκαν διαφωνίες. Λόγω της κρισιμότητας των θεμάτων καταβάλλω ύστατη προσπάθεια για συναίνεση. Αν η προσπάθεια δεν καρποφορήσει θα τα χειριστεί η νέα Βουλή.

Ερ: Πως σχολιάζεται τη διαφορετικότητα που παρουσιάζεται στις απόψεις των κομμάτων της συγκυβέρνησης όταν συζητούνται νομοσχέδια;

Απ.:
Τα κόμματα της συγκυβέρνησης δεσμεύονται να υλοποιήσουν το προεκλογικό πρόγραμμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Τάσσου Παπαδόπουλου. Πέρα από αυτό διατηρούν την αυτοτέλεια τους και δεν στερούνται του δικαιώματος να εκφράζουν τις διαφορετικές εκτιμήσεις τους στα επί μέρους θέματα.

Ερ: Το ΔΗΚΟ ως γνωστό υποστηρίζει την ένταξη στην ΟΝΕ το συντομότερο δυνατό. Πιστεύεται ότι μπορεί να γίνει αυτό εφικτό με την παράλληλα άσκηση κοινωνικής πολιτικής από το κράτος; Ποιο ρόλο θα διαδραματίσει το ΔΗΚΟ σε αυτήν την πορεία;

Απ.:
Η ένταξη στην ΕΕ περιλαμβάνει και ένταξη στην Οικονομική Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) με παρέκκλιση, άρα η υιοθέτηση του ευρώ είναι υποχρεωτική. Το Δημοκρατικό Κόμμα εκτιμά ότι είναι προς το συμφέρον της Κύπρου η ένταξη στην ΟΝΕ το συντομότερο δυνατό και ότι η στόχευση για υιοθέτηση του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2008 είναι εφικτή. Εκτιμούμε επίσης ότι τα χαρακτηριστικά της οικονομίας παρέχουν την ευχέρεια στην κυβέρνηση να ασκήσει παράλληλα την κοινωνική της πολιτική.

Υποστηρίζουμε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του λαού επί όλων των πτυχών και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για ομαλή ένταξη στην ΟΝΕ.

Θέλω επίσης να τονίσω ότι η υιοθέτηση του ευρώ εξουδετερώνει μια από τις πολλές ακανθώδεις και επικίνδυνες πρόνοιες που περιείχε το Σχέδιο Ανάν για χωριστή οικονομία.

Το ΔΗΚΟ με σύνεση και υπευθυνότητα θα στηρίξει την προσπάθεια της κυβέρνησης για υιοθέτηση του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2008, καθώς και την παράλληλη άσκηση κοινωνικής πολιτικής.

Ερ: Ως υποψήφιος βουλευτής του ΔΗΚΟ ποια θέματα οικονομικής πολιτικής θα θέλατε να προωθήσετε στην επόμενη βουλευτική περίοδο;

Απ.:
Η παραγωγικότητα του δημόσιου τομέα παραμένει χαμηλή και το σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων αναποτελεσματικό και απαράδεκτο γι’ αυτό θα πρέπει το θεσμικό πλαίσιο της δημόσιας υπηρεσίας να αναμορφωθεί.

•Συνέχιση της προσπάθειας για δημοσιονομική εξυγίανση.

•Μέτρα για την ομαλή υιοθέτηση του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2008.

•Μέτρα για την ενθάρρυνση ξένων επενδύσεων με στόχο την έρευνα, την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Ερ: Είστε ένας από του παλαιότερους βουλευτές της παρούσας Βουλής. Με ποια συναισθήματα μπήκατε στη Βουλή και ποια σας διακατέχουν τώρα; Πιστεύεται στην επανεκλογή σας;

Απ.:
Η ενασχόληση μου με τα κοινά είναι για μένα τρόπος ζωής, έτσι όταν πρωτοεκλέγηκα συναισθανόμουν την ευθύνη για το ρόλο που αναλάμβανα ως βουλευτής.

Συμπληρώνοντας αυτή την πενταετία έχω τη συνείδηση μου ήσυχη ότι ως βουλευτής και ιδιαίτερα ως Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπηρέτησα ανιδιοτελώς το δημόσιο συμφέρον, εξυπηρέτησα τον απλό πολίτη, διεκδίκησα τα δίκαια της πόλης και επαρχίας μου, πρόβαλα και υπεράσπισα τα δίκαια των ευάλωτων τάξεων του λαού και των αγροτών μας.

Ο Θεός μου χάρισε υγεία και διαύγεια πνεύματος, έτσι αξιοποιώντας τη μακρά εμπειρία που διαθέτω, τις γνώσεις που έχω αποκτήσει και με την αμέριστη αγάπη μου για τον άνθρωπο, την πατρίδα και την πόλη μου θα συνεχίσω την προσφορά μου με τον ίδιο ζήλο. Είμαι βέβαιος ότι ο λαός εκτιμώντας την προσφορά μου όλα αυτά τα χρόνια θα με επανεκλέξει στο τιμητικό για μένα αξίωμα του βουλευτή.