You are here

Ι. Φιάκκου: Σημαντικός πυλώνας ανάπτυξης τα στοιχήματα

18/03/2023 06:00

Ο τομέας του στοιχήματος γνώρισε ουσιαστική και βιώσιμη ανάπτυξη και έχει εξελιχθεί σήμερα σε σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, επισημαίνει σε συνέντευξη της στην StockWatch η πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων (ΕΑΣ), Ιωάννα Φιάκκου.

Προβαίνοντας σε ένα απολογισμό του έργου της ΕΑΣ την τελευταία δεκαετία, η κ. Φιάκκου εξηγεί πως κερδήθηκε η εμπιστοσύνη εταιρειών και αδειούχων για ισόνομη αγορά, ίση μεταχείριση και διαφάνεια, με στόχο τη συμμόρφωση με το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η κ. Φιάκκου αναφέρεται στη σημαντική συμβολή του τομέα στην οικονομία, καθώς πλέον το στοίχημα αποτελεί το 3,55% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της χώρας, όπως επισημαίνει.

«Ο τομέας του στοιχήματος στην Κύπρο έχει γνωρίσει σημαντική άνθηση τα τελευταία χρόνια», σημειώνει μιλώντας για τα συνολικά έσοδα του στοιχήματος που σημείωσαν σημαντική αύξηση το 2021 σε σχέση με το 2012.

Κατακόρυφη ήταν και αύξηση των εσόδων και το 2022, σε €960 εκατ. υπογραμμίζει, ως αποτέλεσμα της αδειοδότησης του διαδικτυακού στοιχήματος.

Σχολιάζει τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ΕΑΣ, εν μέσω της συνεχούς ανάπτυξης της τεχνολογίας και σε σχέση με τα παράνομα παιχνίδια και τον έλεγχο τους, εξηγώντας ότι η αρχή λειτουργεί συλλογικά και σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η κ. Φιάκκου μιλά ακόμη για την πρόταση ενσωμάτωσης των υπηρεσιών διάγνωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης των διαταραχών από την ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια στις υπηρεσίες του ΓεΣΥ, ένα νομοσχέδιο που κατατέθηκε στο υπουργείο Υγείας τον Ιανουάριο του 2023.

Αναφερόμενη στις αλλαγές που αναμένει ο οργανισμός τα επόμενη έτη σε ότι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, τις ψηφιακές δεξιότητες και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, η κ. Φιάκκου τόνισε ότι έχει δημιουργηθεί εξατομικευμένο μαθησιακό πλάνο, το οποίο δίνει έμφαση στην καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων.

«Σίγουρα, οι ψηφιακές δεξιότητες θα διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο στην αποδοτικότητα του προσωπικού», πρόσθεσε.

Η κ. Φιάκκου αναφέρεται επίσης, στον στόχο του 2023, για μείωση των παραβάσεων από μέρους των αδειούχων κατά 50%.

Της Μαρίας Κυριακίδου

Η συνέντευξη

Ερ.: Πρόσφατα παρουσιάσατε τον απολογισμό για τα δέκα χρόνια της αρχής. Έχετε επιτύχει ότι αναμένατε στα δέκα έτη;

Απ.: Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, συστάθηκε το 2012 και διέπεται από τον περί Στοιχημάτων Νόμο 37(I) του 2019. Κύρια δραστηριότητα της Αρχής είναι η ρύθμιση, η εποπτεία και ο έλεγχος της στοιχηματικής δραστηριότητας που διεξάγεται εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας. Η αποστολή της Αρχής είναι η αποτελεσματική ρύθμιση και εποπτεία της στοιχηματικής δραστηριότητας εντός της Δημοκρατίας, η διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος και ανάπτυξη της οικονομίας, η καταπολέμηση της παρανομίας στον τομέα και η συνεισφορά σε θέματα δημόσιας υγείας και ασφάλειας του κοινωνικού ιστού. Όραμα μας είναι να καταστεί η Κύπρος ένα δίκαιο, διαφανές και ασφαλές κέντρο ανάπτυξης και καινοτομίας στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών, έχοντας πάντα στο επίκεντρο την προστασία και την ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Η Αρχή σήμερα απασχολεί 30 άτομα προσωπικό.

