You are here

Ιωάν. Φιάκκου: Ασφαλές παιχνίδι πάνω απ’ όλα, όχι μόνο έσοδα

20/02/2021 06:00

Νέα ενημερωτική εκστρατεία εγκαινίασε η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για τις συνέπειες της προβληματικής ενασχόλησης με το στοίχημα.

Η Πρόεδρος της Αρχής, Ιωάννα Φιάκκου, αναλύει σε συνέντευξη της στη Stockwatch τους στόχους και την κεντρική ιδέα της εκστρατείας και τις καινοτομίες που θα εισάγει ο οργανισμός το επόμενο χρονικό διάστημα με στόχο την ανάπτυξη του τομέα, έχοντας πάντοτε στο επίκεντρο της προσοχής του την προστασία των παικτών και του κοινού ευρύτερα. 

Ερ.: Προχωράτε σε μια νέα καμπάνια για το «Ασφαλές Παιχνίδι». Γιατί το κάνετε αυτό;

Απ.: Με τη νέα ενημερωτική εκστρατεία για το «Ασφαλές Παιχνίδι» εντείνουμε τις προσπάθειες μας για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες που ενδέχεται να επιφέρει η υπέρμετρη ενασχόληση με το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια.

Η εκστρατεία υλοποιείται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της Αρχής με ορίζοντα το 2021 – 2023, ένας από τους βασικούς πυλώνες του οποίου είναι η ενίσχυση της προστασίας των παικτών, των ευάλωτων ομάδων και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το υπεύθυνο και ασφαλές παιχνίδι αποτελεί προτεραιότητα για την Αρχή. Η εκστρατεία αυτή αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης και ενισχύει τις δράσεις υλοποίησης του στρατηγικού μας σχεδιασμού.

Είναι δομημένη σε βασικές προτεραιότητες που στηρίζονται σε διεθνή και εγχώρια ερευνητικά δεδομένα, ενώ έχει τεθεί σε εφαρμογή ένας διαρκής μηχανισμός αξιολόγησής της. Γίνεται αντιληπτό ότι η πρόληψη καθοδηγεί κάθε πτυχή των ενεργειών της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα και την προστασία του κοινού.

 «Σκέψου το παιχνίδι. Παίξε με Ασφάλεια»

Ερ.: Ποιοι οι βασικοί στόχοι της νέας καμπάνιας σας;

Απ.: Η εκστρατεία σηματοδοτεί την έναρξη μιας σειράς από δράσεις της ΕΑΣ που θα εξελιχθούν στη διάρκεια του έτους για ενημέρωση και προστασία των παικτών και της κοινωνίας ευρύτερα.

Κεντρική ιδέα της εκστρατείας είναι τα διλήμματα που προκύπτουν αναπόφευκτα από την ενασχόληση με το στοίχημα, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη να τεθεί όριο ανάμεσα στη διασκέδαση και την εξάρτηση, την ευθύνη και την απώλεια ελέγχου.

Περιλαμβάνει περιεκτικές φράσεις που βάζουν το άτομο στη διαδικασία να κάνει ένα βήμα πίσω και να αναλογιστεί τι σημαίνει γι’ αυτόν το τυχερό παιχνίδι, ποια είναι η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην κοινωνική με την προβληματική ενασχόληση.

Σκοπός είναι, τα διλήμματα να οδηγήσουν το άτομο να σκεφτεί ποια είναι τα όρια του, να παίξει συνειδητά μέσα σε αυτά και να ζητήσει βοήθεια εάν νομίζει ότι ξεφεύγει.

Ερ.: Ποια τα βασικά στοιχεία της καμπάνιας σας;

Απ.: Η εκστρατεία με τίτλο «Διλήμματα 2.0» έχει ως κεντρικό μήνυμα, «Σκέψου το παιχνίδι. Παίξε με Ασφάλεια».

Πρόκειται για μια εκστρατεία δυναμική, που βραχυπρόθεσμα επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει, να προβληματίσει και να ωθήσει το άτομο να κατανοήσει τι σημαίνει ασφαλές παιχνίδι. Μακροπρόθεσμα, σκοπό έχει να συμβάλει στην καλλιέργεια μιας πιο υπεύθυνης και ασφαλούς νοοτροπίας σε σχέση με τη στοιχηματική δραστηριότητα και τα τυχερά παιχνίδια.

