You are here

Ι. Γεωργούλας: Ο ρόλος των fintech στην οικονομία

16/04/2022 06:00

Οι εταιρείες fintech έχουν καταφέρει να δώσουν πρακτικές λύσεις και να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, όπως και να βοηθήσουν το κράτος στον δρόμο προς την ψηφιοποίηση, αναφέρει ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Χρήματος και Ιδρυμάτων Πληρωμών, Ιωάννης Γεωργούλας.

Σε συνέντευξή του στη StockWatch σημειώνει ότι οι εταιρείες fintech άνοιξαν πολλές και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, έφεραν επενδυτές και προσφέρουν στα έσοδα του κράτους μέσω της φορολογίας. «Βλέπουμε λοιπόν ότι η προσφορά είναι πολυδιάστατη τόσο σε άμεσο όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα», τονίζει.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργούλα, ο τομέας του ηλεκτρονικού χρήματος είναι πολύ ανεπτυγμένος στην Κύπρο όσον αφορά τους χρήστες και πολύ ανεπτυγμένος όσον αφορά τις εταιρείες που επιχειρούν στον συγκεκριμένο τομέα.

Στη συνέντευξή του επισημαίνει ακόμη ότι ο τομέας δεν μένει ανεπηρέαστος από τη ρωσο-ουκρανική κρίση αναφέροντας ωστόσο ότι «το γεγονός ότι μιλάμε για επιχειρήσεις με τεχνολογικό προσανατολισμό με κάνει αισιόδοξο ότι οι όποιες προκλήσεις θα ξεπεραστούν»..

Στη συνέντευξή του, αναφέρεται ακόμα στους στόχους του Κυπριακού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Χρήματος και Ιδρυμάτων Πληρωμών μεταξύ των οποίων είναι η διεξαγωγή ερευνών και μελετών που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό χρήμα αλλά και η συνεργασία με τις εποπτικές αρχές και συγκεκριμένα την Κεντρική Τράπεζα για προκαταρκτική διαβούλευση θεμάτων που αφορούν τον τομέα μας.

Ακολουθεί η συνέντευξη.

-Σε πρόσφατο άρθρο αναφέρατε ότι η Κύπρος έχει την ευκαιρία να περάσει στο επόμενο επίπεδο με τη δημιουργία της πρώτης Cyprus Fintech Bank. Πόσο κοντά βρίσκεται αυτή η προοπτική και τι σημαίνει στην πράξη;

-Θα έλεγα ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στη δημιουργία μιας Fintech τράπεζας αμιγώς Κυπριακής. Η τεχνολογία υπάρχει και λειτουργεί, η γνώση και η εμπειρία είναι εκεί, οργανισμοί που μπορούν να συμμετάσχουν σε μια τέτοια προσπάθεια υπάρχουν, το προσωπικό που μπορεί να τη στελεχώσει υπάρχει όπως και η όρεξη για δουλειά. Μια τέτοια προσπάθεια μόνο θετική μπορεί να είναι για τη χώρα αφού θα φέρει επενδύσεις και θα δώσει τεχνολογικές λύσεις που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν.

-Ποιος ο ρόλος των εταιρειών fintech στην οικονομία και την ανάπτυξη;

-Έχουν καταφέρει να δώσουν πρακτικές λύσεις και να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, όπως και να βοηθήσουν το κράτος στον δρόμο προς την ψηφιοποίηση. Άνοιξαν πολλές και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, έφεραν επενδυτές και προσφέρουν στα έσοδα του κράτους μέσω της φορολογίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι η προσφορά είναι πολυδιάστατη τόσο σε άμεσο όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

-Πόσο ανεπτυγμένος είναι ο τομέας ηλεκτρονικού χρήματος στην Κύπρο;

-Ο τομέας του ηλεκτρονικού χρήματος είναι πολύ ανεπτυγμένος στην Κύπρο όσον αφορά τους χρήστες και πολύ ανεπτυγμένος όσον αφορά τις εταιρείες που επιχειρούν στον συγκεκριμένο τομέα.

Ένας μεγάλος αριθμός αδειοδοτημένων ιδρυμάτων από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου δραστηριοποιείται στο νησί μας εργοδοτώντας ένα πολύ σημαντικό αριθμό εξειδικευμένου προσωπικού, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η Κεντρική Τράπεζα στην Κύπρο έχει πολύ καλή γνώση του τομέα και με αυτό τον τρόπο βοηθάει στο να προσελκύσει νέες επενδύσεις στη χώρα μας.

-Η Κύπρος είναι προετοιμασμένη για την ενσωμάτωση και ανάπτυξη αυτών των τομέων; Ποιες είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις που προκύπτουν;

-Η χώρα μας πάντα ήταν ένα κέντρο προσέλκυσης επενδύσεων.

Για να το καταφέρει αυτό έδινε βάση στην εύκολη ενσωμάτωση νέων τομέων που θα μπορούσαν να φέρουν επενδύσεις. Αυτό, στη συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται με τη βοήθεια ενός καινοτόμου οικονομικού οικοσυστήματος που έχει δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια με βοήθεια από την Κεντρική τράπεζα και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αφού εξειδικεύτηκαν και προώθησαν μέσω νέων αδειοδοτήσεων τεχνολογικές επιχειρήσεις με αυτό το προφίλ. Ως σημαντικότερη πρόκληση θα έθετα αυτή της γραφειοκρατίας. Αν ξεπεραστεί η γραφειοκρατία δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα.

-Επηρεάζονται οι εν λόγω τομείς από τις πρόσφατες εξελίξεις και την κρίση που επιφέρει στην οικονομία ο πόλεμος στην Ουκρανία;

-Δεν νομίζω ότι υπάρχει τομέας που μένει ανεπηρέαστος κατά τη διάρκεια μιας τόσο μεγάλης τραγωδίας. Όπως όλοι έτσι και οι εν λόγω τομείς επηρεάζονται ο καθένας για δικούς του λόγους. Κατ’ επέκταση οι οργανισμοί μεμονωμένα επηρεάζονται αρνητικά ως επί το πλείστον χωρίς όμως να υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά το γεγονός ότι μιλάμε για επιχειρήσεις με τεχνολογικό προσανατολισμό με κάνει αισιόδοξο ότι οι όποιες προκλήσεις θα ξεπεραστούν.

-Ποιοι οι στόχοι του Κυπριακού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Χρήματος και Ιδρυμάτων Πληρωμών;

-Η αποστολή του Κυπριακού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Χρήματος και Ιδρυμάτων Πληρωμών είναι η προώθηση και ανάπτυξη του τομέα του ηλεκτρονικού χρήματος στην Κύπρο, όπως επίσης η προστασία  και εκπροσώπηση των επαγγελματικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών μας.

Οι βασικοί στόχοι που έχουμε θέσει είναι η διασύνδεση και ανάπτυξη του δκτύου μελών μας, η διεξαγωγή ερευνών και μελετών που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό χρήμα, η διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων για την επιμόρφωση των μελών μας, η συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών αλλά και η συνεργασία με τις εποπτικές αρχές και συγκεκριμένα την Κεντρική Τράπεζα για προκαταρκτική διαβούλευση θεμάτων που αφορούν τον τομέα μας.

Της Γεωργίας Χαννή