Μέσα στο χρονικό διάστημα των 10 ετών από την ίδρυση της Αρχής, αυτό που έχουμε επιδιώξει και κατορθώσαμε είναι να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη. Την εμπιστοσύνη των εταιρειών και των αδειούχων για μια ισόνομη αγορά, για ίση μεταχείριση και διαφάνεια, ώστε να επιτυγχάνεται η συμμόρφωση στο ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο και να λειτουργούν με την απαραίτητη δεοντολογία και κουλτούρα εθελοντικής συμμόρφωσης. Την εμπιστοσύνη των παικτών που θέλουν να ασκούν το δικαίωμά τους για ένα ευχάριστο, δίκαιο και διαφανές παιχνίδι, με πλήρη ενημέρωση για το ρίσκο που λαμβάνουν, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι συμμετέχουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης, για να είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται ότι η οργανωμένη πολιτεία είναι παρούσα με ένα δίκαιο και διαφανές ρυθμιστικό πλαίσιο που ωφελεί την οικονομία και προστατεύει την κοινωνία, που φροντίζει και σέβεται τον πολίτη. Και τέλος, την εμπιστοσύνη της ίδιας της πολιτείας προς την Αρχή, θεωρώντας την ως ισότιμο συνομιλητή στη διαμόρφωση των σωστών πολιτικών, σύμμαχο στην κατανόηση των εξελίξεων της αγοράς και πολύτιμο εταίρο προς επίτευξη του δημοσίου συμφέροντος.

Ο τομέας του στοιχήματος γνώρισε ουσιαστική και βιώσιμη ανάπτυξη και έχει εξελιχθεί σήμερα σε σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας αφού το 2012 η συνεισφορά των συνολικών εσόδων από το στοίχημα ανερχόταν σε μόλις 0.34% του ΑΕΠ, ενώ δέκα χρόνια μετά αποτελεί το 3.55% του ΑΕΠ της Κύπρου. Έχουμε καταφέρει να θέσουμε το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο σε μια γερή βάση με την αδειοδότηση του διαδικτυακού στοιχήματος, την εφαρμογή του Κώδικα Διαφήμισης, την ψήφιση του αναβαθμισμένου περί Στοιχημάτων Νόμου, την εφαρμογή της Οδηγίας AML για τους εποπτευόμενους της Αρχής και τους Κανονισμούς Προστασίας των Παικτών, Νεαρών Ατόμων και Παθολογικών Παικτών. Ταυτόχρονα, προχωρήσαμε στην ενίσχυση του εποπτικού μας ρόλου με περαιτέρω εργαλεία καθ΄ όλη τη διάρκεια των ετών, αφού πλέον εφαρμόζεται μυστική εποπτεία και επιτόπιοι έλεγχοι στα υποστατικά με προσέγγιση εκτίμησης ρίσκου, καθώς επίσης αναβαθμίστηκαν οι διαδικασίες που τηρούνται για τη φραγή παράνομων ιστοσελίδων. Παράλληλα, εισαγάγαμε την έννοια του ασφαλούς παιχνιδιού, η οποία συνέτεινε στην μείωση του στίγματος γύρω από την ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Στο πλαίσιο της διασφάλισης της προστασίας της κοινωνίας, δημιουργήσαμε την εξειδικευμένη ιστοσελίδα για το ασφαλές παιχνίδι www.safergambling.gov.cy, υλοποιήσαμε πλειάδα εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, καθιερώσαμε το Συνέδριο και την Εβδομάδα Ασφαλούς Παιχνιδιού και πραγματοποιήσαμε δράσεις και προγράμματα πρόληψης εξαρτητικών συμπεριφορών σε συνεργασία με φορείς από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι, για να επιτύχουμε όλα τα ανωτέρω απαιτείτο η σωστή δόμηση του οργανισμού. Έτσι στελεχώσαμε τον οργανισμό με εξειδικευμένο προσωπικό, δημιουργήσαμε την κατάλληλη κουλτούρα και παρέχουμε τα κατάλληλα εργαλεία, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στην εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του. Μέτρα τα οποία λήφθηκαν για τη θωράκιση του οργανισμού και του προσωπικού οδήγησαν στην επίτευξη των σημαντικών στόχων πιστοποίησης της ΕΑΣ με το ISO/IEC 27001 – Information Security Management System για την ασφάλεια πληροφοριών και με το ISO37001 – Antibribery Management System για τη λήψη μέτρων για την πρόληψη από φαινόμενα δωροδοκίας και διαφθοράς.

Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την πρόοδο και την εξέλιξη που κατέγραψε η Αρχή μέσα σε αυτό το διάστημα, αφού εξελίχθηκε από ένα οργανισμό με υποτυπώδη λειτουργία σε ένα ολοκληρωμένο και αποδοτικό οργανισμό με ξεκάθαρη αποστολή, όραμα και στρατηγική κατεύθυνση, εφάμιλλο με τους Ευρωπαίους ομολόγους της.

Ερ.: Τι αναμένετε από την στρατηγική ασφαλούς παιχνιδιού για τα επόμενα έτη;

Απ.: Η ενασχόληση με το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια αποτελεί ζήτημα δημόσιας υγείας με θετικές, αλλά και αρνητικές προεκτάσεις που επηρεάζουν ολόκληρη την κοινωνία, όχι μόνο το κάθε άτομο ξεχωριστά. Η στρατηγική Ασφαλούς Παιχνιδιού 2022-2025 αποτελεί την μετεξέλιξη του Σχεδίου Δράσης για τον Υπεύθυνο Στοιχηματισμό που δημιουργήθηκε το 2017. Η Στρατηγική εκπονήθηκε με προσέγγιση βασισμένη στη δημόσια υγεία και στόχος της είναι η μείωση των επιβλαβών συνεπειών και η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για ένα ασφαλές και βιώσιμο μέλλον της αγοράς του στοιχήματος και των τυχερών παιχνιδιών. Στο επίκεντρο της εν λόγω προσέγγισης βρίσκεται η διασφάλιση της προστασίας των παικτών και της κοινωνίας και παράλληλα, η αξιοποίηση των κοινωνικών και οικονομικών ωφελημάτων που προκύπτουν από τον τομέα του στοιχήματος και των τυχερών παιχνιδιών. Έχουμε ήδη πραγματοποιήσει σειρά εργαστηρίων με την ενεργή συμμετοχή και συνέργεια όλων των εμπλεκόμενων μερών, με απώτερο στόχο την υλοποίηση της Στρατηγικής Ασφαλούς Παιχνιδιού και τη συνδιαμόρφωση του Σχεδίου Δράσης. Τα κυριότερα συμπεράσματα και εισηγήσεις έχουν καταγραφεί και έχει ήδη ξεκινήσει η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης πάντα σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

Ένας από τους σημαντικούς στόχους της Αρχής είναι η ένταξη των υπηρεσιών διάγνωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης των διαταραχών από την ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια στις υπηρεσίες του ΓεΣΥ. Επιπρόσθετα, στοχεύουμε στην έμμεση πρόληψη, πέραν της άμεσης ενημέρωσης και πρόληψης, μέσα από προγράμματα ενίσχυσης δεξιοτήτων των νέων. Στην παρούσα φάση έχουμε σε εξέλιξη το πρόγραμμα Active minds, το πρόγραμμα στα σχολεία σε συνεργασία με το Hope for children, το επόμενο διάστημα δίδεται η έναρξη του τρίτου κύκλου του προγράμματος Young cities και εντός Απριλίου θα ανακοινώσουμε σειρά πολυεπίπεδων προγραμμάτων. Τα αποτελέσματα που έχουν ήδη καταγραφεί είναι ενθαρρυντικά και είμαστε βέβαιοι ότι μακροπρόθεσμα θα πετύχουμε το θεμιτό αποτέλεσμα.

Ερ.: Τι περιλαμβάνει η πρόταση για την ενσωμάτωση των υπηρεσιών διάγνωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης των διαταραχών από την ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια στις υπηρεσίες του ΓεΣΥ?

Απ.: Η συμβολή του στοιχηματισμού και των τυχερών παιχνιδιών στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας είναι καθοριστική. Βασικός, όμως, οδηγός για τη συνεχιζόμενη βιωσιμότητα του κλάδου είναι και η ασφάλεια και προστασία των παικτών και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, καθοριστικός πυλώνας της οποίας είναι η δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης και άμεσης, απρόσκοπτης και αστιγμάτιστης πρόσβασης στην κατάλληλη θεραπεία, για τα άτομα τα οποία καθίστανται ευάλωτα λόγω της ενασχόλησης τους με το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια. Αντίθετα, η αδυναμία έγκαιρης διάγνωσης και κατάλληλης θεραπευτικής παρέμβασης έχει καταστροφικές συνέπειες για την ατομική και δημόσια υγεία, αλλά και αυξημένο οικονομικό κόστος για την Δημοκρατία. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες θεραπευτικής αντιμετώπισης της διαταραχής από την ενασχόληση με το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια μέσω των γενικών υπηρεσιών υγείας, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΠΦΥ), συνιστά διεθνώς την επιλογή που διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ανταποκρισιμότητα στην ανάγκη. Παράλληλα, διαφυλάσσει τον σεβασμό στην προσωπικότητα του ατόμου και τη συμμετοχικότητα στη διαδικασία της θεραπείας, αλλά και τη βέλτιστη οικονομική αποδοτικότητα των υπηρεσιών του συστήματος υγείας.