Εθνική Πλατφόρμα Αυτοαποκλεισμού

Ερ.: Ποια κενά εντοπίζετε σε ό,τι αφορά τη πληροφόρηση του κοινού αλλά και τη στάση του απέναντι στο στοίχημα στην Κύπρο;

Απ.: Από τα αποτελέσματα ερευνών που διενεργήθηκαν κατά καιρούς για λογαριασμό της Αρχής, προκύπτει ότι η κυπριακή κοινωνία έχει ροπή προς τα τυχερά παιχνίδια, κάτι το οποίο καθιστά την πρόληψη απαραίτητη.

Η πρόληψη, ως μέτρο προστασίας των παικτών, είναι μείζονος σημασίας για την ΕΑΣ. Σε αυτό το πλαίσιο, η Αρχή διοργανώνει κάθε χρόνο εβδομάδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού όσον αφορά το ασφαλές παιχνίδι, ενώ μέσα από παρεμβάσεις εκπροσώπων της στα ΜΜΕ και διάφορες πρωτοβουλίες και ενέργειες στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης καταβάλλει προσπάθειες ώστε οι παίκτες να αντιμετωπίζουν το στοίχημα ως ένα είδος διασκέδασης και όχι ως μέσο αύξησης των εσόδων τους.

Ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που θα έχουμε σύντομα στη διάθεση μας, ώστε να προλαβαίνουμε την προβληματική ενασχόληση με το στοίχημα, είναι η Εθνική Πλατφόρμα Αυτοαποκλεισμού.

Μέσα από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, ο παίκτης που επιθυμεί να αυτοεξαιρεθεί από τη στοιχηματική δραστηριότητα είτε για καθορισμένο χρονικό διάστημα είτε επ’ αόριστον, θα μπορεί να υποβάλλει αίτημα στους παρόχους στοιχηματικών υπηρεσιών για εθελοντικό αποκλεισμό, οι οποίοι με τη σειρά τους θα πρέπει να προβαίνουν στην άμεση ικανοποίηση του αιτήματος του παίκτη.

Ερ.: Ποιος ο κύκλος εργασιών των εταιρειών παροχής στοιχηματικών υπηρεσιών σήμερα;

Απ.: Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου του 2020, τα οποία θα ανακοινωθούν αναλυτικά εντός της ερχόμενης εβδομάδας, οι αποδοχές στοιχήματος Κλάσης Α (επίγειο στοίχημα) και Β (διαδικτυακό στοίχημα) για το έτος 2020 ήταν στα €620.809.884, καταγράφοντας μείωση της τάξης του 19% σε σχέση με το έτος 2019 όπου ήταν στα €766.738.235.

Ερ.: Πόσα υπολογίζονται τα έσοδα του κράτους από το στοίχημα;

Απ.: Καταρχάς, να διευκρινίσουμε ότι οι αποδέκτες Κλάσης Α και Β καταβάλλουν κάθε μήνα 10% φόρο προς το Κράτος, 3% εισφορά προς την Αρχή (2% στον ΚΟΑ και 1% εισφορά στην Αρχή για σκοπούς ενίσχυσης των μηχανισμών και προγραμμάτων προστασίας των νεαρών ατόμων και παθολογικών παικτών).

Τα έσοδα του Κράτους κατά το έτος 2020 ανήλθαν στα €8.938.511 καταγράφοντας αύξηση 1% σε σύγκριση με το 2019 όπου ήταν στα €8.880.884. Η εισφορά κατά το έτος 2020 ανήλθε στα €2.681.554 και το 2019 ήταν στα €2.664.265. 

Επηρέασε η πανδημία

Ερ.: Πώς επηρέασε η πανδημία τον τομέα του στοιχήματος;

Απ.: Αναμφίβολα, η πανδημία είχε αρνητικό αντίκτυπο στα έσοδα των αποδεκτών. Ειδικά κατά το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2020, λόγω των περιοριστικών μέτρων, κατέγραψαν μεγάλη μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρονιάς.

Ωστόσο, μετά τη χαλάρωση των μέτρων, ο τομέας παρουσίασε σημαντική ανάκαμψη, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη στήριξη της κυπριακής οικονομίας και την επιστροφή στην ανάπτυξη.