Η πρόταση της ΕΑΣ που κατατέθηκε ενώπιον του Υπουργού Υγείας τον Ιανουάριο του 2023, προτείνει την ενσωμάτωση των υπηρεσιών έγκαιρης παρέμβασης και θεραπευτικής αντιμετώπισης των διαταραχών από την ενασχόληση με τον στοιχηματισμό και τα τυχερά παιχνίδια στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ). Το πρόγραμμα αφορά στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης επί του κινδύνου ή των διαταραχών συμπεριφοράς, σε σχέση με το στοίχημα και το τυχερό παιχνίδι μεταξύ των ατόμων που λαμβάνουν φροντίδα εντός του ΓεΣΥ. Το πρόγραμμα εδράζεται σε και υπηρετεί τις θεμελιώδεις αρχές του ΓεΣΥ για καθολική, άμεση και απρόσκοπτη κάλυψη των πραγματικών αναγκών υγείας του πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και τεκμηριώνεται, από δεδομένα επιστημονικών μελετών και διεθνούς βέλτιστης πρακτικής.

Ευελπιστούμε ότι το Υπουργείο Υγείας και η Κυβέρνηση θα το αξιολογήσουν δεόντως, ούτως ώστε να θωρακίσουμε την κοινωνία από προβληματικές συμπεριφορές.

Ερ.: Εν μέσω της συνεχούς ανάπτυξης της τεχνολογίας, τι προκλήσεις καλείται η Αρχή να αντιμετωπίσει, όσον αφορά τα παράνομα παιχνίδια και τον έλεγχο τους;

Απ.: Είναι γεγονός ότι, η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας έφερε αλλαγές στις ισορροπίες και στις μέχρι πρότινος συνήθειες των παικτών. Έχει αυξηθεί η προσβασιμότητα των παικτών στο διαδίκτυο και σε συνδυασμό με την ευρεία χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, οι παίκτες βρίσκουν νέους τρόπους συμμετοχής στο στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια, οι οποίοι δεν είναι πάντα νόμιμοι. Η αντιμετώπιση της παρανομίας αποτελεί μια πρόκληση για την Αρχή γι’ αυτό και ενεργούμε συλλογικά και σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, τόσο σε εθνικό επίπεδο όπως με την Αστυνομία Κύπρου όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τις αντίστοιχες ρυθμιστικές αρχές. Παράλληλα, προχωρήσαμε σε βελτιστοποίηση και εκσυγχρονισμό της διαδικασίας της λίστας φραγής των παράνομων ιστοσελίδων παροχής υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών, ούτως ώστε να τίθενται άμεσα σε φραγή για αυξημένη προστασία των παικτών. Να αναφέρουμε ότι, από το 2016 όταν πρωτοεφαρμόστηκε η λίστα φραγής μέχρι σήμερα, υπήρξε αύξηση σε ποσοστό 3000% από μόλις 548 παράνομες ιστοσελίδες στη λίστα σε 17340 στο παρόν στάδιο. Επιπρόσθετα, ως εποπτική Αρχή, ενεργούμε προληπτικά με στόχο την σωστή ενημέρωση των παικτών και του κοινού για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την παράνομη στοιχηματική αγορά. Οι παίκτες θα πρέπει να κατανοήσουν το ρίσκο που λαμβάνουν όταν συμμετέχουν σε παράνομη αγορά και πως σε ενδεχόμενη απάτη δεν μπορούν να προστατευθούν από το νομοθετικό πλαίσιο της Δημοκρατίας. Επιπλέον, το ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον αποτελεί μια πρόκληση για τις ρυθμιστικές αρχές, αφού πρέπει να προσαρμόζουν έγκαιρα το ρυθμιστικό και κανονιστικό τους πλαίσιο με τις νέες τεχνολογίες. Νέες τεχνολογίες στον τομέα της στοιχηματικής δραστηριότητας, όπως είναι η τεχνολογία blockchain, τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence), μηχανικής μάθησης (machine learning) προσδίδουν την ευκαιρία στην Αρχή για ενισχυμένους εποπτικούς ελέγχους.

Ερ.: Τα συνολικά έσοδα στοιχήματος σημείωσαν σημαντική αύξηση για το 2021, ύψους 1086% σε σχέση με το 2012. Που οφείλεται αυτό και ποια η εκτίμηση σας για τα έσοδα την επόμενη τριετία;

Απ.: Ο τομέας του στοιχήματος στην Κύπρο έχει γνωρίσει σημαντική άνθηση τα τελευταία χρόνια. Σημαντικό ορόσημο, για την κατακόρυφη αύξηση των εσόδων στοιχήματος από μόλις €66 εκ. το 2012 σε €960 εκ. το 2022 αποτέλεσε η αδειοδότηση του διαδικτυακού στοιχήματος, με τρόπο που διασφάλισε τη νομιμότητα, τη συμμόρφωση των παρόχων με τους όρους της αδειοδότησης τους, αλλά και με τρόπο που οδήγησε σε σημαντική αύξηση των δημοσίων εσόδων. Η αδειοδότηση ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2016, ενώ η παροχή υπηρεσιών διαδικτυακού στοιχήματος ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2017. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι, εν μέσω πανδημίας, ο τομέας συνέχισε να αναπτύσσεται και κατάφερε πολύ γρήγορα να επανέλθει σε προ πανδημίας επίπεδα. Να σημειωθεί ότι, η αύξηση εσόδων προκύπτει και μέσω των ευρωπαϊκών και διεθνών διοργανώσεων όπως είχαμε το 2022 το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου – Mundial. Παράλληλα, σημαντική αύξηση είχαν και τα έσοδα του κράτους από την φορολογία της στοιχηματικής δραστηριότητας, αφού από €2,3 εκ. το 2012 αυξήθηκε σε €11,7 εκ το 2022 καταγράφοντας κατακόρυφη αύξηση 407%. Επιπλέον, η ενίσχυση και αναβάθμιση του νομοθετικού πλαισίου όπως π.χ. η ένταξη των e-sports και του cash-out, καθώς και η ορθή ρύθμιση συντέλεσαν στην βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα. Σήμερα, ο τομέας του στοιχήματος έχει φτάσει σε ένα σημείο ωρίμανσης.

Τα επόμενα χρόνια για να ενισχύσουμε την ανοδική πορεία του τομέα, θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τη νομοθεσία και να δώσουμε νέα κίνητρα πριν επέλθει ο κορεσμός, ο οποίος ενδεχομένως να επιφέρει αρνητικές συνέπειες. Επίσης, θα πρέπει να ρυθμίσουμε όλο το φάσμα των τυχερών παιχνιδιών, έτσι ώστε να μιλάμε για ρυθμισμένη αγορά και όχι για νόμιμη και παράνομη.

Ερ.: Τι αλλαγές αναμένετε τα επόμενα χρόνια σε σχέση με τον ίδιο τον οργανισμό, το ανθρώπινο δυναμικό, τις δεξιότητες και τον ψηφιακό μετασχηματισμό;

Απ.: Σημαντικό κεφάλαιο για την Αρχή αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό της γι’ αυτό και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και περαιτέρω εξειδίκευσή του. Έχουμε δημιουργήσει ένα δυναμικό και εξατομικευμένο μαθησιακό πλάνο, το οποίο δίνει έμφαση στην καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων. Σίγουρα, οι ψηφιακές δεξιότητες θα διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο στην αποδοτικότητα του προσωπικού. Έτσι, έχουμε ήδη προσθέσει στην εκπαίδευση του προσωπικού τέτοιες εκπαιδεύσεις για να τους εξοπλίσουμε κατάλληλα με δεξιότητες που θα είναι απαραίτητες για το μέλλον της αγοράς εργασίας. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθορίσει το 2023 ως το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων, δίνοντας έτσι το στίγμα του τι θα ακολουθήσει. Σίγουρα, η τεχνολογία θα λάβει ακόμη πιο σημαντικό ρόλο στις λειτουργίες της Αρχής. Ήδη, η Αρχή εφαρμόζει εργαλεία ανάλυσης δεδομένων για την κατάλληλη αξιοποίηση των δεδομένων τόσο της εσωτερικής λειτουργίας όσο και του συνόλου της αγοράς. Επιπρόσθετα, αναμένεται η λειτουργία των συστημάτων της Αρχής για την μετάβασή της στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού. 