Η βιομηχανία του στοιχήματος και των τυχερών παιχνιδιών έχει την ευελιξία να ανταπεξέλθει σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε, αλλά και την ανθεκτικότητα να ξεπεράσει την κρίση, με γνώμονα πάντα την προστασία των παικτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η πανδημία ώθησε τους παρόχους στοιχηματικών υπηρεσιών να ενισχύσουν την εξυπηρέτηση των πελατών τους και να αναβαθμίσουν τα μέτρα που λαμβάνουν για την προστασία τους.

Ερ.: Ποια μέτρα λαμβάνετε για τη μείωση της παράνομης δραστηριότητας;

Απ.: Η Αρχή πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους σε αδειούχα υποστατικά παροχής υπηρεσιών στοιχήματος, ούτως ώστε να διασφαλίσει την πλήρη τήρηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

Αποτέλεσμα αυτού, η σημαντική μείωση της παράνομης παροχής υπηρεσιών στοιχήματος και τυχερών παιχνιδιών. Αδιαμφισβήτητα, η συνεργασία με τις διωκτικές αρχές ενισχύει τη λήψη μέτρων για την πάταξη της παρανομίας.

Σε διαδικτυακό επίπεδο, η Αρχή τηρεί λίστα φραγής με παράνομες διαδικτυακές σελίδες παροχής υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών, η οποία ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το 2016 ήταν καταχωρημένες στη λίστα φραγής 494 ιστοσελίδες και το 2020 ανήλθαν στις 13808. Με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της διαδικασίας φραγής ιστοσελίδων, είναι σε εξέλιξη μελέτη για την ανάπτυξη αυτοματοποιημένου συστήματος και νέων μεθόδων φραγής, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η ελαχιστοποίηση της παράνομης δραστηριότητας.

Στην ψηφιακή εποχή

Ερ.: Ποιες ενέργειες λαμβάνει η Αρχή για τη μετάβαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό;

Απ.: Αναγνωρίζοντας τα πολλαπλά οφέλη που μπορεί να προσφέρει ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων της, η ΕΑΣ επιδιώκει την πλήρη μετάβασή της σε ένα ψηφιακό περιβάλλον.

Η πλήρης ψηφιοποίηση θα απλοποιήσει τις διαδικασίες, θα ελαχιστοποιήσει τη γραφειοκρατία και το λειτουργικό κόστος, θα ενισχύσει την επιχειρησιακή ανάπτυξη και διαφάνεια και κατ’ επέκταση την άσκηση του εποπτικού και ρυθμιστικού ρόλου της Αρχής. Προσμετρώντας τα οφέλη που θα αποκομίσουμε αλλά και τις τρέχουσες εξελίξεις γύρω από τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, προχωρήσαμε στην εκπόνηση ψηφιακής πολιτικής για την περίοδο 2021-2023, η οποία στοχεύει στην καταγραφή των κατευθυντήριων γραμμών εφαρμογής και ενσωμάτωσης πρακτικών και εργαλείων μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής προσέγγισης για τις εργασίες της Αρχής.

Ήδη, βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο της εφαρμογής μηχανογραφημένων συστημάτων, με σκοπό την πλήρη αυτοματοποίηση των λειτουργιών και διαδικασιών μας.

Επί τη ευκαιρία να αναφερθεί, η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου συνδιοργανώνουν διαδικτυακό συνέδριο με θέμα «E-Governance: Transforming for the New Digital Era - Ο δρόμος προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό και το κτίσιμο ενός σύγχρονου κράτους» στις 25 Φεβρουαρίου 2021.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα αναδειχθούν ζητήματα που άπτονται της πορείας προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ο οποίος αποτελεί κατά γενική παραδοχή απαραίτητη προϋπόθεση για το κτίσιμο ενός σύγχρονου κράτους.

Απώτερος σκοπός, είναι να αναπτυχθεί ένας γόνιμος και εποικοδομητικός διάλογος για αξιοποίηση συνεργειών, εδραίωση πρακτικών συνεργασίας, ανταλλαγή απόψεων και υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών από αρμόδιους φορείς του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και η δημιουργία ψηφιακής κουλτούρας και παιδείας του ανθρώπινου δυναμικού των εμπλεκόμενων φορέων και του ευρύτερου κοινού.

Της Γεωργίας Χαννή