Ερ.: Περιμένετε αλλαγές στον τομέα από τη νέα διακυβέρνηση;

Απ.: Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Χριστοδουλίδη για την εκλογή του στο ύπατο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας και να ευχηθώ καλή αρχή στο βαρυσήμαντο ρόλο που καλείται να επιτελέσει τόσο ο ίδιος όσο και η κυβέρνηση του ευρύτερα. Μελετώντας το πρόγραμμα διακυβέρνησης του νέου Προέδρου, αλλά και από τις μέχρι στιγμής εξαγγελίες του, διαπιστώνει κανείς ότι δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά για την στρατηγική που θα τηρήσει η νέα κυβέρνηση στο τομέα των τυχερών παιχνιδιών και του στοιχήματος, καθώς επίσης δεν γίνεται ρητή αναφορά για τα θέματα πρόληψης από την παθολογική ενασχόληση από τα τυχερά παιχνίδια. Παρόλα αυτά, εμείς ως Εθνική Αρχή Στοιχημάτων θα συνεχίσουμε την υλοποίηση του οράματος μας. Εντός σύντομου χρονικού πλαισίου, προγραμματίζουμε την κατάθεση εισηγήσεων προς τον Υπουργό Οικονομικών για σύνταξη εθνικού στρατηγικού σχεδίου και βελτίωσης του τομέα. Αναφορικά με τα θέματα πρόληψης, ως αναφέρω και ανωτέρω, καταθέσαμε τον Ιανουάριο του 2023 ενώπιον του Υπουργού Υγείας πρόταση και σχέδιο δράσης για ένταξη των υπηρεσιών διάγνωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης των διαταραχών από την ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια στις υπηρεσίες του ΓΕΣΥ. Θα ζητήσουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να έχουμε συνάντηση με την Υπουργό Υγείας, ούτως ώστε να παρουσιάσουμε εκ νέου την πρόταση μας, αλλά και τα μελλοντικά οφέλη που δύναται να επιφέρει η εφαρμογή της, αφενός στη μείωση του κόστους της δημόσιας υγείας, αφετέρου στην προστασία της κοινωνίας.

Ερ.: Πώς προτίθεστε να αντιμετωπίσετε τις παραβάσεις από όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα;

Απ.: Το 2021 και το 2022 επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους €83,650.00 και €86,950.00, αντίστοιχα. Οι συχνότερες παραβάσεις αφορούσαν παράνομη παροχή υπηρεσιών στοιχήματος ή/και τυχερών παιχνιδιών είτε σε επίγεια είτε σε διαδικτυακή βάση, μη έγκαιρη δήλωση υπεύθυνων προσώπων για παροχή υπηρεσιών στοιχήματος, παρουσία ανήλικων προσώπων εντός των αδειούχων υποστατικών και άρνηση εποπτείας. Να διευκρινίσουμε ότι, για παραβάσεις που εμπίπτουν σε ποινικά αδικήματα, λαμβάνει γνώση το αρμόδιο Τμήμα της Αστυνομίας για την έναρξη ποινικών διώξεων.

Σκοπός της Αρχής, είναι η εθελοντική συμμόρφωση των αδειούχων και η πλήρης ρύθμιση της αγοράς και όχι η συνεχής επιβολή κυρώσεων και διοικητικών προστίμων. Δια αυτό το λόγο, προχωρήσαμε σε ενδελεχή ανάλυση των δεδομένων και της συμπεριφοράς των αδειούχων, ούτως ώστε να λάβουμε τα απαιτούμενα μέτρα. Έτσι, το 2023 θέσαμε ως στόχο τη μείωση των παραβάσεων από μέρους των αδειούχων κατά 50%.

Για να το πετύχουμε αυτό, θα εμβαθύνουμε περισσότερο στην εκπαίδευση των αδειούχων και θα εντατικοποιήσουμε τη συχνότητά των εν λόγω εκπαιδεύσεων, θα προχωρήσουμε σε εκστρατεία ενημέρωσης για το ρίσκο που ελλοχεύουν οι παραβάσεις ως προς τα επίπεδα βιωσιμότητάς της αγοράς σε βάθος χρόνου και εξετάζουμε νέες μεθόδους που θα ενισχύσουν τη συμμόρφωσή τους.